Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Solana Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Solana Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Tether USDt

Tether USDt USDT

$1.00 0.03 % 0.05 %$90,380,384,634

$46,795,975,076

90,380,384,634 BTC Biểu đồ 7 ngày Tether USDt
2Tiền ảo Solana

Solana SOL

$73.33 1.24 % 17.86 %$31,234,529,105

$2,986,071,172

31,234,529,105 BTC Biểu đồ 7 ngày Solana
3Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$16.47 -1.06 % 3.58 %$9,171,471,952

$822,773,343

9,171,471,952 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
4Tiền ảo The Graph

The Graph GRT

$0.1697944554 -0.93 % 12.2 %$1,582,972,977

$86,177,225

1,582,972,977 BTC Biểu đồ 7 ngày The Graph
5Tiền ảo STEPN

STEPN GMT

$0.2979721951 2.31 % 7.07 %$406,937,474

$90,344,777

406,937,474 BTC Biểu đồ 7 ngày STEPN
6Tiền ảo Arweave

Arweave AR

$8.40 -1.41 % -0.62 %$549,666,789

$26,582,884

549,666,789 BTC Biểu đồ 7 ngày Arweave
7Tiền ảo Audius

Audius AUDIO

$0.2226504560 0.19 % 15.05 %$261,531,802

$13,237,908

261,531,802 BTC Biểu đồ 7 ngày Audius
8Tiền ảo Serum

Serum SRM

$0.0897717749 48.4 % 82.28 %$23,631,941

$8,513,617

23,631,941 BTC Biểu đồ 7 ngày Serum
9Tiền ảo Render

Render RNDR

$3.71 -6.01 % 4.78 %$1,379,221,268

$141,600,525

1,379,221,268 BTC Biểu đồ 7 ngày Render
10Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.0682406374 3.1 % 11.06 %$68,181,097

$25,399,405

68,181,097 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
11Tiền ảo Civic

Civic CVC

$0.1168015569 0.7 % 5.29 %$116,801,557

$12,663,858

116,801,557 BTC Biểu đồ 7 ngày Civic
12Tiền ảo Raydium

Raydium RAY

$0.6619132333 2.86 % 49.13 %$162,124,557

$96,460,662

162,124,557 BTC Biểu đồ 7 ngày Raydium
13Tiền ảo Terra Classic

Terra Classic LUNC

$0.0001832110 -8.95 % 22.89 %$1,068,974,658

$228,389,865

1,068,974,658 BTC Biểu đồ 7 ngày Terra Classic
14Tiền ảo Coin98

Coin98 C98

$0.2280481846 -1.56 % 14.6 %$148,484,684

$19,217,248

148,484,684 BTC Biểu đồ 7 ngày Coin98
15Tiền ảo Injective

Injective INJ

$19.13 -2.46 % 5.11 %$1,602,041,951

$147,698,412

1,602,041,951 BTC Biểu đồ 7 ngày Injective
16Tiền ảo HXRO

HXRO HXRO

$0.1618063042 -4.95 % 30.85 %$0

$264,474

0 BTC Biểu đồ 7 ngày HXRO
17Tiền ảo Band Protocol

Band Protocol BAND

$1.66 1.19 % 13.06 %$227,325,902

$13,721,235

227,325,902 BTC Biểu đồ 7 ngày Band Protocol
18Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.0976339114 -1.1 % 8.65 %$24,137,103

$372,109

24,137,103 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
19Tiền ảo RAMP

RAMP RAMP

$0.0507834170 0.06 % 2.25 %$24,266,284

$46

24,266,284 BTC Biểu đồ 7 ngày RAMP
20Tiền ảo Mango

Mango MNGO

$0.0220191384 4.14 % 7.42 %$22,019,138

$248,757

22,019,138 BTC Biểu đồ 7 ngày Mango
21Tiền ảo Akash Network

Akash Network AKT

$1.76 -4.23 % -3.21 %$391,291,970

$3,714,542

391,291,970 BTC Biểu đồ 7 ngày Akash Network
22Tiền ảo Samoyedcoin

Samoyedcoin SAMO

$0.0136140951 -14.72 % 40.3 %$49,788,576

$12,177,090

49,788,576 BTC Biểu đồ 7 ngày Samoyedcoin
23Tiền ảo DIA

DIA DIA

$0.3440808588 1.9 % 13.06 %$38,061,400

$6,308,287

38,061,400 BTC Biểu đồ 7 ngày DIA
24Tiền ảo Frontier

Frontier FRONT

$0.3658624890 1.21 % 9.11 %$32,927,624

$16,094,333

32,927,624 BTC Biểu đồ 7 ngày Frontier
25Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.1492106614 -3.78 % 88.67 %$27,642,300

$1,880,823

27,642,300 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
26Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$1.88 -4.52 % 24.16 %$94,522,699

