Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường mới nhất hôm nay 30/11/2021

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫59253.14T, tăng 3.45% trong một ngày qua. Đọc thêm

Danh Mục Đầu Tư

Lời/Lỗ
Tổng lời
 1. DOGE

  $500
  $5000
 2. HYPER

  $200
  $2000
 3. DCR

  $20
  $200
#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
8101 Kripto Galaxy Battle Kripto Galaxy Battle KABA$0.8493689655 -4.17 % -19.72 %$0

$23,032

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kripto Galaxy Battle
8102 Ikura Token Ikura Token IKURA$0.0686205666 -28.4 % -34.65 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Ikura Token
8103 Vodka Token Vodka Token VODKA$0.0024525371 23.4 % 49.49 %$0

$5,179,189

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Vodka Token
8104 CryptoNijigen CryptoNijigen NGN$0.0617266492 1.67 % 3.5 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CryptoNijigen
8105 SWERVE Protocol SWERVE Protocol SWERVE$0.0545753525 4.31 % -37.96 %$0

$2,633

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SWERVE Protocol
8106 Cross Chain Farming Cross Chain Farming CCF$0.0000024409 20.59 % 1.3 %$0

$197,445

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Cross Chain Farming
8107 Bxmi Token Bxmi Token BXMI$0.6412938549 -7.3 % 66.13 %$0

$3,529,336

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Bxmi Token
8108 LYS Capital LYS Capital LYS$0.1945828659 1.8 % 12.44 %$0

$2,177

0 BTC Biểu đồ 7 ngày LYS Capital
8109 Omni Cash Omni Cash OCA$H$0.9351041651 -16.63 % -63.42 %$0

$246,320

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Omni Cash
8110 Scary Chain Capital Scary Chain Capital SCC$0.0000010881 -12.82 % -70.58 %$0

$125,620

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Scary Chain Capital
8111 Sheep Game Sheep Game AWOOL$0.0045661596 -22.87 % -97.14 %$0

$1,037,973

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Sheep Game
8112 Ghost Farmer Capital Ghost Farmer Capital GFC$0.0000000166 -2.83 % -99.12 %$0

$1,228

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Ghost Farmer Capital
8113 ApeFund ApeFund APEFUND$0.0100252386 -8.42 % 1.22 %$0

$35,326

0 BTC Biểu đồ 7 ngày ApeFund
8114 Space Monkey Token Space Monkey Token MONKE$0.0000036727 -3.59 % -12.6 %$0

$14,610

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Space Monkey Token
8115 Thors Mead Thors Mead MEAD$0.0069655646 99.21 % 1020.47 %$0

$279,308

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Thors Mead
8116 Vanilla Vanilla VNL$0.3774404557 0.12 % 0.12 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Vanilla
8117 PRYZ Token PRYZ Token PRYZ$0.0017437341 10.23 % 0.64 %$0

$14,378

0 BTC Biểu đồ 7 ngày PRYZ Token
8118 UniCAKE UniCAKE UCT$0.0000025072 -0.94 % -86.7 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày UniCAKE
8119 NebulaToken NebulaToken NEBULA$0.0000002559 -5.54 % 147.52 %$0

$94,681

0 BTC Biểu đồ 7 ngày NebulaToken
8120 IQCOIN IQCOIN IQCOIN$0.0594095858 -9.43 % -7.49 %$0

$11,460

0 BTC Biểu đồ 7 ngày IQCOIN
8121 GenomesDao GenomesDao GENE$0.0105619733 1.18 % 4.49 %$0

$71,726

0 BTC Biểu đồ 7 ngày GenomesDao
8122 Duo Duo DUO$12.34 4.91 % -81.03 %$0

$102,404

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Duo
8123 DAWG DAWG DAWG$0.1100936682 -18.08 % 12.48 %$0

$42,041

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DAWG
8124 TURKEY INU TURKEY INU TURKEY$0.0000000077 -15.15 % -73.57 %$0

