Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Số liệu thống kê NFT giá cao nhất

Dưới đây là danh sách thống kê cho các bộ sưu tập NFT và các tài sản riêng lẻ đã được bán với giá cao nhất. Chúng tôi liệt kê dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Dữ liệu có thể được sắp xếp lại bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.

#TênKhối lượng(24h)Est. Market CapFloor PriceAvg. Price(24h)Sales (24h)Tài sảnOwners
1BoredApeYachtClub BoredApeYachtClub 1,601.13 ETH
18.42%
295,029.00 ETH30.25 ETH 29.65 ETH
0.87%
54 ETH
17.39%
10,0005,536
2MutantApeYachtClub MutantApeYachtClub 1,479.52 ETH
40.6%
111,845.74 ETH5.69 ETH 5.60 ETH
-2.54%
264 ETH
44.26%
19,48611,318
3PudgyPenguins PudgyPenguins 1,054.12 ETH
-46.54%
81,186.55 ETH10.99 ETH 10.65 ETH
6.92%
99 ETH
-50%
8,8884,375
4Azuki Azuki 812.55 ETH
301.04%
62,210.00 ETH6.30 ETH 6.30 ETH
-0.52%
129 ETH
303.13%
10,0004,180
5DeGods DeGods 638.75 ETH
26.23%
29,727.17 ETH3.29 ETH 3.24 ETH
-0.68%
197 ETH
27.1%
8,9512,532
6Lil Pudgys Lil Pudgys 476.03 ETH
-31.21%
18,515.19 ETH0.95 ETH 0.99 ETH
8.95%
483 ETH
-36.86%
21,3537,549
7Moonbirds Moonbirds 268.01 ETH
113.11%
21,090.00 ETH2.00 ETH 1.93 ETH
1.19%
139 ETH
110.61%
10,0005,853
8Yakuza Pandas Yakuza Pandas 249.82 ETH
94.43%
12,150.49 ETH2.24 ETH 2.06 ETH
17.3%
121 ETH
65.75%
7,8702,133
9Pixelmon Pixelmon 222.34 ETH
75.3%
17,884.93 ETH1.61 ETH 1.63 ETH
4.41%
136 ETH
67.9%
12,0342,706
10Milady Milady 210.27 ETH
83.02%
33,894.00 ETH3.57 ETH 3.45 ETH
-6.99%
61 ETH
96.77%
10,0003,518
11Mocaverse Mocaverse 188.44 ETH
583.67%
22,312.44 ETH3.15 ETH 2.86 ETH
34.66%
66 ETH
407.69%
8,8882,103
12BlockGames Dice BlockGames Dice 155.20 ETH
62.54%
3,148.57 ETH0.54 ETH 0.54 ETH
-5.09%
286 ETH
71.26%
5,5552,000
13Captainz Captainz 133.20 ETH
131.43%
48,248.17 ETH5.35 ETH 5.79 ETH
20.74%
23 ETH
91.67%
9,9993,974
14Creepz by OVERLORD Creepz by OVERLORD 132.29 ETH
-20.82%
22,935.82 ETH2.50 ETH 2.59 ETH
14.89%
51 ETH
-31.08%
9,3882,259
15CloneX CloneX 130.70 ETH
81.75%
30,569.09 ETH1.48 ETH 1.52 ETH
-2.78%
86 ETH
86.96%
19,5189,653
16CryptoPunks CryptoPunks 117.83 ETH
-48.97%
618,967.00 ETH55.83 ETH 39.28 ETH
-31.96%
3 ETH
-25%
10,0003,709
17Dreadfulz Dreadfulz 103.03 ETH
-0.51%
90.99 ETH0.01 ETH 103.03 ETH
-0.51%
1 ETH
0%
7,7771,678
18Sugartown Oras Sugartown Oras 102.32 ETH
-23.91%
1,706.48 ETH0.39 ETH 0.41 ETH
19.3%
250 ETH
-36.22%
6,1341,089
19 97.13 ETH
279.56%
1.36 ETH0.27 ETH 0.44 ETH
96.62%
222 ETH
93.04%
4278
20TOPIA Worlds TOPIA Worlds 88.09 ETH
34.21%
41,225.00 ETH3.90 ETH 5.18 ETH
10.52%
17 ETH
21.43%
10,0001,467
21Yogapetz Yogapetz 79.86 ETH
10.54%
6,532.91 ETH0.61 ETH 0.62 ETH
-1.55%
128 ETH
12.28%
10,0913,371
22L3E7 Worlds L3E7 Worlds 76.50 ETH
-18.57%
1,920.06 ETH4.12 ETH 3.82 ETH
9.92%
20 ETH
-25.93%
600378
23Redacted Remilio Babies Redacted Remilio Babies 75.55 ETH
199.15%
7,324.00 ETH0.70 ETH 0.65 ETH
-12.32%
116 ETH
241.18%
10,0002,483
24Matr1x 2061 Matr1x 2061 75.42 ETH
20.67%
