Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Solana Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Solana Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Solana

Solana SOL

$40.38 -12.88 % -21.91 %$13,703,565,249

$2,588,193,267

13,703,565,249 BTC Biểu đồ 7 ngày Solana
2Tiền ảo Terra Classic

Terra Classic LUNA

$0.0001246800 -23.51 % -9.04 %$814,958,048

$244,402,174

814,958,048 BTC Biểu đồ 7 ngày Terra Classic
3Tiền ảo Tether

Tether USDT

$0.9990377872 0.01 % -0 %$73,204,789,454

$76,826,881,907

73,204,789,454 BTC Biểu đồ 7 ngày Tether
4Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$6.29 -7.07 % -11.04 %$2,935,327,788

$440,380,246

2,935,327,788 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
5Tiền ảo The Graph

The Graph GRT

$0.1339254844 -7.04 % -15.65 %$924,085,843

$94,686,851

924,085,843 BTC Biểu đồ 7 ngày The Graph
6Tiền ảo Arweave

Arweave AR

$12.46 -10.68 % -17.13 %$416,204,145

$51,304,467

416,204,145 BTC Biểu đồ 7 ngày Arweave
7Tiền ảo Audius

Audius AUDIO

$0.3708465260 -15.08 % -13.18 %$264,555,119

$35,885,801

264,555,119 BTC Biểu đồ 7 ngày Audius
8Tiền ảo Serum

Serum SRM

$1.00 -7.7 % -11.78 %$264,414,629

$55,660,175

264,414,629 BTC Biểu đồ 7 ngày Serum
9Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.1289088086 -9.56 % -11.96 %$128,784,734

$41,012,358

128,784,734 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
10Tiền ảo Raydium

Raydium RAY

$0.8631417380 -9.18 % -24.87 %$96,416,816

$35,552,651

96,416,816 BTC Biểu đồ 7 ngày Raydium
11Tiền ảo Injective

Injective INJ

$1.89 -11.03 % -19.55 %$106,960,817

$9,322,696

106,960,817 BTC Biểu đồ 7 ngày Injective
12Tiền ảo Band Protocol

Band Protocol BAND

$1.46 -10.78 % -15.53 %$51,552,340

$22,553,046

51,552,340 BTC Biểu đồ 7 ngày Band Protocol
13Tiền ảo Civic

Civic CVC

$0.1553546113 -7.11 % -12.42 %$104,087,590

$17,356,929

104,087,590 BTC Biểu đồ 7 ngày Civic
14Tiền ảo Coin98

Coin98 C98

$0.5530521446 -13.78 % 12.08 %$102,314,647

$52,147,242

102,314,647 BTC Biểu đồ 7 ngày Coin98
15Tiền ảo Samoyedcoin

Samoyedcoin SAMO

$0.0051357541 -10.4 % -11.22 %$17,771,086

$2,195,495

17,771,086 BTC Biểu đồ 7 ngày Samoyedcoin
16Tiền ảo Bonfida

Bonfida FIDA

$0.4536585766 -10.21 % -22.03 %$20,292,132

$3,089,247

20,292,132 BTC Biểu đồ 7 ngày Bonfida
17Tiền ảo Mango

Mango MNGO

$0.0561568153 -6.64 % -18.73 %$56,156,815

$498,723

56,156,815 BTC Biểu đồ 7 ngày Mango
18Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0080047574 -6.07 % -10.88 %$17,290,276

$5,111,592

17,290,276 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
19Tiền ảo Akash Network

Akash Network AKT

$0.4282423686 -9.99 % -3.8 %$48,760,235

$1,138,248

48,760,235 BTC Biểu đồ 7 ngày Akash Network
20Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.6021263010 -3.73 % -9.81 %$13,005,928

$2,382,996

13,005,928 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
21Tiền ảo Kin

Kin KIN

$0.0000132955 1.09 % -9.02 %$23,096,985

$1,247,563

23,096,985 BTC Biểu đồ 7 ngày Kin
22Tiền ảo Hxro

Hxro HXRO

$0.2492138409 -1.21 % -2.51 %$105,220,231

$144,347

105,220,231 BTC Biểu đồ 7 ngày Hxro
23Tiền ảo Oxygen

Oxygen OXY

$0.0913598865 -7.37 % -14.08 %$3,261,757

$287,899

3,261,757 BTC Biểu đồ 7 ngày Oxygen
24Tiền ảo Marinade Staked SOL

Marinade Staked SOL MSOL

$45.87 -8.63 % -14.91 %$22,844,018

$9,425,583

22,844,018 BTC Biểu đồ 7 ngày Marinade Staked SOL
25Tiền ảo Solanium

Solanium SLIM

$0.1171506137 -12.94 % -16.58 %$10,836,432

$2,664,287

10,836,432 BTC Biểu đồ 7 ngày Solanium
26Tiền ảo RAMP

RAMP RAMP

$0.0347894780 -11.72 % -21.23 %$16,623,653

$2,539,739

16,623,653 BTC Biểu đồ 7 ngày RAMP
27Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.1224644851 -4.55 % -5.56 %$19,328,331

