Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường mới nhất hôm nay 27/05/2022

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫59253.14T, tăng 3.45% trong một ngày qua. Đọc thêm

Biggest Gainers

Xem thêm
 1. ChatCoin

  ChatCoin CHAT

  348.78%
 2. LUNA DOGE TOKEN

  LUNA DOGE TOKEN LDT

  304.43%
 3. Metarea VR

  Metarea VR METAVR

  273.54%

Danh Mục Đầu Tư

Lời/Lỗ
Tổng lời
 1. DOGE

  $500
  $5000
 2. HYPER

  $200
  $2000
 3. DCR

  $20
  $200
#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
12351 OmniaVerse OmniaVerse OMNIA$0.0029324474 4.32 % -8.29 %$0

$154,112

0 BTC Biểu đồ 7 ngày OmniaVerse
12352 Kingdomswap (New) Kingdomswap (New) KS2$0.0074198065 -10.4 % -15.91 %$0

$3,855

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kingdomswap (New)
12353 Exobots Exobots EXOS$0.0898960146 -0.19 % 1.81 %$0

$9,625

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Exobots
12354 Moonwell Moonwell MFAM$0.0117097572 -12.87 % -6.54 %$0

$12,556

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Moonwell
12355 Monstock Monstock MON$0.0018438988 -4.62 % -2.46 %$0

$17,287

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Monstock
12356 Dotori Dotori DTR$1.60 -0.02 % 4.57 %$0

$4,356,807

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotori
12357 ASSARA ASSARA ASSA$0.0000215347 58.83 % 39.29 %$0

$71,787

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ASSARA
12358 Grove Grove GVR$0.0000000002 -3.83 % 25.59 %$0

$997,041

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Grove
12359 Rocket Race Rocket Race RR$0.5085110317 -7.17 % -11.14 %$0

$4,122

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Rocket Race
12360 ETHAX ETHAX ETHAX$0.0631911125 -9.75 % -51.12 %$0

$69,868

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ETHAX
12361 MovingOn Finance MovingOn Finance MOVON$0.0146172290 -12.91 % 25.2 %$0

$63,929

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MovingOn Finance
12362 FLOV MARKET FLOV MARKET FLOVM$0.0001421345 -4.37 % -13.13 %$0

$49,229

0 BTC Biểu đồ 7 ngày FLOV MARKET
12363 Sleep Ecosystem Sleep Ecosystem SLEEP$0.0085148540 -16.59 % -25.41 %$0

$36,498

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Sleep Ecosystem
12364 TANKPAD TANKPAD TPAD$0.0000012523 8.59 % -97.87 %$0

$12

0 BTC Biểu đồ 7 ngày TANKPAD
12365 5STAR Protocol 5STAR Protocol 5STAR$0.0000785808 -13.95 % -68.67 %$0

$576

0 BTC Biểu đồ 7 ngày 5STAR Protocol
12366 DARTH DARTH DAH$1.14 -8.48 % -24.33 %$0

$7,819

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DARTH
12367 NPICK BLOCK NPICK BLOCK NPICK$0.0350336698 1.96 % -4.31 %$0

$1,272,238

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NPICK BLOCK
12368 Moss Governance Token Moss Governance Token MOSS$0.4519099357 -0.02 % -0.49 %$0

$1

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Moss Governance Token
12369 Blitz Labs Blitz Labs BLITZ$0.0104293753 3.21 % -7.05 %$0

$31,907

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Blitz Labs
12370 FreshCut Diamond FreshCut Diamond FCD$0.0295538271 -5.42 % -12.55 %$0

$86,239

0 BTC Biểu đồ 7 ngày FreshCut Diamond
12371 Orbit Orbit ORBIT$0.0127219865 -4.18 % -18.62 %$0

$15,348

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Orbit
12372 Swinca Swinca SWI$0.0146847718 14.92 % -74.33 %$0

$40,012

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Swinca
12373 Green Life Energy Green Life Energy GLE$0.0624296481 -17.73 % 15.8 %$0

$114,256

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Green Life Energy
12374 ASSAPLAY ASSAPLAY ASSA$0.0336251304 -2.8 % -9.4 %$0

$200,230

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ASSAPLAY
12375 Tribar Tribar XTRI$0.1176667094 -24.14 % -15.66 %$0

$13,011

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Tribar
12376 Moox Moox MOOX$2.21 -9.49 % 35.69 %$0

$23,378

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Moox
12377 DELOT.IO DELOT.IO DELOT$0.0031750473 -15.93 % 45.25 %$0

$747,670

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DELOT.IO
12378 Metaverse-Dao Metaverse-Dao METADAO$0.0027775959 -10.03 % 13.31 %$0

$49,059

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Metaverse-Dao
12379 Blocksmith Labs Forge Blocksmith Labs Forge $FORGE$0.9437523805 -0.04 % -0.04 %$0

$5,083

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Blocksmith Labs Forge
12380 Maximus Token Maximus Token MAXI$0.2009377452 1.3 % 1.3 %$0

$79,451

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Maximus Token
12381 DIVI LAND DIVI LAND DVLD$21.86 -3.09 % 198.97 %$0

$1,953,181

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DIVI LAND
12382 BURGERS NETWORK BURGERS NETWORK BURGERS$0.0000017329 -92.74 % -92.76 %$0

$241,951

0 BTC Biểu đồ 7 ngày BURGERS NETWORK
12383 Dumpling Swap Dumpling Swap SDUMP$0.0000765386 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Dumpling Swap
12384 Ravelin Finance Ravelin Finance RAV$0.5008865144 5.43 % -0.65 %$0

$9,777

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Ravelin Finance
12385 Minato Minato MNTO$7.81 -2.55 % 7.3 %$0

$77,124

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Minato
12386 SOS Amazonia SOS Amazonia SOSAMZ$0.0012286717 -7.69 % -6.17 %$0

$874

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SOS Amazonia
12387 Pesabase Pesabase PESA$0.0608081859 -8.83 % -4.14 %$0

$4,973

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pesabase
12388 Pige Inu Pige Inu PINU$0.0000000009 1.11 % -19.35 %$0

$375,617

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pige Inu
12389 Smart Block Chain City Smart Block Chain City SBCC$1.38 -0.18 % -5.88 %$0

$162,221

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Smart Block Chain City
12390 AnonyDoxx AnonyDoxx ADXX$0.0000313135 9.05 % 27.4 %$0

$105,961

0 BTC Biểu đồ 7 ngày AnonyDoxx
12391 ImminentVerse ImminentVerse IMV$0.0005971104 -8.67 % -47.84 %$0

$308,876

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ImminentVerse
12392 Heavenland Heavenland HTO$0.0682916057 -4.37 % 2.6 %$0

$13,480

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Heavenland
12393 PurrNFT PurrNFT PURRX$0.0350561834 -20.22 % -56.55 %$0

$4,455

0 BTC Biểu đồ 7 ngày PurrNFT
12394 Fuusion Fuusion FUU$0.0058289737 -36.77 % -45.88 %$0

$101,865

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Fuusion
12395 Race.Top Race.Top RACE$0.0000050406 -7.55 % -32.55 %$0

$3,049

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Race.Top
12396 100 Days Ventures 100 Days Ventures ASTRO$0.0028239714 -13.36 % -38.05 %$0

$18,946

0 BTC Biểu đồ 7 ngày 100 Days Ventures
12397 Loot Dollar Loot Dollar LOOTDOLLAR$0.2721134038 26.96 % -56.2 %$0

$24,610

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Loot Dollar
12398 DreamN DreamN $DREAMN$0.2981193624 -9.83 % 37.95 %$0

$1,065,959

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DreamN
12399 Solily Protocol Solily Protocol LILY$0.0571187533 -0.66 % 2.6 %$0

$6,093

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Solily Protocol
12400 Aalto Protocol Aalto Protocol AALTO$26.19 -5.79 % 102.47 %$0

$160,754

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Aalto Protocol