Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường mới nhất hôm nay 01/10/2023

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫59253.14T, tăng 3.45% trong một ngày qua. Đọc thêm

Biggest Gainers

Xem thêm
 1. Red-Eyed-Frog

  Red-Eyed-Frog REEY

  4,039.26%
 2. MyMetaTrader

  MyMetaTrader MMT

  1,504.97%
 3. Knoknok

  Knoknok KKC

  496.72%

Danh Mục Đầu Tư

Lời/Lỗ
Tổng lời
 1. DOGE

  $500
  $5000
 2. HYPER

  $200
  $2000
 3. DCR

  $20
  $200
#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
10801 VNDT VNDT VNDT$0.0000307021 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày VNDT
10802 LaikaProtocol LaikaProtocol LAIKA$0.0000000000 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày LaikaProtocol
10803 RUG RADIO RUG RADIO RUG$0.0214802107 8.02 % 7.76 %$0

$389

0 BTC Biểu đồ 7 ngày RUG RADIO
10804 MuscleX MuscleX M-X$0.0001666819 0 % -0.01 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MuscleX
10805 JoJos Adventure JoJos Adventure JOJO$12.01 0 % -1.95 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày JoJos Adventure
10806 ApeJet ApeJet JET$0.2849105379 0 % -0.01 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ApeJet
10807 NEWTOWNGAMING NEWTOWNGAMING NTG$0.0002097192 -0.08 % 0.06 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NEWTOWNGAMING
10808 VICDAO NELUM VICDAO NELUM NELUM$0.0006598523 0 % 1.64 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày VICDAO NELUM
10809 Hare Chain Hare Chain HAREC$0.0000000305 0.77 % -0.77 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hare Chain
10810 Bitcoin E-wallet Bitcoin E-wallet BITWALLET$0.0004979999 -0.01 % -16.94 %$0

$81

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Bitcoin E-wallet
10811 Amphorium Amphorium AMH$0.0000015043 0 % -0.35 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Amphorium
10812 Chibi Dinos Chibi Dinos HOOP$0.0004100973 4.9 % -23.33 %$0

$6,236

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Chibi Dinos
10813 SarabiChain SarabiChain SARABI$0.0020438042 0 % -2.3 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SarabiChain
10814 Versatile Finance Versatile Finance $VERSA$0.0001639266 0 % -0.3 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Versatile Finance
10815 Stylike Governance Stylike Governance STYL$0.0001083443 -2.82 % -6.42 %$0

$4,795

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Stylike Governance
10816 Better Better BET$0.0106101293 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Better
10817 Up Spiral Up Spiral SPIRAL$0.0055586123 0 % -0.05 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Up Spiral
10818 NSKSwap NSKSwap NSK$1.92 -2.38 % 3.08 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NSKSwap
10819 BitGuru Finance BitGuru Finance GURU$0.0000053984 0 % -6.4 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày BitGuru Finance
10820 CORN DecaSwap CORN DecaSwap CORN$0.0037684715 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CORN DecaSwap
10821 JPGold Coin JPGold Coin JPGC$0.0030038676 -0.4 % -5.96 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày JPGold Coin
10822 SaucerSwap SaucerSwap SAUCE$0.0240590076 13.59 % 32.05 %$0

$531,836

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SaucerSwap
10823 Pre-retogeum Pre-retogeum PRTG$0.5611840075 -2.74 % -4.65 %$0

$195,653

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pre-retogeum
10824 New World Order New World Order STATE$0.0000000044 4.33 % 18.61 %$0

$207

0 BTC Biểu đồ 7 ngày New World Order
10825 Chihuahua In Space Chihuahua In Space CIS$0.0000000294 0 % 1.73 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Chihuahua In Space
10826 Virtual Reality Game World Virtual Reality Game World VRGW$0.0003160297 0 % -0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Virtual Reality Game World
10827 CROCASH CROCASH CROCASH$0.0000000254 0 % 0.1 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CROCASH
10828 3air 3air 3AIR$0.0018562053 0.04 % -0.38 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày 3air
10829 Wine Protocol (Rebranding) Wine Protocol (Rebranding) WINE (Rebranding)$0.0000035522 0.28 % -4.84 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Wine Protocol (Rebranding)
10830 MetaRare MetaRare MTRA$0.0174790860 -0.08 % -29.14 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MetaRare
10831 Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE MAAAVE$136.20 0 % -1.51 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Matic Aave Interest Bearing AAVE
10832 NEMO NEMO NEMO$0.0971288939 -0.56 % -2.62 %$0

$41

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NEMO
10833 Hodler Heroes NFT Hodler Heroes NFT HHNFT$0.0000064058 0 % -0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hodler Heroes NFT
10834 Lumiii Lumiii LUMIII$0.0002195995 -0.04 % 13.62 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Lumiii
10835 Pixie Pixie PIX$0.0004171650 -1.91 % 55.43 %$0

$92,261

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pixie
10836 UwU Lend UwU Lend UWU$16.37 -0.19 % -0.02 %$0

$163

0 BTC Biểu đồ 7 ngày UwU Lend
10837 Meetin Token Meetin Token METI$0.2388044040 -0.08 % 0.06 %$0

$7

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Meetin Token
10838 The Youth Pay The Youth Pay TYP$0.0000126768 4.62 % 14.42 %$0

$321

0 BTC Biểu đồ 7 ngày The Youth Pay
10839 Open Proprietary Protocol Open Proprietary Protocol OPP$0.0021973721 -0.08 % -46.31 %$0

$7

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Open Proprietary Protocol
10840 WhiteSwap WhiteSwap WSD$1.28 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày WhiteSwap
10841 Mad Hatter Society Mad Hatter Society MADHAT$0.9999551931 0 % -0.02 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Mad Hatter Society
10842 MetaX MetaX X1$1.10 0 % -28.93 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MetaX
10843 Meowshi Meowshi MEOW$0.0000239877 0 % -0.14 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Meowshi
10844 Business Platform Tomato Coin Business Platform Tomato Coin BPTC$0.0086490254 0.09 % 1.22 %$0

$424,861

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Business Platform Tomato Coin
10845 hiDOODLES hiDOODLES HIDOODLES$0.0030701034 -3.11 % 17.75 %$585,002

$103,237

585,002 BTC Biểu đồ 7 ngày hiDOODLES
10846 Veritise Veritise VTS$0.1330959628 -0.62 % 24.63 %$29,820,851

$263,633

29,820,851 BTC Biểu đồ 7 ngày Veritise
10847 Daruma Daruma DARUMA$0.0000204990 0 % -7.23 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Daruma
10848 SheepASheep SheepASheep YLGY$0.0007475123 0 % -1.19 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SheepASheep
10849 EDAC EDAC EDAC$0.0171983986 0 % 0.8 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày EDAC
10850 Kindly coin Kindly coin KIND$0.0086264318 0 % 0 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kindly coin