Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Số liệu thống kê NFT giá cao nhất

Dưới đây là danh sách thống kê cho các bộ sưu tập NFT và các tài sản riêng lẻ đã được bán với giá cao nhất. Chúng tôi liệt kê dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Dữ liệu có thể được sắp xếp lại bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.

#TênKhối lượng(24h)Est. Market CapFloor PriceAvg. Price(24h)Sales (24h)Tài sảnOwners
1Otherdeed for Otherside Otherdeed for Otherside 356.71 ETH
-0.02%
480,247.50 ETH1.65 ETH 6.86 ETH
-0.02%
52 ETH
0%
100,00034,064
2Bored Ape Yacht Club Bored Ape Yacht Club 289.00 ETH
-0.13%
921,765.61 ETH83.49 ETH 96.33 ETH
-0.13%
3 ETH
0%
9,9986,428
3Mutant Ape Yacht Club Mutant Ape Yacht Club 174.75 ETH
-0.19%
314,060.40 ETH15.90 ETH 15.89 ETH
-0.19%
11 ETH
0%
19,42412,957
4CLONE X CLONE X 123.86 ETH
-0.47%
148,496.21 ETH6.77 ETH 8.26 ETH
-0.47%
15 ETH
0%
19,3859,575
5Doodles Doodles 52.68 ETH
1.18%
85,365.59 ETH7.74 ETH 8.78 ETH
1.18%
6 ETH
0%
10,0005,350
6DeadFellaz DeadFellaz 49.64 ETH
1.15%
9,621.09 ETH1.07 ETH 1.06 ETH
1.15%
47 ETH
0%
9,9996,407
7Moonbirds Moonbirds 42.40 ETH
2.15%
112,539.40 ETH10.88 ETH 10.60 ETH
2.15%
4 ETH
0%
10,0006,576
8Bored Ape Kennel Club Bored Ape Kennel Club 40.69 ETH
-0.25%
74,483.36 ETH7.40 ETH 8.14 ETH
-0.25%
5 ETH
0%
9,6025,542
9Azuki Azuki 36.61 ETH
-1.5%
130,178.99 ETH9.00 ETH 9.15 ETH
-1.5%
4 ETH
0%
10,0005,043
10Fluf World Fluf World 36.56 ETH
-1.64%
27,155.30 ETH2.40 ETH 3.05 ETH
-1.64%
12 ETH
0%
9,9993,555
11Genuine Undead Genuine Undead 35.14 ETH
-1.11%
2,239.29 ETH0.18 ETH 0.25 ETH
-1.11%
140 ETH
0%
9,9962,433
12Pudgy Penguins Pudgy Penguins 34.76 ETH
0.05%
32,292.81 ETH3.13 ETH 3.86 ETH
0.05%
9 ETH
0%
8,8884,498
13Cool Cats Cool Cats 31.75 ETH
1.93%
31,668.84 ETH2.60 ETH 3.17 ETH
1.93%
10 ETH
0%
9,9555,647
14BULL BTC CLUB BULL BTC CLUB 40,048.35 ETH
-3.26%
43,347,897.02 ETH6.50 ETH 396.52 ETH
-32.95%
101 ETH
44.29%
39,365683
15Moonbirds Oddities Moonbirds Oddities 30.17 ETH
7.63%
11,943.70 ETH1.17 ETH 1.16 ETH
7.63%
26 ETH
0%
10,0006,096
16Chimpers Chimpers 27.67 ETH
-2.27%
8,387.03 ETH1.62 ETH 1.73 ETH
-2.27%
16 ETH
0%
5,555861
17Tykes Tykes 27.45 ETH
2.66%
6,273.11 ETH2.00 ETH 1.96 ETH
2.66%
14 ETH
0%
3,336378
18goblintown.wtf goblintown.wtf 25.79 ETH
-1.82%
11,040.82 ETH1.00 ETH 1.12 ETH
-1.82%
23 ETH
0%
9,9994,562
19APE PLANET APE PLANET 33,967.37 ETH
586.55%
279,508.60 ETH92.00 ETH 617.59 ETH
499.17%
55 ETH
14.58%
48844
20IlluminatiNFT IlluminatiNFT 24.74 ETH
-0.75%
7,298.29 ETH0.89 ETH 0.92 ETH
-0.75%
27 ETH
0%
8,1273,707
21Invisible Friends Invisible Friends 22.25 ETH
4.11%
16,025.74 ETH2.93 ETH 3.18 ETH
4.11%
7 ETH
0%
5,0003,955
22BEANZ BEANZ 22.09 ETH
2.11%
20,846.55 ETH0.76 ETH 0.96 ETH
2.11%
23 ETH
0%
19,9507,211
23TUD NFT TUD NFT 29,168.74 ETH
-64.53%
3,857,132.53 ETH435.00 ETH 470.46 ETH
8.69%
62 ETH
-67.37%
8,9471,764
24Meebits Meebits 21.62 ETH
1.19%
75,142.22 ETH3.17 ETH 3.09 ETH
1.19%
7 ETH
0%
19,9996,581
25Rare Apepe YC Rare Apepe YC 21.44 ETH
-0.33%
6,002.45 ETH0.49 ETH 0.56 ETH
-0.33%
38 ETH
0%
9,9952,888
26Hydro Whales Mining Club Hydro Whales Mining Club 19.66 ETH
4.38%
13,737.50 ETH1.60 ETH 1.51 ETH
4.38%
13 ETH
0%
9,9991,962
27World of Women Galaxy World of Women Galaxy 19.59 ETH
18.1%
7,334.55 ETH0.29 ETH 0.39 ETH
18.1%
50 ETH
0%
21,40211,705
28World of Women World of Women 19.05 ETH
1.35%
27,741.51 ETH2.35 ETH 2.38 ETH
1.35%
8 ETH
0%
10,0005,555
29VeeFriends Series 2 VeeFriends Series 2 17.61 ETH
2.26%
28,484.85 ETH0.36 ETH 0.59 ETH
2.26%
30 ETH
0%
54,30922,134
30rektguy rektguy 17.43 ETH
-2.44%
4,191.84 ETH0.38 ETH 0.45 ETH
-2.44%
39 ETH
0%
8,8144,274
31Veefriends Veefriends 17.17 ETH
-0.87%
63,217.80 ETH5.97 ETH 5.72 ETH
-0.87%
3 ETH
0%
10,2555,208
32Sappy Seals Sappy Seals 17.03 ETH
-0.61%
9,271.07 ETH0.82 ETH 0.90 ETH
-0.61%
19 ETH
0%
10,0001,629
33TCG Dragon Cave Club TCG Dragon Cave Club 15.19 ETH
9.46%
4,435.58 ETH0.28 ETH 0.84 ETH
9.46%
18 ETH
0%
10,0002,671
34Murakami.Flowers Murakami.Flowers 14.22 ETH
7.08%
12,786.43 ETH1.20 ETH 1.29 ETH
7.08%
11 ETH
0%
9,6715,820
35CyberKongz VX CyberKongz VX 13.81 ETH
-3.81%
12,007.42 ETH0.86 ETH 0.86 ETH
-3.81%
16 ETH
0%
14,8352,590
36mfers mfers 12.87 ETH
-2.61%
12,180.07 ETH1.19 ETH 1.29 ETH
-2.61%
10 ETH
0%
10,0215,628
37DEGEN TOONZ DEGEN TOONZ 12.66 ETH
-1.4%
5,903.85 ETH0.53 ETH 0.58 ETH
-1.4%
22 ETH
0%
8,8883,889
38Kaiju Kingz Kaiju Kingz 11.95 ETH
19.97%
6,161.10 ETH0.40 ETH 0.70 ETH
19.97%
17 ETH
0%
7,8212,813
39alien frens alien frens 11.65 ETH
15.07%
3,248.21 ETH0.29 ETH 0.33 ETH
15.07%
35 ETH
0%
10,0006,606
40Meta Bounty Hunters Meta Bounty Hunters 11.34 ETH
-0.94%
19,720.83 ETH2.40 ETH 2.27 ETH
-0.94%
5 ETH
0%
8,8883,521
41Imaginary Ones Imaginary Ones 11.28 ETH
2.38%
6,416.80 ETH0.69 ETH 0.71 ETH
2.38%
16 ETH
0%
8,8882,237
42Kanpai Pandas Kanpai Pandas 10.92 ETH
7.8%
4,661.97 ETH0.42 ETH 0.55 ETH
7.8%
20 ETH
0%
6,6171,660
43MetaBlox Genesis Miner NFT MetaBlox Genesis Miner NFT 13,951.00 ETH
0%
1,278,050.00 ETH397.00 ETH 1,550.11 ETH
0%
9 ETH
0%
1,00050
44Quirkies Quirkies 10.20 ETH
27.03%
4,999.07 ETH0.91 ETH 0.93 ETH
27.03%
11 ETH
0%
5,0002,159
45MetaSamurai MetaSamurai 10.15 ETH
85.22%
1,211.25 ETH0.33 ETH 0.34 ETH
85.22%
30 ETH
0%
3,3271,068
46Wilder Beasts Wilder Beasts 9.90 ETH
15.73%
4,740.36 ETH1.40 ETH 1.41 ETH
15.73%
7 ETH
0%
3,3331,336
47Impostors Genesis Aliens Impostors Genesis Aliens 9.31 ETH
16.64%
6,296.65 ETH0.40 ETH 0.49 ETH
16.64%
19 ETH
0%
10,4204,780
48Gutter Dogs Gutter Dogs 9.24 ETH
18.38%
4,161.01 ETH1.35 ETH 1.32 ETH
18.38%
7 ETH
0%
2,9512,019
49Kryptoria - Alpha Citizens Kryptoria - Alpha Citizens 9.05 ETH
5.23%
645.83 ETH0.05 ETH 0.07 ETH
5.23%
121 ETH
0%
10,0002,176
508liens 8liens 8.54 ETH
63.78%
1,665.90 ETH0.11 ETH 0.29 ETH
63.78%
29 ETH
0%
10,0002,492