Tiền ảo 1234
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Polkadot Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Polkadot Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Polkadot

Polkadot DOT

$35.81 -0.57 % -8.81 %$35,365,109,915

$1,215,092,804

35,365,109,915 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkadot
2Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$24.51 -1.91 % -8.44 %$11,444,820,702

$785,775,244

11,444,820,702 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
3Tiền ảo Kusama

Kusama KSM

$361.73 1.55 % 8.48 %$3,063,873,858

$135,777,166

3,063,873,858 BTC Biểu đồ 7 ngày Kusama
4Tiền ảo Compound

Compound COMP

$283.75 -0.55 % -1.41 %$1,756,440,117

$102,321,661

1,756,440,117 BTC Biểu đồ 7 ngày Compound
5Tiền ảo Ankr

Ankr ANKR

$0.1480725159 -7.43 % 16.03 %$1,208,701,048

$283,125,361

1,208,701,048 BTC Biểu đồ 7 ngày Ankr
6Tiền ảo 0x

0x ZRX

$1.16 -0.23 % 5.64 %$978,344,887

$86,355,660

978,344,887 BTC Biểu đồ 7 ngày 0x
7Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.8582771112 -5.39 % -4.47 %$856,358,047

$50,518,324

856,358,047 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
8Tiền ảo Ontology

Ontology ONT

$0.9948671658 0.49 % 4.4 %$870,757,013

$147,908,283

870,757,013 BTC Biểu đồ 7 ngày Ontology
9Tiền ảo Moonriver

Moonriver MOVR

$304.13 -4.58 % -18.63 %$745,131,919

$34,298,011

745,131,919 BTC Biểu đồ 7 ngày Moonriver
10Tiền ảo OriginTrail

OriginTrail TRAC

$1.67 -0.7 % -0.6 %$608,041,380

$13,858,506

608,041,380 BTC Biểu đồ 7 ngày OriginTrail
11Tiền ảo Celer Network

Celer Network CELR

$0.1082721793 -2.82 % -15.89 %$657,938,847

$93,832,630

657,938,847 BTC Biểu đồ 7 ngày Celer Network
12Tiền ảo Ocean Protocol

Ocean Protocol OCEAN

$1.03 -4.02 % -6.94 %$630,394,508

$60,915,007

630,394,508 BTC Biểu đồ 7 ngày Ocean Protocol
13Tiền ảo Reef

Reef REEF

$0.0247915080 -0.58 % -8.66 %$399,454,466

$66,756,840

399,454,466 BTC Biểu đồ 7 ngày Reef
14Tiền ảo Energy Web Token

Energy Web Token EWT

$9.76 -0.02 % 10.49 %$293,452,158

$2,854,943

293,452,158 BTC Biểu đồ 7 ngày Energy Web Token
15Tiền ảo Linear

Linear LINA

$0.0520582713 -2.47 % -19.29 %$208,423,885

$29,996,111

208,423,885 BTC Biểu đồ 7 ngày Linear
16Tiền ảo Polkastarter

Polkastarter POLS

$3.65 -2.49 % 16.81 %$298,148,635

$31,194,803

298,148,635 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkastarter
17Tiền ảo Centrifuge

Centrifuge CFG

$1.54 0.83 % 7.51 %$189,374,669

$772,572

189,374,669 BTC Biểu đồ 7 ngày Centrifuge
18Tiền ảo Shiden Network

Shiden Network SDN

$2.62 26.16 % 9.46 %$142,075,509

$14,682,579

142,075,509 BTC Biểu đồ 7 ngày Shiden Network
19Tiền ảo Phala Network

Phala Network PHA

$0.6372253886 -2.86 % -7.5 %$173,325,306

$16,663,213

173,325,306 BTC Biểu đồ 7 ngày Phala Network
20Tiền ảo Clover Finance

Clover Finance CLV

$1.12 -2.36 % 0.64 %$144,645,738

$29,006,745

144,645,738 BTC Biểu đồ 7 ngày Clover Finance
21Tiền ảo Deeper Network

Deeper Network DPR

$0.1490461004 0.16 % -15.14 %$154,524,382

$2,605,929

154,524,382 BTC Biểu đồ 7 ngày Deeper Network
22Tiền ảo Standard Tokenization Protocol

Standard Tokenization Protocol STPT

$0.1453972984 -7.43 % 4.75 %$191,763,511

$40,322,482

191,763,511 BTC Biểu đồ 7 ngày Standard Tokenization Protocol
23Tiền ảo Karura

Karura KAR

$5.57 -2.7 % -0.12 %$101,965,254

$2,650,747

101,965,254 BTC Biểu đồ 7 ngày Karura
24Tiền ảo Litentry

Litentry LIT

$5.35 -10.72 % 15.99 %$165,850,166

$87,845,942

165,850,166 BTC Biểu đồ 7 ngày Litentry
25Tiền ảo Akropolis

Akropolis AKRO

$0.0308851487 -1.24 % -3.4 %$107,539,315

$14,337,411

107,539,315 BTC Biểu đồ 7 ngày Akropolis
26Tiền ảo MXC

MXC MXC

$0.0478301133 2.09 % 8.54 %$126,373,491

$13,442,337

126,373,491 BTC Biểu đồ 7 ngày MXC
27Tiền ảo MATH

MATH MATH

$0.8689990231 -0.82 % -2.63 %$99,375,395

$697,295

99,375,395 BTC Biểu đồ 7 ngày MATH
28Tiền ảo Edgeware

Edgeware EDG

$0.0132714874 -2.54 % -22.77 %$78,273,656

$6,322,906

78,273,656 BTC Biểu đồ 7 ngày Edgeware
29Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$34.73 2.18 % -6.12 %$329,899,316