$29,982,131

94,522,699 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
27Tiền ảo Kin

Kin KIN

$0.0000211884 -6.91 % 4.93 %$62,203,670

$492,904

62,203,670 BTC Biểu đồ 7 ngày Kin
28Tiền ảo Marinade Staked SOL

Marinade Staked SOL MSOL

$84.85 1.68 % 18.93 %$42,253,650

$45,630,848

42,253,650 BTC Biểu đồ 7 ngày Marinade Staked SOL
29Tiền ảo Bonfida

Bonfida FIDA

$0.2756011525 -0.32 % 21.36 %$30,887,571

$14,176,881

30,887,571 BTC Biểu đồ 7 ngày Bonfida
30Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$1.50 -0.66 % -8.06 %$26,463,265

$2,022,770

26,463,265 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
31Tiền ảo Green Satoshi Token (SOL)

Green Satoshi Token (SOL) GST

$0.0147304933 1.35 % -1.7 %$13,720,975

$1,415,290

13,720,975 BTC Biểu đồ 7 ngày Green Satoshi Token (SOL)
32Tiền ảo Somnium Space Cubes

Somnium Space Cubes CUBE

$0.9492443022 4.68 % 3.93 %$11,865,554

$54,655

11,865,554 BTC Biểu đồ 7 ngày Somnium Space Cubes
33Tiền ảo Gari Network

Gari Network GARI

$0.0430101487 -7.71 % 21.71 %$11,758,874

$1,606,513

11,758,874 BTC Biểu đồ 7 ngày Gari Network
34Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0066614234 0.99 % -9.04 %$96,187,753

$5,916,967

96,187,753 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
35Tiền ảo Solend

Solend SLND

$2.28 26.31 % 34.91 %$82,421,111

$503,257

82,421,111 BTC Biểu đồ 7 ngày Solend
36Tiền ảo Star Atlas DAO

Star Atlas DAO POLIS

$0.6596017487 8.63 % 9.4 %$156,821,728

$1,792,862

156,821,728 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas DAO
37Tiền ảo Solanium

Solanium SLIM

$0.2434669726 0.09 % 61.16 %$24,346,697

$2,448,025

24,346,697 BTC Biểu đồ 7 ngày Solanium
38Tiền ảo MAPS

MAPS MAPS

$0.0356672116 -11.32 % -22.92 %$1,622,741

$117,818

1,622,741 BTC Biểu đồ 7 ngày MAPS
39Tiền ảo Dexlab

Dexlab DXL

$0.0136186574 16.2 % 48.64 %$715,344

$14,731

715,344 BTC Biểu đồ 7 ngày Dexlab
40Tiền ảo Zebec

Zebec ZBC

$0.0083956810 -10.15 % -7.65 %$29,682,813

$19,290,991

29,682,813 BTC Biểu đồ 7 ngày Zebec
41Tiền ảo OpenOcean

OpenOcean OOE

$0.0199757956 24.15 % 69.21 %$10,076,307

$1,593,258

10,076,307 BTC Biểu đồ 7 ngày OpenOcean
42Tiền ảo InsurAce

InsurAce INSUR

$0.0752073699 -7.38 % 17.66 %$3,376,204

$548,416

3,376,204 BTC Biểu đồ 7 ngày InsurAce
43Tiền ảo DeFi Land

DeFi Land DFL

$0.0039872930 -10.98 % 84.85 %$28,458,521

$323,226

28,458,521 BTC Biểu đồ 7 ngày DeFi Land
44Tiền ảo Only1

Only1 LIKE

$0.0421722621 9.53 % 20.83 %$11,525,116

$3,487,348

11,525,116 BTC Biểu đồ 7 ngày Only1
45Tiền ảo Prism

Prism PRISM

$0.0057305766 3.86 % -12.91 %$3,307,416

$59,792

3,307,416 BTC Biểu đồ 7 ngày Prism
46Tiền ảo Tulip Protocol

Tulip Protocol TULIP

$2.51 12.48 % 18.46 %$2,049,612

$124,545

2,049,612 BTC Biểu đồ 7 ngày Tulip Protocol
47Tiền ảo WOOF

WOOF WOOF

$0.0004225441 -13.34 % 42.31 %$7,564,807

$481,112

7,564,807 BTC Biểu đồ 7 ngày WOOF
48Tiền ảo Solrise Finance

Solrise Finance SLRS

$0.0089257165 11.3 % 60.51 %$1,340,219

$21,436

1,340,219 BTC Biểu đồ 7 ngày Solrise Finance
49Tiền ảo Big Data Protocol

Big Data Protocol BDP

$0.1553428874 -4.36 % 6.48 %$7,939,553

$430,235

7,939,553 BTC Biểu đồ 7 ngày Big Data Protocol
50Tiền ảo Oxygen

Oxygen OXY

$0.0184788911 -7.31 % -9.01 %$751,895

$309,401

751,895 BTC Biểu đồ 7 ngày Oxygen