Tiền ảo 1234
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Avalanche Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Avalanche Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Avalanche

Avalanche AVAX

$115.09 2.56 % -13.67 %$25,762,187,571

$1,230,068,985

25,762,187,571 BTC Biểu đồ 7 ngày Avalanche
2Tiền ảo Tether

Tether USDT

$1.00 0.01 % -0.17 %$73,314,010,602

$73,555,453,709

73,314,010,602 BTC Biểu đồ 7 ngày Tether
3Tiền ảo Chainlink

Chainlink LINK

$24.29 -2.89 % -9.38 %$11,342,911,182

$769,441,831

11,342,911,182 BTC Biểu đồ 7 ngày Chainlink
4Tiền ảo Dai

Dai DAI

$1.00 0.04 % 0.1 %$6,481,602,425

$577,091,640

6,481,602,425 BTC Biểu đồ 7 ngày Dai
5Tiền ảo SushiSwap

SushiSwap SUSHI

$7.25 -8.74 % -14.15 %$922,276,598

$276,446,859

922,276,598 BTC Biểu đồ 7 ngày SushiSwap
6Tiền ảo TrueUSD

TrueUSD TUSD

$0.9993292880 -0.03 % -0.25 %$1,304,507,401

$155,720,995

1,304,507,401 BTC Biểu đồ 7 ngày TrueUSD
7Tiền ảo Ren

Ren REN

$0.8563461226 -6.08 % -3.87 %$854,431,376

$50,302,565

854,431,376 BTC Biểu đồ 7 ngày Ren
8Tiền ảo Reef

Reef REEF

$0.0245541105 -1.61 % -10.31 %$395,629,387

$65,702,783

395,629,387 BTC Biểu đồ 7 ngày Reef
9Tiền ảo Ampleforth

Ampleforth AMPL

$1.22 7.07 % 52.97 %$276,650,494

$5,509,351

276,650,494 BTC Biểu đồ 7 ngày Ampleforth
10Tiền ảo Frax

Frax FRAX

$0.9990978244 -0.07 % -0.22 %$1,227,965,841

$20,622,039

1,227,965,841 BTC Biểu đồ 7 ngày Frax
11Tiền ảo TrueFi

TrueFi TRU

$0.4320271801 -2.85 % -7.3 %$237,163,997

$9,954,912

237,163,997 BTC Biểu đồ 7 ngày TrueFi
12Tiền ảo JOE

JOE JOE

$3.26 3.2 % -19.69 %$410,102,672

$19,310,146

410,102,672 BTC Biểu đồ 7 ngày JOE
13Tiền ảo Frax Share

Frax Share FXS

$18.06 3.3 % 1.9 %$292,671,204

$9,175,697

292,671,204 BTC Biểu đồ 7 ngày Frax Share
14Tiền ảo Orion Protocol

Orion Protocol ORN

$8.33 8.63 % 7.12 %$268,038,086

$23,759,972

268,038,086 BTC Biểu đồ 7 ngày Orion Protocol
15Tiền ảo Anyswap

Anyswap ANY

$15.60 14.46 % 23.48 %$290,826,501

$17,075,417

290,826,501 BTC Biểu đồ 7 ngày Anyswap
16Tiền ảo AllianceBlock

AllianceBlock ALBT

$0.6988828707 -3.6 % -11.63 %$162,808,806

$3,648,979

162,808,806 BTC Biểu đồ 7 ngày AllianceBlock
17Tiền ảo Bifrost (BFC)

Bifrost (BFC) BFC

$0.5320336507 0.7 % 50.43 %$561,394,858

$49,631,885

561,394,858 BTC Biểu đồ 7 ngày Bifrost (BFC)
18Tiền ảo bZx Protocol

bZx Protocol BZRX

$0.2829384533 -1.81 % -2.75 %$101,108,332

$35,001,229

101,108,332 BTC Biểu đồ 7 ngày bZx Protocol
19Tiền ảo Pangolin

Pangolin PNG

$1.60 0.2 % -29.76 %$104,541,871

$3,220,705

104,541,871 BTC Biểu đồ 7 ngày Pangolin
20Tiền ảo TrustSwap

TrustSwap SWAP

$1.78 -4.17 % 25.35 %$160,649,148

$4,834,363

160,649,148 BTC Biểu đồ 7 ngày TrustSwap
21Tiền ảo Beefy Finance

Beefy Finance BIFI

$1,319.31 5.4 % 18.14 %$94,990,288

$2,330,170

94,990,288 BTC Biểu đồ 7 ngày Beefy Finance
22Tiền ảo OpenOcean

OpenOcean OOE

$0.4513134076 5.03 % -5.44 %$67,649,793

$3,146,357

67,649,793 BTC Biểu đồ 7 ngày OpenOcean
23Tiền ảo Frontier

Frontier FRONT

$1.04 7.37 % -5.79 %$72,059,031

$77,978,629

72,059,031 BTC Biểu đồ 7 ngày Frontier
24Tiền ảo Aleph.im

Aleph.im ALEPH

$0.5721707229 0.12 % -5.28 %$100,279,728

$2,798,853

100,279,728 BTC Biểu đồ 7 ngày Aleph.im
25Tiền ảo BENQI

BENQI QI

$0.2120692162 -0.73 % -12.22 %$69,069,247

$52,541,196

69,069,247 BTC Biểu đồ 7 ngày BENQI
26Tiền ảo Covalent

Covalent CQT

$1.06 -0.25 % 4.82 %$52,469,110

$5,750,578

52,469,110 BTC Biểu đồ 7 ngày Covalent
27Tiền ảo Gameswap

Gameswap GSWAP

$5.72 -16.13 % 45.95 %$64,038,511

$3,504,099

64,038,511 BTC Biểu đồ 7 ngày Gameswap
28Tiền ảo Poolz Finance

Poolz Finance POOLZ

$14.01 7.95 % 5.44 %$41,600,042

$2,654,271

41,600,042 BTC Biểu đồ 7 ngày Poolz Finance
29Tiền ảo Niftyx Protocol

Niftyx Protocol SHROOM

$0.6716691743 -7.03 % -1.23 %$34,514,431

$385,931

34,514,431 BTC Biểu đồ 7 ngày Niftyx Protocol
30Tiền ảo Kalao

Kalao KLO

$1.14 -4.65 % 10.06 %$25,404,028

$1,962,443

25,404,028 BTC Biểu đồ 7 ngày Kalao
31Tiền ảo Router Protocol

Router Protocol ROUTE

$5.45 22.31 % 1.3 %$40,136,538

$697,878

40,136,538 BTC Biểu đồ 7 ngày Router Protocol
32Tiền ảo e-Money

e-Money NGM

$0.7964500203 -0.61 % 3.88 %$15,738,080

$253,574

15,738,080 BTC Biểu đồ 7 ngày e-Money
33Tiền ảo SHIBAVAX

SHIBAVAX SHIBX

$0.0006014692 5.76 % -26.69 %$5,887,163

$6,336

5,887,163 BTC Biểu đồ 7 ngày SHIBAVAX
34Tiền ảo DeFi Yield Protocol

DeFi Yield Protocol DYP

$0.7179863875 0.6 % -0.98 %$12,645,205

$1,064,844

12,645,205 BTC Biểu đồ 7 ngày DeFi Yield Protocol
35Tiền ảo OIN Finance

OIN Finance OIN

$0.3032732692 -0.97 % 7.64 %$9,993,084

$204,418

9,993,084 BTC Biểu đồ 7 ngày OIN Finance
36Tiền ảo Blizzard Network

Blizzard Network BLIZZ

$5.86 1.85 % -44.76 %$3,165,470

$157,924

3,165,470 BTC Biểu đồ 7 ngày Blizzard Network
37Tiền ảo Spore

Spore SPORE

$0.0000000002 -8.45 % -3.39 %$7,163,448

$56,049

7,163,448 BTC Biểu đồ 7 ngày Spore
38Tiền ảo Prosper

Prosper PROS

$1.78 -1.88 % 7.65 %$7,960,868

$1,902,292

7,960,868 BTC Biểu đồ 7 ngày Prosper
39Tiền ảo Snowball

Snowball SNOB

$0.8725671477 7.42 % -20.2 %$6,593,259

$323,653

6,593,259 BTC Biểu đồ 7 ngày Snowball
40Tiền ảo Verso

Verso VSO

$0.1323545518 8.33 % -18.11 %$6,065,047

$147,651

6,065,047 BTC Biểu đồ 7 ngày Verso
41Tiền ảo WOWswap

WOWswap WOW

$11.13 -9.36 % 10.1 %$5,114,075

$479,339

5,114,075 BTC Biểu đồ 7 ngày WOWswap
42Tiền ảo Zero

Zero ZER

$0.1510996378 -5.71 % -7.86 %$1,627,351

$13,708

1,627,351 BTC Biểu đồ 7 ngày Zero
43Tiền ảo Avaxtars Token

Avaxtars Token AVXT

$26.23 -14.44 % -22.79 %$2,447,822

$139,668

2,447,822 BTC Biểu đồ 7 ngày Avaxtars Token
44Tiền ảo Baguette Token

Baguette Token BGTT

$0.0084422602 -15.64 % -15.71 %$98,015

$0

98,015 BTC Biểu đồ 7 ngày Baguette Token
45Tiền ảo Magic Internet Money

Magic Internet Money MIM

$0.9985088014 0.06 % -0.3 %$0

$182,849,729

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Magic Internet Money
46Tiền ảo Wonderland

Wonderland TIME

$7,534.03 3 % -15.28 %$0

$97,620,571

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Wonderland
47Tiền ảo RAI Finance

RAI Finance RAI

$1.02 -8.48 % 6.91 %$0

$14,183,575

0 BTC Biểu đồ 7 ngày RAI Finance
48Tiền ảo Avalaunch

Avalaunch XAVA

$13.92 5.36 % 37.57 %$0

$16,316,215

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Avalaunch
49Tiền ảo Husky Avax

Husky Avax HUSKY

$0.0000000922 7.51 % -36.92 %$0

$119,904

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Husky Avax
50Tiền ảo BambooDeFi

BambooDeFi BAMBOO

$0.2080924298 2.74 % -9.98 %$0

$61,699

0 BTC Biểu đồ 7 ngày BambooDeFi