So sánh tiền ảo sUSD (SUSD) và Sentinel Protocol (UPP)

So sánh sUSD (SUSD) và Sentinel Protocol (UPP) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo sUSD (SUSD)

Giá sUSD (SUSD) hôm nay là 0.9957216510 USD (cập nhật lúc 08:57:00 2024/04/18). Giá sUSD (SUSD) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.07%). Trong tuần vừa qua, giá SUSD đã giảm -25.19%.

Trong 24 giờ qua, giá sUSD (SUSD) đạt mức cao nhất là $0.9993227144giá thấp nhất là $0.9925201214. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0068025930.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,447,339 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 49,181,119 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Sentinel Protocol (UPP)

Giá Sentinel Protocol (UPP) hôm nay là 0.0811862516 USD (cập nhật lúc 08:57:00 2024/04/18). Giá Sentinel Protocol (UPP) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.07%). Trong tuần vừa qua, giá UPP đã giảm -25.19%.

Trong 24 giờ qua, giá Sentinel Protocol (UPP) đạt mức cao nhất là $0.1126473392giá thấp nhất là $0.0797928901. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0328544491.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,394,834 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 40,417,341 USD.

So sánh giá sUSD (SUSD) và Sentinel Protocol (UPP)

sUSD sUSD (SUSD)Sentinel Protocol Sentinel Protocol (UPP)
Xếp hạng#610#658
Giá$0.9957216510$0.0811862516
Giá (24h) $0.0655775011
0.07%
$-0.2787805380
-3.43%
Giá thấp / cao 24h$0.9925201214
$0.9993227144
$0.0797928901
$0.1126473392
Khối lượng giao dịch 24h2,447,3391,394,834
Vốn hóa$141,790,339$40,593,126
Giao dịch / Vốn hóa0.346860.99567
Chiếm thị phần0.0022%0%
Tổng lưu hành49,181,119 SUSD40,417,341 UPP
Tổng cung49,181,119 SUSD40,417,341 UPP
Tổng cung tối đa142,399,574 SUSD- UPP
Tỷ lệ lưu hành34.69%99.57%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá sUSD (SUSD) và Sentinel Protocol (UPP)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường sUSD (SUSD) và Sentinel Protocol (UPP)