Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Metaverse hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Metaverse. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$18.29 -13.16 % -14.27 %$1,114,291,734

$220,701,952

1,114,291,734 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
2Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.9346205679 -11.68 % -14.92 %$1,723,516,877

$449,883,751

1,723,516,877 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
3Tiền ảo Enjin Coin

Enjin Coin ENJ

$0.6037474462 -13.03 % -12.09 %$537,329,163

$117,023,234

537,329,163 BTC Biểu đồ 7 ngày Enjin Coin
4Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$1.29 -9.66 % -0.26 %$1,578,867,478

$984,217,628

1,578,867,478 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
5Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.1090482192 -14.8 % -10.48 %$222,864,411

$28,451,434

222,864,411 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
6Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$2.52 -11.06 % -16.44 %$76,963,903

$143,536,259

76,963,903 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
7Tiền ảo Verasity

Verasity VRA

$0.0062704570 -11.44 % -23.72 %$28,030,105

$17,281,345

28,030,105 BTC Biểu đồ 7 ngày Verasity
8Tiền ảo Ultra

Ultra UOS

$0.3530980501 -4.98 % -3.76 %$107,155,415

$1,414,967

107,155,415 BTC Biểu đồ 7 ngày Ultra
9Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$261.78 -9.67 % -11.49 %$170,380,723

$25,807,748

170,380,723 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
10Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$4.45 -1.43 % 123.54 %$547,815,867

$508,829,820

547,815,867 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
11Tiền ảo RadioCaca

RadioCaca RACA

$0.0004784786 -11.91 % -15.09 %$146,838,954

$16,991,423

146,838,954 BTC Biểu đồ 7 ngày RadioCaca
12Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.5559569242 -16.79 % -9.12 %$63,797,415

$17,293,823

63,797,415 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
13Tiền ảo Bloktopia

Bloktopia BLOK

$0.0076727521 -14.79 % 0.6 %$63,980,811

$5,478,160

63,980,811 BTC Biểu đồ 7 ngày Bloktopia
14Tiền ảo Star Atlas

Star Atlas ATLAS

$0.0080649023 -11.23 % -10.06 %$17,420,189

$5,422,098

17,420,189 BTC Biểu đồ 7 ngày Star Atlas
15Tiền ảo Vulcan Forged PYR

Vulcan Forged PYR PYR

$3.88 -13.78 % -18.06 %$92,803,322

$14,483,592

92,803,322 BTC Biểu đồ 7 ngày Vulcan Forged PYR
16Tiền ảo Dvision Network

Dvision Network DVI

$0.1633870934 -1.42 % -10.87 %$56,204,554

$1,733,098

56,204,554 BTC Biểu đồ 7 ngày Dvision Network
17Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.8548397324 -10.55 % -21.9 %$68,261,582

$32,917,481

68,261,582 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
18Tiền ảo Wilder World

Wilder World WILD

$0.2906128219 -17.07 % -18.11 %$24,769,890

$1,116,924

24,769,890 BTC Biểu đồ 7 ngày Wilder World
19Tiền ảo CEEK VR

CEEK VR CEEK

$0.1663671001 -6.63 % -8.25 %$132,440,977

$7,827,091

132,440,977 BTC Biểu đồ 7 ngày CEEK VR
20Tiền ảo GameFi

GameFi GAFI

$15.16 -1.08 % -2.79 %$15,130,726

$1,261,499

15,130,726 BTC Biểu đồ 7 ngày GameFi
21Tiền ảo RFOX

RFOX RFOX

$0.0176149493 -6.41 % -7 %$23,110,827

$773,046

23,110,827 BTC Biểu đồ 7 ngày RFOX
22Tiền ảo Decentral Games [Old]

Decentral Games [Old] DG

$318.80 2.41 % -14.35 %$110,525,504

$107,984

110,525,504 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games [Old]
23Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.3568918644 -7.17 % -13.2 %$28,515,005

$1,418,769

28,515,005 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
24Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.4324314940 -9.67 % 15.32 %$23,455,084

$2,837,090

23,455,084 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace
25Tiền ảo Terra Virtua Kolect

Terra Virtua Kolect TVK

$0.0381845036 -15.7 % -1.14 %$27,925,555

$6,484,622

27,925,555 BTC Biểu đồ 7 ngày Terra Virtua Kolect
26Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.51 -1.9 % -4.94 %$78,657,791

$28,794,946

78,657,791 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
27Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$4.23 -8.2 % -3.16 %$40,141,754

$2,795,783

40,141,754 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
28Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$0.1686673022 -7.51 % -11.58 %$28,649,403