7,256.37 ETH3.50 ETH 3.59 ETH
37.91%
21 ETH
-12.5%
2,061648
25Farm Land by Pixels Farm Land by Pixels 73.65 ETH
151.84%
5,921.00 ETH1.27 ETH 1.23 ETH
-7.66%
60 ETH
172.73%
5,0001,992
26Shrapnel Operators Collection Shrapnel Operators Collection 70.57 ETH
12.86%
3,068.31 ETH0.37 ETH 0.41 ETH
5.64%
172 ETH
6.83%
10,0012,881
27Doodles Doodles 69.55 ETH
-6.82%
21,054.00 ETH2.09 ETH 2.05 ETH
-6.82%
34 ETH
0%
10,0005,547
28Art Blocks Art Blocks 66.60 ETH
46.28%
95,488.63 ETH1.00 ETH 9.51 ETH
4.49%
7 ETH
40%
11,0103,071
29Gh0stlyGh0sts Gh0stlyGh0sts 63.15 ETH
62.61%
1,327.76 ETH0.27 ETH 0.21 ETH
6.58%
296 ETH
52.58%
6,8092,925
30y00ts y00ts 61.62 ETH
-8.28%
7,507.90 ETH0.60 ETH 0.61 ETH
-0.11%
101 ETH
-8.18%
11,3674,429
31PXQuest Adventurer PXQuest Adventurer 61.28 ETH
109.7%
2,002.50 ETH0.21 ETH 0.26 ETH
-8.87%
237 ETH
130.1%
7,5001,555
32Wanderers - RAM Beta Bundle Wanderers - RAM Beta Bundle 61.15 ETH
117.56%
256.86 ETH0.13 ETH 0.13 ETH
5.82%
477 ETH
105.6%
2,222831
33Fortune Founder's Key by AOFverse Fortune Founder's Key by AOFverse 56.74 ETH
-64.44%
1,345.64 ETH0.39 ETH 0.44 ETH
-1.66%
128 ETH
-63.84%
2,2221,152
34BoredApeKennelClub BoredApeKennelClub 54.64 ETH
-10.37%
16,723.80 ETH1.73 ETH 1.71 ETH
0.83%
32 ETH
-11.11%
9,6025,112
35Opepen Edition Opepen Edition 51.13 ETH
57.19%
9,304.00 ETH0.47 ETH 0.85 ETH
78.15%
60 ETH
-11.76%
16,0004,072
36PudgyPresent PudgyPresent 50.88 ETH
-52.39%
4,266.26 ETH0.74 ETH 0.74 ETH
20.05%
69 ETH
-60.34%
7,3992,814
37Checks Checks 50.51 ETH
200.46%
9,892.73 ETH0.75 ETH 0.63 ETH
-9.86%
80 ETH
233.33%
16,0311,898
38Koda Koda 48.42 ETH
-6.51%
24,716.40 ETH3.50 ETH 4.03 ETH
9.07%
12 ETH
-14.29%
6,4643,457
39NexianGems NexianGems 46.06 ETH
1406.32%
696.26 ETH0.38 ETH 0.30 ETH
27.99%
153 ETH
1076.92%
3,3331,130
40Neo Tokyo Citizen V2 Neo Tokyo Citizen V2 45.72 ETH
40.96%
36,163.58 ETH17.30 ETH 15.24 ETH
-6.03%
3 ETH
50%
2,108359
41Otherdeed Otherdeed 45.68 ETH
-10.32%
86,560.00 ETH0.62 ETH 1.06 ETH
29.3%
43 ETH
-30.65%
100,00015,800
42ZMB 0735 ZMB 0735 6,458.63 ETH
0.61%
51,432.70 ETH35.60 ETH 37.55 ETH
-45.7%
172 ETH
86.96%
2,136672
43
Azuki Elementals Azuki Elementals 45.45 ETH
20.75%
9,654.37 ETH0.62 ETH 0.63 ETH
0.63%
72 ETH
20%
14,4444,960
44Neo Tokyo Outer Citizen V2 Neo Tokyo Outer Citizen V2 41.84 ETH
24.9%
8,999.43 ETH2.74 ETH 2.62 ETH
-6.33%
16 ETH
33.33%
3,1791,120
45Beanz Beanz 41.78 ETH
108.53%
7,880.25 ETH0.45 ETH 0.49 ETH
17.76%
85 ETH
77.08%
19,9507,704
46AOI Engine AOI Engine 41.18 ETH
-42.44%
3,410.58 ETH0.19 ETH 0.23 ETH
9.3%
178 ETH
-47.34%
13,9954,616
47Sappy Seals Sappy Seals 40.35 ETH
-55.27%
6,635.00 ETH0.71 ETH 0.75 ETH
2.72%
54 ETH
-56.45%
10,0001,903
48Meebits Meebits 40.29 ETH
52.66%
27,878.00 ETH1.28 ETH 1.26 ETH
0.18%
32 ETH
52.38%
20,0006,590
49More Loot More Loot 40.00 ETH
0%
325.11 ETH0.00 ETH 40.00 ETH
0%
1 ETH
0%
135,46225,306
50Ethlizards Ethlizards 39.09 ETH
2.63%
3,941.02 ETH0.99 ETH 0.85 ETH
0.39%
46 ETH
2.22%
5,050833