Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Play To Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Play To Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.4676563960 0.32 % 15.33 %$892,437,991

$67,594,136

892,437,991 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
2Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.4621052315 -0.7 % 12.2 %$1,047,006,576

$89,420,186

1,047,006,576 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
3Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$7.85 -0.31 % 16.73 %$1,139,006,650

$64,897,700

1,139,006,650 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
4Tiền ảo Gala

Gala GALA

$0.0452102660 8.52 % 13.54 %$1,613,561,799

$627,973,414

1,613,561,799 BTC Biểu đồ 7 ngày Gala
5Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0667068912 0.19 % 11.09 %$229,971,348

$5,568,342

229,971,348 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
6Tiền ảo Smooth Love Potion

Smooth Love Potion SLP

$0.0039337077 1.66 % 11.09 %$162,809,364

$11,847,994

162,809,364 BTC Biểu đồ 7 ngày Smooth Love Potion
7Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0082272115 -0.71 % 11.82 %$110,876,054

$878,470

110,876,054 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
8Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.9471285404 3.81 % 29.77 %$346,136,935

$99,123,602

346,136,935 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
9Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$1.42 -5.74 % -4.62 %$509,768,722

$2,290,185

509,768,722 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
10Tiền ảo RACA

RACA RACA

$0.0002301796 1.64 % 10.37 %$83,768,983

$8,631,707

83,768,983 BTC Biểu đồ 7 ngày RACA
11Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.0844375069 -0.4 % 8.16 %$40,853,781

$3,343,595

40,853,781 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
12Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$1.29 1.68 % 17.11 %$87,691,236

$11,786,289

87,691,236 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
13Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0017395269 -1.84 % -1.43 %$41,708,306

$1,348,847

41,708,306 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
14Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0180801191 -0.78 % 14.56 %$78,095,395

$10,089,834

78,095,395 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
15Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$93.71 1.34 % 17.01 %$405,556,532

$14,803,449

405,556,532 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
16Tiền ảo Seedify.fund

Seedify.fund SFUND

$2.62 -0.78 % 18.61 %$158,530,471

$6,793,191

158,530,471 BTC Biểu đồ 7 ngày Seedify.fund
17Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.1537815864 -2.6 % 13.99 %$85,695,988

$15,139,151

85,695,988 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
18Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000009265 0.09 % 17.89 %$23,863,468

$685,184

23,863,468 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
19Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.70 -4.1 % 1.89 %$89,425,654

$10,435,047

89,425,654 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
20Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.3502718949 -1.33 % 9.89 %$109,718,207

$9,387,020

109,718,207 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
21Tiền ảo Splintershards

Splintershards SPS

$0.0126634131 -1.7 % 5.29 %$16,816,255

$69,193

16,816,255 BTC Biểu đồ 7 ngày Splintershards
22Tiền ảo Merit Circle

Merit Circle MC

$2.87 -4.12 % 34.65 %$0

$259,195

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Merit Circle
23Tiền ảo Voxies

Voxies VOXEL

$0.2248460402 -1.96 % 9.83 %$39,469,625

$4,736,475

39,469,625 BTC Biểu đồ 7 ngày Voxies
24Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.4910531303 -1.8 % 15.57 %$62,531,468

$1,297,317

62,531,468 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
25Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.4719203621 -6.65 % -6.91 %$27,130,872

$553,362

27,130,872 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
26Tiền ảo zkRace

zkRace ZERC

$0.3790330541 84.43 % 68.13 %$45,483,966

$6,298,196

45,483,966 BTC Biểu đồ 7 ngày zkRace
27Tiền ảo Victoria VR

Victoria VR VR

$0.0170286970 -1.73 % 2.1 %$90,869,339

$1,456,949

90,869,339 BTC Biểu đồ 7 ngày Victoria VR
28Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0040619574 2.53 % 6.92 %$64,686,580

$3,259,978

64,686,580 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
29Tiền ảo VIDT Datalink