$5,415,015

28,649,403 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
29Tiền ảo vEmpire DDAO

vEmpire DDAO VEMP

$0.0328721959 -10.75 % -15.64 %$5,709,384

$2,704,170

5,709,384 BTC Biểu đồ 7 ngày vEmpire DDAO
30Tiền ảo BOSAGORA

BOSAGORA BOA

$0.0502426134 -4.23 % -3.6 %$15,253,408

$654,930

15,253,408 BTC Biểu đồ 7 ngày BOSAGORA
31Tiền ảo FaraLand

FaraLand FARA

$0.1416780877 -11.34 % -2.37 %$3,670,497

$251,671

3,670,497 BTC Biểu đồ 7 ngày FaraLand
32Tiền ảo GameCredits

GameCredits GAME

$0.0209700944 -8.24 % -27.3 %$3,809,737

$109,619

3,809,737 BTC Biểu đồ 7 ngày GameCredits
33Tiền ảo Trias Token (new)

Trias Token (new) TRIAS

$1.69 -16.29 % -19.43 %$2,701,340

$1,701,419

2,701,340 BTC Biểu đồ 7 ngày Trias Token (new)
34Tiền ảo Blockchain Monster Hunt

Blockchain Monster Hunt BCMC

$0.0511144658 -6.71 % -13.1 %$4,566,741

$436,776

4,566,741 BTC Biểu đồ 7 ngày Blockchain Monster Hunt
35Tiền ảo CryptoPlanes

CryptoPlanes CPAN

$0.0000014389 34.61 % 54.89 %$22

$5,402

22 BTC Biểu đồ 7 ngày CryptoPlanes
36Tiền ảo Kalao

Kalao KLO

$0.0429540319 -11.25 % -7.75 %$1,864,244

$366,047

1,864,244 BTC Biểu đồ 7 ngày Kalao
37Tiền ảo Medacoin

Medacoin MEDA

$0.0000263401 -5.78 % 5.68 %$2,087,113

$4,899

2,087,113 BTC Biểu đồ 7 ngày Medacoin
38Tiền ảo Monsta Infinite

Monsta Infinite MONI

$0.0806891785 -10.03 % -17.96 %$2,578,206

$632,198

2,578,206 BTC Biểu đồ 7 ngày Monsta Infinite
39Tiền ảo Xaya

Xaya CHI

$0.1043653472 -0.3 % -5.32 %$5,057,847

$5,784

5,057,847 BTC Biểu đồ 7 ngày Xaya
40Tiền ảo SENSO

SENSO SENSO

$0.1875963973 -7.74 % -16.84 %$13,182,235

$1,682,630

13,182,235 BTC Biểu đồ 7 ngày SENSO
41Tiền ảo Dotmoovs

Dotmoovs MOOV

$0.0095966607 -21.63 % -37.5 %$4,759,944

$1,121,250

4,759,944 BTC Biểu đồ 7 ngày Dotmoovs
42Tiền ảo TOWER

TOWER TOWER

$0.0050534569 -7.6 % -17.41 %$1,200,802

$494,001

1,200,802 BTC Biểu đồ 7 ngày TOWER
43Tiền ảo Revomon

Revomon REVO

$0.1193638626 -7.16 % -12.38 %$2,961,434

$61,318

2,961,434 BTC Biểu đồ 7 ngày Revomon
44Tiền ảo Monavale

Monavale MONA

$196.81 -8.28 % -8.08 %$1,961,351

$4,676

1,961,351 BTC Biểu đồ 7 ngày Monavale
45Tiền ảo Fear

Fear FEAR

$0.2489894779 0.09 % -11.08 %$1,626,438

$238,424

1,626,438 BTC Biểu đồ 7 ngày Fear
46Tiền ảo Decentral Games ICE

Decentral Games ICE ICE

$0.0144386280 -2.4 % -7.8 %$2,860,020

$53,154

2,860,020 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games ICE
47Tiền ảo Mist

Mist MIST

$0.0236190812 -6.74 % -8.54 %$1,331,103

$221,294

1,331,103 BTC Biểu đồ 7 ngày Mist
48Tiền ảo Sinverse

Sinverse SIN

$0.0210766653 -21.69 % -30.31 %$3,295,564

$834,830

3,295,564 BTC Biểu đồ 7 ngày Sinverse
49Tiền ảo PolkaWar

PolkaWar PWAR

$0.0222891405 -10.22 % -10.25 %$714,861

$196,937

714,861 BTC Biểu đồ 7 ngày PolkaWar
50Tiền ảo Onooks

Onooks OOKS

$0.3204786451 -7.16 % -10.23 %$3,502,176

$85,646

3,502,176 BTC Biểu đồ 7 ngày Onooks