Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Solana Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Solana Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Tether USDt

Tether USDt USDT

$1.00 -0.04 % 0.02 %$107,797,554,397

$85,970,756,157

107,797,554,397 BTC Biểu đồ 7 ngày Tether USDt
2Tiền ảo Solana

Solana SOL

$137.39 -11.65 % -21.94 %$61,358,280,533

$5,467,960,005

61,358,280,533 BTC Biểu đồ 7 ngày Solana
3Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$13.70 -5.35 % -22.88 %$8,045,614,018

$545,708,642

8,045,614,018 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
4Tiền ảo The Graph

The Graph GRT

$0.2581477513 -6.35 % -24.9 %$2,441,338,102

$168,708,493

2,441,338,102 BTC Biểu đồ 7 ngày The Graph
5Tiền ảo GMT

GMT GMT

$0.2348437026 -11.87 % -28.11 %$456,483,993

$161,923,898

456,483,993 BTC Biểu đồ 7 ngày GMT
6Tiền ảo Arweave

Arweave AR

$25.92 -7.96 % -22.31 %$1,696,863,832

$102,109,735

1,696,863,832 BTC Biểu đồ 7 ngày Arweave
7Tiền ảo Audius

Audius AUDIO

$0.1819360425 -7.87 % -35.99 %$220,174,423

$7,153,945

220,174,423 BTC Biểu đồ 7 ngày Audius
8Tiền ảo Serum

Serum SRM

$0.0446875615 -2.01 % -25.96 %$11,763,762

$1,688,649

11,763,762 BTC Biểu đồ 7 ngày Serum
9Tiền ảo Render

Render RNDR

$8.49 -9.77 % -14.82 %$3,243,775,256

$393,125,826

3,243,775,256 BTC Biểu đồ 7 ngày Render
10Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.0610880075 -7.31 % -37.8 %$61,034,708

$14,815,102

61,034,708 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
11Tiền ảo Civic

Civic CVC

$0.1604080733 -8.11 % -22.44 %$160,408,073

$32,557,660

160,408,073 BTC Biểu đồ 7 ngày Civic
12Tiền ảo Raydium

Raydium RAY

$1.50 -6.05 % -26.59 %$392,879,487

$48,039,319

392,879,487 BTC Biểu đồ 7 ngày Raydium
13Tiền ảo Terra Classic

Terra Classic LUNC

$0.0001009437 -6.26 % -26.82 %$588,049,346

$51,002,284

588,049,346 BTC Biểu đồ 7 ngày Terra Classic
14Tiền ảo Coin98

Coin98 C98

$0.2786927230 -11.11 % -35.05 %$204,529,462

$15,328,784

204,529,462 BTC Biểu đồ 7 ngày Coin98
15Tiền ảo Injective

Injective INJ

$25.08 -7.42 % -27.74 %$2,342,895,013

$207,832,192

2,342,895,013 BTC Biểu đồ 7 ngày Injective
16Tiền ảo HXRO

HXRO HXRO

$0.0807769347 -1.68 % -21.85 %$0

$27,825

0 BTC Biểu đồ 7 ngày HXRO
17Tiền ảo Band Protocol

Band Protocol BAND

$1.44 -6.96 % -33.92 %$203,448,722

$9,229,375

203,448,722 BTC Biểu đồ 7 ngày Band Protocol
18Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.1623522411 -8.35 % -33.65 %$40,136,799

$947,965

40,136,799 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
19Tiền ảo RAMP

RAMP RAMP

$0.0946752839 -4.15 % -30.56 %$45,239,518

$2,003

45,239,518 BTC Biểu đồ 7 ngày RAMP
20Tiền ảo Mango

Mango MNGO

$0.0275333972 12.37 % 20.97 %$27,533,397

$390,763

27,533,397 BTC Biểu đồ 7 ngày Mango
21Tiền ảo Akash Network

Akash Network AKT

$3.59 -9.78 % -16.07 %$838,610,304

$10,181,661

838,610,304 BTC Biểu đồ 7 ngày Akash Network
22Tiền ảo Samoyedcoin

Samoyedcoin SAMO

$0.0077525227 -7 % -29.29 %$28,352,018

$2,381,865

28,352,018 BTC Biểu đồ 7 ngày Samoyedcoin
23Tiền ảo DIA

DIA DIA

$0.4614575695 -7.16 % -26.67 %$51,045,331

$8,335,858

51,045,331 BTC Biểu đồ 7 ngày DIA
24Tiền ảo Frontier

Frontier FRONT

$0.7808757871 -5.92 % -34.97 %$70,278,821

$26,344,918

70,278,821 BTC Biểu đồ 7 ngày Frontier
25Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.1367097965 -7.71 % -32.13 %$35,579,664

$1,602,351

35,579,664 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
26Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$2.21 -5.39 % -38.59 %$111,490,699