$7,763,257

329,899,316 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
30Tiền ảo Ambire AdEx

Ambire AdEx ADX

$0.7064486753 -1.43 % -7.02 %$95,913,321

$5,785,951

95,913,321 BTC Biểu đồ 7 ngày Ambire AdEx
31Tiền ảo PARSIQ

PARSIQ PRQ

$0.7256191900 -4.09 % -6.89 %$98,679,481

$2,728,603

98,679,481 BTC Biểu đồ 7 ngày PARSIQ
32Tiền ảo Kylin

Kylin KYL

$0.3595417358 5.49 % 7.56 %$55,630,369

$1,608,808

55,630,369 BTC Biểu đồ 7 ngày Kylin
33Tiền ảo PolkaBridge

PolkaBridge PBR

$2.05 -8.87 % -11.26 %$75,666,918

$7,455,819

75,666,918 BTC Biểu đồ 7 ngày PolkaBridge
34Tiền ảo Sora

Sora XOR

$173.76 7.59 % -6.94 %$70,171,335

$1,168,634

70,171,335 BTC Biểu đồ 7 ngày Sora
35Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$1.88 -8.6 % 24.11 %$320,177,691

$22,563,991

320,177,691 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
36Tiền ảo Dego Finance

Dego Finance DEGO

$9.84 1.6 % -10.72 %$84,737,902

$35,811,999

84,737,902 BTC Biểu đồ 7 ngày Dego Finance
37Tiền ảo MANTRA DAO

MANTRA DAO OM

$0.2285093089 2.28 % 0.02 %$93,594,685

$11,261,604

93,594,685 BTC Biểu đồ 7 ngày MANTRA DAO
38Tiền ảo Bluzelle

Bluzelle BLZ

$0.3400624295 -1.59 % -10.78 %$106,388,107

$19,261,693

106,388,107 BTC Biểu đồ 7 ngày Bluzelle
39Tiền ảo Bounce Token

Bounce Token AUCTION

$29.63 -3.04 % -4.24 %$61,737,583

$10,519,823

61,737,583 BTC Biểu đồ 7 ngày Bounce Token
40Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.5694099230 0.21 % -5.96 %$99,795,865

$2,776,857

99,795,865 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
41Tiền ảo Polkadex

Polkadex PDEX

$14.98 -3.94 % -11.41 %$67,430,231

$1,297,620

67,430,231 BTC Biểu đồ 7 ngày Polkadex
42Tiền ảo Dock

Dock DOCK

$0.0875236957 1.35 % 2.83 %$64,549,102

$16,754,620

64,549,102 BTC Biểu đồ 7 ngày Dock
43Tiền ảo Covalent

Covalent CQT

$1.06 -0.53 % 0.04 %$52,502,686

$5,740,016

52,502,686 BTC Biểu đồ 7 ngày Covalent
44Tiền ảo Crust Network

Crust Network CRU

$18.17 -4.28 % -16.26 %$55,630,053

$3,043,429

55,630,053 BTC Biểu đồ 7 ngày Crust Network
45Tiền ảo Saito

Saito SAITO

$0.0526135408 0.81 % -10.45 %$56,054,916

$3,051,559

56,054,916 BTC Biểu đồ 7 ngày Saito
46Tiền ảo Darwinia Network

Darwinia Network RING

$0.0838449504 -3.73 % -5.69 %$42,831,419

$5,053,173

42,831,419 BTC Biểu đồ 7 ngày Darwinia Network
47Tiền ảo PolkaFoundry

PolkaFoundry PKF

$2.09 -3.94 % 3.42 %$72,120,539

$874,625

72,120,539 BTC Biểu đồ 7 ngày PolkaFoundry
48Tiền ảo PAID Network

PAID Network PAID

$0.8671801598 -5.8 % 41.97 %$72,036,808

$952,950

72,036,808 BTC Biểu đồ 7 ngày PAID Network
49Tiền ảo ChainX

ChainX PCX

$3.19 -0.18 % -6.42 %$35,852,569

$2,045,170

35,852,569 BTC Biểu đồ 7 ngày ChainX
50Tiền ảo Exeedme

Exeedme XED

$0.5607905604 -2.06 % -2.16 %$36,096,966

$1,128,809

36,096,966 BTC Biểu đồ 7 ngày Exeedme