ATT
#1332 Attila ATT

Cập nhật lần cuối: 23:53:00 2023/06/01

Giá Attila (ATT)

$0.0031964967
23.41%
73.5194246851 VND
Mua 73.5194246851 đ Bán 73.5191050354 đ
$0.0020655513
$0.0031965139
  • Vốn hóa thị trường $9,589,490
  • Dao động 1h -0 %
  • Khối lượng 24h $1,227
  • Dao động 24h 23.41 %
  • Lượng cung lưu hành 1,439,647 ATT
  • Dao động 7 ngày 21.93 %

Top địa chỉ Attila (ATT) theo số dư

Có tất cả 354 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Attila (ATT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
10xe429871527ccd1b3c60409fdb03a51ce815abe5d1,199,617,264.003,834,572.6639.99%
20x4a78da45e726e99429d28a34d7785cd5abd54751900,000,000.002,876,847.0530%
30x00dbe01a62a18c89c7cd6bce35872c7e7ef43046450,000,000.001,438,423.5315%
40x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92177,088,772.00566,063.685.9%
50x50021578f5ee72606d793a76c5cdd771182209a440,000,000.00127,859.871.33%
60x7783b7b791e559c5aa7d1d2fbcd219763b81206c30,000,000.0095,894.901%
70xf2b390a91217f31a3cac1e166320fd8ba611d64f30,000,000.0095,894.901%
80xf08044fe0ab6af8cea077eefa734024cb2563f3a30,000,000.0095,894.901%
90x4e3a5c3052a6e5e858b0b54caa4d4f2ff3d6f2a920,000,000.0063,929.930.67%
100xe158f2a5b6c1fcad84eccfb34624fc3351dc813820,000,000.0063,929.930.67%
110x0e3b2b56037cc3548bad1e3bfa3fc678650e249f20,000,000.0063,929.930.67%
120x5d55b660a6d79ed8b8c1712da9d29178e5a0bf2b20,000,000.0063,929.930.67%
130x54cf0789b41198d4b173a96c94f906dedb24002720,000,000.0063,929.930.67%
140x489519cf1b56c98a31b212b58df942a35b6921f47,950,871.6125,414.940.27%
150x642ab5973938d429db75de1bbc38f6c6d303c64f4,917,384.0915,718.400.16%
160x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c61,572,966.865,027.980.05%
170x4e670a4858ce8a3bc4c66793320c1f71ab2d846c1,000,000.003,196.500.03%
180x28a08971b2c30af25b436b672e50f6cc641ba8c21,000,000.003,196.500.03%
190x4d0bd70b6921ba3f60f9d418d45a0d62e5065311900,000.002,876.850.03%
200xaa4e6d078a541a77251bd3a0d8743509123d7375900,000.002,876.850.03%
210xa266f6103984bbfba3effd0dbc04dc68570e0ef6900,000.002,876.850.03%
220xe033aced9a3d3f1b02e744ed74aab71fd474562f900,000.002,876.850.03%
230xee12e190e043ff857617b2f29eecce3665a86223800,000.002,557.200.03%
240x7cfb52ea99fdde937d087a2ad58c5668961e7a93800,000.002,557.200.03%
250x6eb1e1d866198c3007e4ce4ce95e38e4fb70103b800,000.002,557.200.03%
260xfac2ed617a05ab12262fc7b7bf566b65de40b8ec800,000.002,557.200.03%
270x1c3e2f5dadd513166ab75bfcfb01aeddbd099b7b700,000.002,237.550.02%
280x7c32f51ba4031c4dfe400417f7c99895662f3d41700,000.002,237.550.02%
290xdbd36ee5a303106c1670ba3631d64127dafe9473700,000.002,237.550.02%
300x8549d094851d2f96ec25102fc787e0e8eaea9c9b700,000.002,237.550.02%
310x899b0946346644573a08d28ae16ee2bb1749291d600,000.001,917.900.02%
320xf6e1c1dca1709a510769b2177cfb63493ce6371f600,000.001,917.900.02%
330x9f23b5e925b5f47632ff41bc53f1ca2a5c987775600,000.001,917.900.02%
340x0e3c6d1adb6c4ec9b658626be0f4d952d0b4de96500,000.001,598.250.02%
350x4aadee3c2fe182264bcaf3ffef354b6ec982fe49500,000.001,598.250.02%
360x39eb44529961d3b01c4a68971a3a7a93a98e6ecf500,000.001,598.250.02%
370x49f5b7f504d89c4ab57e7a141f35cad9873fa3d7400,000.001,278.600.01%
380x39eb10366a72dc63ead4cacdc65a9053756cf7f7400,000.001,278.600.01%
390xd1b21ffc279a8060d27ca6582a2d14f060f1fd4a400,000.001,278.600.01%
400xb2050066e3ea34d35e59026fb3c67b188bd50a7e400,000.001,278.600.01%
410xda92633e0ad9b76aa39c1722ce1c03b980eb0876400,000.001,278.600.01%
420xb182e5f895882cb2628cb8baa8dfa75105f33bd9400,000.001,278.600.01%
430x456676f712c59212a138791cb857a09e8a32444d300,000.00958.950.01%
440x2d592c3f3a1ea56cbb8b31550c8a4716fdbf618a300,000.00958.950.01%
450xf31d559a89501a80135bdfe38b221d7e3040bd4f300,000.00958.950.01%
460xf03f6fa8673b7e6947dfbe9ad286580f2ea74102300,000.00958.950.01%
