So sánh tiền ảo Decentraland (MANA) và Helium (HNT)

So sánh Decentraland (MANA) và Helium (HNT) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Decentraland (MANA)

Giá Decentraland (MANA) hôm nay là 4.70 USD (cập nhật lúc 12:38:49 2021/11/30). Giá Decentraland (MANA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.46%). Trong tuần vừa qua, giá MANA đã tăng -8.1%.

Trong 24 giờ qua, giá Decentraland (MANA) đạt mức cao nhất là $5.8677755686giá thấp nhất là $4.3694808200. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $1.4982947486.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,215,001,242 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 8,581,604,420 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Helium (HNT)

Giá Helium (HNT) hôm nay là 39.58 USD (cập nhật lúc 12:38:30 2021/11/30). Giá Helium (HNT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.46%). Trong tuần vừa qua, giá HNT đã giảm -8.1%.

Trong 24 giờ qua, giá Helium (HNT) đạt mức cao nhất là $47.8844910303giá thấp nhất là $39.4772951662. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $8.4071958641.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 27,188,263 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,080,513,027 USD.

So sánh giá Decentraland (MANA) và Helium (HNT)

Decentraland Decentraland (MANA)Helium Helium (HNT)
Xếp hạng#23#46
Giá$4.70$39.58
Giá (24h) $-30.3754910275
-6.46%
$-69.4222736127
-1.75%
Giá thấp / cao 24h$4.3694808200
$5.8677755686
$39.4772951662
$47.8844910303
Khối lượng giao dịch 24h2,215,001,24227,188,263
Vốn hóa$10,318,819,128$8,827,195,369
Giao dịch / Vốn hóa0.831650.46227
Chiếm thị phần0.332%0.1579%
Tổng lưu hành8,581,604,420 MANA4,080,513,027 HNT
Tổng cung8,581,604,420 MANA4,080,513,027 HNT
Tổng cung tối đa- MANA223,000,000 HNT
Tỷ lệ lưu hành83.16%46.23%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Decentraland (MANA) và Helium (HNT)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Decentraland (MANA) và Helium (HNT)