Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Metaverse hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Metaverse. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo ApeCoin

ApeCoin APE

$1.31 0.44 % 14.63 %$793,507,978

$73,213,401

793,507,978 BTC Biểu đồ 7 ngày ApeCoin
2Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.4676563960 0.32 % 15.33 %$892,437,991

$67,594,136

892,437,991 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
3Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.4621052315 -0.7 % 12.2 %$1,047,006,576

$89,420,186

1,047,006,576 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
4Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$7.85 -0.31 % 16.73 %$1,139,006,650

$64,897,700

1,139,006,650 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
5Tiền ảo Theta Network

Theta Network THETA

$2.50 1.35 % 28.01 %$2,495,108,275

$53,505,284

2,495,108,275 BTC Biểu đồ 7 ngày Theta Network
6Tiền ảo Stacks

Stacks STX

$2.12 -4.75 % 11.24 %$3,092,036,070

$131,303,448

3,092,036,070 BTC Biểu đồ 7 ngày Stacks
7Tiền ảo Enjin Coin

Enjin Coin ENJ

$0.3623610445 8.3 % 26.49 %$527,774,344

$40,968,050

527,774,344 BTC Biểu đồ 7 ngày Enjin Coin
8Tiền ảo Ontology

Ontology ONT

$0.3225853885 -1.46 % 10.69 %$290,551,968

$15,421,940

290,551,968 BTC Biểu đồ 7 ngày Ontology
9Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0667068912 0.19 % 11.09 %$229,971,348

$5,568,342

229,971,348 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
10Tiền ảo CEEK VR

CEEK VR CEEK

$0.0540027935 -1.06 % 6.99 %$43,511,011

$3,104,554

43,511,011 BTC Biểu đồ 7 ngày CEEK VR
11Tiền ảo Render

Render RNDR

$11.15 1.31 % 9.43 %$4,331,821,950

$418,398,951

4,331,821,950 BTC Biểu đồ 7 ngày Render
12Tiền ảo SushiSwap

SushiSwap SUSHI

$1.21 0.72 % 18.48 %$300,952,132

$37,781,547

300,952,132 BTC Biểu đồ 7 ngày SushiSwap
13Tiền ảo PlayDapp

PlayDapp PDA

$0.0754108979 -1.39 % 0.22 %$42,507,921

$8,875,422

42,507,921 BTC Biểu đồ 7 ngày PlayDapp
14Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0082272115 -0.71 % 11.82 %$110,876,054

$878,470

110,876,054 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
15Tiền ảo Chromia

Chromia CHR

$0.3525185618 -2.9 % 33.3 %$286,398,220

$12,188,261

286,398,220 BTC Biểu đồ 7 ngày Chromia
16Tiền ảo Vulcan Forged (PYR)

Vulcan Forged (PYR) PYR

$4.81 -2.4 % 18.69 %$135,063,858

$6,544,600

135,063,858 BTC Biểu đồ 7 ngày Vulcan Forged (PYR)
17Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.9471285404 3.81 % 29.77 %$346,136,935

$99,123,602

346,136,935 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
18Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$1.42 -5.74 % -4.62 %$509,768,722

$2,290,185

509,768,722 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
19Tiền ảo RACA

RACA RACA

$0.0002301796 1.64 % 10.37 %$83,768,983

$8,631,707

83,768,983 BTC Biểu đồ 7 ngày RACA
20Tiền ảo inSure DeFi

inSure DeFi SURE

$0.0055459159 -8.15 % 8.28 %$148,575,437

$512,017

148,575,437 BTC Biểu đồ 7 ngày inSure DeFi
21Tiền ảo LUKSO [Old]

LUKSO [Old] LYXe

$3.68 10.03 % 33.16 %$0

$154,586

0 BTC Biểu đồ 7 ngày LUKSO [Old]
22Tiền ảo Ultra

Ultra UOS

$0.1632416051 4.17 % 4.6 %$60,740,133

$1,507,218

60,740,133 BTC Biểu đồ 7 ngày Ultra
23Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.0844375069 -0.4 % 8.16 %$40,853,781

$3,343,595

40,853,781 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
24Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$1.29 1.68 % 17.11 %$87,691,236

$11,786,289

87,691,236 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
25Tiền ảo Adshares

Adshares ADS

$0.3998016296 1.73 % 4.37 %$15,492,829

$530

15,492,829 BTC Biểu đồ 7 ngày Adshares
26Tiền ảo Reef

Reef REEF

$0.0021215255 -0.01 % 13.57 %$48,416,203

$14,236,305

48,416,203 BTC Biểu đồ 7 ngày Reef
27Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0017395269 -1.84 % -1.43 %$41,708,306

$1,348,847

41,708,306 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
28Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0180801191 -0.78 % 14.56 %$78,095,395

$10,089,834

78,095,395 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
29Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$93.71 1.34 % 17.01 %$405,556,532

$14,803,449

405,556,532 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
30Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.1537815864 -2.6 % 13.99 %$85,695,988

$15,139,151

85,695,988 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
31Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000009265 0.09 % 17.89 %$23,863,468

$685,184

23,863,468 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
32Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.70 -4.1 % 1.89 %$89,425,654

$10,435,047

89,425,654 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
33Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.3502718949 -1.33 % 9.89 %$109,718,207

$9,387,020

109,718,207 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
34Tiền ảo Verasity

Verasity VRA

$0.0054873099 -2.86 % 14.13 %$54,880,678

$11,013,268

54,880,678 BTC Biểu đồ 7 ngày Verasity
35Tiền ảo Mask Network

Mask Network MASK

$3.47 -2.26 % 10.92 %$333,667,111

$48,303,010

333,667,111 BTC Biểu đồ 7 ngày Mask Network
36Tiền ảo Starlink

Starlink STARL

$0.0000025545 -1.93 % -6.33 %$25,491,850

$3,103,925

25,491,850 BTC Biểu đồ 7 ngày Starlink
37Tiền ảo Decentral Games

Decentral Games DG

$0.0272996879 2.03 % 29.23 %$9,177,452

$164

9,177,452 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games
38Tiền ảo Metahero

Metahero HERO

$0.0034694034 -5.51 % -4.03 %$17,678,842

$1,832,798

17,678,842 BTC Biểu đồ 7 ngày Metahero
39Tiền ảo Vanar Chain

Vanar Chain VANRY

$0.1897120688 -0.38 % 14.16 %$256,623,842

$21,522,015

256,623,842 BTC Biểu đồ 7 ngày Vanar Chain
40Tiền ảo Wilder World

Wilder World WILD

$0.7460148324 -2.04 % 19.41 %$197,924,880

$851,951

197,924,880 BTC Biểu đồ 7 ngày Wilder World
41Tiền ảo Ethernity Chain

Ethernity Chain ERN

$4.55 -1.88 % 10.9 %$93,709,424

$6,496,128

93,709,424 BTC Biểu đồ 7 ngày Ethernity Chain
42Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$1.44 1.32 % 8.11 %$13,099,865

$65,885

13,099,865 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
43Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$0.1015787925 0.4 % 4 %$8,828,735

$0

8,828,735 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
44Tiền ảo Dvision Network

Dvision Network DVI

$0.0214194513 -4.51 % -1.11 %$15,927,425

$522,206

15,927,425 BTC Biểu đồ 7 ngày Dvision Network
45Tiền ảo Phantasma

Phantasma SOUL

$0.1124212373 -2.35 % 2.38 %$13,954,758

$106,698

13,954,758 BTC Biểu đồ 7 ngày Phantasma
46Tiền ảo Bloktopia

Bloktopia BLOK

$0.0013747558 -6.26 % -0.89 %$24,108,599

$1,589,770

24,108,599 BTC Biểu đồ 7 ngày Bloktopia
47Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$4.15 -5.36 % -7.25 %$209,086,849

$24,034,993

209,086,849 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
48Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.4910531303 -1.8 % 15.57 %$62,531,468

$1,297,317

62,531,468 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
49Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.4719203621 -6.65 % -6.91 %$27,130,872

$553,362

27,130,872 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
50Tiền ảo zkRace

zkRace ZERC

$0.3790330541 84.43 % 68.13 %$45,483,966

$6,298,196

45,483,966 BTC Biểu đồ 7 ngày zkRace