SNL
#7720 Sport and Leisure SNL

Cập nhật lần cuối: 01:06:00 2023/01/25

Giá Sport and Leisure (SNL)

$0.1095031569
0.00%
2,518.5726089251 VND
Mua 2,518.5726089251 đ Bán 2,518.5616586094 đ
$0.1095031569
$0.1095031569
  • Vốn hóa thị trường $105,479,135
  • Dao động 1h 0 %
  • Khối lượng 24h $0
  • Dao động 24h 0.00 %
  • Lượng cung lưu hành 0 SNL
  • Dao động 7 ngày -4.89 %

Top địa chỉ Sport and Leisure (SNL) theo số dư

Có tất cả 832 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Sport and Leisure (SNL) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
10x39d1d18bc256ff3c041aae99b131f69d0d2e266d191,684,075.1420,990,011.3619.9%
20x8d31bfb06440b8381c5651000c5e404057b0765c48,162,600.005,273,956.745%
30xc3e6ac0f308549ebf77b1a235b7e31e41d08eb7132,201,575.163,526,174.143.34%
40xac0b8ccc60479b85b1a236029af99d2feaa227f916,392,900.001,795,074.301.7%
50xcb7254eb216ab06f5ed9f92201be7debe00a812e16,362,966.001,791,796.431.7%
60x586b176f3eaa7020e77cfcea07651026eb36c11016,362,900.001,791,789.211.7%
70x5cad178a3ad7af066b792d5178736908a91829a116,362,900.001,791,789.211.7%
80xc64b5a6a417045a86ee8e2b247b4400053b60d0b16,362,900.001,791,789.211.7%
90x913f04d247b3a89869d454f8d31b0b04e798e5ed16,362,900.001,791,789.211.7%
100x8379fa46415322b8d24643349cd40ae052accdb816,362,900.001,791,789.211.7%
110x3bc97a1dc155bf2ea6a1b0c9127e67edfd0dde5516,362,900.001,791,789.211.7%
120xc41e967b88c5806a1c4ef47ebc5f04fbee5dd51e16,362,900.001,791,789.211.7%
130xe13cf588ae664c173d665beb5feca913726345a716,362,900.001,791,789.211.7%
140xc746764dac94004f071219e03d4642718d4b27aa16,362,900.001,791,789.211.7%
150xb98513b865d4234e8348ff2a261e060878a0b5e116,362,900.001,791,789.211.7%
160x79e4da259212face5946b1c5e61f10d0b3a2307e16,362,900.001,791,789.211.7%
170x1f09645a5027fe939605ba157b1a0d3a643838c916,362,900.001,791,789.211.7%
180x0e564e910b0ffd427a42f5cb4b2487571ec5fd2416,362,900.001,791,789.211.7%
190xf70a92544a9bd8d8fb895d16dd9318709b8d293716,362,900.001,791,789.211.7%
200xa90cdebd435f9654cf9916958005e0af206105ea16,362,900.001,791,789.211.7%
210x37dcea4bf02b0cb87f7ef720c0bf13a0774f2eb816,362,900.001,791,789.211.7%
220x2b560a20d4b727bc95255c7f6355f2607745c22516,362,900.001,791,789.211.7%
230x11256e883c463b3707fb32f4beaac2172900509916,362,900.001,791,789.211.7%
240x83772c78410fe622895f453dd92b6bcdca04414916,362,900.001,791,789.211.7%
250xdb0a6bd0eb3068cb30d567116ca72d8d717c792116,362,900.001,791,789.211.7%
260x365110c7df3f88913e7fad1d51e834a666dbb64416,362,900.001,791,789.211.7%
270xfc34ca8340604442a25349380fd8c981cb04cf8d16,362,900.001,791,789.211.7%
280x2f5df80a82d538d771a14f503cd1af2f66a5f73816,362,900.001,791,789.211.7%
290x3ad46db8cea95fd201e03e1ef335f15456f5e70c16,362,900.001,791,789.211.7%
300x9d98fbc4c7eb0750cb9c5445699b41517062dc1716,362,900.001,791,789.211.7%
310x2d0682a3f51e2d6b578139360696e62304e231ca16,362,900.001,791,789.211.7%
320x82430bc7c71e0cab8d42c8c13c0dbb354c2bef0116,362,900.001,791,789.211.7%
330xb8828f03bedc89416b9f922c6721ec1c6e170c7116,362,900.001,791,789.211.7%
340xe6d2e617a994e0c9bd526ab694ddec2c42186dc216,362,900.001,791,789.211.7%
350x8b03d0033539e19db159c5352990be344cefad1d16,362,900.001,791,789.211.7%
360x8dde6e9d225737760718c6efcc0fc8558327d44b16,362,900.001,791,789.211.7%
370xec965a9e4c3b421b9cb2bc8b1fa7b268c904149416,362,900.001,791,789.211.7%
380xfeccfa75fd3e91ce0babf8f37066fd17ec5e6f2516,362,900.001,791,789.211.7%
390xcd44ec3f0b752906d64b35b9da98af52313ae17e16,362,900.001,791,789.211.7%
400x5d9973f89051fe449d4f1723fd71f9224528371916,362,900.001,791,789.211.7%
410xad562d2b5ba72055e903dac43b4b636760f402c016,362,900.001,791,789.211.7%
420x1ff674c8f37ff4485ae58604e84e06f292e2503516,362,900.001,791,789.211.7%
430xb5d9254471adfb4b754f40704d749cb07caeb45616,362,900.001,791,789.211.7%
440x44d8ed1fb292dd40bbc9b9765ecd55a25875b2bb16,362,900.001,791,789.211.7%
450x2a2b81184a16b1abdef574d23c41540bdaa9befb7,870,072.01861,797.730.82%