$7,510

0 BTC Biểu đồ 7 ngày TURKEY INU
8125 MiniThunder MiniThunder THUNDER$0.0000000003 -2.02 % -34.09 %$0

$1,299

0 BTC Biểu đồ 7 ngày MiniThunder
8126 Multi-Stake Capital Multi-Stake Capital MSC$0.0000004664 -73.08 % -96.96 %$0

$492,975

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Multi-Stake Capital
8127 TryHards TryHards TRY$0.6224696812 -11.48 % -24 %$0

$1,524,358

0 BTC Biểu đồ 7 ngày TryHards
8128 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms JEWEL$8.80 17.01 % -10.08 %$0

$48,122

0 BTC Biểu đồ 7 ngày DeFi Kingdoms
8129 Safe Drive Safe Drive DRIVE$0.0000144567 -68.35 % 366.24 %$0

$562,724

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Safe Drive
8130 Pintu Token Pintu Token PTU$2.09 19.91 % -25.13 %$0

$3,748,887

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pintu Token
8131 OneDAO Finance OneDAO Finance ODAO$8,525.38 14.75 % -15.67 %$0

$0

0 BTC Biểu đồ 7 ngày OneDAO Finance
8132 Meta Coin Meta Coin META$0.0000000306 2142.25 % 2142.25 %$0

$803,588

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Meta Coin
8133 BEMIL Coin BEMIL Coin BEM$0.3696381556 -11.76 % -38.42 %$26,303,451

$2,851,658

26,303,451 BTC Biểu đồ 7 ngày BEMIL Coin
8134 Chives Coin Chives Coin XCC$0.0204581571 2.28 % 7.63 %$0

$20,311

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Chives Coin
8135 SquidGameDeFi SquidGameDeFi SGD$0.0000000009 -31.36 % -68.52 %$0

$27,845

0 BTC Biểu đồ 7 ngày SquidGameDeFi
8136 Star Wars Cat Star Wars Cat SWCAT$0.0122490677 -0.23 % -20.4 %$0

$450,243

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Wars Cat
8137 Pugfather Token Pugfather Token PUGT$0.0000000005 -14.14 % -43.45 %$0

$10,270

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pugfather Token
8138 Reesykle Reesykle SYKLE$0.0000000007 -20.48 % -72.22 %$0

$18,622

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Reesykle
8139 Defrost Finance Defrost Finance MELT$12.91 14.72 % 220.55 %$0

$937,916

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Defrost Finance
8140 Embr Embr EMBR$0.1039712119 -3.27 % -44.18 %$0

$168,566

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Embr
8141 Elysian Elysian ELS$0.1460541839 -4.15 % -10.61 %$0

$340,119

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Elysian
8142 Belrium Belrium BEL$5.03 0.09 % 8.54 %$0

$198,665

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Belrium
8143 Pexcoin Pexcoin PEX$0.0808864281 0.67 % 187.19 %$0

$19,419,974

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Pexcoin
8144 Unus Dao Unus Dao UDO$58.19 -16.43 % -41.59 %$0

$124,377

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Unus Dao
8145 EternalGirl EternalGirl ETGL$0.0132283730 -31.59 % -79.15 %$0

$19,827

0 BTC Biểu đồ 7 ngày EternalGirl
8146 Swipe (BEP2) Swipe (BEP2) SXP$2.18 -0.85 % -6.63 %$0

$601

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Swipe (BEP2)
8147 CatBonk CatBonk CABO$0.0000000026 -39.02 % -80.37 %$0

$85,289

0 BTC Biểu đồ 7 ngày CatBonk
8148 Kiradoge coin Kiradoge coin KIRADOGE$0.0000000004 -12.71 % -23.95 %$0

$25,548

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kiradoge coin
8149 EGOH Finance EGOH Finance EGOH$0.0000647827 2.77 % 140.89 %$0

$326,328

0 BTC Biểu đồ 7 ngày EGOH Finance
8150 Arowana Token Arowana Token ARW$5.42 -8.87 % -49.04 %$0

$2,932,675

0 BTC Biểu đồ 7 ngày Arowana Token