Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Metaverse hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Metaverse. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo ApeCoin

ApeCoin APE

$2.11 5.95 % 13.63 %$776,015,047

$126,398,006

776,015,047 BTC Biểu đồ 7 ngày ApeCoin
2Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.3636766806 -1.29 % -3.2 %$688,474,640

$64,464,220

688,474,640 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
3Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.3955592504 -0.94 % -2.59 %$814,034,010

$92,312,680

814,034,010 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
4Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$5.88 -1.13 % 0.52 %$825,987,176

$36,541,006

825,987,176 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
5Tiền ảo Theta Network

Theta Network THETA

$0.7489391097 2.08 % 3.82 %$748,939,110

$11,728,625

748,939,110 BTC Biểu đồ 7 ngày Theta Network
6Tiền ảo Stacks

Stacks STX

$0.5820612418 -2.23 % 0.22 %$814,087,058

$17,162,525

814,087,058 BTC Biểu đồ 7 ngày Stacks
7Tiền ảo Enjin Coin

Enjin Coin ENJ

$0.2934268864 0.84 % 1.14 %$293,426,886

$14,236,142

293,426,886 BTC Biểu đồ 7 ngày Enjin Coin
8Tiền ảo Ontology

Ontology ONT

$0.1975628155 -0.17 % 4.22 %$172,916,760

$15,282,439

172,916,760 BTC Biểu đồ 7 ngày Ontology
9Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0491540483 -0.02 % -0.68 %$164,113,435

$1,530,169

164,113,435 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
10Tiền ảo CEEK VR

CEEK VR CEEK

$0.0471317025 -7.86 % -0.08 %$37,974,851

$8,718,055

37,974,851 BTC Biểu đồ 7 ngày CEEK VR
11Tiền ảo Render

Render RNDR

$1.73 2.8 % 5.11 %$640,613,834

$24,073,429

640,613,834 BTC Biểu đồ 7 ngày Render
12Tiền ảo SushiSwap

SushiSwap SUSHI

$0.7843389436 6.13 % 10.56 %$181,144,774

$27,577,252

181,144,774 BTC Biểu đồ 7 ngày SushiSwap
13Tiền ảo PlayDapp

PlayDapp PLA

$0.1879644640 3.65 % 9.55 %$105,284,285

$19,819,459

105,284,285 BTC Biểu đồ 7 ngày PlayDapp
14Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0035279886 0.94 % -0.21 %$47,545,812

$417,552

47,545,812 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
15Tiền ảo Chromia

Chromia CHR

$0.1187123138 1.55 % 4.23 %$81,501,927

$8,989,700

81,501,927 BTC Biểu đồ 7 ngày Chromia
16Tiền ảo Vulcan Forged PYR

Vulcan Forged PYR PYR

$3.24 0.94 % 4.23 %$88,014,021

$2,589,808

88,014,021 BTC Biểu đồ 7 ngày Vulcan Forged PYR
17Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.3334769751 2.09 % -50.17 %$88,589,168

$57,678,796

88,589,168 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
18Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$0.6215878643 0.54 % 1.84 %$194,699,787

$3,483,603

194,699,787 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
19Tiền ảo RACA

RACA RACA

$0.0001113255 -0.93 % 0.98 %$37,490,484

$1,884,437

37,490,484 BTC Biểu đồ 7 ngày RACA
20Tiền ảo inSure DeFi

inSure DeFi SURE

$0.0032804278 0.61 % 0.29 %$87,882,867

$88,910

87,882,867 BTC Biểu đồ 7 ngày inSure DeFi
21Tiền ảo LUKSO (Old)

LUKSO (Old) LYXe

$7.41 -1.47 % 22.11 %$137,772,337

$230,517

137,772,337 BTC Biểu đồ 7 ngày LUKSO (Old)
22Tiền ảo Ultra

Ultra UOS

$0.1800879779 -0.92 % -0.86 %$61,518,591

$905,990

61,518,591 BTC Biểu đồ 7 ngày Ultra
23Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.0830903829 0.74 % -1.74 %$30,994,679

