Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Play To Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Play To Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.7004834917 0.33 % 0.38 %$1,299,455,852

$127,649,782

1,299,455,852 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
2Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.8511658400 0.44 % 1.45 %$1,276,297,734

$193,864,894

1,276,297,734 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
3Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$12.89 2.07 % 4.15 %$1,070,688,234

$48,848,845

1,070,688,234 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
4Tiền ảo Gala

Gala GALA

$0.0412167213 1.32 % 2.69 %$287,577,532

$86,729,144

287,577,532 BTC Biểu đồ 7 ngày Gala
5Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0858930016 0.19 % 1.27 %$188,049,174

$5,178,550

188,049,174 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
6Tiền ảo Smooth Love Potion

Smooth Love Potion SLP

$0.0035493572 2.06 % 8.75 %$152,359,057

$76,286,764

152,359,057 BTC Biểu đồ 7 ngày Smooth Love Potion
7Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0065708624 -2.86 % -4.95 %$84,401,553

$1,253,908

84,401,553 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
8Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.3601769121 0.75 % 2.46 %$41,899,798

$15,606,516

41,899,798 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
9Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$1.82 0.57 % 3.77 %$224,671,642

$12,560,541

224,671,642 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
10Tiền ảo RadioCaca

RadioCaca RACA

$0.0002844713 0.37 % -1.71 %$93,281,081

$6,693,449

93,281,081 BTC Biểu đồ 7 ngày RadioCaca
11Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.2617287923 -0.05 % 1.1 %$71,603,626

$6,088,175

71,603,626 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
12Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$1.74 0.06 % 3.53 %$53,396,372

$22,655,828

53,396,372 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
13Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0058792108 3.11 % 1.91 %$42,513,981

$2,422,105

42,513,981 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
14Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0239979396 0.85 % 5.29 %$62,670,323

$15,645,925

62,670,323 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
15Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$57.39 2.36 % 1.07 %$37,350,978

$5,562,592

37,350,978 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
16Tiền ảo Seedify.fund

Seedify.fund SFUND

$1.91 -1.64 % -4.22 %$73,126,490

$2,273,051

73,126,490 BTC Biểu đồ 7 ngày Seedify.fund
17Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.2116688349 0.96 % 4.39 %$44,129,578

$22,069,256

44,129,578 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
18Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000023342 18.44 % 17.96 %$60,122,257

$6,360,903

60,122,257 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
19Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.17 -0.19 % -1.21 %$52,659,436

$4,891,504

52,659,436 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
20Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.6305932841 -0.12 % 0.38 %$50,354,813

$5,930,233

50,354,813 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
21Tiền ảo Splintershards

Splintershards SPS

$0.0708722418 0.42 % 0.55 %$58,198,926

$1,976,514

58,198,926 BTC Biểu đồ 7 ngày Splintershards
22Tiền ảo Merit Circle

Merit Circle MC

$0.6750905911 2.38 % 1.88 %$28,753,458

$2,647,214

28,753,458 BTC Biểu đồ 7 ngày Merit Circle
23Tiền ảo Voxies

Voxies VOXEL

$0.2571906973 -1.48 % -5.1 %$16,465,626

$5,611,475

16,465,626 BTC Biểu đồ 7 ngày Voxies
24Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.2404433557 5.52 % 10.8 %$22,532,154

$664,647

22,532,154 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
25Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$1.25 0.28 % -4.94 %$12,036,497

$792,043

12,036,497 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
26Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.2690474015 8.84 % 12.41 %$19,080,842

$1,380,482

19,080,842 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace
27Tiền ảo Victoria VR

Victoria VR VR

$0.0122174381 1.36 % 0.41 %$9,148,276

$961,859

9,148,276 BTC Biểu đồ 7 ngày Victoria VR
28Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0048116214 4.39 % 8.06 %$10,393,102

$3,731,979

10,393,102 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
29Tiền ảo VIDT DAO

