Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Play To Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Play To Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.7844265366 -1.87 % 16.06 %$1,455,177,268

$247,465,133

1,455,177,268 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
2Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.7481964368 -2.02 % 1.13 %$1,121,898,192

$240,727,138

1,121,898,192 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
3Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$11.22 -1.9 % -5.74 %$1,127,492,533

$157,024,404

1,127,492,533 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
4Tiền ảo Gala

Gala GALA

$0.0542675030 -5.39 % 11.29 %$378,635,517

$292,226,585

378,635,517 BTC Biểu đồ 7 ngày Gala
5Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0786441822 9.25 % 11.85 %$185,839,196

$119,353,219

185,839,196 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
6Tiền ảo Smooth Love Potion

Smooth Love Potion SLP

$0.0030902394 -0.47 % -2.16 %$131,444,980

$21,592,282

131,444,980 BTC Biểu đồ 7 ngày Smooth Love Potion
7Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0063185541 -1.63 % 2.95 %$81,160,698

$1,644,088

81,160,698 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
8Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.3149184756 0.74 % 17.21 %$60,283,723

$32,438,995

60,283,723 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
9Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$0.9166825889 10.93 % 32.09 %$230,284,777

$4,540,884

230,284,777 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
10Tiền ảo RACA

RACA RACA

$0.0002258897 1.07 % 4.1 %$74,731,951

$4,626,890

74,731,951 BTC Biểu đồ 7 ngày RACA
11Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.2121295355 -0.05 % 0.21 %$79,129,336

$10,716,492

79,129,336 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
12Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$1.81 -2.99 % 9.94 %$74,932,473

$44,303,546

74,932,473 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
13Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0054271414 0.62 % -3.16 %$39,244,959

$2,206,037

39,244,959 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
14Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0220350122 -0.5 % 18.66 %$73,841,935

$18,057,245

73,841,935 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
15Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$85.25 15.41 % 39.64 %$176,731,680

$68,685,061

176,731,680 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
16Tiền ảo Seedify.fund

Seedify.fund SFUND

$1.07 -4.6 % -5.4 %$50,853,416

$3,359,146

50,853,416 BTC Biểu đồ 7 ngày Seedify.fund
17Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.2618488582 -0.95 % 37.31 %$81,301,781

$63,201,553

81,301,781 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
18Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000018334 2.53 % 6.3 %$47,223,138

$2,037,344

47,223,138 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
19Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.12 0.99 % 9.63 %$50,697,353

$8,431,534

50,697,353 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
20Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.5975936250 6.44 % 19.65 %$103,294,368

$30,651,876

103,294,368 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
21Tiền ảo Splintershards

Splintershards SPS

$0.0291169485 1.34 % 6.29 %$26,842,767

$581,346

26,842,767 BTC Biểu đồ 7 ngày Splintershards
22Tiền ảo Merit Circle

Merit Circle MC

$0.3726567534 0.53 % -9.98 %$129,472,919

$9,515,538

129,472,919 BTC Biểu đồ 7 ngày Merit Circle
23Tiền ảo Voxies

Voxies VOXEL

$0.3342992247 7.77 % 44.81 %$34,735,143

$76,258,028

34,735,143 BTC Biểu đồ 7 ngày Voxies
24Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.2472390917 -3.47 % -4.96 %$27,437,786

$883,556

27,437,786 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
25Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.6654886695 3.01 % 2.49 %$12,191,905

$109,574

12,191,905 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
26Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.3456346470 11.08 % 63.4 %$31,221,178

$729,419

31,221,178 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace
27Tiền ảo Victoria VR

Victoria VR VR

$0.0084701560 1.71 % 10.95 %$8,718,410

$868,437

8,718,410 BTC Biểu đồ 7 ngày Victoria VR
28Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0039179517 -0.21 % 7.91 %$38,409,077

$1,259,937

38,409,077 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
29Tiền ảo VIDT Datalink

