Tiền ảo 1234
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Play to Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Play to Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$134.70 -0.93 % 3.14 %$8,204,145,102

$376,519,658

8,204,145,102 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
2Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$4.72 -8.21 % 17.3 %$8,611,824,121

$2,259,235,579

8,611,824,121 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
3Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$6.91 -10.55 % 35.56 %$6,307,961,882

$3,963,006,345

6,307,961,882 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
4Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$19.13 -10.5 % -15.92 %$585,511,425

$306,306,369

585,511,425 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
5Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$1,769.23 4.41 % 68.7 %$1,137,297,682

$113,785,615

1,137,297,682 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
6Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$18.08 5.05 % -13.79 %$2,228,064,775

$224,176,229

2,228,064,775 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
7Tiền ảo Radio Caca

Radio Caca RACA

$0.0052210491 -13.27 % -33.45 %$949,451,776

$130,395,670

949,451,776 BTC Biểu đồ 7 ngày Radio Caca
8Tiền ảo Gala

Gala GALA

$0.6396100659 -10.37 % 68.43 %$4,462,690,829

$1,297,733,707

4,462,690,829 BTC Biểu đồ 7 ngày Gala
9Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$7.27 -7 % -13.73 %$496,348,423

$94,784,045

496,348,423 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
10Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.1974434013 3.89 % 22.68 %$426,477,747

$55,304,112

426,477,747 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
11Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$8.88 39.48 % 40.29 %$709,274,631

$827,433,328

709,274,631 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
12Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.3732496819 -10.12 % -7.82 %$341,161,545

$340,211,607

341,161,545 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
13Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$3.47 -13.69 % 0.11 %$427,942,201

$226,927,317

427,942,201 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
14Tiền ảo Seedify.fund

Seedify.fund SFUND

$16.00 0.36 % 68.32 %$343,281,293

$12,271,325

343,281,293 BTC Biểu đồ 7 ngày Seedify.fund
15Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$10.11 8.84 % 38.04 %$218,462,475

$29,036,986

218,462,475 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
16Tiền ảo Smooth Love Potion

Smooth Love Potion SLP

$0.0582468575 -1.73 % -9.24 %$179,498,093

$155,370,737

179,498,093 BTC Biểu đồ 7 ngày Smooth Love Potion
17Tiền ảo GameFi

GameFi GAFI

$229.55 -14.2 % -23.6 %$229,110,387

$5,219,186

229,110,387 BTC Biểu đồ 7 ngày GameFi
18Tiền ảo Decentral Games

Decentral Games DG

$588.28 -3.8 % 39.09 %$203,952,645

$2,801,414

203,952,645 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games
19Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$3.09 7.12 % 4.01 %$182,680,698

$14,863,110

182,680,698 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
20Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$6.61 -4.18 % -9.18 %$226,008,601

$6,014,721

226,008,601 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace
21Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$2.90 1.71 % 12.15 %$223,764,128

$50,985,072

223,764,128 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
22Tiền ảo Splintershards

Splintershards SPS

$0.4460451848 4.57 % 0.05 %$144,927,384

$3,098,717

144,927,384 BTC Biểu đồ 7 ngày Splintershards
23Tiền ảo Gods Unchained

Gods Unchained GODS

$5.77 7.85 % 12.02 %$136,539,549

$20,868,206

136,539,549 BTC Biểu đồ 7 ngày Gods Unchained
24Tiền ảo ChainGuardians

ChainGuardians CGG

$2.55 -8.39 % 8.76 %$90,215,937

$11,077,850

90,215,937 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainGuardians
25Tiền ảo REVV

REVV REVV

$0.3366857830 0.22 % 17.38 %$93,689,769

$8,103,417

93,689,769 BTC Biểu đồ 7 ngày REVV
26Tiền ảo StarTerra

StarTerra STT

$5.07 1.56 % 24.1 %$111,198,640

$3,208,342

111,198,640 BTC Biểu đồ 7 ngày StarTerra
27Tiền ảo X World Games

X World Games XWG

$0.1601099476 -4.23 % -0.76 %$41,148,257

$3,445,757

41,148,257 BTC Biểu đồ 7 ngày X World Games
28Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0558290509 1.61 % 49.61 %$183,095,480

$17,041,060

183,095,480 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
29Tiền ảo FaraLand

