Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Số liệu thống kê NFT giá cao nhất

Dưới đây là danh sách thống kê cho các bộ sưu tập NFT và các tài sản riêng lẻ đã được bán với giá cao nhất. Chúng tôi liệt kê dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Dữ liệu có thể được sắp xếp lại bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.

#TênKhối lượng(24h)Est. Market CapFloor PriceAvg. Price(24h)Sales (24h)Tài sảnOwners
1BoredApeYachtClub BoredApeYachtClub 9,362.64 ETH
99.64%
447,512.00 ETH47.97 ETH 46.58 ETH
2.3%
201 ETH
95.15%
10,0005,631
2MutantApeYachtClub MutantApeYachtClub 1,226.96 ETH
35.54%
184,365.66 ETH10.10 ETH 10.06 ETH
-0.01%
122 ETH
35.56%
19,47611,252
3MineablePunks MineablePunks 1,199.56 ETH
-0.03%
85.84 ETH0.02 ETH 199.93 ETH
-33.35%
6 ETH
50%
4,147977
4Azuki Azuki 1,180.81 ETH
-26.88%
149,175.00 ETH17.80 ETH 17.62 ETH
0.4%
67 ETH
-27.17%
10,0004,567
5Dreadfulz Dreadfulz 927.32 ETH
-0.19%
174.20 ETH0.01 ETH 115.92 ETH
-0.19%
8 ETH
0%
7,7771,657
6Art Blocks Art Blocks 698.63 ETH
4736.84%
300,830.78 ETH0.45 ETH 12.26 ETH
3463.98%
57 ETH
35.71%
197,59037,650
7Beanz Beanz 405.87 ETH
-12.08%
27,892.10 ETH1.62 ETH 1.60 ETH
0.03%
254 ETH
-12.11%
19,9507,425
8DeGods DeGods 344.48 ETH
12.96%
75,683.54 ETH9.67 ETH 9.57 ETH
0.41%
36 ETH
12.5%
8,7191,900
9Sproto Gremlins Sproto Gremlins 247.23 ETH
21.55%
769.26 ETH0.40 ETH 0.46 ETH
12.59%
543 ETH
7.95%
3,333867
10Captainz Captainz 232.68 ETH
36.1%
82,798.72 ETH9.46 ETH 9.70 ETH
2.07%
24 ETH
33.33%
9,9994,516
11Opepen Edition Opepen Edition 214.02 ETH
-44.76%
12,009.60 ETH0.91 ETH 1.29 ETH
27.77%
166 ETH
-56.77%
16,0004,072
12PudgyPenguins PudgyPenguins 183.77 ETH
29.79%
42,121.12 ETH4.80 ETH 4.71 ETH
-0.16%
39 ETH
30%
8,8884,602
13More Loot More Loot 164.00 ETH
-18.01%
514.62 ETH0.00 ETH 164.00 ETH
145.98%
1 ETH
-66.67%
135,42525,263
14Mad Lads Mad Lads 12,891.08 ETH
-0.25%
709,417.96 ETH87.36 ETH 90.15 ETH
17.55%
143 ETH
-14.88%
9,9662,094
150N1 Force 0N1 Force 138.70 ETH
-36.59%
10,687.93 ETH1.78 ETH 1.71 ETH
12.72%
81 ETH
-43.75%
7,7773,536
16Otherdeed Otherdeed 127.26 ETH
-29.71%
121,680.00 ETH1.02 ETH 1.09 ETH
-40.52%
117 ETH
18.18%
100,00018,367
17BIAO FAMILY BIAO FAMILY 114.43 ETH
0.88%
178.40 ETH0.03 ETH 0.04 ETH
0.84%
2,543 ETH
0.04%
4,0001,424
18CryptoPunks CryptoPunks 112.85 ETH
-69.07%
663,913.00 ETH51.99 ETH 37.62 ETH
-38.15%
3 ETH
-50%
10,0003,691
19Wrapped Cryptopunks Wrapped Cryptopunks 101.92 ETH
100.28%
119,114.95 ETH63.60 ETH 50.96 ETH
0.14%
2 ETH
100%
2,449119
20Koda Koda 100.60 ETH
-30.91%
32,957.85 ETH8.00 ETH 7.74 ETH
-9.65%
13 ETH
-23.53%
5,4773,275
21Meebits Meebits 99.55 ETH
34.01%
39,140.00 ETH2.04 ETH 1.95 ETH
-2.78%
51 ETH
37.84%
20,0006,586
22OpenSea Shared Storefront OpenSea Shared Storefront 98.82 ETH
-23.62%
849,685.15 ETH0.08 ETH 0.32 ETH
-5.96%
307 ETH
-18.78%
2,056,851701,446
23Milady Milady 97.81 ETH
-8.4%
41,669.00 ETH3.45 ETH 3.26 ETH
