Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Polkadot Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Polkadot Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Polkadot

Polkadot DOT

$7.64 1.27 % 16.32 %$10,985,532,708

$258,693,757

10,985,532,708 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkadot
2Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$16.71 -1.4 % 27.54 %$9,808,947,320

$543,175,386

9,808,947,320 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
3Tiền ảo Kusama

Kusama KSM

$31.97 -0.31 % 16.43 %$270,749,923

$18,629,641

270,749,923 BTC Biểu đồ 7 ngày Kusama
4Tiền ảo Compound

Compound COMP

$61.60 2.56 % 16.17 %$508,084,554

$41,023,325

508,084,554 BTC Biểu đồ 7 ngày Compound
5Tiền ảo Ankr

Ankr ANKR

$0.0465108428 -0.84 % 11.03 %$465,108,428

$22,368,852

465,108,428 BTC Biểu đồ 7 ngày Ankr
6Tiền ảo 0x Protocol

0x Protocol ZRX

$0.5668106847 0.36 % 26.9 %$480,369,819

$60,577,954

480,369,819 BTC Biểu đồ 7 ngày 0x Protocol
7Tiền ảo Moonbeam

Moonbeam GLMR

$0.2952599821 2.17 % 14.38 %$255,126,207

$6,164,609

255,126,207 BTC Biểu đồ 7 ngày Moonbeam
8Tiền ảo Ontology

Ontology ONT

$0.3225853885 -1.46 % 10.69 %$290,551,968

$15,421,940

290,551,968 BTC Biểu đồ 7 ngày Ontology
9Tiền ảo Moonchain

Moonchain MXC

$0.0144020336 -6.1 % 7.56 %$38,052,079

$68,380,446

38,052,079 BTC Biểu đồ 7 ngày Moonchain
10Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.0675473083 0.65 % 24.12 %$67,488,373

$9,481,626

67,488,373 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
11Tiền ảo Celer Network

Celer Network CELR

$0.0277216254 -3.41 % 12.34 %$214,660,303

$7,127,057

214,660,303 BTC Biểu đồ 7 ngày Celer Network
12Tiền ảo Ocean Protocol

Ocean Protocol OCEAN

$1.05 1.34 % 23.5 %$596,880,759

$54,911,118

596,880,759 BTC Biểu đồ 7 ngày Ocean Protocol
13Tiền ảo Astar

Astar ASTR

$0.0932431946 -2.07 % 10.05 %$527,178,061

$21,608,246

527,178,061 BTC Biểu đồ 7 ngày Astar
14Tiền ảo OriginTrail

OriginTrail TRAC

$0.9601811993 4.8 % 23.88 %$389,481,026

$4,631,975

389,481,026 BTC Biểu đồ 7 ngày OriginTrail
15Tiền ảo Centrifuge

Centrifuge CFG

$0.7130913058 -4.32 % 6.12 %$352,372,717

$2,079,734

352,372,717 BTC Biểu đồ 7 ngày Centrifuge
16Tiền ảo Moonriver

Moonriver MOVR

$15.62 -0.38 % 7.47 %$139,995,391

$8,052,267

139,995,391 BTC Biểu đồ 7 ngày Moonriver
17Tiền ảo Energy Web Token

Energy Web Token EWT

$3.77 0.28 % 24.4 %$113,235,660

$1,407,631

113,235,660 BTC Biểu đồ 7 ngày Energy Web Token
18Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.3904350297 1.92 % 16.67 %$96,523,536

$1,609,628

96,523,536 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
19Tiền ảo Polkastarter

Polkastarter POLS

$0.7080777241 -2.76 % 6.46 %$70,256,486

$5,195,485

70,256,486 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkastarter
20Tiền ảo Karura

Karura KAR

$0.1375490155 1.97 % 18.94 %$14,477,033

$77,299

14,477,033 BTC Biểu đồ 7 ngày Karura
21Tiền ảo Linear Finance

Linear Finance LINA

$0.0081688261 -1.19 % 10.23 %$49,998,327

$6,572,633

49,998,327 BTC Biểu đồ 7 ngày Linear Finance
22Tiền ảo DIA

DIA DIA

$0.5128115665 4.15 % 13.69 %$56,725,987

$8,867,088

56,725,987 BTC Biểu đồ 7 ngày DIA
23Tiền ảo CLV

CLV CLV

$0.0727022499 2.01 % 8.72 %$58,432,068

$4,730,866

58,432,068 BTC Biểu đồ 7 ngày CLV
24Tiền ảo Litentry

Litentry LIT

$1.11 2.35 % 15.5 %$43,946,389

$4,069,951

43,946,389 BTC Biểu đồ 7 ngày Litentry
25Tiền ảo Phala Network

Phala Network PHA

$0.1964392005 -2.9 % 16.78 %$142,043,127

$10,024,179

142,043,127 BTC Biểu đồ 7 ngày Phala Network
26Tiền ảo Bluzelle

Bluzelle BLZ

$0.2980737981 -1.05 % -19.95 %$127,998,987

$10,937,716

127,998,987 BTC Biểu đồ 7 ngày Bluzelle
27Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$1.44 1.32 % 8.11 %$13,099,865

$65,885

13,099,865 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
28Tiền ảo Covalent

Covalent CQT

$0.2353083938 4.62 % 43.41 %$161,576,619

$1,131,681

161,576,619 BTC Biểu đồ 7 ngày Covalent
29Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$0.1015787925 0.4 % 4 %$8,828,735

$0

8,828,735 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
30Tiền ảo Deeper Network

Deeper Network DPR

$0.0059339354 -1.44 % -9.06 %$15,078,645

$202,217

15,078,645 BTC Biểu đồ 7 ngày Deeper Network
31Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.1050914141 -4.53 % -6.83 %$27,350,763

$1,529,310

27,350,763 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
32Tiền ảo MANTRA

MANTRA OM

$0.7166548283 -4.14 % 5.42 %$569,017,680

$17,742,302

569,017,680 BTC Biểu đồ 7 ngày MANTRA
33Tiền ảo ICHI

ICHI ICHI

$2.73 -0.63 % 8.23 %$23,558,444

$719,203

23,558,444 BTC Biểu đồ 7 ngày ICHI
34Tiền ảo StaFi

StaFi FIS

$0.4928529255 -4.95 % 11.2 %$51,551,894

$8,519,593

51,551,894 BTC Biểu đồ 7 ngày StaFi
35Tiền ảo AdEx

AdEx ADX

$0.2093523826 4.7 % 9.88 %$30,156,379

$40,143,363

30,156,379 BTC Biểu đồ 7 ngày AdEx
36Tiền ảo Akropolis

Akropolis AKRO

$0.0069657554 -2.08 % 6.61 %$30,901,551

$10,902,037

30,901,551 BTC Biểu đồ 7 ngày Akropolis
37Tiền ảo KILT Protocol

KILT Protocol KILT

$0.3114957421 4.57 % 12.35 %$15,394,163

$149,138

15,394,163 BTC Biểu đồ 7 ngày KILT Protocol
38Tiền ảo HOPR

HOPR HOPR

$0.0902047557 -4.89 % 4.55 %$30,775,500

$610,768

30,775,500 BTC Biểu đồ 7 ngày HOPR
39Tiền ảo Dock

Dock DOCK

$0.0318329361 0.93 % 17.57 %$27,898,932

$1,389,262

27,898,932 BTC Biểu đồ 7 ngày Dock
40Tiền ảo MATH

MATH MATH

$0.4113098539 9.46 % 13.08 %$47,035,817

$2,391,579

47,035,817 BTC Biểu đồ 7 ngày MATH
41Tiền ảo Dego Finance

Dego Finance DEGO

$2.38 1.56 % 15.27 %$49,958,250

$4,373,588

49,958,250 BTC Biểu đồ 7 ngày Dego Finance
42Tiền ảo Bounce Token

Bounce Token AUCTION

$18.10 7.25 % 22.22 %$117,649,617

$40,342,565

117,649,617 BTC Biểu đồ 7 ngày Bounce Token
43Tiền ảo Saito

Saito SAITO

$0.0075407028 1.82 % 19.42 %$14,925,255

$171,438

14,925,255 BTC Biểu đồ 7 ngày Saito
44Tiền ảo Ternoa

Ternoa CAPS

$0.0159834931 4.76 % 3.45 %$20,571,238

$415,299

20,571,238 BTC Biểu đồ 7 ngày Ternoa
45Tiền ảo Polkadex

Polkadex PDEX

$0.6589322335 -2.49 % 3.07 %$5,508,673

$208,375

5,508,673 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkadex
46Tiền ảo Shiden Network

Shiden Network SDN

$0.2270500537 -0.37 % 11.8 %$14,775,170

$403,789

14,775,170 BTC Biểu đồ 7 ngày Shiden Network
47Tiền ảo Edgeware

Edgeware EDG

$0.0003017918 -5.3 % -2.67 %$1,916,429

$390,157

1,916,429 BTC Biểu đồ 7 ngày Edgeware
48Tiền ảo ChainX

ChainX PCX

$0.1644289616 -5.17 % -7.12 %$2,056,246

$84,219

2,056,246 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainX
49Tiền ảo Red Kite

Red Kite PKF

$0.0708343513 2.67 % 15.71 %$8,124,143

$102,905

8,124,143 BTC Biểu đồ 7 ngày Red Kite
50Tiền ảo Exeedme

Exeedme XED

$0.0477894094 -0.05 % 26.57 %$4,369,432

$45,231

4,369,432 BTC Biểu đồ 7 ngày Exeedme