So sánh tiền ảo Solana (SOL) và Cardano (ADA)

So sánh Solana (SOL) và Cardano (ADA) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Solana (SOL)

Giá Solana (SOL) hôm nay là 34.91 USD (cập nhật lúc 03:27:00 2022/07/05). Giá Solana (SOL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.29%). Trong tuần vừa qua, giá SOL đã giảm -6.1%.

Trong 24 giờ qua, giá Solana (SOL) đạt mức cao nhất là $35.0604313712giá thấp nhất là $31.1399367566. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $3.9204946146.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 887,065,474 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 11,987,652,606 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Cardano (ADA)

Giá Cardano (ADA) hôm nay là 0.4587757090 USD (cập nhật lúc 03:27:00 2022/07/05). Giá Cardano (ADA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.29%). Trong tuần vừa qua, giá ADA đã giảm -6.1%.

Trong 24 giờ qua, giá Cardano (ADA) đạt mức cao nhất là $0.4681288827giá thấp nhất là $0.4380369857. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0300918969.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 768,749,903 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 15,478,646,727 USD.

So sánh giá Solana (SOL) và Cardano (ADA)

Solana Solana (SOL)Cardano Cardano (ADA)
Xếp hạng#9#8
Giá$34.91$0.4587757090
Giá (24h) $149.6044535424
4.29%
$0.0670339118
0.15%
Giá thấp / cao 24h$31.1399367566
$35.0604313712
$0.4380369857
$0.4681288827
Khối lượng giao dịch 24h887,065,474768,749,903
Vốn hóa$17,858,150,307$20,644,906,904
Giao dịch / Vốn hóa0.671270.74976
Chiếm thị phần1.3396%1.7297%
Tổng lưu hành11,987,652,606 SOL15,478,646,727 ADA
Tổng cung11,987,652,606 SOL15,478,646,727 ADA
Tổng cung tối đa- SOL45,000,000,000 ADA
Tỷ lệ lưu hành67.13%74.98%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Solana (SOL) và Cardano (ADA)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Solana (SOL) và Cardano (ADA)