Tiền ảo 1234
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Solana Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Solana Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Solana

Solana SOL

$200.86 -1.75 % -8.09 %$61,097,189,500

$2,031,636,204

61,097,189,500 BTC Biểu đồ 7 ngày Solana
2Tiền ảo Terra

Terra LUNA

$50.93 4.35 % 25.01 %$19,949,321,354

$1,448,748,853

19,949,321,354 BTC Biểu đồ 7 ngày Terra
3Tiền ảo Tether

Tether USDT

$1.00 0.01 % -0.17 %$73,314,010,602

$73,555,453,709

73,314,010,602 BTC Biểu đồ 7 ngày Tether
4Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$24.29 -2.89 % -9.38 %$11,342,911,182

$769,441,831

11,342,911,182 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
5Tiền ảo The Graph

The Graph GRT

$0.9131617877 -6.31 % 2.23 %$4,306,229,186

$183,353,534

4,306,229,186 BTC Biểu đồ 7 ngày The Graph
6Tiền ảo Arweave

Arweave AR

$58.36 2.47 % -5.21 %$1,948,883,462

$69,709,221

1,948,883,462 BTC Biểu đồ 7 ngày Arweave
7Tiền ảo Audius

Audius AUDIO

$2.34 -4.51 % 12.55 %$1,190,870,419

$55,076,666

1,190,870,419 BTC Biểu đồ 7 ngày Audius
8Tiền ảo Serum

Serum SRM

$5.36 3.11 % -6.77 %$713,725,507

$193,101,735

713,725,507 BTC Biểu đồ 7 ngày Serum
9Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.8563461226 -6.08 % -3.87 %$854,431,376

$50,302,565

854,431,376 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
10Tiền ảo Raydium

Raydium RAY

$10.53 3.52 % 6.01 %$814,069,987

$170,232,116

814,069,987 BTC Biểu đồ 7 ngày Raydium
11Tiền ảo Injective Protocol

Injective Protocol INJ

$12.02 -3.26 % -5.57 %$524,899,674

$24,471,114

524,899,674 BTC Biểu đồ 7 ngày Injective Protocol
12Tiền ảo Band Protocol

Band Protocol BAND

$7.52 -5.68 % 2.67 %$264,495,209

$72,143,536

264,495,209 BTC Biểu đồ 7 ngày Band Protocol
13Tiền ảo Civic

Civic CVC

$0.5404385278 -7.35 % 3.56 %$362,093,814

$66,366,371

362,093,814 BTC Biểu đồ 7 ngày Civic
14Tiền ảo Coin98

Coin98 C98

$2.94 -1.85 % -7.48 %$543,462,727

$46,202,894

543,462,727 BTC Biểu đồ 7 ngày Coin98
15Tiền ảo Samoyedcoin

Samoyedcoin SAMO

$0.0722931272 12.88 % -25.47 %$197,284,087

$10,855,894

197,284,087 BTC Biểu đồ 7 ngày Samoyedcoin
16Tiền ảo Bonfida

Bonfida FIDA

$7.89 -1.13 % -7.34 %$353,787,124

$6,111,994

353,787,124 BTC Biểu đồ 7 ngày Bonfida
17Tiền ảo Mango Markets

Mango Markets MNGO

$0.2972451357 -2.85 % -4.68 %$297,245,136

$1,898,900

297,245,136 BTC Biểu đồ 7 ngày Mango Markets
18Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.1917037043 -0.82 % 19.39 %$414,080,001

$56,465,655

414,080,001 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
19Tiền ảo Akash Network

Akash Network AKT

$2.18 -2.17 % -11.11 %$248,149,194

$1,428,289

248,149,194 BTC Biểu đồ 7 ngày Akash Network
20Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$9.62 3.59 % 32.13 %$207,830,632

$31,841,638

207,830,632 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
21Tiền ảo Kin

Kin KIN

$0.0001048731 28.75 % 23.72 %$174,882,337

$34,230,719

174,882,337 BTC Biểu đồ 7 ngày Kin
22Tiền ảo Hxro

Hxro HXRO

$0.4593996560 -1.64 % -8.32 %$179,583,200

$242,873

179,583,200 BTC Biểu đồ 7 ngày Hxro
23Tiền ảo Oxygen

Oxygen OXY

$1.88 -2.67 % -8.25 %$118,576,535

$766,128

118,576,535 BTC Biểu đồ 7 ngày Oxygen
24Tiền ảo MARINADE STAKED SOL

MARINADE STAKED SOL MSOL

$205.67 -0.34 % -7.37 %$102,423,871

$34,483,704

102,423,871 BTC Biểu đồ 7 ngày MARINADE STAKED SOL
25Tiền ảo Solanium

Solanium SLIM

$3.07 -11.27 % 27.1 %$161,249,089

$7,140,089

161,249,089 BTC Biểu đồ 7 ngày Solanium
26Tiền ảo RAMP

RAMP RAMP

$0.2850860724 -5.95 % 2.58 %$115,704,181

$12,129,524

115,704,181 BTC Biểu đồ 7 ngày RAMP
27Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.7236237501 -4.27 % -7.07 %$98,408,114