VIDT Datalink VIDT

$0.0376933182 -1.28 % -10.22 %$0

$213,676

0 BTC Biểu đồ 7 ngày VIDT Datalink
30Tiền ảo GameFi.org

GameFi.org GAFI

$6.65 1.26 % 8.97 %$72,781,139

$501,400

72,781,139 BTC Biểu đồ 7 ngày GameFi.org
31Tiền ảo X World Games

X World Games XWG

$0.0010177804 0.31 % -8.53 %$3,479,178

$136,509

3,479,178 BTC Biểu đồ 7 ngày X World Games
32Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.2547802127 11.39 % 25.72 %$63,386,639

$1,140,447

63,386,639 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
33Tiền ảo Gods Unchained

Gods Unchained GODS

$0.2382960300 -2.32 % 7.98 %$69,536,106

$1,009,997

69,536,106 BTC Biểu đồ 7 ngày Gods Unchained
34Tiền ảo GuildFi

GuildFi GF

$0.3918097289 -8.55 % 17.99 %$98,815,550

$413,759

98,815,550 BTC Biểu đồ 7 ngày GuildFi
35Tiền ảo ChainGuardians

ChainGuardians CGG

$0.0363307278 -0.02 % 11.11 %$2,233,548

$21,416

2,233,548 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainGuardians
36Tiền ảo Nakamoto Games

Nakamoto Games NAKA

$1.62 -0.84 % 16.59 %$146,971,670

$21,260,111

146,971,670 BTC Biểu đồ 7 ngày Nakamoto Games
37Tiền ảo Exeedme

Exeedme XED

$0.0477894094 -0.05 % 26.57 %$4,369,432

$45,231

4,369,432 BTC Biểu đồ 7 ngày Exeedme
38Tiền ảo SIDUS

SIDUS SIDUS

$0.0075524829 1.26 % 22.97 %$70,667,592

$877,802

70,667,592 BTC Biểu đồ 7 ngày SIDUS
39Tiền ảo SHILL Token

SHILL Token SHILL

$0.0063484737 -0.44 % -5.99 %$2,266,875

$178,617

2,266,875 BTC Biểu đồ 7 ngày SHILL Token
40Tiền ảo Doge Dash

Doge Dash DOGEDASH

$0.0001303904 0.83 % 1.42 %$7,047,192

$0

7,047,192 BTC Biểu đồ 7 ngày Doge Dash
41Tiền ảo REVV

REVV REVV

$0.0084389324 -2.02 % 0.12 %$10,048,192

$1,178,345

10,048,192 BTC Biểu đồ 7 ngày REVV
42Tiền ảo ZooKeeper

ZooKeeper ZOO

$0.0038243577 0.77 % 13.81 %$1,782,580

$921

1,782,580 BTC Biểu đồ 7 ngày ZooKeeper
43Tiền ảo SafeMoon Inu

SafeMoon Inu SMI

$0.0000012190 4.78 % 33.33 %$1,218,984

$2,821

1,218,984 BTC Biểu đồ 7 ngày SafeMoon Inu
44Tiền ảo Polychain Monsters

Polychain Monsters PMON

$0.4600522059 3.21 % 12.77 %$1,568,863

$25,195

1,568,863 BTC Biểu đồ 7 ngày Polychain Monsters
45Tiền ảo Dotmoovs

Dotmoovs MOOV

$0.0050638260 -7.96 % -9.22 %$3,702,569

$846,471

3,702,569 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotmoovs
46Tiền ảo Xaya

Xaya CHI

$0.0681507030 -0.39 % 12.68 %$3,742,920

$12,916

3,742,920 BTC Biểu đồ 7 ngày Xaya
47Tiền ảo CropBytes

CropBytes CBX

$0.0153518229 -0.43 % -5.52 %$2,859,955

$6,224

2,859,955 BTC Biểu đồ 7 ngày CropBytes
48Tiền ảo BetU

BetU BETU

$0.0002249832 4.06 % 1.73 %$24,210

$16

24,210 BTC Biểu đồ 7 ngày BetU
49Tiền ảo Decentral Games ICE

Decentral Games ICE ICE

$0.0000665634 20.11 % 12.24 %$15,087

$44,959

15,087 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games ICE
50Tiền ảo DEEPSPACE

DEEPSPACE DPS

$0.0372737876 12.51 % 23.83 %$1,971,541

$14,259

1,971,541 BTC Biểu đồ 7 ngày DEEPSPACE