Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Solana Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Solana Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Tether

Tether USDT

$1.00 0.01 % 0.01 %$68,222,679,449

$44,911,453,079

68,222,679,449 BTC Biểu đồ 7 ngày Tether
2Tiền ảo Solana

Solana SOL

$33.83 -0.35 % -0.77 %$12,016,568,917

$707,624,571

12,016,568,917 BTC Biểu đồ 7 ngày Solana
3Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$7.73 -1.24 % -0.9 %$3,801,664,490

$390,400,664

3,801,664,490 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
4Tiền ảo The Graph

The Graph GRT

$0.1005588523 1.58 % 2.24 %$693,856,081

$18,851,206

693,856,081 BTC Biểu đồ 7 ngày The Graph
5Tiền ảo STEPN

STEPN GMT

$0.6276069750 0.78 % -2.22 %$376,564,185

$71,980,611

376,564,185 BTC Biểu đồ 7 ngày STEPN
6Tiền ảo Arweave

Arweave AR

$9.32 -1.04 % 3.56 %$311,081,413

$12,477,098

311,081,413 BTC Biểu đồ 7 ngày Arweave
7Tiền ảo Audius

Audius AUDIO

$0.2117478391 -0.07 % 0.54 %$175,946,511

$5,809,920

175,946,511 BTC Biểu đồ 7 ngày Audius
8Tiền ảo Serum

Serum SRM

$0.7894723583 0.95 % 3.28 %$207,824,390

$17,060,279

207,824,390 BTC Biểu đồ 7 ngày Serum
9Tiền ảo Render Token

Render Token RNDR

$0.4845132168 -2.2 % 4.01 %$122,968,902

$11,370,534

122,968,902 BTC Biểu đồ 7 ngày Render Token
10Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.1294200207 0.17 % 14.71 %$129,295,454

$19,247,012

129,295,454 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
11Tiền ảo Civic

Civic CVC

$0.1296439634 1.49 % 2.23 %$129,643,963

$9,480,779

129,643,963 BTC Biểu đồ 7 ngày Civic
12Tiền ảo Raydium

Raydium RAY

$0.5703048592 -0.63 % -0.86 %$78,747,882

$5,615,047

78,747,882 BTC Biểu đồ 7 ngày Raydium
13Tiền ảo Terra Classic

Terra Classic LUNC

$0.0002934325 -1.78 % 5.42 %$1,804,924,834

$266,013,479

1,804,924,834 BTC Biểu đồ 7 ngày Terra Classic
14Tiền ảo Coin98

Coin98 C98

$0.3611848376 -0.47 % 3.17 %$78,357,044

$14,226,727

78,357,044 BTC Biểu đồ 7 ngày Coin98
15Tiền ảo Injective

Injective INJ

$1.89 -0.72 % 12.88 %$137,955,709

$30,126,996

137,955,709 BTC Biểu đồ 7 ngày Injective
16Tiền ảo Hxro

Hxro HXRO

$0.1927332596 4.3 % 8.21 %$82,590,272

$136,986

82,590,272 BTC Biểu đồ 7 ngày Hxro
17Tiền ảo Band Protocol

Band Protocol BAND

$1.24 1.53 % 3.3 %$43,742,353

$6,622,582

43,742,353 BTC Biểu đồ 7 ngày Band Protocol
18Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.1252802411 7.9 % 6.77 %$30,971,842

$909,477

30,971,842 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
19Tiền ảo RAMP

RAMP RAMP

$0.0630293838 0.97 % 1.01 %$30,117,881

$29,699

30,117,881 BTC Biểu đồ 7 ngày RAMP
20Tiền ảo Mango

Mango MNGO

$0.0415211210 -0.29 % -2.07 %$41,521,121

$426,561

41,521,121 BTC Biểu đồ 7 ngày Mango
21Tiền ảo Akash Network

Akash Network AKT

$0.2545676840 3.07 % -0.93 %$28,985,408

$709,145

28,985,408 BTC Biểu đồ 7 ngày Akash Network
22Tiền ảo Samoyedcoin

Samoyedcoin SAMO

$0.0075134426 0.8 % -3.41 %$27,477,670

$936,007

27,477,670 BTC Biểu đồ 7 ngày Samoyedcoin
23Tiền ảo DIA

DIA DIA

$0.4075815347 -1.29 % 7.17 %$33,544,052

$2,826,478

33,544,052 BTC Biểu đồ 7 ngày DIA
24Tiền ảo Frontier

Frontier FRONT

$0.2331611412 -0.72 % 2.08 %$23,316,114

$6,997,040

23,316,114 BTC Biểu đồ 7 ngày Frontier
25Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.1021909637 -2.46 % -4.18 %$17,701,011

$960,975

17,701,011 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
26Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$1.61 10.59 % -0.34 %$19,795,969

$39,940,188

19,795,969 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
27Tiền ảo Kin

Kin KIN

$0.0000117278 0.67 % 2.73 %$22,895,146

$347,906

22,895,146 BTC Biểu đồ 7 ngày Kin
28Tiền ảo Marinade Staked SOL

Marinade Staked SOL MSOL

$36.17 0.32 % 0.41 %$18,014,619

$9,200,097

18,014,619 BTC Biểu đồ 7 ngày Marinade Staked SOL
29Tiền ảo Bonfida

Bonfida FIDA

$0.4359537036 2.65 % 8.21 %$19,500,193

$2,924,171

19,500,193 BTC Biểu đồ 7 ngày Bonfida
30Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$1.26 0.41 % -4.19 %$12,067,289

$792,132

12,067,289 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
31Tiền ảo Green Satoshi Token (SOL)

Green Satoshi Token (SOL) GST

$0.0245386027 1.32 % -20.38 %$14,018,124

$2,327,494

14,018,124 BTC Biểu đồ 7 ngày Green Satoshi Token (SOL)
32Tiền ảo Somnium Space Cubes

Somnium Space Cubes CUBE

$1.44 -2.4 % -1.26 %$18,051,541

$93,027

18,051,541 BTC Biểu đồ 7 ngày Somnium Space Cubes
33Tiền ảo Gari Network

Gari Network GARI

$0.0510074813 -0.02 % -1.27 %$10,107,517

$2,423,263

10,107,517 BTC Biểu đồ 7 ngày Gari Network
34Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0048167048 3.49 % 8.2 %$10,404,082

$3,685,623

10,404,082 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
35Tiền ảo Solend

Solend SLND

$0.6359596247 -2.77 % -12.2 %$17,417,476

$226,640

17,417,476 BTC Biểu đồ 7 ngày Solend
36Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.3823519870 3.76 % 13.57 %$8,258,803

$756,194

8,258,803 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
37Tiền ảo Solanium

Solanium SLIM

$0.0798933614 -0.42 % -2.78 %$7,989,336

$1,365,977

7,989,336 BTC Biểu đồ 7 ngày Solanium
38Tiền ảo MAPS

MAPS MAPS

$0.1391152327 0.31 % -1.7 %$6,328,850

$224,109

6,328,850 BTC Biểu đồ 7 ngày MAPS
39Tiền ảo Dexlab

Dexlab DXL

$0.0887028969 -5.19 % -18.42 %$4,659,278

$2,714

4,659,278 BTC Biểu đồ 7 ngày Dexlab
40Tiền ảo Zebec Protocol

Zebec Protocol ZBC

$0.0164813541 5.42 % 7.73 %$12,069,841

$12,788,691

12,069,841 BTC Biểu đồ 7 ngày Zebec Protocol
41Tiền ảo OpenOcean

OpenOcean OOE

$0.0262023821 -0.09 % 21.32 %$4,425,683

$604,770

4,425,683 BTC Biểu đồ 7 ngày OpenOcean
42Tiền ảo InsurAce

InsurAce INSUR

$0.1036362410 -0.16 % 0.48 %$4,652,430

$243,392

4,652,430 BTC Biểu đồ 7 ngày InsurAce
43Tiền ảo DeFi Land

DeFi Land DFL

$0.0014715563 2.96 % 7.99 %$3,715,913

$528,316

3,715,913 BTC Biểu đồ 7 ngày DeFi Land
44Tiền ảo Only1

Only1 LIKE

$0.0133630492 -21.96 % 9.61 %$1,924,829

$1,862,491

1,924,829 BTC Biểu đồ 7 ngày Only1
45Tiền ảo Prism

Prism PRISM

$0.0056376948 0.17 % 0.8 %$3,253,809

$22,958

3,253,809 BTC Biểu đồ 7 ngày Prism
46Tiền ảo Tulip Protocol

Tulip Protocol TULIP

$3.47 0.09 % 0.07 %$2,832,800

$79,869

2,832,800 BTC Biểu đồ 7 ngày Tulip Protocol
47Tiền ảo WOOF

WOOF WOOF

$0.0000761688 2.08 % 6.98 %$1,363,650

$7,236

1,363,650 BTC Biểu đồ 7 ngày WOOF
48Tiền ảo Solrise Finance

Solrise Finance SLRS

$0.0164874926 0.2 % 1 %$1,491,554

$42,239

1,491,554 BTC Biểu đồ 7 ngày Solrise Finance
49Tiền ảo Big Data Protocol

Big Data Protocol BDP

$0.0292005820 10.55 % 17.03 %$1,403,405

$321,905

1,403,405 BTC Biểu đồ 7 ngày Big Data Protocol
50Tiền ảo Oxygen

Oxygen OXY

$0.0483911483 -0.49 % -1.29 %$1,814,818

$274,033

1,814,818 BTC Biểu đồ 7 ngày Oxygen