$2,650,557

98,408,114 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
28Tiền ảo Frontier

Frontier FRONT

$1.04 7.37 % -5.79 %$72,059,031

$77,978,629

72,059,031 BTC Biểu đồ 7 ngày Frontier
29Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.5721707229 0.12 % -5.28 %$100,279,728

$2,798,853

100,279,728 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
30Tiền ảo MAPS

MAPS MAPS

$0.7269405865 -0.59 % -5.88 %$36,691,236

$252,252

36,691,236 BTC Biểu đồ 7 ngày MAPS
31Tiền ảo SolFarm

SolFarm TULIP

$25.23 0.32 % -18 %$20,563,612

$2,116,099

20,563,612 BTC Biểu đồ 7 ngày SolFarm
32Tiền ảo Solrise Finance

Solrise Finance SLRS

$0.5183800152 0.38 % -7.08 %$25,015,858

$222,097

25,015,858 BTC Biểu đồ 7 ngày Solrise Finance
33Tiền ảo Dexlab

Dexlab DXL

$0.5187651893 0.39 % -11.19 %$27,249,068

$799,169

27,249,068 BTC Biểu đồ 7 ngày Dexlab
34Tiền ảo Synthetify

Synthetify SNY

$3.45 0.21 % -10.75 %$19,423,031

$126,473

19,423,031 BTC Biểu đồ 7 ngày Synthetify
35Tiền ảo InsurAce

InsurAce INSUR

$1.39 -2.49 % -12.5 %$15,694,585

$620,023

15,694,585 BTC Biểu đồ 7 ngày InsurAce
36Tiền ảo Only1

Only1 LIKE

$0.5496880167 -0.76 % -14.43 %$38,185,105

$2,121,441

38,185,105 BTC Biểu đồ 7 ngày Only1
37Tiền ảo Fabric

Fabric FAB

$0.0911028992 -3.24 % -21 %$4,501,704

$83,879

4,501,704 BTC Biểu đồ 7 ngày Fabric
38Tiền ảo Big Data Protocol

Big Data Protocol BDP

$0.2897675585 8.7 % 8.08 %$10,532,372

$2,347,137

10,532,372 BTC Biểu đồ 7 ngày Big Data Protocol
39Tiền ảo Crowny

Crowny CRWNY

$0.0346185546 8.02 % -5.57 %$10,304,117

$342,939

10,304,117 BTC Biểu đồ 7 ngày Crowny
40Tiền ảo Bitspawn

Bitspawn SPWN

$0.0094174113 1.59 % 14.63 %$4,841,669

$1,256,029

4,841,669 BTC Biểu đồ 7 ngày Bitspawn
41Tiền ảo Step Finance

Step Finance STEP

$0.7366409335 9.16 % 7.07 %$2,946,564

$8,689,380

2,946,564 BTC Biểu đồ 7 ngày Step Finance
42Tiền ảo SolanaSail Governance Token

SolanaSail Governance Token GSAIL

$0.4103603602 43.12 % 5.18 %$1,518,333

$99,141

1,518,333 BTC Biểu đồ 7 ngày SolanaSail Governance Token
43Tiền ảo Orca

Orca ORCA

$12.15 -0.23 % -17.6 %$0

$12,882,305

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Orca
44Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$19.96 10.16 % 32.66 %$0

$8,130,940

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
45Tiền ảo Solend

Solend SLND

$4.21 1.58 % -16.88 %$0

$962,568

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Solend
46Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$26.78 1.04 % 18.22 %$0

$9,470,557

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
47Tiền ảo WOOF

WOOF WOOF

$0.0008709525 -3.72 % -23.03 %$0

$261,509

0 BTC Biểu đồ 7 ngày WOOF
48Tiền ảo Brazilian Digital Token

Brazilian Digital Token BRZ

$0.1759796709 -0.18 % -0.54 %$0

$8,202,793

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Brazilian Digital Token
49Tiền ảo Saber

Saber SBR

$0.0925268308 -11.51 % -24.37 %$0

$1,558,585

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Saber
50Tiền ảo Cope

Cope COPE

$1.54 -4.75 % -10.36 %$0

$1,214,477

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Cope