Token Explanation | PolyStarter (POLR) | Toàn tập về tiền điện tử POLR

Toàn tập về tiền điện tử POLR

PolyStarter (POLR) là gì?

PolyStarter là Launchpad Platform dành riêng cho các native project xây dựng trên Polygon. PolyStarter cũng sở hữu những đặc trưng của các nền tảng Launchpad là cho phép các dự án tiếp cận với khoản vốn dồi dào từ cộng đồng các nhà đầu tư.

Điểm nổi bật của PolyStarter (POLR)

Tương tự các Launchpad khác, dự án tập trung vào việc distribute token cho cộng đồng một cách công bằng. Dự án thực hiện điều này bằng cách tạo Private pool cho POLR Holder tham gia mua token, một số điểm nổi bật của Polystarter:

 • Mỗi dự án khi IDO trên nền tảng Polystarter đều phải trả một khoản phí, và khoản phí đó sẽ được đưa vào quỹ bảo hiểm của dự án. Quỹ này sẽ được sử dụng để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi rủi ro từ việc đội ngũ dự án không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát triển dự án.
 • Để trở thành dự án được IDO trên PolyStarter, các dự án sẽ phải nhận được sự kiểm duyệt của PolyStarter. Các thông tin cần thiết bao gồm: tokenomics, chứng chỉ audit dự án, thiết kế web dự án, kế hoạch truyền thông của dự án,…

Hệ thống TIER Packages của Polystarter:

Thông tin Token PolyStarter (POLR)

Key Metrics POLR

 • Token Name: POLR Token.
 • Ticker: POLR.
 • Blockchain: POS chain (Polygon).
 • Token Standard: ERC20.
 • Contract: 0x029C2bf9E5e7bf11328f045205308244e11Efc46
 • Token type: Utility.
 • Total Supply: 10,000,000 POLR.
 • Circulating Supply: Updating…

POLR Token Allocation

 • Presale: 5,000,000 POLR.
 • Community, Partnerships & Advisors: 1,700,000 POLR.
 • Team: 1,500,000 POLR.
 • Ecosystem: 1,300,000 POLR.
 • Quickswap Listing: 500,000 POLR.

POLR Token Sale

POLR sẽ được chia ra thành 2 giai đoạn mở bán:

 • Giai đoạn 1: 2,500,000 POLR bán ở mức giá 0.12 USD (huy động được 300 nghìn USD, giới hạn cố định ở mức 6,000 USDT/nhà đầu tư).
 • Giai đoạn 2: 2,500,000 POLR bán ở mức giá 0.20 USD (huy động được 500 nghìn USD, giới hạn ở mức 1,250 USDT/nhà đầu tư).

POLR Token Release Schedule

 • Pre-sale: 15%, vesting 4 tháng, theo tỷ lệ sau 15%, 20%, 20%, 30%.
 • Ecosystem: lock 2 tháng, linear 12 tháng.
 • Team, Partnership, Advisors không có thông tin.

POLR Token Use Case

 • IDO participation: POLR holders được Allocation dựa vào Tier của họ.

Cách kiếm và sở hữu POLR Token

Hiện tại người dùng chỉ có thể mua POLR trên quickswap.

Ví lưu trữ & sàn giao dịch POLR Token

POLR là native token trên Polygon, người dùng có thể lưu trữ token này trên Metamask wallet.

Roadmaps & Updates

Dự án cung cấp roadmaps tổng quan của dự án, trong đó, Q2 dự án sẽ tập trung phát triển các tính năng cốt lõi của nền tảng, sang Q3 sẽ bắt đầu tổ chức IDO.

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Updating…

Nhà đầu tư

Updating…

Đối tác

Hai đối tác đáng chú ý của dự án:

 • Quỹ đầu tư Nine2Five Ventures.
 • Quỹ đầu tư Moonwhale.

Similar projects

 • Polkastarter.

Website dự án: PolyStarter

#Polygon #PolyStarter #POLR #Launchpad #Matic

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *