So sánh tiền ảo PEAKDEFI (PEAK) và QASH (QASH)

So sánh PEAKDEFI (PEAK) và QASH (QASH) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo PEAKDEFI (PEAK)

Giá PEAKDEFI (PEAK) hôm nay là 0.0133336527 USD (cập nhật lúc 12:13:00 2022/08/18). Giá PEAKDEFI (PEAK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.97%). Trong tuần vừa qua, giá PEAK đã giảm -57.31%.

Trong 24 giờ qua, giá PEAKDEFI (PEAK) đạt mức cao nhất là $0.0157634429giá thấp nhất là $0.0133336527. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0024297903.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 110,329 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 18,060,662 USD.

Tổng quan giá tiền ảo QASH (QASH)

Giá QASH (QASH) hôm nay là 0.0205729253 USD (cập nhật lúc 12:13:00 2022/08/18). Giá QASH (QASH) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.97%). Trong tuần vừa qua, giá QASH đã giảm -57.31%.

Trong 24 giờ qua, giá QASH (QASH) đạt mức cao nhất là $0.0475734201giá thấp nhất là $0.0088037169. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0387697032.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 61,350 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 7,200,524 USD.

So sánh giá PEAKDEFI (PEAK) và QASH (QASH)

PEAKDEFI PEAKDEFI (PEAK)QASH QASH (QASH)
Xếp hạng#652#878
Giá$0.0133336527$0.0205729253
Giá (24h) $-0.1062169242
-7.97%
$0.1470302544
7.15%
Giá thấp / cao 24h$0.0133336527
$0.0157634429
$0.0088037169
$0.0475734201
Khối lượng giao dịch 24h110,32961,350
Vốn hóa$29,467,562$20,572,925
Giao dịch / Vốn hóa0.61290.35
Chiếm thị phần0%0.0006%
Tổng lưu hành18,060,662 PEAK7,200,524 QASH
Tổng cung18,060,662 PEAK7,200,524 QASH
Tổng cung tối đa- PEAK- QASH
Tỷ lệ lưu hành61.29%35%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá PEAKDEFI (PEAK) và QASH (QASH)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường PEAKDEFI (PEAK) và QASH (QASH)