$3,146,349

30,994,679 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
24Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$0.9603170782 3.14 % -0.7 %$49,207,518

$14,325,464

49,207,518 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
25Tiền ảo Adshares

Adshares ADS

$0.7291400732 0.4 % -2.95 %$28,255,647

$278,510

28,255,647 BTC Biểu đồ 7 ngày Adshares
26Tiền ảo Reef

Reef REEF

$0.0016094317 3.25 % 3.67 %$36,729,500

$21,800,020

36,729,500 BTC Biểu đồ 7 ngày Reef
27Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0011158368 0.23 % -2.17 %$8,068,883

$1,462,656

8,068,883 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
28Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0132046795 5.09 % 15.13 %$48,174,155

$19,615,570

48,174,155 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
29Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$52.31 -0.13 % 9.69 %$183,631,236

$7,771,251

183,631,236 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
30Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.1048946268 -1.14 % -5.48 %$41,848,091

$6,835,012

41,848,091 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
31Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000007861 0.74 % -1.7 %$20,247,640

$280,568

20,247,640 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
32Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$0.9336871265 1.53 % -1.45 %$49,249,943

$1,597,420

49,249,943 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
33Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.2848470605 -0.25 % -6.57 %$58,982,084

$2,883,017

58,982,084 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
34Tiền ảo Verasity

Verasity VRA

$0.0043774870 -2.46 % -5.48 %$45,112,982

$3,152,855

45,112,982 BTC Biểu đồ 7 ngày Verasity
35Tiền ảo Mask Network

Mask Network MASK

$3.48 0.08 % 0.2 %$285,342,535

$25,982,668

285,342,535 BTC Biểu đồ 7 ngày Mask Network
36Tiền ảo Starlink

Starlink STARL

$0.0000008017 -2.07 % -0.83 %$8,000,518

$1,021,186

8,000,518 BTC Biểu đồ 7 ngày Starlink
37Tiền ảo Decentral Games

Decentral Games DG

$0.0308420674 -0.42 % -8.9 %$22,034,847

$63,922

22,034,847 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games
38Tiền ảo Metahero

Metahero HERO

$0.0028964924 1.5 % -0.31 %$14,759,492

$247,556

14,759,492 BTC Biểu đồ 7 ngày Metahero
39Tiền ảo Virtua

Virtua TVK

$0.0258373174 0.72 % 3.68 %$29,940,932

$3,747,306

29,940,932 BTC Biểu đồ 7 ngày Virtua
40Tiền ảo Wilder World

Wilder World WILD

$0.2878199047 0.78 % -0.27 %$72,869,035

$431,523

72,869,035 BTC Biểu đồ 7 ngày Wilder World
41Tiền ảo Ethernity

Ethernity ERN

$1.58 -0.44 % -2.09 %$29,538,797

$1,704,823

29,538,797 BTC Biểu đồ 7 ngày Ethernity
42Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$1.80 -0.1 % -4.19 %$17,082,083

$42,428

17,082,083 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
43Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$0.0495021449 1.02 % -0.87 %$32,214,625

$377,849

32,214,625 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
44Tiền ảo Dvision Network

Dvision Network DVI

$0.0109644849 2.23 % 7.63 %$6,848,377

$197,144

6,848,377 BTC Biểu đồ 7 ngày Dvision Network
45Tiền ảo Phantasma

Phantasma SOUL

$0.1022812172 1.68 % 5.84 %$12,373,685

$137,746

12,373,685 BTC Biểu đồ 7 ngày Phantasma
46Tiền ảo Bloktopia

Bloktopia BLOK

$0.0016398791 4.2 % 5.53 %$28,757,971

$408,665

28,757,971 BTC Biểu đồ 7 ngày Bloktopia
47Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$1.32 -8.14 % -6.78 %$53,886,864

$18,029,889

53,886,864 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
48Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.1161927430 -3.9 % -8.53 %$13,296,604

$260,004

13,296,604 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
49Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.5256260324 -0.39 % -14.68 %$9,296,937

$194,636

9,296,937 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
50Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.1735040432 0.03 % 7.32 %$18,623,924

$197,613

18,623,924 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace