Tiền ảo 1234
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Số liệu thống kê NFT giá cao nhất

Dưới đây là danh sách thống kê cho các bộ sưu tập NFT và các tài sản riêng lẻ đã được bán với giá cao nhất. Chúng tôi liệt kê dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Dữ liệu có thể được sắp xếp lại bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.

#TênKhối lượng(24h)Est. Market CapFloor PriceAvg. Price(24h)Sales (24h)Tài sảnOwners
1Hot Bunnies NFT Hot Bunnies NFT 86.79 ETH
222.4%
1,623.67 ETH2.25 ETH 3.47 ETH
28.96%
25 ETH
150%
371215
2Exiled Lomu Exiled Lomu 41.38 ETH
-18.09%
77.06 ETH2.84 ETH 2.76 ETH
20.13%
15 ETH
-31.82%
3426
3Cryptic Snakes Cryptic Snakes 16.59 ETH
132.35%
18.08 ETH0.30 ETH 0.43 ETH
31.07%
39 ETH
77.27%
6324
4Meta Waifus Meta Waifus 16.51 ETH
-29.11%
322.68 ETH1.69 ETH 1.83 ETH
-29.11%
9 ETH
0%
16894
5WEYU WEYU 15.19 ETH
53.28%
371.18 ETH0.38 ETH 2.17 ETH
75.18%
7 ETH
-12.5%
19672
6Crypto Idolz - Butts Crypto Idolz - Butts 14.27 ETH
43.56%
389.97 ETH0.20 ETH 0.55 ETH
43.56%
26 ETH
0%
839400
7BillionaireBatsClub BillionaireBatsClub 9.50 ETH
0%
12.67 ETH6.20 ETH 3.17 ETH
0%
3 ETH
0%
44
8Solonsters Solonsters 9.00 ETH
0%
98.00 ETH1.00 ETH 1.00 ETH
0%
9 ETH
0%
981
9THE ONES THE ONES 8.06 ETH
0%
112.35 ETH0.45 ETH 0.45 ETH
0%
18 ETH
0%
251107
10Cryo Pass - SU Cryo Pass - SU 7.40 ETH
289.47%
134.14 ETH1.70 ETH 1.85 ETH
-2.63%
4 ETH
300%
8042
11Crypto Idolz Crypto Idolz 6.68 ETH
-57.69%
913.82 ETH0.70 ETH 0.95 ETH
-51.65%
7 ETH
-12.5%
323181
12SOL NFL Player's SOL NFL Player's 6.56 ETH
0%
277.71 ETH0.24 ETH 2.19 ETH
0%
3 ETH
0%
12752
13Battle For Nippon Battle For Nippon 5.73 ETH
73.11%
117.68 ETH0.38 ETH 0.57 ETH
-13.44%
10 ETH
100%
209121
14MonsterCollection MonsterCollection 4.00 ETH
700%
5.50 ETH1.00 ETH 1.33 ETH
166.67%
3 ETH
200%
54
15Faceless NFT Faceless NFT 3.79 ETH
-37.77%
221.93 ETH0.19 ETH 0.47 ETH
-14.43%
8 ETH
-27.27%
494316
16Flippies Flippies 3.30 ETH
0%
4,791.05 ETH1.80 ETH 1.65 ETH
0%
2 ETH
0%
1,705931
17Phanbots Phanbots 3.00 ETH
-20.84%
98.21 ETH0.25 ETH 0.30 ETH
-60.42%
10 ETH
100%
16583
18CyberPunks CyberPunks 2.78 ETH
-40.85%
10.75 ETH0.08 ETH 0.08 ETH
-15.76%
33 ETH
-29.79%
11935
19PixTapes PixTapes 2.70 ETH
513.64%
379.49 ETH0.06 ETH 0.27 ETH
268.18%
10 ETH
66.67%
1,532842
20CryptoPoser CryptoPoser 2.50 ETH
0%
10.00 ETH0.50 ETH 0.50 ETH
0%
5 ETH
0%
202
21SolDads SolDads 2.20 ETH
0%
21.62 ETH1.89 ETH 1.10 ETH
0%
2 ETH
0%
1919
22Vampires Of SOL Vampires Of SOL 2.17 ETH
0%
18.04 ETH0.08 ETH 0.22 ETH
0%
10 ETH
0%
8852
