Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Solana Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Solana Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Tether

Tether USDT

$1.00 0 % 0.01 %$68,042,810,886

$41,940,175,881

68,042,810,886 BTC Biểu đồ 7 ngày Tether
2Tiền ảo Solana

Solana SOL

$24.28 -4.43 % 0.46 %$9,040,538,368

$963,548,753

9,040,538,368 BTC Biểu đồ 7 ngày Solana
3Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$7.14 -2.37 % -0.14 %$3,625,705,019

$327,548,420

3,625,705,019 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
4Tiền ảo The Graph

The Graph GRT

$0.0953119842 -0.24 % 3.23 %$836,703,216

$56,576,213

836,703,216 BTC Biểu đồ 7 ngày The Graph
5Tiền ảo STEPN

STEPN GMT

$0.5486434544 -6.98 % -9.19 %$329,186,073

$156,487,610

329,186,073 BTC Biểu đồ 7 ngày STEPN
6Tiền ảo Arweave

Arweave AR

$12.01 -1.84 % 18.52 %$400,924,728

$104,203,433

400,924,728 BTC Biểu đồ 7 ngày Arweave
7Tiền ảo Audius

Audius AUDIO

$0.2853946138 -2.92 % -10.61 %$280,816,360

$36,624,044

280,816,360 BTC Biểu đồ 7 ngày Audius
8Tiền ảo Serum

Serum SRM

$0.3706004255 -5.03 % -4.7 %$97,558,586

$34,300,469

97,558,586 BTC Biểu đồ 7 ngày Serum
9Tiền ảo Render Token

Render Token RNDR

$1.70 9.17 % 93.65 %$432,493,420

$194,683,434

432,493,420 BTC Biểu đồ 7 ngày Render Token
10Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.0873277932 -1.26 % 0.06 %$87,243,740

$15,656,799

87,243,740 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
11Tiền ảo Civic

Civic CVC

$0.1088376197 0.22 % -0.41 %$108,837,620

$14,072,186

108,837,620 BTC Biểu đồ 7 ngày Civic
12Tiền ảo Raydium

Raydium RAY

$0.2347093368 -1.78 % 4.64 %$41,251,255

$6,367,038

41,251,255 BTC Biểu đồ 7 ngày Raydium
13Tiền ảo Terra Classic

Terra Classic LUNC

$0.0001699424 -1.5 % -0.61 %$1,014,776,578

$107,583,125

1,014,776,578 BTC Biểu đồ 7 ngày Terra Classic
14Tiền ảo Coin98

Coin98 C98

$0.2657888631 -3.34 % 8.43 %$57,661,417

$38,907,108

57,661,417 BTC Biểu đồ 7 ngày Coin98
15Tiền ảo Injective

Injective INJ

$3.75 -4.39 % 41.3 %$274,029,352

$92,723,121

274,029,352 BTC Biểu đồ 7 ngày Injective
16Tiền ảo Hxro

Hxro HXRO

$0.1209542467 -2.77 % -2.18 %$0

$6,578

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hxro
17Tiền ảo Band Protocol

Band Protocol BAND

$2.20 -2.52 % 2.18 %$269,653,184

$46,644,454

269,653,184 BTC Biểu đồ 7 ngày Band Protocol
18Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.0699076003 -2.09 % -8.03 %$17,282,591

$419,026

17,282,591 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
19Tiền ảo RAMP

RAMP RAMP

$0.0833715195 -1.39 % -4.45 %$39,838,142

$27,385

39,838,142 BTC Biểu đồ 7 ngày RAMP
20Tiền ảo Mango

Mango MNGO

$0.0200270408 -3.85 % -2.54 %$20,027,041

$29,109

20,027,041 BTC Biểu đồ 7 ngày Mango
21Tiền ảo Akash Network

Akash Network AKT

$0.3920543715 3.65 % 30.25 %$44,639,822

$1,289,580

44,639,822 BTC Biểu đồ 7 ngày Akash Network
22Tiền ảo Samoyedcoin

Samoyedcoin SAMO

$0.0042287249 -0.9 % 1.76 %$15,465,016

$1,234,189

15,465,016 BTC Biểu đồ 7 ngày Samoyedcoin
23Tiền ảo DIA

DIA DIA

$0.3741300016 3.35 % 1.33 %$34,359,255

$5,356,642

34,359,255 BTC Biểu đồ 7 ngày DIA
24Tiền ảo Frontier

Frontier FRONT

$0.2284973060 0.05 % -0.93 %$20,564,758

$4,231,322

20,564,758 BTC Biểu đồ 7 ngày Frontier
25Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.1251969011 12.1 % 14.92 %$21,685,985

$7,768,053

21,685,985 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
26Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$3.57 2.82 % 182.9 %$107,272,631

$250,155,352

107,272,631 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
27Tiền ảo Kin

Kin KIN

$0.0000067971 -13.04 % -3.48 %$15,002,709

$533,963

15,002,709 BTC Biểu đồ 7 ngày Kin
28Tiền ảo Marinade Staked SOL

Marinade Staked SOL MSOL

$26.60 -2.85 % 0.74 %$13,245,733

$2,736,628

13,245,733 BTC Biểu đồ 7 ngày Marinade Staked SOL
29Tiền ảo Bonfida

Bonfida FIDA

$0.4479554181 3.13 % 3.33 %$20,037,030

$13,477,404

20,037,030 BTC Biểu đồ 7 ngày Bonfida
30Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.6676888195 3.4 % 2.79 %$12,232,213

$108,553

12,232,213 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
31Tiền ảo Green Satoshi Token (SOL)

Green Satoshi Token (SOL) GST

$0.0222722643 -0.32 % -16.7 %$15,269,178

$4,582,772

15,269,178 BTC Biểu đồ 7 ngày Green Satoshi Token (SOL)
32Tiền ảo Somnium Space Cubes

Somnium Space Cubes CUBE

$1.35 -3.07 % 8.93 %$16,933,006

$73,702

16,933,006 BTC Biểu đồ 7 ngày Somnium Space Cubes
33Tiền ảo Gari Network

Gari Network GARI

$0.0537565351 1.94 % 6.59 %$10,652,262

$1,065,393

10,652,262 BTC Biểu đồ 7 ngày Gari Network
34Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0039412256 0.1 % 9.86 %$38,637,239

$1,304,382

38,637,239 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
35Tiền ảo Solend

Solend SLND

$0.3780882506 1.21 % -2.69 %$11,430,520

$63,241

11,430,520 BTC Biểu đồ 7 ngày Solend
36Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.3642255442 -0.82 % 7.36 %$55,728,639

$363,220

55,728,639 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
37Tiền ảo Solanium

Solanium SLIM

$0.0486859687 -2.2 % -6.45 %$4,868,597

$1,059,463

4,868,597 BTC Biểu đồ 7 ngày Solanium
38Tiền ảo MAPS

MAPS MAPS

$0.0653542114 -3.04 % -5.67 %$2,973,403

$133,077

2,973,403 BTC Biểu đồ 7 ngày MAPS
39Tiền ảo Dexlab

Dexlab DXL

$0.0065934715 1.84 % 8.19 %$346,334

$3,324

346,334 BTC Biểu đồ 7 ngày Dexlab
40Tiền ảo Zebec Protocol

Zebec Protocol ZBC

$0.0120596753 0.18 % 4.3 %$8,831,699

$6,380,300

8,831,699 BTC Biểu đồ 7 ngày Zebec Protocol
41Tiền ảo OpenOcean

OpenOcean OOE

$0.0243360689 -2.74 % 14.81 %$4,918,900

$2,488,889

4,918,900 BTC Biểu đồ 7 ngày OpenOcean
42Tiền ảo InsurAce

InsurAce INSUR

$0.0826658774 3.12 % 6.34 %$3,711,030

$488,108

3,711,030 BTC Biểu đồ 7 ngày InsurAce
43Tiền ảo DeFi Land

DeFi Land DFL

$0.0014238523 2.64 % -2.02 %$3,595,453

$66,809

3,595,453 BTC Biểu đồ 7 ngày DeFi Land
44Tiền ảo Only1

Only1 LIKE

$0.0051239382 1.66 % 6.54 %$904,507

$856,476

904,507 BTC Biểu đồ 7 ngày Only1
45Tiền ảo Prism

Prism PRISM

$0.0056838295 0.39 % 4.23 %$3,280,436

$26,088

3,280,436 BTC Biểu đồ 7 ngày Prism
46Tiền ảo Tulip Protocol

Tulip Protocol TULIP

$1.55 -2.83 % -3.95 %$1,259,748

$18,588

1,259,748 BTC Biểu đồ 7 ngày Tulip Protocol
47Tiền ảo WOOF

WOOF WOOF

$0.0000483191 -3.09 % -4.46 %$865,057

$53,339

865,057 BTC Biểu đồ 7 ngày WOOF
48Tiền ảo Solrise Finance

Solrise Finance SLRS

$0.0160059083 147.4 % 127.6 %$1,882,576

$241,518

1,882,576 BTC Biểu đồ 7 ngày Solrise Finance
49Tiền ảo Big Data Protocol

Big Data Protocol BDP

$0.1541047672 264.88 % 371.69 %$7,583,628

$11,220,643

7,583,628 BTC Biểu đồ 7 ngày Big Data Protocol
50Tiền ảo Oxygen

Oxygen OXY

$0.0212416261 -5.54 % -9.92 %$864,309

$87,510

864,309 BTC Biểu đồ 7 ngày Oxygen