Top Những Đồng Coin, Tiền Ảo Tăng Và Giảm Giá Mạnh Nhất Hôm Nay

Cập nhật danh sách top các đồng coin, token, tiền ảo, tiền điện tử tăng và giảm giá mạnh nhất hôm nay (Cập nhật liên tục 24/7)

Đồng tiền tăng giá lớn nhất

Xem thêm
#TênGiá24 giờ
1 Metoshi

Metoshi METO

$0.00025424481852.17 %
2 Fast To Earn

Fast To Earn F2E

$0.0005138776230.05 %
3 Suneku

Suneku SUNEKU

$0.0000000002177.65 %
4 HyperChainX

HyperChainX HYPER

$0.0012829055149.98 %
5 Gemstone

Gemstone GEM

$0.0038852252138.43 %
6 DAFI Protocol

DAFI Protocol DAFI

$0.0056163818124.19 %
7 MINE Network

MINE Network MNET

$0.0014302939109.07 %
8 Defiskeletons

Defiskeletons SKELETON

$0.0942833847101.58 %
9 Image Generation AI

Image Generation AI IMGNAI

$0.0060789911101.07 %
10 Parachute

Parachute PAR

$0.000415735998.72 %
11 Town Star

Town Star TOWN

$0.045773748197.66 %
12 Hummingbird Finance

Hummingbird Finance HMNG

$0.000000000096.53 %
13 ArbInu

ArbInu ARBINU

$0.001575289394.73 %
14 OmniaVerse

OmniaVerse OMNIA

$0.003463509992.39 %
15 Dynex

Dynex DNX

$0.122971436482.66 %
16 Rabbit2023

Rabbit2023 RABBIT

$0.000234492872.18 %
17 AptosLaunch Token

AptosLaunch Token ALT

$0.206904370772.14 %
18 omchain

omchain OMC

$0.015770240970.85 %
19 Yeti Finance

Yeti Finance YETI

$0.010487409467.73 %
20 Heroes Chained

Heroes Chained HEC

$0.061957963161.37 %
21 Polkaswap

Polkaswap PSWAP

$0.001482648758.26 %
22 Cairo Finance

Cairo Finance CAF

$0.331476041956.42 %
23 Takepile

Takepile TAKE

$0.635577304254.29 %
24 Meta Musk

Meta Musk META

$0.000000000146.8 %
25 Retreeb

Retreeb TREEB

$0.034756493844.53 %
26 FreshCut Diamond

FreshCut Diamond FCD

$0.023318014644.22 %
27 Realio Network

Realio Network RIO

$0.089530796341.9 %
28 Fabwelt

Fabwelt WELT

$0.002871211441.48 %
29 SOLVE

SOLVE SOLVE

$0.040865585641.04 %
30 Netswap

Netswap NETT

$0.270478828340.54 %

Đồng tiền rớt giá lớn nhất

Xem thêm
#TênGiá24 giờ
1 Chains

Chains CHA

$0.0129076526-52.68 %
2 TokenClub

TokenClub TCT

$0.0007026717-47.16 %
3 Xoloitzcuintli

Xoloitzcuintli XOLO

$0.0000481665-46.75 %
4 Kindly coin

Kindly coin KIND

$0.0097059947-46.38 %
5 PayBit

PayBit PAYBIT

$0.1817875146-45.75 %
6 Dachshund

Dachshund DSD

$0.0004188025-44.66 %
7 Shih Tzu Inu

Shih Tzu Inu SHIH-TZU

$0.0000000006-38.08 %
8 WEB5 Inu

WEB5 Inu WEB5

$0.0000000012-37.54 %
9 fomobsc

fomobsc FOMO

$0.0089124674-36.58 %
10 MyOwnItem

MyOwnItem MOI

$0.0875179857-36.5 %
11 RABBIT HALLOWEEN

RABBIT HALLOWEEN RH31

$0.0000000000-35.79 %
12 hiOD

hiOD hiOD

$0.0027515655-34.14 %
13 Made In Real Life

Made In Real Life MIRL

$0.0014512983-31.46 %
14 Fronk

Fronk FRONK

$0.0000000276-31.36 %
15 Mrweb Finance

Mrweb Finance AMA

$0.0422694271-28.96 %
16 DUX

DUX DUX

$0.0558214718-26.44 %
17 iStable

iStable I-STABLE

$0.0014449164-25.83 %
18 T23

T23 T23

$0.0000000023-25.83 %
19 Kripto koin

Kripto koin KRIPTO

$0.0003580731-25.62 %
20 Balkari

Balkari BKR

$0.0344660831-24.49 %
21 PowerTrade Fuel

PowerTrade Fuel PTF

$0.0031786923-24.3 %
22 Goat Gang

Goat Gang GGT

$8.13-23.9 %
23 Nexus Dubai

Nexus Dubai NXD

$0.0022560723-22.34 %
24 SafeMoon Inu

SafeMoon Inu SMI

$0.0000017356-21.95 %
25 Mythic Ore

Mythic Ore MORE

$0.0019676367-20.55 %
26 Enigma

Enigma ENG

$0.0044612947-20.28 %
27 METALANDZ

METALANDZ $METAZ

$0.0000000111-20.03 %
28 Gaming Stars

Gaming Stars GAMES

$1.60-19.96 %
29 Belrium

Belrium BEL

$3.90-19.62 %
30 Black Token

Black Token BLACK

$0.0037928450-19.12 %