Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Metaverse hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Metaverse. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo ApeCoin

ApeCoin APE

$3.89 -5.93 % -4.58 %$1,435,383,549

$106,373,283

1,435,383,549 BTC Biểu đồ 7 ngày ApeCoin
2Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.5639074170 -4.42 % -6.14 %$1,046,095,735

$68,778,911

1,046,095,735 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
3Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.5883891081 -7.06 % -10.31 %$882,271,880

$127,833,590

882,271,880 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
4Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$7.96 -5.57 % -7.71 %$920,171,364

$43,294,868

920,171,364 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
5Tiền ảo Theta Network

Theta Network THETA

$0.9597923460 -5.97 % -5.68 %$959,792,346

$16,942,599

959,792,346 BTC Biểu đồ 7 ngày Theta Network
6Tiền ảo Stacks

Stacks STX

$0.9038514001 -9.75 % -21.13 %$1,236,499,959

$188,632,733

1,236,499,959 BTC Biểu đồ 7 ngày Stacks
7Tiền ảo Enjin Coin

Enjin Coin ENJ

$0.3657618923 -5.68 % -8.96 %$365,761,892

$19,261,845

365,761,892 BTC Biểu đồ 7 ngày Enjin Coin
8Tiền ảo Ontology

Ontology ONT

$0.2176518638 -6.47 % -7.34 %$190,499,690

$18,720,107

190,499,690 BTC Biểu đồ 7 ngày Ontology
9Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0641629758 -6.28 % -12.43 %$155,557,781

$5,505,092

155,557,781 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
10Tiền ảo CEEK VR

CEEK VR CEEK

$0.0861569078 -5.14 % -6.86 %$69,418,152

$6,254,534

69,418,152 BTC Biểu đồ 7 ngày CEEK VR
11Tiền ảo Render Token

Render Token RNDR

$1.14 -6.24 % -15.8 %$413,333,354

$38,849,675

413,333,354 BTC Biểu đồ 7 ngày Render Token
12Tiền ảo SushiSwap

SushiSwap SUSHI

$1.00 -4.33 % -14.08 %$222,748,601

$53,208,616

222,748,601 BTC Biểu đồ 7 ngày SushiSwap
13Tiền ảo PlayDapp

PlayDapp PLA

$0.2084601358 -6.48 % -13.82 %$112,121,523

$7,809,583

112,121,523 BTC Biểu đồ 7 ngày PlayDapp
14Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0050815883 -2.51 % 1.62 %$65,272,094

$806,041

65,272,094 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
15Tiền ảo Chromia

Chromia CHR

$0.1479290362 -6.01 % -3.71 %$101,560,665

$9,733,068

101,560,665 BTC Biểu đồ 7 ngày Chromia
16Tiền ảo Vulcan Forged PYR

Vulcan Forged PYR PYR

$3.36 -6.24 % -12.41 %$91,433,296

$5,683,968

91,433,296 BTC Biểu đồ 7 ngày Vulcan Forged PYR
17Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.2434025653 -6.98 % -13.47 %$54,745,849

$16,457,470

54,745,849 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
18Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$1.39 0.32 % -4 %$342,452,136

$8,457,377

342,452,136 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
19Tiền ảo RACA

RACA RACA

$0.0001834431 -4.07 % -5.64 %$60,728,308

$2,918,300

60,728,308 BTC Biểu đồ 7 ngày RACA
20Tiền ảo inSure DeFi

inSure DeFi SURE

$0.0074606982 -1.76 % 101.24 %$199,872,576

$2,930,945

199,872,576 BTC Biểu đồ 7 ngày inSure DeFi
21Tiền ảo LUKSO

LUKSO LYXe

$8.07 -1.29 % -4.59 %$124,860,917

$1,217,387

124,860,917 BTC Biểu đồ 7 ngày LUKSO
22Tiền ảo Ultra

Ultra UOS

$0.2101332055 -4.46 % -11.86 %$63,837,118

$1,037,451

63,837,118 BTC Biểu đồ 7 ngày Ultra
23Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.1793982074 -2.35 % -9.21 %$66,919,776

