So sánh tiền ảo GateToken (GT) và Kadena (KDA)

So sánh GateToken (GT) và Kadena (KDA) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GateToken (GT)

Giá GateToken (GT) hôm nay là 4.39 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá GateToken (GT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.67%). Trong tuần vừa qua, giá GT đã tăng 2.42%.

Trong 24 giờ qua, giá GateToken (GT) đạt mức cao nhất là $4.4546720190giá thấp nhất là $4.3012761262. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1533958928.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,202,939 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 474,891,140 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Kadena (KDA)

Giá Kadena (KDA) hôm nay là 1.43 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá Kadena (KDA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.67%). Trong tuần vừa qua, giá KDA đã tăng 2.42%.

Trong 24 giờ qua, giá Kadena (KDA) đạt mức cao nhất là $1.4752299499giá thấp nhất là $1.3835259759. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0917039739.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 13,939,561 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 282,930,301 USD.

So sánh giá GateToken (GT) và Kadena (KDA)

GateToken GateToken (GT)Kadena Kadena (KDA)
Xếp hạng#73#112
Giá$4.39$1.43
Giá (24h) $-2.9328395016
-0.67%
$2.3371991129
1.64%
Giá thấp / cao 24h$4.3012761262
$4.4546720190
$1.3835259759
$1.4752299499
Khối lượng giao dịch 24h2,202,93913,939,561
Vốn hóa$1,315,912,264$1,428,600,034
Giao dịch / Vốn hóa0.360880.19805
Chiếm thị phần0.0493%0.0294%
Tổng lưu hành474,891,140 GT282,930,301 KDA
Tổng cung474,891,140 GT282,930,301 KDA
Tổng cung tối đa- GT1,000,000,000 KDA
Tỷ lệ lưu hành36.09%19.8%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GateToken (GT) và Kadena (KDA)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GateToken (GT) và Kadena (KDA)