ERC20
#268 ERC20 ERC20

Cập nhật lần cuối: 15:04:00 2024/05/22

Giá ERC20 (ERC20)

$0.2109547536
558.14%
4,851.9593337300 VND
Mua 4,851.9593337300 đ Bán 4,851.9382382547 đ
$0.0023346758
$0.2441770038
  • Vốn hóa thị trường $2,742,411,796
  • Dao động 1h -0.16 %
  • Khối lượng 24h $23,433
  • Dao động 24h 558.14 %
  • Lượng cung lưu hành 238,090,394 ERC20
  • Dao động 7 ngày 482.56 %

Top địa chỉ ERC20 (ERC20) theo số dư

Có tất cả 854 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ ERC20 (ERC20) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
10x44cb88fa4f0165863ab789ab5a8ff3cb64234f0d484,503,066.71102,208,225.0896.9%
20x9aabc792478ca988c45d2c762c5e4265cb5be39c9,894,447.762,087,280.791.98%
30x595da40b90db465a8444ee69743f35d393a234a01,468,129.25309,708.840.29%
40x580c165ef938b2171fcbe765745b5f13f309e8bc1,433,692.15302,444.170.29%
50x3fdfd009c028893d458247c1346078c6bb321a90394,994.3983,325.940.08%
60x7cec6f214afabc001b316c949d64cb0d0b18b652279,735.3059,011.490.06%
70x3a53b4176b82bd326c35d90b26b44fa63946fdc5128,778.0927,166.350.03%
80x79da87c66621886a95930bc2bfdc0235f03444f294,688.5119,974.990.02%
90x7c00b4273fc615060bfb8099b8bfe5d4406a6db065,183.3413,750.730.01%
100x05b4326fdac7629f2e31938e4fba0163bdb0144d64,675.8013,643.670.01%
110x988f56acc42ab89d4f2a7993c6a04739d8bed89048,368.8110,203.630.01%
120x853aa396acb1ec833a7c00bfe3d75681f6ececfc41,417.028,737.120.01%
130xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae38,320.548,083.900.01%
140xdb1d74467c9042517a354304256e0d658d8aec8335,526.777,494.540.01%
150x4a401df4fbaea9e02a9d9cb589043ce63c6c614231,420.956,628.400.01%
160xff62ddfa80e513114c3a0bf4d6ffff1c1d17aadf30,399.466,412.910.01%
170x56f00eee879072014d88776614168e626f12b67929,348.986,191.310.01%
180xd4b69e8d62c880e9dd55d419d5e07435c353834228,923.576,101.560.01%
190x2bdc1cd4103f55102ab8a3f248e7d59e849e58bb26,924.695,679.890.01%
200x771abe193aecba94468749bb6adfb7d51c55feb526,375.405,564.020.01%
210xb94341abfe5df212e8ca9328e5c2b5f52ba0512025,518.135,383.170.01%
220x5519758f1257e78fd2f4aa8dee32904e07f2da5c24,630.205,195.860%
230x21833ec66ad0dd0e648dc5205045094b38a0811521,166.354,465.140%
240xc53178041511b2cddc20a1ccdaaca019e0accc9c20,367.924,296.710%
250x05255edcaff13c6264fb1a958da72a7e81bea3c719,885.004,194.840%
260x60bd4546caa58cf45fafebbfb1c9efc027f7eaf419,582.804,131.080%
270x50891c7d88d1403a5d98a67299270c53fcd7733a18,811.583,968.390%
280x17e326cd2854c0097203248d9913f140b9622e6d18,490.483,900.650%
290x54d56804dd2c68f690759282d6cff629406555d718,448.423,891.780%
300x11577a8a5baf1e25b9a2d89f39670f447d75c3cd18,247.373,849.370%
310xddacad3b1edee8e2f5b2e84f658202534fcb037418,203.613,840.140%
320x2fd7b8d09a95f525ae113d505e5b90290d13636118,074.313,812.860%
330x51592e92e48b94f3714c24c7597fb8a4ecfb36cd17,650.003,723.350%
340x3020e547bef9536592d6bbbd5606c8a3c284109117,495.713,690.800%
350xf7ede4dcd6465a2e0bb0a2dcfceedd5415e9db7916,892.133,563.480%
360xcf1fc25de33c40769a05cb6dc630a186f92d9d9b16,657.153,513.910%
370x2a94a5a55b24fc9b4d89237aefb0e77e1921b35d16,436.373,467.330%
380x982f1a0d54c8d72b2d3b4c075661bbf72594f3f716,431.223,466.240%
390x6f777026104f12ab32fbc6c98708cc0db21fcbe715,632.253,297.700%
400x64d03db283f75aa6d180fe2bbbc64420f900f2c714,976.843,159.440%
410x30046ce4f663525ad7b12778e2fe9b88ca23111514,880.513,139.110%
420x4a108627b380304fed2a187de9516e7e7226a4de14,857.033,134.160%
430x6a4f96192b424b56cd5cb486b97ebd051185464514,438.943,045.960%
440xf75af737b06420538bd4ddf56bc2ea944c87dab814,137.562,982.380%
450x8656f9a5fd08074d80bfdbddfb474caedac318fc13,785.882,908.200%
460xdec75030d068db1b3351cc6f6221ff509818f9fa13,252.422,795.660%
470xc6ce28088868158717a77f41c57e6f2ed281514713,149.072,773.860%
480x47207e17b4e8fbabef4c5eed997f431c4098a3b512,918.952,725.310%
490x92c4093d18673d3ad1f95988a729631c1b20d7ad12,501.232,637.190%
500xe91093d42a7268bb0224bc0a9850294114dc715111,837.502,497.180%
510x2cd7612d33e58a601bdf4c3f23c268517df533ec11,584.382,443.780%
520x033cd3b1458964ee2ca0d3bcfb2adb871c85dffc11,526.132,431.490%
530x930f798d5c9718c9b591a80b3a961a98e67630d311,331.882,390.510%
540x3f521581af32a738b28566987c4629ac480ab55b11,200.482,362.790%
550x84d19fbb0d4f28fdb76557a4555a5ecf934e22c110,984.332,317.200%
560x0082fcc32ca68a6260db133a1271396a034e056210,597.022,235.490%
570x050a10093a28cff238024f0ee1ff9a2aacafbd9510,021.652,114.110%
580x63fdf9c7c487313ed11216e1b355b84265e747849,700.142,046.290%
590x08ec6d7ddb48ff7a1ced661cfc7f7e0effed20539,440.771,991.570%
600x63c447b3968204d01891495e35f83753172f5a279,276.551,956.930%
610x076c161d451c25d153b59c9ea502d484b18e2d4b9,100.001,919.690%
620x91f8994bb6408af599469d6882a1201c0496cb938,664.041,827.720%
630x6fde02a54f1201a24c058b9dbb428dea97917f768,030.511,694.070%
640x02673d5299d830b2d97d91fe3810c9652b53bcf08,023.191,692.530%
650x1928ab1f889b66626d70832588c864176a3c31468,000.001,687.640%
660x147733f3706b6fd223f0e00371cae781a3370ce57,953.071,677.740%
670x3ad4972ae4d610d2f6f12c5ceef60e052444bf2a7,941.681,675.340%
680x12f0d83524cb06b9579cd71c7c968825daddefdd7,481.471,578.250%
690x7c662561be0c13798dab0e8bf86ed37de2652b6a7,363.251,553.310%
700x6eeb07d799925ffaaf69759e2067333a702f0f9a7,289.331,537.720%
710x8ce11e4752fe43dfd9f392458e4ea70d9b785c787,157.271,509.860%
720x0af4e7899a89780f40f401bfe0cc038e0a4d401b7,123.471,502.730%
730x242e71e98d382cfe6b36e9ea1bc10536127174556,762.721,426.630%
740xc315e9aa214188cd5a092649a0a21ddc84cf14706,726.721,419.030%
750xae811a9b00103d40a200002e30c7f5893dd87b3d6,726.321,418.950%
760xc7a72439e4526f24b789e51bc6d8ff3b48cc9dee6,664.391,405.880%
770xcdd981ef3330e159029e6e226dbd73d99f868f4d6,625.661,397.710%
780xc7b92069bf7065ecc05ef7d67ec87112d3769f436,458.601,362.470%
790x33c1d317434c11d977f6268c20f78de5f85d7df76,360.751,341.830%
800xf3e523a96ba8eb71646b80edb8a789114245ac606,272.701,323.260%
810x64ed74db488b83bbf1125b6ff8ecde1c9e36d5c16,105.111,287.900%
820x45bab95b3bf2935c1bcd2ecb744c4c44648d1b586,096.391,286.060%
830x6482b2a4d4283b201e36be1dbb52b30b5de812eb6,004.631,266.710%
840xac02e5649c38c3c8d264395bfaec0fc1fbde26bd5,998.061,265.320%
850x3acea05432a6191d19451c9e91d1fac3ec2efbb25,791.291,221.700%
860xda837d7edb7b8698dd29bb1aae164254767da52f5,509.151,162.180%
870xd06fcd267de8c54da81ddd85d19f342d5dc0ff4d5,508.131,161.970%
880x8b50a5eb189b7ae7fdaf568510914852acbe02295,506.201,161.560%
890x27ace01fd2ef4ee112552c202164d1264e4d42105,237.151,104.800%
900xbe52dd3214f0ca3d879d1e3390304e238d8ea4f45,143.061,084.950%
910xcd28b8276c6aae6c1d84781a134592889a16706a5,098.521,075.560%
920x77e9b5a613c4a024215141e79f863f0ab4db56675,092.831,074.360%
930x18c144fb6c2043f370d901933b15a766dd5e03955,059.081,067.240%
940x81b6923aab1377dc31deea6b92496b93b473e62f5,017.321,058.430%
950xffdf83d6585944b1d1f1d70953cdd24a54bf6d6f4,946.401,043.470%
960x2bb592d0a5aa1d33a469923e04d7cfb891ba88794,927.291,039.440%
970xfef2d2177a4210e4c3ba4a486de096084831f1184,900.381,033.760%
980x7c06c3b6b3f871587c5e177412fa43ddc41805af4,790.811,010.640%
990x21096438b2245e82dfa3177f946eb87d030b29664,632.70977.290%
1000x6537455fa1117099f143b08cc18edb66f445a17a4,577.24965.590%

Thống kê top địa chỉ trữ ERC20

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 0.1% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 0.01% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 0% tổng cung toàn thị trường.