Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Play To Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Play To Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.4494262799 -12.85 % -5.63 %$844,144,587

$182,737,000

844,144,587 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
2Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.5131556912 -12.76 % -6.4 %$951,176,115

$314,321,517

951,176,115 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
3Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$6.59 -7.86 % -6.3 %$771,135,255

$70,485,542

771,135,255 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
4Tiền ảo Gala

Gala GALA

$0.0272196860 -3.92 % -8.76 %$189,917,341

$118,431,013

189,917,341 BTC Biểu đồ 7 ngày Gala
5Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0485630638 -6.95 % -10.94 %$160,878,342

$4,406,925

160,878,342 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
6Tiền ảo Smooth Love Potion

Smooth Love Potion SLP

$0.0020060711 -5.74 % -8.64 %$84,160,439

$9,538,037

84,160,439 BTC Biểu đồ 7 ngày Smooth Love Potion
7Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0037233687 -5.81 % -7.75 %$47,826,006

$428,067

47,826,006 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
8Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.1693802175 -5.33 % -14.93 %$41,272,730

$7,162,910

41,272,730 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
9Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$0.7302048409 -2.67 % -12.92 %$184,562,541

$3,553,790

184,562,541 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
10Tiền ảo RACA

RACA RACA

$0.0001214841 -4.52 % -16.79 %$40,654,849

$3,348,997

40,654,849 BTC Biểu đồ 7 ngày RACA
11Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.1092789917 -5.24 % -9.43 %$40,763,650

$4,267,921

40,763,650 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
12Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$1.14 -8.1 % -11.52 %$54,840,876

$19,212,633

54,840,876 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
13Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0021250436 -0.33 % 7.07 %$15,366,699

$875,128

15,366,699 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
14Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0135615367 -8.34 % -13.27 %$48,491,005

$7,222,558

48,491,005 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
15Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$51.60 -0.93 % 4.31 %$164,420,217

$12,728,064

164,420,217 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
16Tiền ảo Seedify.fund

Seedify.fund SFUND

$0.8507745245 -2.17 % -14.64 %$42,104,972

$1,320,060

42,104,972 BTC Biểu đồ 7 ngày Seedify.fund
17Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.1192743275 -8.25 % -11.43 %$47,584,925

$25,665,275

47,584,925 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
18Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000010703 -2.08 % -10.04 %$27,568,671

$2,176,098

27,568,671 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
19Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$0.9391308079 -4.4 % -4.44 %$42,351,336

$2,432,958

42,351,336 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
20Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.3665929549 -4.75 % -15.05 %$72,074,850

$6,172,457

72,074,850 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
21Tiền ảo Splintershards

Splintershards SPS

$0.0191921305 -3.08 % -8.62 %$19,212,177

$189,169

19,212,177 BTC Biểu đồ 7 ngày Splintershards
22Tiền ảo Merit Circle

Merit Circle MC

$0.2019327536 -3.32 % -9.52 %$78,313,324

$1,792,823

78,313,324 BTC Biểu đồ 7 ngày Merit Circle
23Tiền ảo Voxies

Voxies VOXEL

$0.1613769050 -5.45 % -9.53 %$18,923,185

$2,943,037

18,923,185 BTC Biểu đồ 7 ngày Voxies
24Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.1769501223 -1.78 % -1.61 %$20,249,421

$200,802

20,249,421 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
25Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.4705420368 -2.99 % -5.27 %$8,322,647

$268,304

8,322,647 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
26Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.1525450859 0.12 % 4.21 %$15,202,643

$188,278

15,202,643 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace
27Tiền ảo Victoria VR

Victoria VR VR

$0.0127225958 -15.53 % 30.54 %$18,119,369

$1,328,133

18,119,369 BTC Biểu đồ 7 ngày Victoria VR
28Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0017384683 -6.15 % -11.85 %$17,042,824

$931,921

17,042,824 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
29Tiền ảo VIDT Datalink