$4,998,066

66,919,776 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
24Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$1.42 -5.25 % -9.5 %$68,406,465

$15,906,286

68,406,465 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
25Tiền ảo Adshares

Adshares ADS

$0.8609946017 -3.23 % -5.73 %$32,390,354

$197,606

32,390,354 BTC Biểu đồ 7 ngày Adshares
26Tiền ảo Reef

Reef REEF

$0.0024571888 -6.29 % -9.82 %$55,095,156

$9,226,426

55,095,156 BTC Biểu đồ 7 ngày Reef
27Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0035412012 -1.63 % -3.36 %$25,607,274

$5,099,237

25,607,274 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
28Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0181870264 -4.93 % -8.55 %$63,294,818

$6,940,823

63,294,818 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
29Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$58.17 -5.91 % -16.53 %$142,569,059

$13,096,814

142,569,059 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
30Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.1613275898 -6.03 % -19.27 %$50,090,806

$18,121,190

50,090,806 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
31Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000013998 -4.31 % -14.17 %$36,055,957

$633,208

36,055,957 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
32Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.06 -5.29 % -21.41 %$47,741,215

$3,491,210

47,741,215 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
33Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.4562995242 -3.67 % -10.73 %$84,469,471

$8,427,875

84,469,471 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
34Tiền ảo Verasity

Verasity VRA

$0.0058254087 -7.19 % -14.96 %$60,034,800

$19,512,827

60,034,800 BTC Biểu đồ 7 ngày Verasity
35Tiền ảo Mask Network

Mask Network MASK

$5.73 -5.26 % 2.6 %$436,446,414

$210,506,784

436,446,414 BTC Biểu đồ 7 ngày Mask Network
36Tiền ảo Starlink

Starlink STARL

$0.0000022752 -3.05 % -8.39 %$22,705,092

$1,077,120

22,705,092 BTC Biểu đồ 7 ngày Starlink
37Tiền ảo Decentral Games

Decentral Games DG

$0.0325246551 -6.08 % -3.63 %$21,415,173

$363,933

21,415,173 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games
38Tiền ảo Metahero

Metahero HERO

$0.0042937147 -5.31 % -13.59 %$21,879,238

$515,506

21,879,238 BTC Biểu đồ 7 ngày Metahero
39Tiền ảo Virtua

Virtua TVK

$0.0381234630 -5.02 % -10.63 %$38,057,184

$4,972,996

38,057,184 BTC Biểu đồ 7 ngày Virtua
40Tiền ảo Wilder World

Wilder World WILD

$0.3377939514 -3.84 % -5.22 %$83,221,852

$522,785

83,221,852 BTC Biểu đồ 7 ngày Wilder World
41Tiền ảo Ethernity

Ethernity ERN

$1.72 -2.17 % -6.65 %$30,075,300

$3,480,453

30,075,300 BTC Biểu đồ 7 ngày Ethernity
42Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$2.36 -2.48 % 0.98 %$22,431,417

$199,175

22,431,417 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
43Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$0.0733151422 -3.22 % -8.1 %$45,538,429

$595,824

45,538,429 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
44Tiền ảo Dvision Network

Dvision Network DVI

$0.0198094207 -12.97 % -14.91 %$10,839,641

$304,847

10,839,641 BTC Biểu đồ 7 ngày Dvision Network
45Tiền ảo Phantasma

Phantasma SOUL

$0.1747863054 -7.43 % -15.01 %$20,878,425

$166,063

20,878,425 BTC Biểu đồ 7 ngày Phantasma
46Tiền ảo Bloktopia

Bloktopia BLOK

$0.0024491512 -2.31 % -7.65 %$42,949,884

$851,740

42,949,884 BTC Biểu đồ 7 ngày Bloktopia
47Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$1.99 -4.71 % -17.21 %$67,993,050

$24,274,685

67,993,050 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
48Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.2250490320 -3.41 % 1.13 %$25,753,656

$617,589

25,753,656 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
49Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.5728533397 -0.1 % -12.49 %$10,494,805

$353,780

10,494,805 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
50Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.2275325245 -2.37 % -12.19 %$20,791,922

$338,977

20,791,922 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace