Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường mới nhất hôm nay 28/01/2022

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫59253.14T, tăng 3.45% trong một ngày qua. Đọc thêm

Danh Mục Đầu Tư

Lời/Lỗ
Tổng lời
 1. DOGE

  $500
  $5000
 2. HYPER

  $200
  $2000
 3. DCR

  $20
  $200
#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
9901 Meta Cloth Meta Cloth META CLOTH$0.0000000005 -5.29 % -52.38 %$0

$7,632

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Meta Cloth
9902 ZEUS10000 ZEUS10000 ZEUS10000$19.79 0.91 % -35.94 %$0

$663

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ZEUS10000
9903 Kandyland DAO Kandyland DAO KANDY$0.5470760455 -7.62 % -49.45 %$0

$6,869

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kandyland DAO
9904 UniqueMeta UniqueMeta UNQM$0.0000000460 -0.85 % -34.67 %$0

$619

0 BTC Biểu đồ 7 ngày UniqueMeta
9905 Bitecoin Bitecoin $BITC$0.0000000003 -100 % -99.97 %$0

$87,760

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Bitecoin
9906 Metaverse Future Metaverse Future METAF$0.0002190123 -29.78 % -97.61 %$0

$38,313

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Metaverse Future
9907 UMetaWorld UMetaWorld UMW$0.0195514625 -4.15 % -6.55 %$0

$59,725

0 BTC Biểu đồ 7 ngày UMetaWorld
9908 Kangaroo Kangaroo GAR$0.0000016496 57.75 % 187.98 %$0

$31,971

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kangaroo
9909 Pallas Finance Pallas Finance PALLAS$0.0034753431 -13.69 % -60.97 %$0

$20,313

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pallas Finance
9910 Starbots Starbots BOT$0.0996543081 -0.02 % -21.12 %$0

$8,286

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Starbots
9911 Roller Inu Roller Inu ROI$0.0000010951 2.83 % -14.53 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Roller Inu
9912 Infinite Ecosystem Infinite Ecosystem INFINITY$369.76 -9.55 % -39.59 %$0

$360,703

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Infinite Ecosystem
9913 Inu Wars Inu Wars IWR$0.0105702160 2.31 % 58.42 %$0

$15,520

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Inu Wars
9914 Shiba toby Shiba toby SHBT$0.0000000163 -6.73 % -64 %$0

$403

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Shiba toby
9915 PlaceWar PlaceWar GEAR$0.0001821548 -13.69 % -3.47 %$0

$137,825

0 BTC Biểu đồ 7 ngày PlaceWar
9916 MetaSpace REIT MetaSpace REIT MREIT$0.5831370016 -13.71 % -15.2 %$0

$37,797

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MetaSpace REIT
9917 Binopoly Binopoly BINO$0.0816251864 -12.41 % -72.49 %$0

$11,464

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Binopoly
9918 DefiBay DefiBay DBAY$0.0098284098 -0.32 % -25.26 %$0

$897

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DefiBay
9919 Coinfresh Coinfresh CFRESH$0.0000000002 -5.73 % -13.05 %$0

$9,166

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Coinfresh
9920 Harmony Play Harmony Play HPLAY$0.0134871073 1.36 % -38.12 %$0

$32,918

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Harmony Play
9921 Shiba X Shiba X SHIBAX$0.0015731555 4.75 % -13.71 %$0

$2,191

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Shiba X
9922 SMART SHIBA SMART SHIBA SMARTSHIB$0.0001461809 8.85 % -73.74 %$0

$880

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SMART SHIBA
9923 WTF Token WTF Token WTF$0.0119266096 2.27 % -56.76 %$0

$300,569

0 BTC Biểu đồ 7 ngày WTF Token
9924 Smashchain Smashchain SAS$0.0812392662 -10.27 % -10.65 %$0

$19,963

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Smashchain
9925 Dogelana Dogelana DGLN$0.0000460123 2.57 % -23.93 %$0

$1,352

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Dogelana
9926 Cosmic Ape Coin Cosmic Ape Coin CAC$0.0000532326 -17.34 % -44.35 %$0

$444

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Cosmic Ape Coin
9927 Sperax USD Sperax USD USDs$1.03 3.86 % 4.95 %$0

$970,990

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Sperax USD
9928 Solvent Solvent SVT$0.2362657170 -2.26 % -27.66 %$0

$47,385

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Solvent
9929 CHIBA INU CHIBA INU CHIBA$0.0171651858 10.04 % -23.05 %$0

$13,451

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CHIBA INU
9930 PresaleDAO PresaleDAO AF-PRESALEDAO$0.0000033410 3.88 % 8.14 %$0

$2,023

0 BTC Biểu đồ 7 ngày PresaleDAO
9931 SHIBA2K22 SHIBA2K22 SHIBA22$0.0000000018 -14.09 % -43.61 %$0

$176,230

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SHIBA2K22
9932 PartyBoard PartyBoard PAB(BSC)$0.0000600323 -2.92 % -12.74 %$0

$486

0 BTC Biểu đồ 7 ngày PartyBoard
9933 Warena Warena WARE$0.0184366076 8.01 % -12.62 %$0

$497

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Warena
9934 Kingdom Karnage Kingdom Karnage KKT$0.0143184809 6.79 % -3.86 %$0

$2,053

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kingdom Karnage
9935 Fossil Fossil FOSSIL$0.0382994210 5.3 % -40.2 %$0

$199

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Fossil
9936 Infinity Skies Infinity Skies ISKY$0.2622824431 -3.2 % -18.66 %$0

$36,505

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Infinity Skies
9937 LaserEyes LaserEyes LSR$0.0099639988 -22.18 % -53.16 %$0

$46,976

0 BTC Biểu đồ 7 ngày LaserEyes
9938 Anortis Anortis ANORTIS$0.0000064119 5.58 % -12.51 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Anortis
9939 Poseidon Token Poseidon Token POS$0.0023730700 -5.65 % -62.05 %$0

$9,178

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Poseidon Token
9940 ChinaZilla ChinaZilla CHINAZILLA$0.0000000000 6.89 % -7.94 %$0

$8,944

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ChinaZilla
9941 Kitty Ninja Kitty Ninja KINJA$0.0050322262 0.6 % -9.69 %$0

$307

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kitty Ninja
9942 Ancient Kingdom Ancient Kingdom DOM$0.0110201781 8.02 % -10.42 %$0

$12,740

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Ancient Kingdom
9943 Battle of Guardians Battle of Guardians BGS$0.0251725532 0.73 % -16.97 %$0

$129,564

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Battle of Guardians
9944 Doge SpaceX Doge SpaceX DOGESX$0.0317888084 7.75 % -18.18 %$0

$810

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Doge SpaceX
9945 ILUS Coin ILUS Coin ILUS$0.2312369061 -0.13 % -2.68 %$0

$2,596

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ILUS Coin
9946 MultiPlanetary Inus MultiPlanetary Inus INUS$0.0000000066 1.92 % -38.19 %$0

$43,043

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MultiPlanetary Inus
9947 ALYATTES ALYATTES ALYA$0.2431437067 7.83 % -4.06 %$0

$6,271

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ALYATTES
9948 CATCOIN CATCOIN CATS$0.0000000001 61.2 % 13.28 %$0

$8,999

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CATCOIN
9949 Dogeon Dogeon DON$0.0214178960 3.43 % -30.08 %$0

$1,730

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Dogeon
9950 Fimi Market Inc. Fimi Market Inc. FIMI$0.0534665825 -9.44 % -29.85 %$0

$11,491

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Fimi Market Inc.