Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường mới nhất hôm nay 18/04/2024

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫59253.14T, tăng 3.45% trong một ngày qua. Đọc thêm

Xu Hướng

Xem thêm
 1. Ondo

  Ondo ONDO

  -3.99%
 2. Bitcoin

  Bitcoin BTC

  -4.03%
 3. dogwifsaudihat

  dogwifsaudihat WIFSA

  -82.82%

Biggest Gainers

Xem thêm
 1. Zebec Network

  Zebec Network ZBC

  1,080.41%
 2. DOGO

  DOGO DOGO

  700.77%
 3. Simpsons AI

  Simpsons AI SAI

  679.80%

Danh Mục Đầu Tư

Lời/Lỗ
Tổng lời
 1. DOGE

  $500
  $5000
 2. HYPER

  $200
  $2000
 3. DCR

  $20
  $200
#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
18301 BlackFort Exchange Network BlackFort Exchange Network BXN$0.0050755777 -0.5 % -15.96 %$0

$481,528

0 BTC Biểu đồ 7 ngày BlackFort Exchange Network
18302 Beni Beni BENI$0.0017928865 1.79 % -40.19 %$0

$208,510

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Beni
18303 Boe Boe BOE$0.0000598475 -28.05 % -67.59 %$0

$3,233

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Boe
18304 Poopcoin Poopcoin POOP$0.0011413334 0.49 % -44.98 %$0

$17,941

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Poopcoin
18305 TPRO Network TPRO Network TPRO$0.0189535489 -2.25 % -17.67 %$0

$15,316

0 BTC Biểu đồ 7 ngày TPRO Network
18306 PEPE FLOKI PEPE FLOKI PEPEFLOKI$0.0000000000 -5.61 % -28.64 %$0

$873

0 BTC Biểu đồ 7 ngày PEPE FLOKI
18307 Super Best Friends Super Best Friends SUBF$0.0000000137 1.27 % -33.73 %$0

$93,109

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Super Best Friends
18308 Jeet Jeet JEET$0.0001200214 -18.48 % -18.56 %$0

$6,958

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Jeet
18309 TOP CAT TOP CAT CAT$0.0000000000 -5.99 % -27.34 %$0

$101

0 BTC Biểu đồ 7 ngày TOP CAT
18310 Spoofify Spoofify SPOOF$0.0001926362 28.03 % -39.33 %$0

$62,805

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Spoofify
18311 Juice Juice JUICE$0.4232171881 2.5 % 4.04 %$0

$452,759

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Juice
18312 Elephant Money TRUNK Elephant Money TRUNK TRUNK$0.1173405415 -2.42 % 88.46 %$0

$427,815

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Elephant Money TRUNK
18313 Honey Badger Honey Badger HOBA$0.0525233462 -7.4 % -2.42 %$0

$1,279

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Honey Badger
18314 World Record Banana World Record Banana BANANA$0.0000337511 4.19 % -25.41 %$0

$4,085

0 BTC Biểu đồ 7 ngày World Record Banana
18315 Lumi Finance Lumi Finance LUA$6.09 -4.03 % -11.92 %$0

$70,488

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Lumi Finance
18316 Trump SOL Trump SOL TRUMP$0.0002373841 0.71 % -27.45 %$0

$14

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Trump SOL
18317 Cosmic Network Cosmic Network COSMIC$0.2023590843 -3.03 % -35.87 %$0

$199,662

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Cosmic Network
18318 infraX infraX INFRA$16.78 5.84 % -34.98 %$0

$324,439

0 BTC Biểu đồ 7 ngày infraX
18319 FLORK BNB FLORK BNB FLORK$0.0009503021 -2.47 % -47.62 %$0

$951

0 BTC Biểu đồ 7 ngày FLORK BNB
18320 Balin Bank Balin Bank BALIN$0.0001998501 -11.55 % -59.51 %$0

$10,782

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Balin Bank
18321 Garfield Wif Hat Garfield Wif Hat GARWIF$0.0000295631 -0.41 % 4.55 %$0

$1,321

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Garfield Wif Hat
18322 Pepe Pepe PEPE$0.0028211864 7.89 % -74.09 %$0

