Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Polkadot Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Polkadot Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Polkadot

Polkadot DOT

$8.86 -7.89 % -9.38 %$8,747,671,116

$1,061,284,231

8,747,671,116 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkadot
2Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$6.44 -4.97 % -8.22 %$3,005,469,292

$450,138,250

3,005,469,292 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
3Tiền ảo Kusama

Kusama KSM

$68.16 -10.48 % -13.59 %$577,361,648

$115,631,949

577,361,648 BTC Biểu đồ 7 ngày Kusama
4Tiền ảo Compound

Compound COMP

$57.94 -7.08 % -13.03 %$412,789,951

$78,987,008

412,789,951 BTC Biểu đồ 7 ngày Compound
5Tiền ảo Ankr

Ankr ANKR

$0.0350026282 -5.24 % -5.84 %$285,722,932

$33,344,158

285,722,932 BTC Biểu đồ 7 ngày Ankr
6Tiền ảo 0x

0x ZRX

$0.3743544143 -6.86 % -15.42 %$317,263,889

$46,343,869

317,263,889 BTC Biểu đồ 7 ngày 0x
7Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.1315049742 -7.94 % -9.02 %$131,378,401

$41,387,209

131,378,401 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
8Tiền ảo Ontology

Ontology ONT

$0.2628213101 -4.74 % -3.2 %$230,034,227

$28,214,294

230,034,227 BTC Biểu đồ 7 ngày Ontology
9Tiền ảo Moonriver

Moonriver MOVR

$21.47 -7.78 % -4.26 %$89,525,296

$14,648,645

89,525,296 BTC Biểu đồ 7 ngày Moonriver
10Tiền ảo OriginTrail

OriginTrail TRAC

$0.2708911403 -8.18 % -17.42 %$98,876,040

$1,298,510

98,876,040 BTC Biểu đồ 7 ngày OriginTrail
11Tiền ảo Celer Network

Celer Network CELR

$0.0163501272 -4.88 % -8.68 %$113,474,433

$31,595,406

113,474,433 BTC Biểu đồ 7 ngày Celer Network
12Tiền ảo Ocean Protocol

Ocean Protocol OCEAN

$0.2003493369 -7.2 % -8.19 %$122,834,006

$23,726,208

122,834,006 BTC Biểu đồ 7 ngày Ocean Protocol
13Tiền ảo Reef

Reef REEF

$0.0037392713 -7.94 % -16.08 %$72,700,628

$16,106,867

72,700,628 BTC Biểu đồ 7 ngày Reef
14Tiền ảo Energy Web Token

Energy Web Token EWT

$2.65 -6.94 % -9.54 %$79,800,169

$475,983

79,800,169 BTC Biểu đồ 7 ngày Energy Web Token
15Tiền ảo Linear Finance

Linear Finance LINA

$0.0085558431 -7.2 % -9.59 %$31,024,757

$23,802,620

31,024,757 BTC Biểu đồ 7 ngày Linear Finance
16Tiền ảo Polkastarter

Polkastarter POLS

$0.5485829664 -11.29 % -16.88 %$51,139,690

$7,698,067

51,139,690 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkastarter
17Tiền ảo Centrifuge

Centrifuge CFG

$0.2248305801 -2.04 % -16.67 %$54,600,656

$127,490

54,600,656 BTC Biểu đồ 7 ngày Centrifuge
18Tiền ảo Shiden Network

Shiden Network SDN

$0.3805319503 -10.57 % -7 %$19,949,716

$2,241,422

19,949,716 BTC Biểu đồ 7 ngày Shiden Network
19Tiền ảo Phala Network

Phala Network PHA

$0.1234017760 -6.28 % -7.3 %$33,565,283

$4,461,496

33,565,283 BTC Biểu đồ 7 ngày Phala Network
20Tiền ảo CLV

CLV CLV

$0.1294435158 -7.04 % -13.49 %$33,781,573

$23,767,407

33,781,573 BTC Biểu đồ 7 ngày CLV
21Tiền ảo Deeper Network

Deeper Network DPR

$0.0377823324 -6.18 % -14.17 %$47,174,782

$1,055,772

47,174,782 BTC Biểu đồ 7 ngày Deeper Network
22Tiền ảo Standard Tokenization Protocol

