Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top Các Đồng Coin, Tiền Ảo Có Xu Hướng Được Tìm Kiếm Nhiều Nhất

Cập nhật danh sách top các đồng coin, token, tiền ảo, tiền điện tử được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay (Cập nhật liên tục 24/7).

#TênGiá% 24 giờ% 7 ngày% 30 ngàyVốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ)
1 TerraClassicUSD

TerraClassicUSD USTC

$0.042555996 -1.54 % 237.6 % 248.21 %$382,006,159$448,336,303 Biểu đồ 7 ngày TerraClassicUSD
2 Gorilla

Gorilla GORILLA

$0.007339879 115.08 % 310.8 % 3011.12 %$5,214,292$2,531,271 Biểu đồ 7 ngày Gorilla
3 Terra Classic

Terra Classic LUNC

$0.000118454 17.37 % 67.66 % 81.43 %$687,941,373$298,152,510 Biểu đồ 7 ngày Terra Classic
4 EthereumPoW

EthereumPoW ETHW

$2.95 -10.08 % 91.33 % 103.92 %$318,026,017$75,525,145 Biểu đồ 7 ngày EthereumPoW
5 Chainlink

Chainlink LINK

$14.54 2.32 % 6.71 % 30.43 %$8,098,104,201$602,165,693 Biểu đồ 7 ngày Chainlink
6 Pyth Network

Pyth Network PYTH

$0.426674763 0.6 % 26.67 % -34.8 %$0$86,966,212 Biểu đồ 7 ngày Pyth Network
7 Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.006135762 24.77 % 103.54 % 180.55 %$88,313,271$17,097,421 Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
8 Solana

Solana SOL

$58.25 6.31 % 9.7 % 76.62 %$24,668,523,899$1,449,228,364 Biểu đồ 7 ngày Solana
9 Grok

Grok GROK

$0.024310585 -16.43 % 292.18 % 58.85 %$0$53,922,388 Biểu đồ 7 ngày Grok
10 Bitcoin

Bitcoin BTC

$37,922.61 2.1 % 5.18 % 10.39 %$741,602,944,374$22,198,275,368 Biểu đồ 7 ngày Bitcoin
11 Illuvium

Illuvium ILV

$114.70 1.19 % 24.17 % 127.34 %$432,113,505$65,878,861 Biểu đồ 7 ngày Illuvium
12 Cosmos

Cosmos ATOM

$9.26 0.7 % 10.04 % 25.66 %$3,491,366,123$187,823,800 Biểu đồ 7 ngày Cosmos
13 Aleph Zero

Aleph Zero AZERO

$1.41 0.17 % 5.94 % 66.8 %$376,440,612$1,941,556 Biểu đồ 7 ngày Aleph Zero
14 Syscoin

Syscoin SYS

$0.136322681 -3.86 % 46.33 % 49.37 %$101,064,483$63,857,456 Biểu đồ 7 ngày Syscoin
15 Clore.ai

Clore.ai CLORE

$0.228752676 61.8 % 296.73 % 915.77 %$0$16,095,457 Biểu đồ 7 ngày Clore.ai
16 Big Time

Big Time BIGTIME

$0.194938355 -6.43 % 23.04 % 7.75 %$46,625,881$32,869,650 Biểu đồ 7 ngày Big Time
17 Terra

Terra LUNA

$0.757381074 4.68 % 30.52 % 60.07 %$447,318,669$189,279,367 Biểu đồ 7 ngày Terra
18 Beam

Beam BEAM

$0.009285243 5.45 % 15.86 % 104.7 %$389,447,451$18,562,038 Biểu đồ 7 ngày Beam
19 Celestia

Celestia TIA

$6.33 10.63 % 15.28 % 201.3 %$931,579,908$223,005,610 Biểu đồ 7 ngày Celestia
20 Gifto

Gifto GFT

$0.017114333 9.32 % 9.43 % -8.59 %$17,101,866$18,602,385 Biểu đồ 7 ngày Gifto
21 Ethereum

Ethereum ETH

$2,048.83 1.34 % 4.44 % 14.29 %$246,358,986,460$9,993,347,219 Biểu đồ 7 ngày Ethereum
22 BitShares

BitShares BTS

$0.006378138 -18.25 % -36.73 % -38.93 %$19,102,905$14,760,024 Biểu đồ 7 ngày BitShares
23 Amino

Amino AMO

$0.003016226 -9.03 % 61.77 % 85.39 %$0$1,818,983 Biểu đồ 7 ngày Amino
24 Shiba Inu

Shiba Inu SHIB

$0.000008323 2.16 % 4.79 % 3.82 %$4,904,943,982$132,563,830 Biểu đồ 7 ngày Shiba Inu
25 aelf

aelf ELF

$0.452251245 5.78 % 2.18 % 23.97 %$317,577,859$20,558,149 Biểu đồ 7 ngày aelf
26 THORChain

THORChain RUNE

$6.05 8.53 % 18.47 % 147.56 %$2,041,695,694$417,341,472 Biểu đồ 7 ngày THORChain
27 ORDI

ORDI ORDI

$19.76 0.05 % -1.47 % 269.58 %$414,942,912$132,599,004 Biểu đồ 7 ngày ORDI
28 Axelar

Axelar AXL

$0.721647646 4.64 % 16.17 % 125.9 %$350,952,358$20,069,267 Biểu đồ 7 ngày Axelar
29 Akash Network

Akash Network AKT

$1.74 3.78 % 10.66 % 67.91 %$387,060,938$4,205,793 Biểu đồ 7 ngày Akash Network
30 BNB

BNB BNB

$229.80 1.62 % 0.61 % 1.16 %$34,860,423,614$669,723,120 Biểu đồ 7 ngày BNB