$78,295

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pepe
18323 Jerry Jerry JERRY$0.0000804380 -0.65 % -87.29 %$0

$75

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Jerry
18324 DogSwaghat DogSwaghat DOGSWAG$0.0000257068 -2.33 % -49.35 %$0

$270

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DogSwaghat
18325 Ansem's Cat Ansem's Cat HOBBES$0.0134769809 -8.91 % -68.09 %$0

$7,378,948

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Ansem's Cat
18326 BUBCAT BUBCAT BUB$0.0002708517 -12.79 % -56.3 %$0

$30,400

0 BTC Biểu đồ 7 ngày BUBCAT
18327 WASD Studios WASD Studios WASD$0.0005194833 -47.52 % -71.31 %$0

$50,385

0 BTC Biểu đồ 7 ngày WASD Studios
18328 Wormhole Wormhole W$0.5691264774 -7.16 % -30.31 %$1,024,427,659

$125,984,310

1,024,427,659 BTC Biểu đồ 7 ngày Wormhole
18329 Bitcat Bitcat BITCAT$0.0006786253 -3.23 % -31.25 %$0

$989

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Bitcat
18330 Timothy Dexter Timothy Dexter LORD$0.0004289012 -3.86 % -74.7 %$0

$112

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Timothy Dexter
18331 Ducky City Ducky City DCM$0.0012810959 -14.43 % -36.89 %$0

$732,092

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Ducky City
18332 Orchai Orchai OCH$0.8700372129 -2.99 % -33.45 %$0

$434,676

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Orchai
18333 Wall Street Baby Wall Street Baby WSB$0.0129015835 -17.74 % 9.39 %$0

$294,876

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Wall Street Baby
18334 RoseWifHat RoseWifHat ROSE$0.0000020900 -0.18 % -46.6 %$0

$96,112

0 BTC Biểu đồ 7 ngày RoseWifHat
18335 DePlan DePlan DPLN$0.5733480209 0.58 % -30.88 %$0

$45,219

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DePlan
18336 Sensay Sensay SNSY$0.0019977194 -17.11 % -32.69 %$0

$193,756

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Sensay
18337 BOMK BOMK BOMK$0.0000001281 -6.45 % -74.31 %$0

$3,084

0 BTC Biểu đồ 7 ngày BOMK
18338 CAT KING CAT KING CATKING$0.0000000000 -7.02 % -11.69 %$0

$1,918

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CAT KING
18339 Landwolf Landwolf WOLF$0.0146534837 -20.88 % -33.41 %$0

$195,466

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Landwolf
18340 Velar Velar VELAR$0.1922593749 -3.32 % -28.98 %$0

$684,008

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Velar
18341 DOGEMOB DOGEMOB DOGEMOB$0.0025071229 -9.79 % 32.52 %$1,252,183

$246,905

1,252,183 BTC Biểu đồ 7 ngày DOGEMOB
18342 Crypto Delivery Crypto Delivery DCOIN$0.0388417534 -7.69 % -54.66 %$0

$3,973

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Crypto Delivery
18343 Spatial Computing Spatial Computing CMPT$9.89 6.21 % -33.72 %$0

$68,506

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Spatial Computing
18344 NovaCore NovaCore NCOR$0.0008151400 2.67 % -29.45 %$0

$4,917

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NovaCore
18345 Shill Guard Token Shill Guard Token SGT$0.0125564302 18.95 % 2.14 %$0

$24,857

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Shill Guard Token
18346 UPTOS UPTOS UPTOS$0.0000801580 24.11 % -44.27 %$0

$168,678

0 BTC Biểu đồ 7 ngày UPTOS
18347 HashAI HashAI HASHAI$0.0012038232 -19.79 % -45.47 %$0

$1,152,634

0 BTC Biểu đồ 7 ngày HashAI
18348 Based Peaches Based Peaches PEACH$0.0034847488 -4.4 % -63.64 %$0

$295,882

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Based Peaches
18349 Blockdefend AI Blockdefend AI DEFEND$0.1795287270 -17 % -46.95 %$0

$34,775

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Blockdefend AI
18350 Corn Dog Corn Dog CDOG$0.0000281224 -12.23 % -55.82 %$0

$4,793

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Corn Dog