So sánh tiền ảo FiboDex (FIBO) và Kabosu (KABOSU)

So sánh FiboDex (FIBO) và Kabosu (KABOSU) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo FiboDex (FIBO)

Giá FiboDex (FIBO) hôm nay là 0.0000000110 USD (cập nhật lúc 10:38:00 2022/11/28). Giá FiboDex (FIBO) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.01%). Trong tuần vừa qua, giá FIBO đã tăng 18.39%.

Trong 24 giờ qua, giá FiboDex (FIBO) đạt mức cao nhất là $0.0000000127giá thấp nhất là $0.0000000090. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000037.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 12,467 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Kabosu (KABOSU)

Giá Kabosu (KABOSU) hôm nay là 0.0000000021 USD (cập nhật lúc 10:42:00 2022/11/28). Giá Kabosu (KABOSU) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.01%). Trong tuần vừa qua, giá KABOSU đã tăng 18.39%.

Trong 24 giờ qua, giá Kabosu (KABOSU) đạt mức cao nhất là $0.0000000023giá thấp nhất là $0.0000000020. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000002.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 323 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá FiboDex (FIBO) và Kabosu (KABOSU)

FiboDex FiboDex (FIBO)Kabosu Kabosu (KABOSU)
Xếp hạng#4538#6086
Giá$0.0000000110$0.0000000021
Giá (24h) $0.0000000001
0.01%
$-0.0000000060
-2.84%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000090
$0.0000000127
$0.0000000020
$0.0000000023
Khối lượng giao dịch 24h12,467323
Vốn hóa$1,099,589$0
Giao dịch / Vốn hóa0-
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 FIBO0 KABOSU
Tổng cung0 FIBO0 KABOSU
Tổng cung tối đa100,000,000,000,000 FIBO1 KABOSU
Tỷ lệ lưu hành0%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá FiboDex (FIBO) và Kabosu (KABOSU)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường FiboDex (FIBO) và Kabosu (KABOSU)