So sánh tiền ảo IDM Token (IDM) và NFTmall (GEM)

So sánh IDM Token (IDM) và NFTmall (GEM) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo IDM Token (IDM)

Giá IDM Token (IDM) hôm nay là 0.0008847768 USD (cập nhật lúc 12:17:00 2022/05/27). Giá IDM Token (IDM) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.21%). Trong tuần vừa qua, giá IDM đã giảm -18.8%.

Trong 24 giờ qua, giá IDM Token (IDM) đạt mức cao nhất là $0.0009991097giá thấp nhất là $0.0008725066. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0001266030.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,607 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo NFTmall (GEM)

Giá NFTmall (GEM) hôm nay là 0.0304316288 USD (cập nhật lúc 12:17:00 2022/05/27). Giá NFTmall (GEM) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.21%). Trong tuần vừa qua, giá GEM đã giảm -18.8%.

Trong 24 giờ qua, giá NFTmall (GEM) đạt mức cao nhất là $0.0360591695giá thấp nhất là $0.0293218567. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0067373129.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,087 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá IDM Token (IDM) và NFTmall (GEM)

IDM Token IDM Token (IDM)NFTmall NFTmall (GEM)
Xếp hạng#6094#5724
Giá$0.0008847768$0.0304316288
Giá (24h) $-0.0063803498
-7.21%
$-0.0764615884
-2.51%
Giá thấp / cao 24h$0.0008725066
$0.0009991097
$0.0293218567
$0.0360591695
Khối lượng giao dịch 24h2,6075,087
Vốn hóa$884,777$608,633
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 IDM0 GEM
Tổng cung0 IDM0 GEM
Tổng cung tối đa1,000,000,000 IDM20,000,000 GEM
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá IDM Token (IDM) và NFTmall (GEM)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường IDM Token (IDM) và NFTmall (GEM)