$400,516

19,328,331 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
28Tiền ảo Frontier

Frontier FRONT

$0.2481841400 -9.2 % -12.63 %$22,325,715

$5,913,407

22,325,715 BTC Biểu đồ 7 ngày Frontier
29Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.2569694776 -0.93 % -2.72 %$52,596,217

$521,964

52,596,217 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
30Tiền ảo MAPS

MAPS MAPS

$0.3839858949 -10.02 % -10.09 %$16,572,324

$541,288

16,572,324 BTC Biểu đồ 7 ngày MAPS
31Tiền ảo Tulip Protocol

Tulip Protocol TULIP

$4.59 -8.5 % -8.82 %$3,737,950

$271,609

3,737,950 BTC Biểu đồ 7 ngày Tulip Protocol
32Tiền ảo Solrise Finance

Solrise Finance SLRS

$0.0899736900 -1.88 % -8.82 %$6,560,034

$433,379

6,560,034 BTC Biểu đồ 7 ngày Solrise Finance
33Tiền ảo Dexlab

Dexlab DXL

$0.0497707993 0.43 % -32.51 %$2,614,300

$79,402

2,614,300 BTC Biểu đồ 7 ngày Dexlab
34Tiền ảo Synthetify

Synthetify SNY

$0.2394077045 -3.83 % -23.62 %$1,346,668

$101,967

1,346,668 BTC Biểu đồ 7 ngày Synthetify
35Tiền ảo InsurAce

InsurAce INSUR

$0.2475664076 -11.58 % -22.7 %$11,113,733

$577,571

11,113,733 BTC Biểu đồ 7 ngày InsurAce
36Tiền ảo Only1

Only1 LIKE

$0.0377200874 -1.33 % -5.24 %$3,960,531

$367,709

3,960,531 BTC Biểu đồ 7 ngày Only1
37Tiền ảo Fabric

Fabric FAB

$0.0030027860 -1.47 % -38.73 %$148,378

$9,603

148,378 BTC Biểu đồ 7 ngày Fabric
38Tiền ảo Big Data Protocol

Big Data Protocol BDP

$0.0533203384 -15.48 % -12.01 %$2,385,064

$481,688

2,385,064 BTC Biểu đồ 7 ngày Big Data Protocol
39Tiền ảo Crowny

Crowny CRWNY

$0.0018516326 -1.12 % -7.72 %$855,810

$101,427

855,810 BTC Biểu đồ 7 ngày Crowny
40Tiền ảo Bitspawn

Bitspawn SPWN

$0.0027149318 -3 % -11.56 %$1,395,798

$39,230

1,395,798 BTC Biểu đồ 7 ngày Bitspawn
41Tiền ảo Step Finance

Step Finance STEP

$0.0843355981 -11.88 % 8.89 %$337,342

$7,080,586

337,342 BTC Biểu đồ 7 ngày Step Finance
42Tiền ảo SolanaSail Governance Token

SolanaSail Governance Token GSAIL

$0.0999037787 0.01 % 17.64 %$369,644

$10

369,644 BTC Biểu đồ 7 ngày SolanaSail Governance Token
43Tiền ảo Orca

Orca ORCA

$0.8213733180 -3.75 % -6.45 %$0

$1,808,778

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Orca
44Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$1.94 -32.3 % -57.95 %$18,660,756

$3,450,484

18,660,756 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
45Tiền ảo Solend

Solend SLND

$1.06 -0.83 % 0.54 %$12,690,546

$214,592

12,690,546 BTC Biểu đồ 7 ngày Solend
46Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$1.82 -21.02 % -14.41 %$22,363,363

$13,868,975

22,363,363 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
47Tiền ảo WOOF

WOOF WOOF

$0.0000698766 -7.64 % -24.6 %$1,251,001

$17,913

1,251,001 BTC Biểu đồ 7 ngày WOOF
48Tiền ảo Brazilian Digital Token

Brazilian Digital Token BRZ

$0.2080136436 1.13 % 3.32 %$0

$2,134,389

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Brazilian Digital Token
49Tiền ảo Saber

Saber SBR

$0.0086149915 -9.72 % -16.7 %$0

$2,224,434

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Saber
50Tiền ảo Cope

Cope COPE

$0.0549236735 -29.02 % -81.6 %$0

$209,983

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Cope