FaraLand FARA

$3.88 4.43 % 22.43 %$68,499,103

$6,580,354

68,499,103 BTC Biểu đồ 7 ngày FaraLand
30Tiền ảo VIDT Datalink

VIDT Datalink VIDT

$0.8870006251 3.27 % -8.21 %$43,842,936

$13,983,217

43,842,936 BTC Biểu đồ 7 ngày VIDT Datalink
31Tiền ảo Doge Dash

Doge Dash DOGEDASH

$0.0013478570 -1.48 % -17.34 %$72,847,470

$1,146,345

72,847,470 BTC Biểu đồ 7 ngày Doge Dash
32Tiền ảo SafeMoon Inu

SafeMoon Inu SMI

$0.0000224181 -1.95 % -32.6 %$22,418,077

$342,575

22,418,077 BTC Biểu đồ 7 ngày SafeMoon Inu
33Tiền ảo Blockchain Monster Hunt

Blockchain Monster Hunt BCMC

$2.87 -2.87 % 18.47 %$49,090,829

$1,543,654

49,090,829 BTC Biểu đồ 7 ngày Blockchain Monster Hunt
34Tiền ảo CryptoPlanes

CryptoPlanes CPAN

$4.28 -11.08 % -12.13 %$66,805,112

$15,704,330

66,805,112 BTC Biểu đồ 7 ngày CryptoPlanes
35Tiền ảo Seascape Crowns

Seascape Crowns CWS

$13.56 6.33 % 9.31 %$30,252,536

$1,901,620

30,252,536 BTC Biểu đồ 7 ngày Seascape Crowns
36Tiền ảo Medacoin

Medacoin MEDA

$0.0007132281 9.87 % -0.39 %$32,598,809

$1,127,845

32,598,809 BTC Biểu đồ 7 ngày Medacoin
37Tiền ảo Monsta Infinite

Monsta Infinite MONI

$2.12 -4.88 % 1.39 %$32,183,993

$2,986,440

32,183,993 BTC Biểu đồ 7 ngày Monsta Infinite
38Tiền ảo BetU

BetU BETU

$0.1669895264 -7.87 % -7.31 %$17,969,415

$792,715

17,969,415 BTC Biểu đồ 7 ngày BetU
39Tiền ảo Xaya

Xaya CHI

$0.5101090443 3.77 % -5.21 %$24,721,361

$118,395

24,721,361 BTC Biểu đồ 7 ngày Xaya
40Tiền ảo Dotmoovs

Dotmoovs MOOV

$0.0240173353 -10.38 % -6.04 %$11,912,598

$461,246

11,912,598 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotmoovs
41Tiền ảo Binamon

Binamon BMON

$0.2917349911 -9.89 % -9.05 %$33,681,957

$6,175,061

33,681,957 BTC Biểu đồ 7 ngày Binamon
42Tiền ảo Polker

Polker PKR

$0.2212540345 -1.58 % -30.64 %$14,193,764

$1,697,266

14,193,764 BTC Biểu đồ 7 ngày Polker
43Tiền ảo Defina Finance

Defina Finance FINA

$5.33 -22.53 % -13.28 %$40,046,407

$17,168,653

40,046,407 BTC Biểu đồ 7 ngày Defina Finance
44Tiền ảo Revomon

Revomon REVO

$1.29 2 % -20.41 %$31,907,550

$2,890,697

31,907,550 BTC Biểu đồ 7 ngày Revomon
45Tiền ảo Wall Street Games

Wall Street Games WSG

$0.0000001017 9.14 % 3.86 %$31,702,914

$2,539,341

31,702,914 BTC Biểu đồ 7 ngày Wall Street Games
46Tiền ảo My Master War

My Master War MAT

$2.93 10.97 % -17.9 %$17,366,288

$1,009,697

17,366,288 BTC Biểu đồ 7 ngày My Master War
47Tiền ảo CryptoBlades

CryptoBlades SKILL

$18.97 -2.56 % 21.37 %$17,029,415

$4,324,626

17,029,415 BTC Biểu đồ 7 ngày CryptoBlades
48Tiền ảo Fear

Fear FEAR

$3.25 -1.26 % 65.82 %$21,254,903

$17,038,901

21,254,903 BTC Biểu đồ 7 ngày Fear
49Tiền ảo Decentral Games ICE

Decentral Games ICE ICE

$0.1322072193 -0.74 % 13.52 %$10,804,569

$260,042

10,804,569 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games ICE
50Tiền ảo Mist

Mist MIST

$0.2307390901 0.53 % 44.72 %$13,003,783

$4,226,083

13,003,783 BTC Biểu đồ 7 ngày Mist