Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Số liệu thống kê NFT giá cao nhất

Dưới đây là danh sách thống kê cho các bộ sưu tập NFT và các tài sản riêng lẻ đã được bán với giá cao nhất. Chúng tôi liệt kê dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Dữ liệu có thể được sắp xếp lại bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.

#TênKhối lượng(24h)Est. Market CapFloor PriceAvg. Price(24h)Sales (24h)Tài sảnOwners
1Captainz Captainz 380.79 ETH
103.7%
31,687.83 ETH3.28 ETH 3.25 ETH
-21.66%
117 ETH
160%
9,9993,739
2Wrapped Cryptopunks Wrapped Cryptopunks 341.50 ETH
216.2%
86,541.76 ETH52.00 ETH 48.79 ETH
-9.66%
7 ETH
250%
2,680128
3Milady Milady 320.14 ETH
11.68%
46,758.00 ETH5.19 ETH 5.00 ETH
-5.77%
64 ETH
18.52%
10,0004,945
4BoredApeYachtClub BoredApeYachtClub 295.35 ETH
13.17%
131,309.00 ETH13.17 ETH 12.31 ETH
-0.97%
24 ETH
14.29%
10,0005,371
5CryptoPunks CryptoPunks 215.69 ETH
107.08%
375,700.00 ETH31.99 ETH 21.57 ETH
3.54%
10 ETH
100%
10,0003,626
6PudgyPenguins PudgyPenguins 197.46 ETH
-59.23%
98,893.22 ETH11.27 ETH 10.39 ETH
-3.44%
19 ETH
-57.78%
8,8884,922
7Pixelmon Pixelmon 184.25 ETH
1.7%
15,032.71 ETH1.48 ETH 1.25 ETH
-12.83%
147 ETH
16.67%
12,5662,672
8MutantApeYachtClub MutantApeYachtClub 180.01 ETH
-55.09%
47,123.31 ETH2.29 ETH 2.14 ETH
-1.62%
84 ETH
-54.35%
19,49511,461
9Redacted Remilio Babies Redacted Remilio Babies 158.15 ETH
15.33%
15,838.00 ETH1.70 ETH 1.60 ETH
-5.64%
99 ETH
22.22%
10,0004,457
10GoldChip GoldChip 128.65 ETH
535.33%
2,904.31 ETH0.40 ETH 0.34 ETH
1.11%
377 ETH
528.33%
7,8901,610
11PXQuest Adventurer PXQuest Adventurer 125.71 ETH
227.81%
3,858.75 ETH0.50 ETH 0.47 ETH
-17.44%
270 ETH
297.06%
7,5001,330
12bythen chip bythen chip 124.44 ETH
17.13%
324.26 ETH0.65 ETH 0.61 ETH
-0.1%
204 ETH
17.24%
551309
13DeGods DeGods 120.91 ETH
-14.95%
15,388.91 ETH1.46 ETH 1.55 ETH
10.13%
78 ETH
-22.77%
8,9921,971
14Potatoz Potatoz 106.14 ETH
93.38%
12,623.74 ETH1.30 ETH 1.26 ETH
-1.01%
84 ETH
95.35%
9,9992,478
15CloneX CloneX 91.44 ETH
129.81%
10,575.62 ETH0.44 ETH 0.45 ETH
-16.54%
201 ETH
175.34%
19,5999,539
16SKGirl SKGirl 397,491.82 ETH
-5.2%
10,187,258.27 ETH0.40 ETH 847.53 ETH
26.54%
469 ETH
-25.08%
14,3688,226
17MiniGirl Homes MiniGirl Homes 397,422.65 ETH
111.26%
4,125,088.22 ETH3.69 ETH 2,270.99 ETH
-15.5%
175 ETH
150%
1,7261,012
18Lil Pudgys Lil Pudgys 63.95 ETH
-29.84%
21,039.55 ETH0.89 ETH 0.89 ETH
-1.58%
72 ETH
-28.71%
21,6598,171
19The Origin Pass The Origin Pass 278,398.59 ETH
15.09%
722,184.09 ETH0.00 ETH 710.20 ETH
-4.87%
392 ETH
20.99%
999724
20Imaginary Ones Imaginary Ones 43.39 ETH
-59.04%
4,537.32 ETH0.39 ETH 0.37 ETH
-22.68%
116 ETH
-47.03%
8,888951
21Azuki Azuki 40.21 ETH
-77.33%
50,287.00 ETH5.22 ETH 4.47 ETH
0.77%
9 ETH
-77.5%
10,0004,166
22Mocaverse Mocaverse 37.85 ETH
-55.87%
27,423.04 ETH4.07 ETH 3.79 ETH
14.73%
10 ETH
-61.54%
8,8882,000
23MATR1X KUKU MATR1X KUKU 31.30 ETH
-34.39%
9,859.01 ETH1.51 ETH 1.36 ETH
2.69%
23 ETH
-36.11%
6,6662,047