Standard Tokenization Protocol STPT

$0.0428433763 -4.11 % -7.64 %$66,439,521

$89,938,343

66,439,521 BTC Biểu đồ 7 ngày Standard Tokenization Protocol
23Tiền ảo Karura

Karura KAR

$0.4904062128 -12.72 % -15.87 %$14,009,240

$867,271

14,009,240 BTC Biểu đồ 7 ngày Karura
24Tiền ảo Litentry

Litentry LIT

$0.5169519433 -20.16 % -13.53 %$18,678,592

$25,001,849

18,678,592 BTC Biểu đồ 7 ngày Litentry
25Tiền ảo Akropolis

Akropolis AKRO

$0.0033048439 -14 % -7.29 %$16,122,936

$12,604,634

16,122,936 BTC Biểu đồ 7 ngày Akropolis
26Tiền ảo MXC

MXC MXC

$0.0721742011 -12.68 % -10.17 %$190,693,793

$13,229,083

190,693,793 BTC Biểu đồ 7 ngày MXC
27Tiền ảo MATH

MATH MATH

$0.1285823875 -3.61 % -1.47 %$14,704,189

$156,593

14,704,189 BTC Biểu đồ 7 ngày MATH
28Tiền ảo Edgeware

Edgeware EDG

$0.0020329323 -10.98 % -30.28 %$12,608,839

$265,289

12,608,839 BTC Biểu đồ 7 ngày Edgeware
29Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$4.20 -7.26 % -2.56 %$39,863,378

$2,833,015

39,863,378 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
30Tiền ảo Ambire AdEx

Ambire AdEx ADX

$0.2098898998 -8.8 % -14.95 %$29,921,384

$3,859,745

29,921,384 BTC Biểu đồ 7 ngày Ambire AdEx
31Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.1224313421 -4.4 % -5.72 %$19,323,100

$402,876

19,323,100 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
32Tiền ảo Kylin

Kylin KYL

$0.0250362937 -8.81 % -12.35 %$6,766,305

$300,245

6,766,305 BTC Biểu đồ 7 ngày Kylin
33Tiền ảo PolkaBridge

PolkaBridge PBR

$0.0665897571 -22.85 % -14.24 %$3,317,475

$918,560

3,317,475 BTC Biểu đồ 7 ngày PolkaBridge
34Tiền ảo SORA

SORA XOR

$25.61 -5.32 % 37.67 %$13,686,677

$4,755,621

13,686,677 BTC Biểu đồ 7 ngày SORA
35Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$0.1713847113 -3.48 % -9.81 %$29,110,975

$5,476,806

29,110,975 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
36Tiền ảo Dego Finance

Dego Finance DEGO

$1.17 -15.17 % -10.7 %$10,106,740

$9,976,298

10,106,740 BTC Biểu đồ 7 ngày Dego Finance
37Tiền ảo MANTRA DAO

MANTRA DAO OM

$0.0497227757 -3.97 % -14.39 %$23,194,826

$6,340,235

23,194,826 BTC Biểu đồ 7 ngày MANTRA DAO
38Tiền ảo Bluzelle

Bluzelle BLZ

$0.0745141809 -3.55 % -2.02 %$24,048,996

$5,944,681

24,048,996 BTC Biểu đồ 7 ngày Bluzelle
39Tiền ảo Bounce Finance Governance Token

Bounce Finance Governance Token AUCTION

$6.48 1.19 % -0.29 %$13,494,568

$17,317,811

13,494,568 BTC Biểu đồ 7 ngày Bounce Finance Governance Token
40Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.2590998790 -0.47 % -1.77 %$53,032,265

$522,588

53,032,265 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
41Tiền ảo Polkadex

Polkadex PDEX

$1.90 -3.1 % 10.62 %$14,140,667

$253,980

14,140,667 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkadex
42Tiền ảo Dock

Dock DOCK

$0.0210163794 -5.95 % -3.28 %$16,112,877

$8,130,497

16,112,877 BTC Biểu đồ 7 ngày Dock
43Tiền ảo Covalent

Covalent CQT

$0.1414823700 -3.35 % -8.26 %$36,055,790

$1,857,561

36,055,790 BTC Biểu đồ 7 ngày Covalent
44Tiền ảo Crust Network

Crust Network CRU

$0.8782407610 -8.73 % -12.33 %$2,689,486

$515,615

2,689,486 BTC Biểu đồ 7 ngày Crust Network
45Tiền ảo Saito

Saito SAITO

$0.0158311786 -4.98 % -10.09 %$16,866,673

$2,817,462

16,866,673 BTC Biểu đồ 7 ngày Saito
46Tiền ảo Darwinia Network

Darwinia Network RING

$0.0085131134 -3.8 % -9.65 %$4,154,955

$632,881

4,154,955 BTC Biểu đồ 7 ngày Darwinia Network
47Tiền ảo PolkaFoundry

PolkaFoundry PKF

$0.1682036690 -5.52 % -10.43 %$6,944,144

$367,923

6,944,144 BTC Biểu đồ 7 ngày PolkaFoundry
48Tiền ảo PAID Network

PAID Network PAID

$0.0699803489 -9.46 % -12.86 %$5,813,280

$98,624

5,813,280 BTC Biểu đồ 7 ngày PAID Network
49Tiền ảo ChainX

ChainX PCX

$1.18 -16.81 % 59.07 %$14,696,140

$314,087

14,696,140 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainX
50Tiền ảo Exeedme

Exeedme XED

$0.0793505571 -8.57 % -6.96 %$5,107,637

$503,490

5,107,637 BTC Biểu đồ 7 ngày Exeedme