So sánh tiền ảo Monsta Infinite (MONI) và AgeOfGods (AOG)

So sánh Monsta Infinite (MONI) và AgeOfGods (AOG) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Monsta Infinite (MONI)

Giá Monsta Infinite (MONI) hôm nay là 0.0097578027 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá Monsta Infinite (MONI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.24%). Trong tuần vừa qua, giá MONI đã giảm -4.03%.

Trong 24 giờ qua, giá Monsta Infinite (MONI) đạt mức cao nhất là $0.0102895206giá thấp nhất là $0.0096270060. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0006625146.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 168,596 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 879,699 USD.

Tổng quan giá tiền ảo AgeOfGods (AOG)

Giá AgeOfGods (AOG) hôm nay là 0.0067435736 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá AgeOfGods (AOG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.24%). Trong tuần vừa qua, giá AOG đã giảm -4.03%.

Trong 24 giờ qua, giá AgeOfGods (AOG) đạt mức cao nhất là $0.0067435736giá thấp nhất là $0.0059269533. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0008166202.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 420,117 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 697,787 USD.

So sánh giá Monsta Infinite (MONI) và AgeOfGods (AOG)

Monsta Infinite Monsta Infinite (MONI)AgeOfGods AgeOfGods (AOG)
Xếp hạng#1354#1418
Giá$0.0097578027$0.0067435736
Giá (24h) $-0.0023072702
-0.24%
$0.0920528611
13.65%
Giá thấp / cao 24h$0.0096270060
$0.0102895206
$0.0059269533
$0.0067435736
Khối lượng giao dịch 24h168,596420,117
Vốn hóa$2,634,607$1,820,765
Giao dịch / Vốn hóa0.33390.38324
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành879,699 MONI697,787 AOG
Tổng cung879,699 MONI697,787 AOG
Tổng cung tối đa270,000,000 MONI270,000,000 AOG
Tỷ lệ lưu hành33.39%38.32%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Monsta Infinite (MONI) và AgeOfGods (AOG)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Monsta Infinite (MONI) và AgeOfGods (AOG)