VIDT Datalink VIDT

$0.0376933182 -1.28 % -10.22 %$0

$213,676

0 BTC Biểu đồ 7 ngày VIDT Datalink
30Tiền ảo GameFi.org

GameFi.org GAFI

$9.61 3.13 % 23.23 %$49,589,601

$153,146

49,589,601 BTC Biểu đồ 7 ngày GameFi.org
31Tiền ảo X World Games

X World Games XWG

$0.0016144069 6.83 % 31.65 %$2,356,825

$731,624

2,356,825 BTC Biểu đồ 7 ngày X World Games
32Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.3641810819 -1.27 % 5.67 %$55,721,836

$321,799

55,721,836 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
33Tiền ảo Gods Unchained

Gods Unchained GODS

$0.2958988946 -0.87 % 15.22 %$58,409,349

$9,630,743

58,409,349 BTC Biểu đồ 7 ngày Gods Unchained
34Tiền ảo GuildFi

GuildFi GF

$0.1125845911 12.59 % 14.23 %$4,749,389

$4,204,073

4,749,389 BTC Biểu đồ 7 ngày GuildFi
35Tiền ảo ChainGuardians

ChainGuardians CGG

$0.0802585931 5.15 % 24.1 %$4,934,155

$156,723

4,934,155 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainGuardians
36Tiền ảo Nakamoto Games

Nakamoto Games NAKA

$0.3241828270 -12.36 % 50.38 %$23,458,037

$2,300,917

23,458,037 BTC Biểu đồ 7 ngày Nakamoto Games
37Tiền ảo Exeedme

Exeedme XED

$0.1109697109 26.87 % 60.86 %$9,968,517

$531,774

9,968,517 BTC Biểu đồ 7 ngày Exeedme
38Tiền ảo SIDUS

SIDUS SIDUS

$0.0012922425 11.93 % 47.23 %$5,718,280

$481,261

5,718,280 BTC Biểu đồ 7 ngày SIDUS
39Tiền ảo SHILL Token

SHILL Token SHILL

$0.0175597721 -4.65 % 10.64 %$6,270,137

$801,045

6,270,137 BTC Biểu đồ 7 ngày SHILL Token
40Tiền ảo Doge Dash

Doge Dash DOGEDASH

$0.0001303904 0.83 % 1.42 %$7,047,192

$0

7,047,192 BTC Biểu đồ 7 ngày Doge Dash
41Tiền ảo REVV

REVV REVV

$0.0141885727 0.15 % 0.2 %$3,948,263

$1,209,433

3,948,263 BTC Biểu đồ 7 ngày REVV
42Tiền ảo ZooKeeper

ZooKeeper ZOO

$0.0090536825 0.1 % 7.03 %$3,003,363

$70,253

3,003,363 BTC Biểu đồ 7 ngày ZooKeeper
43Tiền ảo SafeMoon Inu

SafeMoon Inu SMI

$0.0000016047 0.88 % -29.79 %$1,604,653

$36,823

1,604,653 BTC Biểu đồ 7 ngày SafeMoon Inu
44Tiền ảo Polychain Monsters

Polychain Monsters PMON

$0.7301698506 1.11 % 7.57 %$2,490,014

$215,592

2,490,014 BTC Biểu đồ 7 ngày Polychain Monsters
45Tiền ảo Dotmoovs

Dotmoovs MOOV

$0.0076594447 2.29 % 54.91 %$5,600,433

$966,389

5,600,433 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotmoovs
46Tiền ảo Xaya

Xaya CHI

$0.0846697519 -1.74 % -10.23 %$4,103,341

$7,682

4,103,341 BTC Biểu đồ 7 ngày Xaya
47Tiền ảo CropBytes

CropBytes CBX

$0.0405238892 0.64 % 14.62 %$6,536,266

$130,451

6,536,266 BTC Biểu đồ 7 ngày CropBytes
48Tiền ảo BetU

BetU BETU

$0.0280833786 3.42 % 12.59 %$3,021,997

$115,848

3,021,997 BTC Biểu đồ 7 ngày BetU
49Tiền ảo Decentral Games ICE

Decentral Games ICE ICE

$0.0043725381 1.67 % 12.31 %$1,951,438

$215,622

1,951,438 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games ICE
50Tiền ảo DEEPSPACE

DEEPSPACE DPS

$0.0243202369 -1.18 % 2.23 %$1,286,382

$17,528

1,286,382 BTC Biểu đồ 7 ngày DEEPSPACE