VIDT DAO VIDT

$0.2772753137 1.27 % 0.01 %$13,705,248

$1,189,665

13,705,248 BTC Biểu đồ 7 ngày VIDT DAO
30Tiền ảo GameFi.org

GameFi.org GAFI

$8.83 0.98 % -1.14 %$8,814,450

$256,882

8,814,450 BTC Biểu đồ 7 ngày GameFi.org
31Tiền ảo X World Games

X World Games XWG

$0.0051303083 -1.07 % -14.89 %$7,489,586

$1,862,873

7,489,586 BTC Biểu đồ 7 ngày X World Games
32Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.3823812762 4.17 % 14.08 %$8,259,436

$1,003,086

8,259,436 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
33Tiền ảo Gods Unchained

Gods Unchained GODS

$0.3927576652 -2.02 % -6.12 %$30,382,252

$10,546,740

30,382,252 BTC Biểu đồ 7 ngày Gods Unchained
34Tiền ảo GuildFi

GuildFi GF

$0.1582957127 -2.43 % -1.62 %$6,677,716

$762,694

6,677,716 BTC Biểu đồ 7 ngày GuildFi
35Tiền ảo ChainGuardians

ChainGuardians CGG

$0.0956999832 -0.43 % -0.63 %$5,883,464

$391,746

5,883,464 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainGuardians
36Tiền ảo Nakamoto Games

Nakamoto Games NAKA

$0.0642824532 -4.33 % 11.95 %$4,651,512

$473,451

4,651,512 BTC Biểu đồ 7 ngày Nakamoto Games
37Tiền ảo Exeedme

Exeedme XED

$0.0655150988 11.79 % 16.56 %$5,557,710

$308,932

5,557,710 BTC Biểu đồ 7 ngày Exeedme
38Tiền ảo SIDUS

SIDUS SIDUS

$0.0020576719 -0.89 % -6.61 %$6,032,063

$324,158

6,032,063 BTC Biểu đồ 7 ngày SIDUS
39Tiền ảo SHILL Token

SHILL Token SHILL

$0.0329584787 3.02 % 6.68 %$9,297,552

$928,789

9,297,552 BTC Biểu đồ 7 ngày SHILL Token
40Tiền ảo Doge Dash

Doge Dash DOGEDASH

$0.0001466061 -1.13 % 69.84 %$7,923,601

$81,314

7,923,601 BTC Biểu đồ 7 ngày Doge Dash
41Tiền ảo REVV

REVV REVV

$0.0174877301 3.14 % 5.24 %$4,866,322

$702,289

4,866,322 BTC Biểu đồ 7 ngày REVV
42Tiền ảo ZooKeeper

ZooKeeper ZOO

$0.0134160781 -3.98 % -6.65 %$3,423,358

$192,354

3,423,358 BTC Biểu đồ 7 ngày ZooKeeper
43Tiền ảo SafeMoon Inu

SafeMoon Inu SMI

$0.0000021017 -10.29 % -13.36 %$2,101,698

$27,436

2,101,698 BTC Biểu đồ 7 ngày SafeMoon Inu
44Tiền ảo Polychain Monsters

Polychain Monsters PMON

$1.29 0.04 % -0.84 %$4,409,135

$385,476

4,409,135 BTC Biểu đồ 7 ngày Polychain Monsters
45Tiền ảo Dotmoovs

Dotmoovs MOOV

$0.0065411425 -2.59 % 9.23 %$3,244,407

$498,175

3,244,407 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotmoovs
46Tiền ảo Xaya

Xaya CHI

$0.0634429745 0.66 % 4.18 %$3,074,630

$7,801

3,074,630 BTC Biểu đồ 7 ngày Xaya
47Tiền ảo CropBytes

CropBytes CBX

$0.0645699900 -12.63 % -12.31 %$0

$267,775

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CropBytes
48Tiền ảo BetU

BetU BETU

$0.0338034757 0.92 % 13.76 %$3,637,526

$226,541

3,637,526 BTC Biểu đồ 7 ngày BetU
49Tiền ảo Decentral Games ICE

Decentral Games ICE ICE

$0.0051044990 -0.3 % -21.83 %$1,883,373

$332,668

1,883,373 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games ICE
50Tiền ảo DEEPSPACE

DEEPSPACE DPS

$0.0278446765 1.02 % 1.37 %$1,472,802

$208

1,472,802 BTC Biểu đồ 7 ngày DEEPSPACE