VIDT Datalink VIDT

$0.0376933182 -1.28 % -10.22 %$0

$213,676

0 BTC Biểu đồ 7 ngày VIDT Datalink
30Tiền ảo GameFi.org

GameFi.org GAFI

$6.06 -12.62 % -12.91 %$50,528,270

$331,441

50,528,270 BTC Biểu đồ 7 ngày GameFi.org
31Tiền ảo X World Games

X World Games XWG

$0.0012592422 -0.14 % -10.76 %$1,838,331

$67,669

1,838,331 BTC Biểu đồ 7 ngày X World Games
32Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.1727700626 -3.99 % 10.61 %$26,434,830

$265,914

26,434,830 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
33Tiền ảo Gods Unchained

Gods Unchained GODS

$0.1525845478 -8.55 % -8.59 %$33,719,057

$1,039,813

33,719,057 BTC Biểu đồ 7 ngày Gods Unchained
34Tiền ảo GuildFi

GuildFi GF

$0.0637492229 -3.63 % -14.11 %$21,782,469

$1,174,960

21,782,469 BTC Biểu đồ 7 ngày GuildFi
35Tiền ảo ChainGuardians

ChainGuardians CGG

$0.0742263620 -1.89 % -7.92 %$4,563,304

$211,431

4,563,304 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainGuardians
36Tiền ảo Nakamoto Games

Nakamoto Games NAKA

$0.2425479208 -1.75 % 2.94 %$17,550,893

$2,636,697

17,550,893 BTC Biểu đồ 7 ngày Nakamoto Games
37Tiền ảo Exeedme

Exeedme XED

$0.0626170684 -4.19 % -10.07 %$5,624,952

$42,294

5,624,952 BTC Biểu đồ 7 ngày Exeedme
38Tiền ảo SIDUS

SIDUS SIDUS

$0.0011062208 -19.48 % 12.28 %$7,977,443

$963,703

7,977,443 BTC Biểu đồ 7 ngày SIDUS
39Tiền ảo SHILL Token

SHILL Token SHILL

$0.0099326602 0.84 % -2.57 %$3,546,694

$269,213

3,546,694 BTC Biểu đồ 7 ngày SHILL Token
40Tiền ảo Doge Dash

Doge Dash DOGEDASH

$0.0001303904 0.83 % 1.42 %$7,047,192

$0

7,047,192 BTC Biểu đồ 7 ngày Doge Dash
41Tiền ảo REVV

REVV REVV

$0.0089676880 -1.99 % -5.34 %$2,495,444

$1,421,950

2,495,444 BTC Biểu đồ 7 ngày REVV
42Tiền ảo ZooKeeper

ZooKeeper ZOO

$0.0039322858 -4.34 % -9.24 %$1,537,613

$13,495

1,537,613 BTC Biểu đồ 7 ngày ZooKeeper
43Tiền ảo SafeMoon Inu

SafeMoon Inu SMI

$0.0000007561 -2.12 % -12.65 %$756,057

$9,984

756,057 BTC Biểu đồ 7 ngày SafeMoon Inu
44Tiền ảo Polychain Monsters

Polychain Monsters PMON

$0.3756045094 -1.32 % -5.56 %$1,280,881

$69,176

1,280,881 BTC Biểu đồ 7 ngày Polychain Monsters
45Tiền ảo Dotmoovs

Dotmoovs MOOV

$0.0041865588 0.13 % -8.85 %$3,061,128

$331,040

3,061,128 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotmoovs
46Tiền ảo Xaya

Xaya CHI

$0.0742902253 1.48 % 4.04 %$3,943,272

$12,223

3,943,272 BTC Biểu đồ 7 ngày Xaya
47Tiền ảo CropBytes

CropBytes CBX

$0.0235105852 10.25 % 9.25 %$4,262,331

$264,606

4,262,331 BTC Biểu đồ 7 ngày CropBytes
48Tiền ảo BetU

BetU BETU

$0.0001600307 -11.25 % -18.17 %$17,221

$225

17,221 BTC Biểu đồ 7 ngày BetU
49Tiền ảo Decentral Games ICE

Decentral Games ICE ICE

$0.0050823848 -2.37 % -5.04 %$2,195,012

$11,447

2,195,012 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games ICE
50Tiền ảo DEEPSPACE

DEEPSPACE DPS

$0.0142416938 -5.94 % -15.15 %$753,293

$28,020

753,293 BTC Biểu đồ 7 ngày DEEPSPACE