24DigiDaigaku DigiDaigaku 31.11 ETH
-78.73%
3,936.43 ETH2.53 ETH 1.73 ETH
-8.99%
18 ETH
-76.62%
2,022669
25TAROT TAROT 31.09 ETH
2105.04%
1,160.76 ETH3.00 ETH 1.94 ETH
37.81%
16 ETH
1500%
600312
26Doodles Doodles 30.42 ETH
28.46%
17,486.00 ETH1.79 ETH 2.17 ETH
28.46%
14 ETH
0%
10,0004,276
27OnChainShiba OnChainShiba 30.42 ETH
88.23%
12,628.50 ETH0.02 ETH 5.07 ETH
56.86%
6 ETH
20%
3,000298
28ZMB 0735 ZMB 0735 6,458.63 ETH
0.61%
51,432.70 ETH35.60 ETH 37.55 ETH
-45.7%
172 ETH
86.96%
2,136672
29Treeverse Treeverse 28.62 ETH
851.31%
3,009.30 ETH0.27 ETH 0.27 ETH
-9.4%
105 ETH
950%
10,4203,300
30Sappy Seals Sappy Seals 24.19 ETH
-50.66%
4,799.00 ETH0.48 ETH 0.41 ETH
-6.34%
59 ETH
-47.32%
10,0001,607
31Gas Hero Common Heroes Gas Hero Common Heroes 111,686.09 ETH
25.82%
31,925,779.75 ETH0.00 ETH 139.78 ETH
3.46%
799 ETH
21.61%
233,0687,385
32Candy Collective: Genesis Collection Candy Collective: Genesis Collection 20.56 ETH
-22.89%
651.40 ETH0.36 ETH 0.29 ETH
-5.51%
71 ETH
-18.39%
2,000541
33Lasogette NFT Lasogette NFT 20.47 ETH
30.54%
2,400.76 ETH0.18 ETH 0.17 ETH
-12.61%
118 ETH
49.37%
7,7772,069
34Yakuza Pandas Yakuza Pandas 19.90 ETH
-31.47%
9,521.30 ETH1.28 ETH 1.17 ETH
0.78%
17 ETH
-32%
7,9873,087
35
Azuki Elementals Azuki Elementals 18.48 ETH
-44.19%
8,517.43 ETH0.42 ETH 0.53 ETH
10.03%
35 ETH
-49.28%
16,1015,525
36Trainers Trainers 17.56 ETH
101.91%
2,580.15 ETH0.32 ETH 0.25 ETH
-15.14%
69 ETH
137.93%
10,0201,316
37Nobody Nobody 17.45 ETH
-45.05%
1,239.00 ETH0.12 ETH 0.11 ETH
-9.75%
165 ETH
-39.11%
10,0003,355
38Gas Hero Items Gas Hero Items 89,239.85 ETH
-3.42%
25,434,024.61 ETH0.00 ETH 72.43 ETH
-2.71%
1,232 ETH
-0.73%
348,168906
39Mad Lads Mad Lads 3,779.54 ETH
1.37%
741,315.42 ETH98.21 ETH 107.99 ETH
0%
35 ETH
0%
9,9662,378
40L3E7 Worlds L3E7 Worlds 16.37 ETH
374.46%
2,149.62 ETH3.90 ETH 3.27 ETH
-5.11%
5 ETH
400%
600306
41FULL SEND METACARD FULL SEND METACARD 15.67 ETH
262.37%
2,616.00 ETH0.16 ETH 0.18 ETH
12.46%
87 ETH
222.22%
10,0005,859
42Bering X-pathfinder Edition Spaceship Bering X-pathfinder Edition Spaceship 15.65 ETH
260.35%
266.23 ETH0.30 ETH 0.24 ETH
35.13%
64 ETH
166.67%
1,155827
43Terraforms Terraforms 15.59 ETH
4.39%
9,307.42 ETH0.80 ETH 3.12 ETH
275.79%
5 ETH
-72.22%
9,9111,984
44OVERWORLD INCARNA OVERWORLD INCARNA 15.49 ETH
-44.28%
4,965.60 ETH0.75 ETH 0.77 ETH
-19.2%
20 ETH
-31.03%
6,0001,775
45NexianGems NexianGems 14.91 ETH
-0.98%
3,302.34 ETH1.10 ETH 1.06 ETH
6.09%
14 ETH
-6.67%
3,333831
46SchizoPosters SchizoPosters 14.19 ETH
23.77%
3,858.50 ETH0.73 ETH 0.79 ETH
-10.61%
18 ETH
38.46%
5,5552,119
47Beanz Beanz 14.12 ETH
-38.22%
5,661.81 ETH0.24 ETH 0.26 ETH
-7.34%
54 ETH
-33.33%
19,9507,683
48Pirate Pirate 13.95 ETH
8.81%
10,224.98 ETH1.29 ETH 1.00 ETH
-6.73%
14 ETH
16.67%
9,9992,374
49Moonbirds Moonbirds 13.65 ETH
-24.44%
6,613.00 ETH0.61 ETH 0.62 ETH
-0.39%
22 ETH
-24.14%
10,0005,756
50Farm Land by Pixels Farm Land by Pixels 13.51 ETH
52.83%
7,911.50 ETH1.48 ETH 1.50 ETH
1.89%
9 ETH
50%
5,000883