Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Danh Mục Tiền Ảo Sắp Xếp Theo Giá Thay Đổi Nhiều Nhất Trong 24H

Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.

#TênTop CoinTrung bình giá (24 giờ)Market CapKhối lượng (24 giờ)Token
1Celo Ecosystem Tiền ảo Celo Tiền ảo Ankr Tiền ảo Coin98 -0.30% $4,121,773,484.92
-0.03%
$270,687,977.84
-9.33%
9
2BullPerks Launchpad Tiền ảo Bloktopia Tiền ảo Blockchain Monster Hunt Tiền ảo Monsta Infinite 4.87% $655,551,226.30
2.64%
$88,110,785.28
-5.03%
19
3LaunchZone Tiền ảo LaunchZone Tiền ảo Step Hero Tiền ảo Moniwar 0.11% $35,083,758.35
0.71%
$11,641,018.73
3.02%
15
4Olympus Pro Ecosystem Tiền ảo Alchemix Tiền ảo Frax Share Tiền ảo Pendle 0.85% $786,530,597.64
1.17%
$197,829,879.72
30.17%
7
5Animoca Brands Tiền ảo The Sandbox Tiền ảo SuperFarm Tiền ảo Bloktopia 6.64% $5,944,205,058.25
4.32%
$1,336,888,601.57
-2.95%
40
6Cardano Ecosystem Tiền ảo Cardano Tiền ảo Occam.Fi Tiền ảo ADAX 0.09% $66,388,789,443.01
0.08%
$1,758,046,091.28
-25.19%
6
7Terra Ecosystem Tiền ảo Terra Tiền ảo TerraUSD Tiền ảo Anchor Protocol -1.59% $24,617,679,347.51
-0.68%
$862,748,645.26
23.67%
13
8MVB Tiền ảo Radio Caca Tiền ảo WOO Network Tiền ảo Dvision Network 3.01% $2,642,135,781.40
1.47%
$308,251,292.20
9.7%
32
9Near Protocol Ecosystem Tiền ảo Chainlink Tiền ảo NEAR Protocol Tiền ảo The Graph -1.27% $31,215,898,649.00
0.54%
$1,749,360,066.17
-2.58%
16
10Icetea Labs Tiền ảo GameFi Tiền ảo FaraLand Tiền ảo PolkaFoundry 7.22% $348,135,737.28
4.76%
$33,420,894.89
41.81%
17
11PetRock Capital Tiền ảo Raydium Tiền ảo Star Atlas Tiền ảo Star Atlas DAO 1.14% $1,645,689,674.57
0.91%
$282,338,662.28
-9.8%
15
12Bounce Launchpad Tiền ảo Bounce Token Tiền ảo O3 Swap Tiền ảo Umbrella Network 5.54% $331,461,426.43
2.53%
$67,145,021.14
4.35%
15
13Genpad Tiền ảo BaconDAO Tiền ảo AcknoLedger Tiền ảo reBaked 1.66% $0.00
0%
$1,126,380.40
9.84%
7
14Fantom Ecosystem Tiền ảo USD Coin Tiền ảo Chainlink Tiền ảo Wrapped Bitcoin -0.37% $101,566,289,559.81
1.09%
$8,312,675,087.31
12336.13%
63
15Chromia Ecosystem Tiền ảo Chromia Tiền ảo MyNeighborAlice Tiền ảo Mines of Dalarnia 0.00% $1,119,282,965.53
-0.69%
$453,723,828.08
-21.28%
8
16Hacken Foundation Tiền ảo Hacken Token Tiền ảo ArtWallet Tiền ảo HAPI -0.55% $155,074,054.08
1.34%
$9,373,877.88
23.6%
5
17Play to Earn Tiền ảo Axie Infinity Tiền ảo Decentraland Tiền ảo The Sandbox 6.95% $24,559,096,735.89
1.61%
$5,327,064,329.62
19.27%
169
18Heco Ecosystem Tiền ảo Huobi BTC Tiền ảo Mdex Tiền ảo Injective Protocol 3.71% $3,988,929,635.76
4.49%
$132,248,249.53
220.35%
31
19Trustswap Launchpad Tiền ảo Glitch Tiền ảo YIELD App Tiền ảo Freeway Token 2.96% $262,057,030.40
1.69%
$11,295,371.77
-11.07%
21
20Doggone Doggerel Tiền ảo Dogecoin Tiền ảo SHIBA INU Tiền ảo Dogelon Mars 420,874,972.02% $68,613,679,872.78
1.7%
$6,755,587,348.67
2.86%
153
21PolkaFoundry Red Kite Tiền ảo Bloktopia Tiền ảo GameFi Tiền ảo FaraLand 4.53% $916,773,475.47
2.97%
$115,353,316.67
25.52%
31
22Paradigm XZY Screener Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Uniswap 1.49% $1,750,130,783,594.39
1.5%
$43,824,508,378.85
-4.96%
9
23ParaFi capital Tiền ảo Uniswap Tiền ảo The Graph Tiền ảo Aave 1.73% $29,843,267,957.28
1.53%
$1,134,118,810.18
-19.28%
13
24Polygon Ecosystem Tiền ảo Chainlink Tiền ảo Polygon Tiền ảo Dai 8.35% $66,264,182,324.63
7.44%
$6,524,415,281.96
12.44%
126
25Poolz Finance Tiền ảo SingularityDAO Tiền ảo HAPI Tiền ảo LABS Group 11.68% $171,456,568.80
7.86%
$21,176,575.53
177.51%
26
26USV Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Algorand 8.75% $1,738,604,331,716.69
8.77%
$43,437,823,191.40
43.96%
6
27Winklevoss Capital Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Filecoin 0.23% $1,734,112,411,671.77
0.29%
$43,926,157,176.93
-9.64%
5
28Multicoin Capital Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Binance Coin 6.93% $1,944,494,927,480.39
6.96%
$51,457,003,821.89
18.41%
21
29DuckSTARTER Tiền ảo PolkaFoundry Tiền ảo Dora Factory Tiền ảo LABS Group 3.68% $178,170,591.83
3.99%
$23,172,302.09
26.25%
25
301Confirmation Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Polkadot 2.35% $1,789,098,417,068.33
2.36%
$45,906,825,660.89
2.94%
9
31A16Z Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo XRP 1.55% $1,814,376,175,730.39
1.57%
$47,197,588,158.35
-14.29%
15
32LedgerPrime Portfolio Tiền ảo The Graph Tiền ảo Flow Tiền ảo Rally 4.86% $11,361,205,075.43
4.86%
$488,084,538.78
110.14%
11
33Placeholder Ventures Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Polkadot 4.02% $1,782,673,116,926.04
4.02%
$45,251,532,814.46
7.58%
16
34Exnetwork Capital Portfolio Tiền ảo Polkadot Tiền ảo Algorand Tiền ảo Internet Computer 4.03% $107,961,159,572.32
2.64%
$4,349,245,453.20
14.24%
97
35Pantera Capital Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo XRP 3.30% $1,907,405,976,735.86
3.76%
$52,888,738,189.16
38.85%
48
36Huobi Capital Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Terra 2.13% $1,753,938,623,001.11
2.14%
$44,512,891,035.74
21.27%
11
37Galaxy Digital Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo XRP Tiền ảo Monero 2.91% $1,239,909,176,691.36
2.93%
$31,750,938,164.81
2.43%
7
38Fenbushi Capital Portfolio Tiền ảo Polkadot Tiền ảo VeChain Tiền ảo EOS -0.25% $71,812,344,724.78
-0.24%
$3,599,089,661.95
-5.49%
11
39Hashkey Capital Portfolio Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Polkadot Tiền ảo Terra 4.84% $655,189,852,040.63
4.86%
$20,352,158,744.40
83.41%
19
40Electric Global Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Elrond 2.22% $1,743,656,577,636.60
2.25%
$44,103,030,092.55
4.8%
9
41Fabric Ventures Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Polkadot 0.80% $1,793,752,417,981.96
0.81%
$47,372,277,607.49
-11.9%
17
42Alameda Research Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Binance Coin 2.88% $1,956,053,496,901.62
3.34%
$53,244,114,173.44
15.18%
46
43Framework Ventures Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Chainlink 5.33% $1,748,734,278,234.39
5.33%
$44,884,058,823.35
86.01%
16
44Coinfund Portfolio Tiền ảo Polkadot Tiền ảo NEAR Protocol Tiền ảo The Graph 8.25% $68,697,424,242.16
8.26%
$2,395,416,170.48
12.18%
14
45DeFiance Capital Tiền ảo Uniswap Tiền ảo Axie Infinity Tiền ảo Aave 5.01% $33,500,029,389.45
4.25%
$1,843,473,859.80
3.26%
13
46DCG Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Filecoin 3.30% $1,756,270,057,119.11
3.33%
$43,796,884,525.48
-23.23%
19
47DragonFly Capital Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Avalanche 2.57% $1,757,859,066,579.83
2.58%
$45,161,876,114.07
8.51%
13
48BoostVC Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Polkadot 2.87% $1,791,646,562,011.38
2.89%
$44,564,049,717.17
-1.46%
15
49ETH 2.0 Staking Tiền ảo Lido stETH Tiền ảo ankrETH Tiền ảo Cream ETH 2 3.88% $6,756,577,501.77
2.05%
$12,985,815.75
-2.54%
5
50Blockchain Capital Portfolio Tiền ảo Bitcoin Tiền ảo Ethereum Tiền ảo Polkadot 3.74% $1,803,352,833,901.76
3.76%
$43,547,214,383.26
-8.74%
16