So sánh tiền ảo GameZone (GZONE) và StaFi (FIS)

So sánh GameZone (GZONE) và StaFi (FIS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo GameZone (GZONE)

Giá GameZone (GZONE) hôm nay là 0.0205800775 USD (cập nhật lúc 23:53:00 2023/06/01). Giá GameZone (GZONE) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.58%). Trong tuần vừa qua, giá GZONE đã tăng -3.69%.

Trong 24 giờ qua, giá GameZone (GZONE) đạt mức cao nhất là $0.0213210988giá thấp nhất là $0.0197587417. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0015623572.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 12,016 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 17,289,679 USD.

Tổng quan giá tiền ảo StaFi (FIS)

Giá StaFi (FIS) hôm nay là 0.3406057494 USD (cập nhật lúc 23:53:00 2023/06/01). Giá StaFi (FIS) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.58%). Trong tuần vừa qua, giá FIS đã giảm -3.69%.

Trong 24 giờ qua, giá StaFi (FIS) đạt mức cao nhất là $0.3773644783giá thấp nhất là $0.3382918326. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0390726457.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,912,532 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 20,590,299 USD.

So sánh giá GameZone (GZONE) và StaFi (FIS)

GameZone GameZone (GZONE)StaFi StaFi (FIS)
Xếp hạng#656#605
Giá$0.0205800775$0.3406057494
Giá (24h) $0.0118519577
0.58%
$0.0479253816
0.14%
Giá thấp / cao 24h$0.0197587417
$0.0213210988
$0.3382918326
$0.3773644783
Khối lượng giao dịch 24h12,0161,912,532
Vốn hóa$17,289,679$39,139,597
Giao dịch / Vốn hóa10.52607
Chiếm thị phần0%0.0018%
Tổng lưu hành17,289,679 GZONE20,590,299 FIS
Tổng cung17,289,679 GZONE20,590,299 FIS
Tổng cung tối đa- GZONE114,911,733 FIS
Tỷ lệ lưu hành100%52.61%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá GameZone (GZONE) và StaFi (FIS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường GameZone (GZONE) và StaFi (FIS)