23Hash && Dash Hash && Dash 2.00 ETH
100%
42.00 ETH1.00 ETH 1.00 ETH
0%
2 ETH
100%
4223
24HappyHappies HappyHappies 2.00 ETH
0%
32.00 ETH1.00 ETH 2.00 ETH
0%
1 ETH
0%
161
25Meta Drago Meta Drago 2.00 ETH
0%
0.46 ETH3.50 ETH 0.50 ETH
0%
4 ETH
0%
11
26Solar Heroes Solar Heroes 1.94 ETH
0%
144.30 ETH0.39 ETH 0.49 ETH
0%
4 ETH
0%
18863
27Celebrities Celebrities 1.85 ETH
-34.63%
58.30 ETH0.45 ETH 0.46 ETH
-34.63%
4 ETH
0%
9339
28Goofy Dracula Goofy Dracula 1.85 ETH
-65.93%
55.77 ETH0.55 ETH 0.46 ETH
-31.86%
4 ETH
-50%
9136
29Solameleon Solameleon 1.75 ETH
2.34%
357.94 ETH0.04 ETH 0.09 ETH
-67.68%
19 ETH
216.67%
3,2151,956
30Baffled Bears Baffled Bears 1.75 ETH
-21.88%
368.37 ETH0.23 ETH 0.58 ETH
4.17%
3 ETH
-25%
78676
31Dragons Watch Heroes Dragons Watch Heroes 1.72 ETH
0%
217.51 ETH0.35 ETH 1.72 ETH
0%
1 ETH
0%
7960
32SolChan NFT SolChan NFT 1.40 ETH
86.67%
59.99 ETH0.35 ETH 0.20 ETH
-46.67%
7 ETH
250%
234140
33Billionaire Whale Club Billionaire Whale Club 1.35 ETH
75.32%
97.38 ETH0.10 ETH 0.27 ETH
110.39%
5 ETH
-16.67%
498211
34Gapes on Sol Gapes on Sol 1.30 ETH
712.5%
34.10 ETH0.04 ETH 0.16 ETH
407.81%
8 ETH
60%
497217
35Terrestrial T-Rex Club Terrestrial T-Rex Club 1.19 ETH
0%
21.19 ETH0.23 ETH 0.40 ETH
0%
3 ETH
0%
7639
36BEAR MARKET BAR BEAR MARKET BAR 1.06 ETH
0%
75.79 ETH0.43 ETH 0.53 ETH
0%
2 ETH
0%
14395
37Solworms Solworms 1.06 ETH
-38.37%
37.19 ETH0.06 ETH 0.15 ETH
14.45%
7 ETH
-46.15%
318222
38DookuSociety DookuSociety 1.02 ETH
466.67%
4.46 ETH0.04 ETH 0.07 ETH
13.33%
15 ETH
400%
7042
39SolTreez SolTreez 1.00 ETH
0%
20.40 ETH1.00 ETH 1.00 ETH
0%
1 ETH
0%
179
40Crypto Worms Crypto Worms 1.00 ETH
0%
144.38 ETH1.00 ETH 1.00 ETH
0%
1 ETH
0%
10528
41AI Bliss AI Bliss 1.00 ETH
0%
54.00 ETH1.00 ETH 1.00 ETH
0%
1 ETH
0%
542
42SPL Cards | Regular SPL Cards | Regular 1.00 ETH
0%
0.00 ETH0.00 ETH 1.00 ETH
0%
1 ETH
0%
00
43Portals Portals 1.00 ETH
0%
11.00 ETH1.29 ETH 1.00 ETH
0%
1 ETH
0%
1111
44Fidenza Apes Fidenza Apes 1.00 ETH
0%
93.00 ETH1.00 ETH 1.00 ETH
0%
1 ETH
0%
932
45Astro Heads Astro Heads 1.00 ETH
-33.33%
7.00 ETH0.25 ETH 0.50 ETH
0%
2 ETH
-33.33%
141
46MadTrooper MadTrooper 0.99 ETH
0%
135.11 ETH0.49 ETH 0.99 ETH
0%
1 ETH
0%
187126
47Pixel Puffins Pixel Puffins 0.99 ETH
83.33%
5.35 ETH0.03 ETH 0.06 ETH
32.41%
18 ETH
38.46%
11149
48NGen Arts NGen Arts 0.80 ETH
0%
63.55 ETH0.20 ETH 0.80 ETH
0%
1 ETH
0%
12347
49SausagePunks SausagePunks 0.75 ETH
0%
25.50 ETH1.00 ETH 0.75 ETH
0%
1 ETH
0%
3436
50Helium Heads Helium Heads 0.70 ETH
0%
4.67 ETH0.50 ETH 0.35 ETH
0%
2 ETH
0%
141