$20,109,543

111,490,699 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
27Tiền ảo Kin

Kin KIN

$0.0000178952 -6.9 % -11.85 %$52,535,481

$259,845

52,535,481 BTC Biểu đồ 7 ngày Kin
28Tiền ảo Marinade Staked SOL

Marinade Staked SOL MSOL

$161.52 -11.84 % -22.2 %$856,396,581

$49,315,638

856,396,581 BTC Biểu đồ 7 ngày Marinade Staked SOL
29Tiền ảo Bonfida

Bonfida FIDA

$0.3052214224 -9.81 % -37.42 %$37,800,514

$6,223,454

37,800,514 BTC Biểu đồ 7 ngày Bonfida
30Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.6438920768 -3.97 % -15.28 %$35,406,752

$350,410

35,406,752 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
31Tiền ảo Green Satoshi Token (SOL)

Green Satoshi Token (SOL) GST

$0.0339469269 9.25 % -21.53 %$41,017,449

$3,064,955

41,017,449 BTC Biểu đồ 7 ngày Green Satoshi Token (SOL)
32Tiền ảo Somnium Space Cubes

Somnium Space Cubes CUBE

$0.9900374849 -1.12 % -17.93 %$12,375,469

$48,592

12,375,469 BTC Biểu đồ 7 ngày Somnium Space Cubes
33Tiền ảo Gari Network

Gari Network GARI

$0.0254089984 -6.58 % -24.85 %$9,444,589

$1,684,831

9,444,589 BTC Biểu đồ 7 ngày Gari Network
34Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0050558975 -16.1 % -31.02 %$79,084,780

$4,337,812

79,084,780 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
35Tiền ảo Solend

Solend SLND

$1.09 10.49 % -26.89 %$41,617,339

$73,629

41,617,339 BTC Biểu đồ 7 ngày Solend
36Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.2926919919 -12.99 % -22.58 %$72,818,695

$1,206,169

72,818,695 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
37Tiền ảo Solanium

Solanium SLIM

$0.2173281316 -12.36 % -31.64 %$21,732,813

$943,616

21,732,813 BTC Biểu đồ 7 ngày Solanium
38Tiền ảo MAPS

MAPS MAPS

$0.0220919964 -2.88 % -19.49 %$1,005,114

$137,632

1,005,114 BTC Biểu đồ 7 ngày MAPS
39Tiền ảo Dexlab

Dexlab DXL

$0.0116074550 -7.47 % -26.12 %$609,702

$12,708

609,702 BTC Biểu đồ 7 ngày Dexlab
40Tiền ảo Zebec Network

Zebec Network ZBC

$0.0024976266 -88.73 % -92.88 %$12,708,836

$333,179

12,708,836 BTC Biểu đồ 7 ngày Zebec Network
41Tiền ảo OpenOcean

OpenOcean OOE

$0.0165527014 -5.51 % -23.8 %$8,349,610

$305,810

8,349,610 BTC Biểu đồ 7 ngày OpenOcean
42Tiền ảo InsurAce

InsurAce INSUR

$0.0390084779 -3.37 % -16.39 %$1,751,166

$330,760

1,751,166 BTC Biểu đồ 7 ngày InsurAce
43Tiền ảo DeFi Land

DeFi Land DFL

$0.0014415082 -2.13 % -15.71 %$10,288,482

$32,246

10,288,482 BTC Biểu đồ 7 ngày DeFi Land
44Tiền ảo Only1

Only1 LIKE

$0.1372131509 -5.79 % -37.95 %$37,498,522

$3,155,520

37,498,522 BTC Biểu đồ 7 ngày Only1
45Tiền ảo Prism

Prism PRISM

$0.0038871617 -2.06 % 9.77 %$2,243,485

$7,204

2,243,485 BTC Biểu đồ 7 ngày Prism
46Tiền ảo Tulip Protocol

Tulip Protocol TULIP

$0.9325629563 -3.9 % -25.1 %$760,231

$17,229

760,231 BTC Biểu đồ 7 ngày Tulip Protocol
47Tiền ảo WOOF

WOOF WOOF

$0.0000976318 -6.06 % -18.9 %$1,747,902

$13,354

1,747,902 BTC Biểu đồ 7 ngày WOOF
48Tiền ảo Solrise Finance

Solrise Finance SLRS

$0.0061327659 5 % -10.31 %$933,114

$5,528

933,114 BTC Biểu đồ 7 ngày Solrise Finance
49Tiền ảo Big Data Protocol

Big Data Protocol BDP

$0.2048853553 -10.48 % -22.96 %$10,711,172

$280,491

10,711,172 BTC Biểu đồ 7 ngày Big Data Protocol
50Tiền ảo Oxygen

Oxygen OXY

$0.0116407960 -0 % -19.34 %$473,657

$195,446

473,657 BTC Biểu đồ 7 ngày Oxygen