470xb8196edc7eeb4ce44cd03fb2d87659c89b5a1724300,000.00958.950.01%
480x5ee3bba299a9bddab65405b07dcbd18467257824300,000.00958.950.01%
490x8d261441d87a267044692b504fdad0a5a20ceed3300,000.00958.950.01%
500x044c57dc82246c9ec1a4dd4fd702f0a7ad7d76f6300,000.00958.950.01%
510xa6982ccd46e8f08ea794a8769d9f7f9162c1f8d7300,000.00958.950.01%
520xab49965ef806615e50b75991ba88de9c8bb527fe300,000.00958.950.01%
530xbc235912524339a394fe99c3f46cc28983a91c8b300,000.00958.950.01%
540xbd2106874e1a892bcdc7d2b19b86fca7bade70d9300,000.00958.950.01%
550x8b51ba82ad498d3b6b0579219dcd26fb1f21bdda300,000.00958.950.01%
560x48e3d8420dd6e6b1529317a5c82851ad7481bd3d300,000.00958.950.01%
570xe679973c97d9cd38d2b4203e78f791ced0fa013a300,000.00958.950.01%
580xf9fcc7ed8fe9b929362d2e7b9add309461796f21300,000.00958.950.01%
590x0d07ac97b439f1e9b55695a81683a6f7cea4d9fa300,000.00958.950.01%
600x0066831c53be0025f931b31986843ff21ec7ce16300,000.00958.950.01%
610xf2ba9ec0607dc05210bce72708bd566c7efb8490300,000.00958.950.01%
620x1307fe827fff4674d03d4644b9b2c4692b078ef3300,000.00958.950.01%
630xb3cac0addfe6bfe731494fcceda486856f7ddf2b300,000.00958.950.01%
640x4344875926aa1d6451e3f80b709283aca9936873300,000.00958.950.01%
650x411525e5eba1c4dab5b06c4e3b42bcc869d9b2e7300,000.00958.950.01%
660xb97644eed8b9a1567e9650bdc675d884ba01a8d2300,000.00958.950.01%
670xe03f4d26b00f1bc043ad03de1cc0a89c3d5e04ed300,000.00958.950.01%
680x7da68110ebb49da653de14ed805cdb1e1c99ec7d300,000.00958.950.01%
690x9fea7c71a6f96adb3c13665fd81834404fa0e418300,000.00958.950.01%
700xe101518c4afd759bce5805ee3d9705664cc5da76300,000.00958.950.01%
710xa8ae1fa1c5bce11ecadc1d177904edc6ca270bcb300,000.00958.950.01%
720xfd3c7e5ab2c5dab20f8b2759d423b6d35b13d647300,000.00958.950.01%
730xe830ae7783d60833e1c5aebb8f4e9e618210b6c0300,000.00958.950.01%
740xf61166fe574edf4765a69c7d6937c886034e5d4c300,000.00958.950.01%
750x8e0909cf373dcfd7ecc779c2df87a38bfb885a3d248,262.02793.570.01%
760xcf32c8a08df5304ac0111b86b291fbd8364d6ee9200,000.00639.300.01%
770xb6abc7c4d47868016806a050d4973fb158e418c4200,000.00639.300.01%
780x28f0f259306061121de29cb28d25754a968dc736183,126.83585.360.01%
790x785fa5d856e23b3ceb434cb458e989a04feac354146,425.21468.050%
800x0aa7aee3519f30d472a39701f67e255b1da50e0e140,524.85449.190%
810x2beb345780e53980b2cfb501f7ec18063cc4a936133,932.07428.110%
820xba2caded70277b837d999c05bea01e79e71aa1fe100,000.00319.650%
830x4836df924f3278eb2a31653f158b3f69c883d14396,748.40309.260%
840x147a8d8fe6f274c5a8f77f38fdb311b9c01a9a9551,710.57165.290%
850xc71784883b0bd8929ee90ed5c58b8a577231f0a445,163.96144.370%
860x62b98f0f1409f630b7aafcf01cc2fdf9c5b92dc441,830.64133.710%
870xed91aeca3d3b44fb69f0038552b9ce884963b0ee38,407.97122.770%
880x8f28828a559e20bd59b590533a110d9b4150f45d28,892.2292.350%
890xd2bf441d2590ed296cc4132a92ebcfe5576458b422,336.1671.400%
900xf7a7984485fca9bc0e65f9662811da665d9cd5c621,503.0068.730%
910xf67b978d9b50d4287839d8c40e68b7f99d12df9516,496.6052.730%
920x25b4a7ab503985a0d9156604c6af1739d2fd746615,031.4448.050%
930x6d87bf5d0a129d57c9d8c853644f2079a4437aa214,195.1745.370%
940xc3458a141d2dfbd96f7c271b6a04662af885081c12,885.1841.190%
950x1786d0ca2b790e80e8c78c4eaa496cae806ff66812,086.9238.640%
960x8f5ba88da744f56ada81620e9db2194eadd59e009,705.2331.020%
970x1b61088afbaba177b9f2e07481a3ee362cb6a49f9,396.2430.040%
980x71a88f80bc8b0d22c4a9907c125a3ab41942f0a18,385.6626.800%
990x2ff5b5d5e92c44d7f2988dfde1eb5542a68405db7,854.5225.110%
1000x5cd4b7de0e2316e430d5d9d9a1ec63a268f95e9f6,141.1919.630%

Thống kê top địa chỉ trữ ATT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 96.56% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 2.61% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 0.52% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 0.28% tổng cung toàn thị trường.