So sánh tiền ảo XRP (XRP) và USD Coin (USDC)

So sánh XRP (XRP) và USD Coin (USDC) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo XRP (XRP)

Giá XRP (XRP) hôm nay là 1.00 USD (cập nhật lúc 12:18:26 2021/11/30). Giá XRP (XRP) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.42%). Trong tuần vừa qua, giá XRP đã giảm -0.11%.

Trong 24 giờ qua, giá XRP (XRP) đạt mức cao nhất là $1.0611185375giá thấp nhất là $0.9327714231. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1283471144.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,938,189,583 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 47,223,011,818 USD.

Tổng quan giá tiền ảo USD Coin (USDC)

Giá USD Coin (USDC) hôm nay là 0.9993468618 USD (cập nhật lúc 12:17:43 2021/11/30). Giá USD Coin (USDC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.42%). Trong tuần vừa qua, giá USDC đã giảm -0.11%.

Trong 24 giờ qua, giá USD Coin (USDC) đạt mức cao nhất là $1.0018180315giá thấp nhất là $0.9980651633. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0037528682.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 4,182,990,481 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 38,612,055,263 USD.

So sánh giá XRP (XRP) và USD Coin (USDC)

XRP XRP (XRP)USD Coin USD Coin (USDC)
Xếp hạng#7#8
Giá$1.00$0.9993468618
Giá (24h) $2.4242679554
2.42%
$-0.0019051649
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.9327714231
$1.0611185375
$0.9980651633
$1.0018180315
Khối lượng giao dịch 24h2,938,189,5834,182,990,481
Vốn hóa$100,135,789,419$38,612,055,263
Giao dịch / Vốn hóa0.471591
Chiếm thị phần1.8187%1.4862%
Tổng lưu hành47,223,011,818 XRP38,612,055,263 USDC
Tổng cung47,223,011,818 XRP38,612,055,263 USDC
Tổng cung tối đa100,000,000,000 XRP- USDC
Tỷ lệ lưu hành47.16%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá XRP (XRP) và USD Coin (USDC)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường XRP (XRP) và USD Coin (USDC)