Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Số liệu thống kê NFT giá cao nhất

Dưới đây là danh sách thống kê cho các bộ sưu tập NFT và các tài sản riêng lẻ đã được bán với giá cao nhất. Chúng tôi liệt kê dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Dữ liệu có thể được sắp xếp lại bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.

#TênKhối lượng(24h)Est. Market CapFloor PriceAvg. Price(24h)Sales (24h)Tài sảnOwners
1CryptoPunks CryptoPunks 345.50 ETH
-0.13%
716,436.47 ETH0.00 ETH 69.10 ETH
-0.13%
5 ETH
0%
9,9983,675
2Bored Ape Yacht Club Bored Ape Yacht Club 218.95 ETH
-0.2%
703,429.23 ETH72.50 ETH 54.74 ETH
-0.2%
4 ETH
0%
9,9986,027
3Mutant Ape Yacht Club Mutant Ape Yacht Club 161.76 ETH
0.23%
288,843.89 ETH15.30 ETH 16.18 ETH
0.23%
10 ETH
0%
19,44812,046
4Otherdeed for Otherside Otherdeed for Otherside 105.61 ETH
0.17%
308,722.81 ETH1.37 ETH 2.71 ETH
0.17%
39 ETH
0%
99,99933,703
5CLONE X CLONE X 86.84 ETH
0.96%
118,695.66 ETH5.25 ETH 6.20 ETH
0.96%
14 ETH
0%
19,4529,763
6Doodles Doodles 86.53 ETH
1.92%
69,223.32 ETH6.75 ETH 7.21 ETH
1.92%
12 ETH
0%
10,0005,470
7Dooplicator Dooplicator 68.48 ETH
1.94%
13,353.76 ETH0.85 ETH 1.37 ETH
1.94%
50 ETH
0%
9,3755,313
8Azuki Azuki 56.19 ETH
1.54%
105,092.46 ETH14.49 ETH 8.03 ETH
1.54%
7 ETH
0%
10,0004,995
9Pudgy Penguins Pudgy Penguins 53.22 ETH
8.57%
51,883.74 ETH5.50 ETH 5.91 ETH
8.57%
9 ETH
0%
8,8884,539
10Shellz Orb Shellz Orb 52.23 ETH
4.48%
1,086.18 ETH0.12 ETH 0.12 ETH
4.48%
436 ETH
0%
9,0002,522
11Bored Ape Kennel Club Bored Ape Kennel Club 42.93 ETH
-0.84%
79,816.86 ETH7.95 ETH 8.59 ETH
-0.84%
5 ETH
0%
9,6025,771
12Angry Apes Society Angry Apes Society 41.55 ETH
-1.06%
639.30 ETH0.07 ETH 0.09 ETH
-1.06%
457 ETH
0%
9,9982,385
13PhantaBear PhantaBear 31.89 ETH
72.57%
3,630.12 ETH0.43 ETH 0.42 ETH
72.57%
76 ETH
0%
10,0005,093
14BEANZ BEANZ 28.84 ETH
-1.53%
35,913.33 ETH1.78 ETH 1.70 ETH
-1.53%
17 ETH
0%
19,9507,290
15Meebits Meebits 27.99 ETH
40.22%
87,239.78 ETH3.10 ETH 3.11 ETH
40.22%
9 ETH
0%
19,9996,587
16Genuine Undead Genuine Undead 27.87 ETH
5.66%
4,982.45 ETH0.35 ETH 0.84 ETH
5.66%
33 ETH
0%
9,9962,834
17Cool Cats Cool Cats 25.98 ETH
22.71%
22,975.72 ETH2.28 ETH 2.36 ETH
22.71%
11 ETH
0%
9,9605,572
18Moonbirds Moonbirds 24.01 ETH
0%
84,550.79 ETH7.48 ETH 8.00 ETH
-0%
3 ETH
0%
10,0006,577
19Kanpai Pandas Kanpai Pandas 20.75 ETH
-3.71%
15,612.28 ETH2.15 ETH 2.31 ETH
-3.71%
9 ETH
0%
7,4981,990
20The Potatoz The Potatoz 19.86 ETH
-0.1%
17,121.05 ETH1.65 ETH 1.65 ETH
-0.1%
12 ETH
0%
9,9993,625
21Bird World Mystery Box 3 Bird World Mystery Box 3 28,748.75 ETH
0%
3,648,139.73 ETH624.00 ETH 9,582.92 ETH
0%
3 ETH
0%
3799
22Sappy Seals Sappy Seals 17.88 ETH
-0.17%
10,536.85 ETH0.96 ETH 1.12 ETH
-0.17%
16 ETH
0%
9,9992,158
23mfers mfers 16.61 ETH
0.35%
18,949.38 ETH1.45 ETH 1.38 ETH
0.35%
12 ETH
0%
10,0215,561
24Bulls & Apes Project - Genesis Bulls & Apes Project - Genesis 16.57 ETH
17.45%
8,938.76 ETH0.52 ETH 1.18 ETH
17.45%
14 ETH
0%
10,5011,521
25Fluf World Fluf World 14.35 ETH
8.92%
26,179.56 ETH2.48 ETH 2.39 ETH
8.92%
6 ETH
0%
10,0003,454
26Chimpers Chimpers 13.28 ETH
2.35%
9,729.88 ETH1.64 ETH 1.90 ETH
2.35%
7 ETH
0%
5,555658
27YuGiYn YuGiYn 13.11 ETH
16.35%
3,067.75 ETH0.21 ETH 0.55 ETH
16.35%
24 ETH
0%
8,8882,423
28DigiDaigaku Genesis DigiDaigaku Genesis 12.00 ETH
0%
23,830.50 ETH11.69 ETH 0.00 ETH
-100%
1 ETH
0%
2,021855
29World of Women World of Women 12.00 ETH
-4.06%
19,263.98 ETH1.70 ETH 1.71 ETH
-4.06%
7 ETH
0%
10,0005,657
30Creeps Genesis Creeps Genesis 11.84 ETH
4.11%
19,622.81 ETH1.40 ETH 1.48 ETH
4.11%
8 ETH
0%
11,111791
31VeeFriends Series 2 VeeFriends Series 2 11.08 ETH
5.44%
23,555.34 ETH0.28 ETH 0.43 ETH
5.44%
26 ETH
0%
55,55421,881
32Invisible Friends Invisible Friends 10.86 ETH
1.76%
11,992.26 ETH2.30 ETH 2.17 ETH
1.76%
5 ETH
0%
5,0003,877
33DEGEN TOONZ DEGEN TOONZ 10.23 ETH
2.87%
6,535.38 ETH0.61 ETH 0.64 ETH
2.87%
16 ETH
0%
8,8883,798
34rektguy rektguy 9.97 ETH
-7.37%
12,766.93 ETH1.38 ETH 1.42 ETH
-7.37%
7 ETH
0%
8,8143,573
35Imaginary Ones Imaginary Ones 9.62 ETH
25.81%
4,166.69 ETH0.52 ETH 0.51 ETH
25.81%
19 ETH
0%
8,8881,731
36Lil Pudgys Lil Pudgys 9.33 ETH
-3.33%
13,204.24 ETH0.52 ETH 0.55 ETH
-3.33%
17 ETH
0%
20,9196,955
37KPR KPR 8.70 ETH
-6.54%
1,875.73 ETH0.19 ETH 0.19 ETH
-6.54%
45 ETH
0%
10,0003,212
38Milady Maker Milady Maker 8.45 ETH
-3.65%
13,501.75 ETH1.45 ETH 1.21 ETH
-3.65%
7 ETH
0%
9,8233,053
39Hedgies Hedgies 7.91 ETH
78.52%
1,204.46 ETH0.43 ETH 0.40 ETH
78.52%
20 ETH
0%
3,2841,956
400n1 Force 0n1 Force 7.47 ETH
-6.04%
7,941.87 ETH1.07 ETH 0.93 ETH
-6.04%
8 ETH
0%
7,7753,997
41NFT Worlds NFT Worlds 7.25 ETH
25.26%
17,759.72 ETH1.65 ETH 1.45 ETH
25.26%
5 ETH
0%
9,999978
42DeadFellaz DeadFellaz 7.20 ETH
7.07%
7,179.00 ETH0.66 ETH 0.72 ETH
7.07%
10 ETH
0%
9,9996,516
43Travel Tiger Club Travel Tiger Club 7.00 ETH
0%
3,383.33 ETH3.45 ETH 3.50 ETH
0%
2 ETH
0%
1,000722
44Lazy Lions Lazy Lions 6.97 ETH
34.12%
7,268.35 ETH0.50 ETH 0.70 ETH
34.12%
10 ETH
0%
10,0795,041
45Llamaverse Genesis Llamaverse Genesis 6.93 ETH
-4.54%
4,836.33 ETH1.08 ETH 0.99 ETH
-4.54%
7 ETH
0%
4,000312
46Space Riders Space Riders 6.92 ETH
46.63%
1,769.33 ETH0.19 ETH 0.18 ETH
46.63%
38 ETH
0%
8,8883,273
47CryptoDickbutts CryptoDickbutts 6.65 ETH
1.13%
13,177.90 ETH2.22 ETH 3.33 ETH
1.13%
2 ETH
0%
5,1981,861
48Neo Tokyo Punks Neo Tokyo Punks 6.53 ETH
553.4%
2,098.71 ETH0.85 ETH 1.09 ETH
553.4%
6 ETH
0%
2,2221,271
49OnChainMonkey OnChainMonkey 6.32 ETH
-3.79%
8,503.17 ETH0.95 ETH 0.90 ETH
-3.79%
7 ETH
0%
9,5003,016
50The Legend of CØCKPUNCH™ The Legend of CØCKPUNCH™ 6.12 ETH
-0.94%
2,376.47 ETH0.31 ETH 0.56 ETH
-0.94%
11 ETH
0%
5,5552,586