Tiền ảo hơn 8,000
Sàn giao dịch 101
Giá trị vốn hóa thị trường 2.686.932.230.879 US$ 17.60%
Lưu lượng 24 giờ 214.400.892.554 US$
Ưu thế BTC 42,8% ETH 18,2%
ETH Gas 103 gwei

Top các token Metaverse hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Metaverse. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#TênGiá24h %7d %Vốn hoá thị trường Khối lượng (24 giờ) Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
1Tiền ảo ApeCoin

ApeCoin APE

$4.16 8.23 % 33.17 %$1,504,590,087

$314,852,505

1,504,590,087 BTC Biểu đồ 7 ngày ApeCoin
2Tiền ảo Decentraland

Decentraland MANA

$0.3893345941 -3.86 % 4.27 %$722,248,451

$59,067,242

722,248,451 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentraland
3Tiền ảo The Sandbox

The Sandbox SAND

$0.5522543647 -4.36 % 2.16 %$828,088,912

$111,786,383

828,088,912 BTC Biểu đồ 7 ngày The Sandbox
4Tiền ảo Axie Infinity

Axie Infinity AXS

$6.56 -4.71 % 4.14 %$656,781,142

$47,182,227

656,781,142 BTC Biểu đồ 7 ngày Axie Infinity
5Tiền ảo Theta Network

Theta Network THETA

$0.9255915591 -4.84 % 10.96 %$925,591,559

$28,882,681

925,591,559 BTC Biểu đồ 7 ngày Theta Network
6Tiền ảo Stacks

Stacks STX

$0.2539067445 5.74 % 16 %$341,600,504

$80,649,586

341,600,504 BTC Biểu đồ 7 ngày Stacks
7Tiền ảo Enjin Coin

Enjin Coin ENJ

$0.2968069915 -4.63 % 4.25 %$296,806,991

$15,883,485

296,806,991 BTC Biểu đồ 7 ngày Enjin Coin
8Tiền ảo Ontology

Ontology ONT

$0.1759473506 -3.16 % 4.25 %$153,997,835

$12,492,776

153,997,835 BTC Biểu đồ 7 ngày Ontology
9Tiền ảo WAX

WAX WAXP

$0.0565410309 -4.57 % 2.97 %$128,630,401

$6,347,127

128,630,401 BTC Biểu đồ 7 ngày WAX
10Tiền ảo CEEK VR

CEEK VR CEEK

$0.0932533136 -3.17 % -2.3 %$75,135,853

$27,788,518

75,135,853 BTC Biểu đồ 7 ngày CEEK VR
11Tiền ảo Render Token

Render Token RNDR

$0.4784351472 -10.48 % 11.35 %$121,426,295

$16,748,907

121,426,295 BTC Biểu đồ 7 ngày Render Token
12Tiền ảo SushiSwap

SushiSwap SUSHI

$1.32 2.47 % 17.98 %$168,496,790

$139,145,892

168,496,790 BTC Biểu đồ 7 ngày SushiSwap
13Tiền ảo PlayDapp

PlayDapp PLA

$0.1962147525 -5.45 % 3.65 %$95,797,865

$6,088,809

95,797,865 BTC Biểu đồ 7 ngày PlayDapp
14Tiền ảo XYO

XYO XYO

$0.0042946473 -4.53 % 2.59 %$55,163,977

$480,060

55,163,977 BTC Biểu đồ 7 ngày XYO
15Tiền ảo Chromia

Chromia CHR

$0.1110125322 -3.49 % 5.6 %$62,985,118

$6,898,312

62,985,118 BTC Biểu đồ 7 ngày Chromia
16Tiền ảo Vulcan Forged PYR

Vulcan Forged PYR PYR

$3.15 3.65 % 16.5 %$85,706,711

$24,872,244

85,706,711 BTC Biểu đồ 7 ngày Vulcan Forged PYR
17Tiền ảo Yield Guild Games

Yield Guild Games YGG

$0.2107484034 -4.32 % 1.6 %$24,516,606

$9,375,560

24,516,606 BTC Biểu đồ 7 ngày Yield Guild Games
18Tiền ảo WEMIX

WEMIX WEMIX

$0.3885400778 -4.69 % -73.62 %$94,915,978

$72,114,766

94,915,978 BTC Biểu đồ 7 ngày WEMIX
19Tiền ảo RACA

RACA RACA

$0.0002133594 -0.63 % 3.63 %$70,317,673

$5,581,647

70,317,673 BTC Biểu đồ 7 ngày RACA
20Tiền ảo inSure DeFi

inSure DeFi SURE

$0.0019706034 -3.73 % 4.1 %$52,792,590

$600,368

52,792,590 BTC Biểu đồ 7 ngày inSure DeFi
21Tiền ảo LUKSO

LUKSO LYXe

$5.30 -4.04 % -1.55 %$81,071,266

$921,115

81,071,266 BTC Biểu đồ 7 ngày LUKSO
22Tiền ảo Ultra

Ultra UOS

$0.2027873753 -4.41 % 3.63 %$61,605,502

$1,231,633

61,605,502 BTC Biểu đồ 7 ngày Ultra
23Tiền ảo Biswap

Biswap BSW

$0.2042663105 -4.15 % 4.25 %$71,094,473

$5,441,816

71,094,473 BTC Biểu đồ 7 ngày Biswap
24Tiền ảo MyNeighborAlice

MyNeighborAlice ALICE

$1.23 -3.61 % 10.19 %$37,602,997

$26,921,463

37,602,997 BTC Biểu đồ 7 ngày MyNeighborAlice
25Tiền ảo Adshares

Adshares ADS

$1.38 -1.99 % 1.63 %$45,825,689

$498,764

45,825,689 BTC Biểu đồ 7 ngày Adshares
26Tiền ảo Reef

Reef REEF

$0.0029216418 -4.19 % 2.39 %$60,440,705

$25,803,822

60,440,705 BTC Biểu đồ 7 ngày Reef
27Tiền ảo DEAPcoin

DEAPcoin DEP

$0.0038315681 -1.98 % -13.86 %$27,706,987

$3,020,644

27,706,987 BTC Biểu đồ 7 ngày DEAPcoin
28Tiền ảo Alien Worlds

Alien Worlds TLM

$0.0152709408 -3.09 % 5.23 %$49,875,152

$12,121,508

49,875,152 BTC Biểu đồ 7 ngày Alien Worlds
29Tiền ảo Illuvium

Illuvium ILV

$38.75 -3.74 % -1.71 %$65,885,809

$5,189,558

65,885,809 BTC Biểu đồ 7 ngày Illuvium
30Tiền ảo Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia DAR

$0.1324224845 -3.2 % 5.37 %$27,607,977

$11,848,237

27,607,977 BTC Biểu đồ 7 ngày Mines of Dalarnia
31Tiền ảo UFO Gaming

UFO Gaming UFO

$0.0000011993 -6.99 % 2.16 %$30,891,628

$876,502

30,891,628 BTC Biểu đồ 7 ngày UFO Gaming
32Tiền ảo Aavegotchi

Aavegotchi GHST

$1.03 -0.78 % 0.58 %$46,233,493

$2,745,752

46,233,493 BTC Biểu đồ 7 ngày Aavegotchi
33Tiền ảo MOBOX

MOBOX MBOX

$0.4593377458 -3.53 % 6.78 %$76,297,850

$6,496,961

76,297,850 BTC Biểu đồ 7 ngày MOBOX
34Tiền ảo Verasity

Verasity VRA

$0.0027420993 -5.54 % 7.06 %$28,361,791

$4,585,732

28,361,791 BTC Biểu đồ 7 ngày Verasity
35Tiền ảo Mask Network

Mask Network MASK

$2.85 -8.45 % 12.74 %$194,420,831

$120,570,916

194,420,831 BTC Biểu đồ 7 ngày Mask Network
36Tiền ảo Starlink

Starlink STARL

$0.0000026468 -2.28 % 2.26 %$26,413,343

$1,326,199

26,413,343 BTC Biểu đồ 7 ngày Starlink
37Tiền ảo Decentral Games

Decentral Games DG

$0.0299133077 -4.54 % -2.49 %$17,834,829

$241,096

17,834,829 BTC Biểu đồ 7 ngày Decentral Games
38Tiền ảo Metahero

Metahero HERO

$0.0038560757 -5 % 4.77 %$19,649,186

$498,812

19,649,186 BTC Biểu đồ 7 ngày Metahero
39Tiền ảo Virtua

Virtua TVK

$0.0287005136 -2.69 % 7.19 %$22,021,558

$4,170,231

22,021,558 BTC Biểu đồ 7 ngày Virtua
40Tiền ảo Wilder World

Wilder World WILD

$0.1899362990 -2.7 % 4.71 %$17,312,127

$479,862

17,312,127 BTC Biểu đồ 7 ngày Wilder World
41Tiền ảo Ethernity

Ethernity ERN

$1.82 -2.16 % 4.47 %$28,100,872

$4,356,366

28,100,872 BTC Biểu đồ 7 ngày Ethernity
42Tiền ảo RMRK

RMRK RMRK

$2.13 -4.48 % -1.24 %$20,263,648

$221,148

20,263,648 BTC Biểu đồ 7 ngày RMRK
43Tiền ảo Efinity Token

Efinity Token EFI

$0.0880446335 5.97 % 12.08 %$49,628,319

$1,937,264

49,628,319 BTC Biểu đồ 7 ngày Efinity Token
44Tiền ảo Dvision Network

Dvision Network DVI

$0.0189905605 -3.45 % -2.25 %$8,002,552

$307,711

8,002,552 BTC Biểu đồ 7 ngày Dvision Network
45Tiền ảo Phantasma

Phantasma SOUL

$0.1708648320 -1.3 % 7.15 %$18,400,770

$151,749

18,400,770 BTC Biểu đồ 7 ngày Phantasma
46Tiền ảo Bloktopia

Bloktopia BLOK

$0.0021236351 -4.68 % 3.18 %$37,241,426

$788,482

37,241,426 BTC Biểu đồ 7 ngày Bloktopia
47Tiền ảo Highstreet

Highstreet HIGH

$1.14 -3.89 % 9.53 %$14,013,072

$12,743,918

14,013,072 BTC Biểu đồ 7 ngày Highstreet
48Tiền ảo Boson Protocol

Boson Protocol BOSON

$0.1820771164 -1.4 % 1.87 %$18,320,091

$611,123

18,320,091 BTC Biểu đồ 7 ngày Boson Protocol
49Tiền ảo Aurory

Aurory AURY

$0.5319707107 -0.69 % -20.5 %$5,106,919

$77,704

5,106,919 BTC Biểu đồ 7 ngày Aurory
50Tiền ảo DeRace

DeRace DERC

$0.1312901074 9.8 % 6.67 %$10,220,935

$747,248

10,220,935 BTC Biểu đồ 7 ngày DeRace