Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Play to Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Play to Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$18.31 -13.69 % -13.67 %$1,115,289,554

$220,073,385

1,115,289,554 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
2Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.9322603620 -13.72 % -14.84 %$1,719,164,464

$447,886,598

1,719,164,464 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
3Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$1.28 -11.95 % 0.2 %$1,576,863,354

$991,877,103

1,576,863,354 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
4Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$2.50 -12.94 % -15.88 %$76,568,838

$142,426,340

76,568,838 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
5Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$260.44 -10.48 % -11.87 %$169,512,608

$25,807,511

169,512,608 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
6Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$4.44 -1.97 % 123.05 %$547,247,839

$513,347,900

547,247,839 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
7Tiền ảo RadioCaca

RadioCaca RACA

$0.0004843228 -11 % -13.39 %$148,632,438

$16,886,426

148,632,438 BTC Biểu đồ 7 ngày RadioCaca
8Tiền ảo Gala

Gala GALA

$0.0701321085 -13.46 % -14.95 %$489,326,129

$323,629,501

489,326,129 BTC Biểu đồ 7 ngày Gala
9Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.5563118528 -18.94 % -9.18 %$63,838,144

$17,405,665

63,838,144 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
10Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0080576537 -11.29 % -10.18 %$17,404,532

$5,384,352

17,404,532 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
11Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.8494882474 -12.53 % -22.85 %$67,834,249

$32,953,453

67,834,249 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
12Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0313375396 -13.67 % -7.29 %$81,837,598

$56,494,315

81,837,598 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
13Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.4054180951 -14.59 % -10.7 %$84,523,210

$95,869,909

84,523,210 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
14Tiền ảo Seedify.fund

Seedify.fund SFUND

$1.53 -13.41 % -10.57 %$37,509,657

$2,501,918

37,509,657 BTC Biểu đồ 7 ngày Seedify.fund
15Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.6037000106 -6.47 % -9.64 %$13,039,920

$2,490,461

13,039,920 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
16Tiền ảo Smooth Love Potion

Smooth Love Potion SLP

$0.0048865917 -12.72 % -8.96 %$26,267,259

$65,600,541

26,267,259 BTC Biểu đồ 7 ngày Smooth Love Potion
17Tiền ảo GameFi

GameFi GAFI

$15.07 -1.51 % -4.01 %$15,045,061

$1,260,649

15,045,061 BTC Biểu đồ 7 ngày GameFi
18Tiền ảo Decentral Games [Old]

Decentral Games [Old] DG

$318.80 2.41 % -14.35 %$110,525,504

$107,984

110,525,504 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games [Old]
19Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.3583399270 -6.73 % -12.66 %$28,630,703

$1,420,761

28,630,703 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
20Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.4212765166 -15.3 % 12.57 %$22,850,038

$2,796,789

22,850,038 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace
21Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.51 -2.15 % -5.12 %$78,539,499

$28,703,826

78,539,499 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
22Tiền ảo Splintershards

Splintershards SPS

$0.0872487947 -14.6 % -2.22 %$60,352,665

$1,257,305

60,352,665 BTC Biểu đồ 7 ngày Splintershards
23Tiền ảo Gods Unchained

Gods Unchained GODS

$0.6281853825 -15.32 % 11.92 %$14,863,315

$16,808,472

14,863,315 BTC Biểu đồ 7 ngày Gods Unchained
24Tiền ảo ChainGuardians

ChainGuardians CGG

$0.1304871390 -6.31 % -5.01 %$8,022,116

$228,283

8,022,116 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainGuardians
25Tiền ảo REVV

REVV REVV

$0.0272872545 -7.02 % -5.16 %$7,593,242

$4,738,658

7,593,242 BTC Biểu đồ 7 ngày REVV
26Tiền ảo StarTerra

StarTerra STT

$0.0026492091 -47.03 % -48.06 %$87,780

$19,725

87,780 BTC Biểu đồ 7 ngày StarTerra
27Tiền ảo X World Games

X World Games XWG

$0.0137597861 -1.09 % -0.99 %$17,840,074

$12,764,186

17,840,074 BTC Biểu đồ 7 ngày X World Games
28Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0174392801 3.41 % 56.34 %$87,511,888

$10,531,147

87,511,888 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
29Tiền ảo FaraLand

FaraLand FARA

$0.1420806266 -13.92 % -2.25 %$3,680,926

$252,378

3,680,926 BTC Biểu đồ 7 ngày FaraLand
30Tiền ảo VIDT Datalink

VIDT Datalink VIDT

$0.1865655492 -6.16 % -3.44 %$9,221,619

$3,662,778

9,221,619 BTC Biểu đồ 7 ngày VIDT Datalink
31Tiền ảo Doge Dash

Doge Dash DOGEDASH

$0.0001488791 -1.82 % 14.65 %$8,046,449

$42,953

8,046,449 BTC Biểu đồ 7 ngày Doge Dash
32Tiền ảo SafeMoon Inu

SafeMoon Inu SMI

$0.0000033727 -5.95 % -8.99 %$3,372,721

$69,314

3,372,721 BTC Biểu đồ 7 ngày SafeMoon Inu
33Tiền ảo Blockchain Monster Hunt

Blockchain Monster Hunt BCMC

$0.0514737789 -6.34 % -12.8 %$4,598,843

$437,792

4,598,843 BTC Biểu đồ 7 ngày Blockchain Monster Hunt
34Tiền ảo CryptoPlanes

CryptoPlanes CPAN

$0.0000013922 28.43 % 48.88 %$22

$5,288

22 BTC Biểu đồ 7 ngày CryptoPlanes
35Tiền ảo Seascape Crowns

Seascape Crowns CWS

$1.17 -12.41 % -9.49 %$2,717,783

$1,254,890

2,717,783 BTC Biểu đồ 7 ngày Seascape Crowns
36Tiền ảo Medacoin

Medacoin MEDA

$0.0000263090 -8.92 % 5.43 %$2,084,650

$4,965

2,084,650 BTC Biểu đồ 7 ngày Medacoin
37Tiền ảo Monsta Infinite

Monsta Infinite MONI

$0.0805926782 -10.86 % -18.48 %$2,575,123

$633,973

2,575,123 BTC Biểu đồ 7 ngày Monsta Infinite
38Tiền ảo BetU

BetU BETU

$0.0424564957 -9.74 % -15.76 %$4,568,660

$93,505

4,568,660 BTC Biểu đồ 7 ngày BetU
39Tiền ảo Xaya

Xaya CHI

$0.1042635019 -0.21 % -5.49 %$5,052,911

$5,778

5,052,911 BTC Biểu đồ 7 ngày Xaya
40Tiền ảo Dotmoovs

Dotmoovs MOOV

$0.0096559685 -23.46 % -37.99 %$4,789,360

$1,138,195

4,789,360 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotmoovs
41Tiền ảo Binamon

Binamon BMON

$0.0151110580 -8.32 % -10.11 %$1,744,631

$283,319

1,744,631 BTC Biểu đồ 7 ngày Binamon
42Tiền ảo Polker

Polker PKR

$0.0135276589 -11.92 % -6.93 %$1,280,838

$284,232

1,280,838 BTC Biểu đồ 7 ngày Polker
43Tiền ảo Defina Finance

Defina Finance FINA

$0.0683125014 2.31 % 2.69 %$512,815

$803,103

512,815 BTC Biểu đồ 7 ngày Defina Finance
44Tiền ảo Revomon

Revomon REVO

$0.1191557943 -8.12 % -12.59 %$2,956,272

$60,147

2,956,272 BTC Biểu đồ 7 ngày Revomon
45Tiền ảo Wall Street Games

Wall Street Games WSG

$0.0000000037 -12.36 % -11.19 %$1,153,457

$943,484

1,153,457 BTC Biểu đồ 7 ngày Wall Street Games
46Tiền ảo My Master War

My Master War MAT

$0.0404350700 -2.44 % -8.69 %$625,895

$27,918

625,895 BTC Biểu đồ 7 ngày My Master War
47Tiền ảo CryptoBlades

CryptoBlades SKILL

$2.24 -20.73 % 12.37 %$1,957,873

$1,233,472

1,957,873 BTC Biểu đồ 7 ngày CryptoBlades
48Tiền ảo Fear

Fear FEAR

$0.2490938163 0.01 % -11.21 %$1,627,120

$239,099

1,627,120 BTC Biểu đồ 7 ngày Fear
49Tiền ảo Decentral Games ICE

Decentral Games ICE ICE

$0.0144442059 -2.37 % -7.8 %$2,861,125

$52,772

2,861,125 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games ICE
50Tiền ảo Mist

Mist MIST

$0.0236547836 -7.91 % -8.42 %$1,333,115

$221,871

1,333,115 BTC Biểu đồ 7 ngày Mist