460xe4c26e3114a14d7842351666ca4f6ca161a4a3233,337,889.60365,509.450.35%
470xd18e98abef4b8dc9ef0ca57bf9e762d827dd5dad2,497,000.00273,429.380.26%
480x7a56f645dcb513d0326cbaa048e9106ff6d4cd5f1,206,736.23132,141.430.13%
490x12efbdeb6604564af0e3e322906a3b05af9d7c78518,160.0056,740.160.05%
500xfc573e8059e0cda91fa70866e34e94d77d0c78b0476,204.7052,145.920.05%
510xc3c12a9e63e466a3ba99e07f3ef1f38b8b81ae1b475,065.2652,021.150.05%
520x6b9687a98cdb4ebc8ff4b00dad1ada1fbce729bd416,539.1045,612.350.04%
530x1a8368da55fe1f0e35dbdba6e3d75374af199fa5351,330.2238,471.770.04%
540x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819219,251.3024,008.710.02%
550xa806b3fed6891136940cf81c4085661500aa2709203,555.0022,289.920.02%
560x75d584e1856ddf1ea869bf3d343575668316503b200,000.0921,900.640.02%
570x5913c775a35202aaf598eff22f5b5dc2bda59f72199,654.0021,862.740.02%
580xc486679f5138d6515c05e41e1d4012b7182b9bd3198,934.6521,783.970.02%
590xdd375f30a1cdf46a34bdc07be0c2d7648a92d978196,551.4321,523.000.02%
600xa02c9f5cd21c7ef2797f8c9efe909601aa501bc0183,628.1020,107.860.02%
610xba25e999de6cadf3df59a3eabe563547adb9437b145,673.0015,951.650.02%
620x3fbfa84029817fb95aa0ac358e7690f816d6eabf109,061.1911,942.540.01%
630xee6ff412fa939de6edaa2021bd0be807f0b4e712100,000.7710,950.400.01%
640x8eeaddba91704d51cf69935928ed9ae100ae4cda100,000.0010,950.320.01%
650x97e12bd75bdee72d4975d6df410d2d145b3d845793,864.6510,278.480.01%
660x8e96d658a1e86455f30db957ef2cb9487c209f9d83,142.389,104.350.01%
670x3c85ec4c754c28f6ba0d5122d22b09a582b4937280,000.008,760.250.01%
680x3f37f6ec144bb4234f426d33f34b703d0342ab1f73,988.008,101.920.01%
690x4e7e5d91bd0cf269390f18181b355dda8929eb5f65,000.007,117.710.01%
700xc028e04a78b530dda259278b853aecc0f845f41157,752.036,324.030.01%
710x6825287094d4709d77d53f61a2873db5c371e4ac55,725.006,102.060.01%
720x27da6106f1d1bbd5a3e6752c21ef8ebc73e3369a54,673.005,986.870.01%
730xa94b3cac96bee9a6af92e0f67ed6cb61f17e5c2450,148.185,491.380.01%
740xc618a703820b4ff9b36f5646e06d631de3eade7448,000.005,256.150%
750x597077804de2b1721c9345251662ad215eaa216347,513.475,202.870%
760x3adc65e0e87bef9fb92f00aad3f6c1a0d84310e546,500.005,091.900%
770x98fbecff272b3adc563f38e85c04bbdb2e19949c42,342.504,636.640%
780x22d158981d020358527fca0b6bd6087b4db3f14633,167.333,631.930%
790x4a8727277ba806e848cd666eb0fbe1499b578eda27,500.003,011.340%
800xe5e97b5af1893ac63eb9ad80822c27e8b819e85526,840.002,939.060%
810xd6fc0b075e9a430875c905beac373fc2533f0bf926,012.002,848.400%
820x716cab0d2daf76c392bb6dd9c1e8335546da045221,552.542,360.070%
830x89ff21633f9506496693569078b180a1f068288120,490.522,243.780%
840x695e43221bfef7f4c4983aaf3c0761e0553ba45e18,981.002,078.480%
850x79884099de7161e22134a8cdf7c5fb9dde67117618,890.062,068.520%
860xca4f3248b1adbae49d68a96a29a45eadcc63c20c18,181.001,990.880%
870x9c697efe31c1a69201eb973d293dfe91eb659b4615,531.061,700.700%
880xa3ed5336c07598c8019c251885ef32d6ba58084d12,000.001,314.040%
890x75e1710c3d246bcda229301536ed249949d29ff711,896.001,302.650%
900xd0afa28c5224ac9b3c94736617844264083a8cf011,888.251,301.800%
910x8e3ca7c0b7b338a109070d05512ca7b8ce518f1510,745.031,176.610%
920x1e09bc92621372202b0a1ad61ccce4fccd4eb84710,711.571,172.950%
930x88a86c22306ccafbe51202cb31e5404fb4077ef810,000.001,095.030%
940xbdadd8f414c3b93f3d269241e13d1b75ab4e49237,089.47776.320%
950x4ee4b923ce1432f9413c89828a79b06f77584f6b6,723.00736.190%
960x92d2daf7e5af3ea8da113ba2de4354f90664da915,777.46632.650%
970xe3206510322cad68f30340812e49777cdc62a80d5,066.88554.840%
980xb288743b6c2eb7c114d59a04c751e33ab80864e25,000.00547.520%
990x5c7dad3cd058e8117a9846d255de7d40ce39e3cc4,648.12508.980%
1000x19e261922374405161138fbdb6f6caee96feacc44,495.00492.220%

Thống kê top địa chỉ trữ SNL

Top 10 ví đầu bảng chiếm 40.14% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 17% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 42.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 0.41% tổng cung toàn thị trường.