Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường mới nhất hôm nay 07/10/2022

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫59253.14T, tăng 3.45% trong một ngày qua. Đọc thêm

Biggest Gainers

Xem thêm
 1. ElonHype

  ElonHype ELONHYPE

  333.76%
 2. BonusCloud

  BonusCloud BXC

  148.84%
 3. Tokyo AU

  Tokyo AU TOKAU

  104.16%

Danh Mục Đầu Tư

Lời/Lỗ
Tổng lời
 1. DOGE

  $500
  $5000
 2. HYPER

  $200
  $2000
 3. DCR

  $20
  $200
#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
10801 VNDT VNDT VNDT$0.0000847434 41.17 % 204.72 %$0

$7

0 BTC Biểu đồ 7 ngày VNDT
10802 LaikaProtocol LaikaProtocol LAIKA$0.0000000000 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày LaikaProtocol
10803 RUG RADIO RUG RADIO RUG$0.0422630899 -10.11 % 9.65 %$0

$46,656

0 BTC Biểu đồ 7 ngày RUG RADIO
10804 MuscleX MuscleX M-X$0.0011242052 -12.79 % -48 %$0

$163,486

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MuscleX
10805 JoJos Adventure JoJos Adventure JOJO$167.02 18.32 % -3.27 %$0

$16,756

0 BTC Biểu đồ 7 ngày JoJos Adventure
10806 ApeJet ApeJet JET$388.97 -1.98 % -6.58 %$0

$49,636

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ApeJet
10807 NEWTOWNGAMING NEWTOWNGAMING NTG$0.0003021004 -11.39 % -38.43 %$0

$327

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NEWTOWNGAMING
10808 VICDAO NELUM VICDAO NELUM NELUM$0.0019631357 -1.93 % 1.07 %$0

$1,644

0 BTC Biểu đồ 7 ngày VICDAO NELUM
10809 Hare Chain Hare Chain HAREC$0.0000000339 -3.37 % -0.29 %$0

$471

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hare Chain
10810 Bitcoin E-wallet Bitcoin E-wallet BITWALLET$3.10 -43.57 % -61.19 %$0

$5,142,773

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Bitcoin E-wallet
10811 Amphorium Amphorium AMH$0.0000018786 44.41 % 742.97 %$0

$373

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Amphorium
10812 Chibi Dinos Chibi Dinos HOOP$0.0459611395 -6.9 % 42.36 %$0

$277,847

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Chibi Dinos
10813 SarabiChain SarabiChain SARABI$0.0038122941 -15.96 % -32.2 %$0

$6,447

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SarabiChain
10814 Versatile Finance Versatile Finance $VERSA$0.0005903146 -5.08 % -16.45 %$0

$4,270

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Versatile Finance
10815 Stylike Governance Stylike Governance STYL$0.0012437692 4.5 % 15.06 %$0

$2,577

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Stylike Governance
10816 Better Better BET$0.0106101293 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Better
10817 Up Spiral Up Spiral SPIRAL$0.3234465494 -1.76 % -3.41 %$0

$20,232

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Up Spiral
10818 NSKSwap NSKSwap NSK$63.60 4.54 % -35.89 %$0

$1,908

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NSKSwap
10819 BitGuru Finance BitGuru Finance GURU$0.0020800049 9.01 % 9.01 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày BitGuru Finance
10820 CORN DecaSwap CORN DecaSwap CORN$0.0591914968 3.9 % -2.3 %$0

$18,002

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CORN DecaSwap
10821 JPGold Coin JPGold Coin JPGC$0.0687423518 -8.09 % -32.95 %$0

$26,569

0 BTC Biểu đồ 7 ngày JPGold Coin
10822 SaucerSwap SaucerSwap SAUCE$0.0221223715 0.55 % -6.58 %$0

$8,685

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SaucerSwap
10823 Pre-retogeum Pre-retogeum PRTG$3.22 -3.79 % -6.41 %$0

$1,703,100

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pre-retogeum
10824 New World Order New World Order STATE$0.0000001142 19.13 % 20.02 %$0

$126,360

0 BTC Biểu đồ 7 ngày New World Order
10825 Chihuahua In Space Chihuahua In Space CIS$0.0000000744 -1.08 % -10.89 %$0

$83

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Chihuahua In Space
10826 Virtual Reality Game World Virtual Reality Game World VRGW$0.0042028949 -7.69 % -50.69 %$0

$1,423,961

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Virtual Reality Game World
10827 CROCASH CROCASH CROCASH$0.0000000428 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CROCASH
10828 3air 3air 3AIR$0.0936316314 -2.23 % 73.43 %$0

$209,470

0 BTC Biểu đồ 7 ngày 3air
10829 Wine Protocol Wine Protocol WINE$0.0359042125 -0.45 % 0.66 %$0

$1,169

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Wine Protocol
10830 MetaRare MetaRare MTRA$0.0162019606 -26.36 % -76.66 %$0

$27,086

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MetaRare
10831 Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE MAAAVE$74.24 1.33 % 4.72 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Matic Aave Interest Bearing AAVE
10832 NEMO NEMO NEMO$0.0984430060 0.35 % -0.61 %$0

$3,581

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NEMO
10833 Hodler Heroes NFT Hodler Heroes NFT HHNFT$0.0000061210 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hodler Heroes NFT
10834 Lumiii Lumiii LUMIII$0.0197911206 3.9 % 7.11 %$0

$4,996

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Lumiii
10835 Pixie Pixie PIX$0.0016051942 -0.43 % -12.58 %$0

$519,678

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pixie
10836 UwU Lend UwU Lend UWU$31.45 -10.9 % -31.8 %$0

$45,080

0 BTC Biểu đồ 7 ngày UwU Lend
10837 Meetin Token Meetin Token METI$0.0831506685 0.22 % 5.03 %$0

$289,693

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Meetin Token
10838 The Youth Pay The Youth Pay TYP$0.0044005646 -9.46 % -27.27 %$0

$204,894

0 BTC Biểu đồ 7 ngày The Youth Pay
10839 Open Proprietary Protocol Open Proprietary Protocol OPP$0.0564072372 6.62 % -4.08 %$0

$193,795

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Open Proprietary Protocol
10840 WhiteSwap WhiteSwap WSD$1.28 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày WhiteSwap
10841 Mad Hatter Society Mad Hatter Society MADHAT$6.24 -0 % 0.01 %$0

$64,390

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Mad Hatter Society
10842 MetaX MetaX X1$1.37 -6.17 % 2.83 %$0

$41,105

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MetaX
10843 Meowshi Meowshi MEOW$0.0000130120 0 % -15.02 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Meowshi
10844 Business Platform Tomato Coin Business Platform Tomato Coin BPTC$0.0408152367 0 % 4.76 %$0

$22,250,281

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Business Platform Tomato Coin
10845 hiDOODLES hiDOODLES HIDOODLES$0.0105312744 3.34 % 19.53 %$0

$4,643,409

0 BTC Biểu đồ 7 ngày hiDOODLES
10846 Veritise Veritise VTS$0.2611295823 1.92 % 10.55 %$0

$5,884

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Veritise
10847 Daruma Daruma DARUMA$0.0017240885 -20.94 % -65.61 %$0

$593,902

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Daruma
10848 SheepASheep SheepASheep YLGY$0.0008407691 -1.21 % -14.02 %$0

$164

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SheepASheep
10849 EDAC EDAC EDAC$0.0081066312 0 % -0.35 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày EDAC
10850 Kindly coin Kindly coin KIND$0.1105943703 -0.14 % -1.85 %$0

$246,153

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kindly coin