So sánh tiền ảo GateToken (GT) và Theta Fuel (TFUEL)

So sánh GateToken (GT) và Theta Fuel (TFUEL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GateToken (GT)

Giá GateToken (GT) hôm nay là 4.39 USD (cập nhật lúc 23:03:00 2022/10/06). Giá GateToken (GT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.12%). Trong tuần vừa qua, giá GT đã tăng -2.55%.

Trong 24 giờ qua, giá GateToken (GT) đạt mức cao nhất là $4.4546720190giá thấp nhất là $4.3012761262. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1533958928.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,196,339 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 475,362,937 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Theta Fuel (TFUEL)

Giá Theta Fuel (TFUEL) hôm nay là 0.0528045467 USD (cập nhật lúc 23:03:00 2022/10/06). Giá Theta Fuel (TFUEL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.12%). Trong tuần vừa qua, giá TFUEL đã giảm -2.55%.

Trong 24 giờ qua, giá Theta Fuel (TFUEL) đạt mức cao nhất là $0.0530337568giá thấp nhất là $0.0515501664. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0014835904.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,234,937 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 279,928,223 USD.

So sánh giá GateToken (GT) và Theta Fuel (TFUEL)

GateToken GateToken (GT)Theta Fuel Theta Fuel (TFUEL)
Xếp hạng#74#114
Giá$4.39$0.0528045467
Giá (24h) $0.5351561156
0.12%
$0.0836169713
1.58%
Giá thấp / cao 24h$4.3012761262
$4.4546720190
$0.0515501664
$0.0530337568
Khối lượng giao dịch 24h2,196,3396,234,937
Vốn hóa$1,317,219,601$279,928,223
Giao dịch / Vốn hóa0.360881
Chiếm thị phần0.0493%0.029%
Tổng lưu hành475,362,937 GT279,928,223 TFUEL
Tổng cung475,362,937 GT279,928,223 TFUEL
Tổng cung tối đa- GT- TFUEL
Tỷ lệ lưu hành36.09%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GateToken (GT) và Theta Fuel (TFUEL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GateToken (GT) và Theta Fuel (TFUEL)