-2.3%
30 ETH
-6.25%
10,0003,452
24FF6000 FF6000 88.16 ETH
-33.49%
1,138.50 ETH0.14 ETH 0.14 ETH
1.57%
609 ETH
-34.52%
9,0003,461
25GOOFIES GOOFIES 87.40 ETH
1.16%
240.00 ETH0.01 ETH 0.02 ETH
1.13%
3,615 ETH
0.03%
10,0005,325
26Nakamigos Nakamigos 78.49 ETH
-31.03%
7,996.00 ETH0.43 ETH 0.37 ETH
-10.77%
211 ETH
-22.71%
20,0006,021
27HV-MTL HV-MTL 71.05 ETH
-31.02%
31,477.69 ETH1.04 ETH 1.20 ETH
-1.8%
59 ETH
-29.76%
27,34110,022
28y00ts y00ts 161,864.76 ETH
0.2%
63,456,784.98 ETH4,189.90 ETH 5,581.54 ETH
0.2%
29 ETH
0%
12,9593,319
29Bored Ape Yacht Club Bored Ape Yacht Club 124,649.88 ETH
0%
1,246,498,828.13 ETH90,006.63 ETH 124,649.88 ETH
0%
1 ETH
0%
10,000138
30Distortion Distortion 62.90 ETH
99.24%
610.05 ETH0.77 ETH 0.94 ETH
27.87%
67 ETH
55.81%
1,111652
31Sybil Samurai Sybil Samurai 62.77 ETH
-20.05%
232.69 ETH0.03 ETH 0.05 ETH
23.22%
1,166 ETH
-35.11%
5,1481,395
32XTREME PIXELS XTREME PIXELS 59.09 ETH
-18.39%
1,067.46 ETH0.02 ETH 0.03 ETH
-20.01%
2,120 ETH
2.02%
24,9996,470
33mfer mfer 58.90 ETH
-43.74%
7,979.72 ETH1.14 ETH 1.37 ETH
16.45%
43 ETH
-51.69%
10,0215,600
34Potatoz Potatoz 57.37 ETH
-17.26%
28,154.18 ETH2.93 ETH 2.87 ETH
-4.84%
20 ETH
-13.04%
9,9992,941
35Otherdeed Expanded Otherdeed Expanded 54.68 ETH
-0.72%
34,655.71 ETH0.66 ETH 1.71 ETH
55.12%
32 ETH
-36%
42,06313,065
36BoredApeKennelClub BoredApeKennelClub 53.53 ETH
-30.44%
36,850.56 ETH4.25 ETH 4.12 ETH
1.67%
13 ETH
-31.58%
9,6025,380
37The Grapes The Grapes 52.71 ETH
52.93%
516.95 ETH0.25 ETH 0.26 ETH
10.61%
206 ETH
38.26%
3,3331,127
38Redacted Remilio Babies Redacted Remilio Babies 50.91 ETH
-32.54%
13,847.00 ETH1.04 ETH 1.02 ETH
-6.91%
50 ETH
-27.54%
10,0002,391
39ABC ABC 4,540.09 ETH
0.44%
279,439.93 ETH30.44 ETH 31.53 ETH
-17.92%
144 ETH
23.08%
9,7766,700
40Moonbirds Moonbirds 43.97 ETH
-33.25%
20,183.00 ETH1.99 ETH 2.31 ETH
1.88%
19 ETH
-34.48%
10,0006,424
41Pixelmon Pixelmon 42.08 ETH
809.49%
6,710.98 ETH0.59 ETH 0.70 ETH
-9.05%
60 ETH
900%
11,4212,641
42Doodles Doodles 37.21 ETH
-13.59%
21,807.00 ETH2.28 ETH 2.33 ETH
-2.79%
16 ETH
-11.11%
10,0005,504
43CloneX CloneX 36.74 ETH
-51.98%
52,064.86 ETH2.80 ETH 3.06 ETH
8.04%
12 ETH
-55.56%
19,4899,523
44Lil Pudgys Lil Pudgys 34.85 ETH
74.85%
8,582.51 ETH0.38 ETH 0.37 ETH
-8.85%
94 ETH
91.84%
21,1087,460
45Kitaro World Kitaro World 33.95 ETH
61.04%
764.48 ETH0.12 ETH 0.16 ETH
40.26%
217 ETH
14.81%
7,7772,407
46RarePass RarePass 29.00 ETH
3.57%
3,004.93 ETH26.90 ETH 14.50 ETH
-48.21%
2 ETH
100%
250211
47FewoWorld Paint FewoWorld Paint 27.49 ETH
474.57%
2,471.37 ETH0.44 ETH 0.40 ETH
1.39%
68 ETH
466.67%
5,0172,619
48Famous Fox Federation Famous Fox Federation 2,319.85 ETH
1.8%
312,020.78 ETH55.23 ETH 55.23 ETH
0%
42 ETH
0%
7,7774,495
49Checks Checks 24.41 ETH
-4.76%
9,437.45 ETH0.92 ETH 0.84 ETH
-4.76%
29 ETH
0%
16,0312,122
50Habibiz Habibiz 24.16 ETH
581.05%
729.12 ETH0.25 ETH 0.20 ETH
58.91%
120 ETH
328.57%
4,900506