So sánh tiền ảo IDM Token (IDM) và NFTSocial (NSC)

So sánh IDM Token (IDM) và NFTSocial (NSC) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo IDM Token (IDM)

Giá IDM Token (IDM) hôm nay là 0.0008661724 USD (cập nhật lúc 13:09:00 2022/05/27). Giá IDM Token (IDM) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.47%). Trong tuần vừa qua, giá IDM đã giảm -94.67%.

Trong 24 giờ qua, giá IDM Token (IDM) đạt mức cao nhất là $0.0009991097giá thấp nhất là $0.0008661724. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0001329373.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,567 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo NFTSocial (NSC)

Giá NFTSocial (NSC) hôm nay là 0.0000000384 USD (cập nhật lúc 13:09:00 2022/05/27). Giá NFTSocial (NSC) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.47%). Trong tuần vừa qua, giá NSC đã giảm -94.67%.

Trong 24 giờ qua, giá NFTSocial (NSC) đạt mức cao nhất là $0.0000021479giá thấp nhất là $0.0000000384. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000021095.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 21 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá IDM Token (IDM) và NFTSocial (NSC)

IDM Token IDM Token (IDM)NFTSocial NFTSocial (NSC)
Xếp hạng#6100#8155
Giá$0.0008661724$0.0000000384
Giá (24h) $-0.0064704714
-7.47%
$-0.0000011247
-29.31%
Giá thấp / cao 24h$0.0008661724
$0.0009991097
$0.0000000384
$0.0000021479
Khối lượng giao dịch 24h2,56721
Vốn hóa$866,172$15
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 IDM0 NSC
Tổng cung0 IDM0 NSC
Tổng cung tối đa1,000,000,000 IDM400,000,000 NSC
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá IDM Token (IDM) và NFTSocial (NSC)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường IDM Token (IDM) và NFTSocial (NSC)