So sánh tiền ảo Doge Dash (DOGEDASH) và Symbiosis (SIS)

So sánh Doge Dash (DOGEDASH) và Symbiosis (SIS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Doge Dash (DOGEDASH)

Giá Doge Dash (DOGEDASH) hôm nay là 0.0001303904 USD (cập nhật lúc 20:38:00 2022/10/25). Giá Doge Dash (DOGEDASH) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.83%). Trong tuần vừa qua, giá DOGEDASH đã tăng 90.3%.

Trong 24 giờ qua, giá Doge Dash (DOGEDASH) đạt mức cao nhất là $0.0001303904giá thấp nhất là $0.0001251712. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000052191.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 7,047,192 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Symbiosis (SIS)

Giá Symbiosis (SIS) hôm nay là 0.4892865684 USD (cập nhật lúc 00:23:00 2023/12/10). Giá Symbiosis (SIS) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.83%). Trong tuần vừa qua, giá SIS đã tăng 90.3%.

Trong 24 giờ qua, giá Symbiosis (SIS) đạt mức cao nhất là $0.5032213470giá thấp nhất là $0.3033092471. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1999120999.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 14,245,598 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 25,727,772 USD.

So sánh giá Doge Dash (DOGEDASH) và Symbiosis (SIS)

Doge Dash Doge Dash (DOGEDASH)Symbiosis Symbiosis (SIS)
Xếp hạng#832#674
Giá$0.0001303904$0.4892865684
Giá (24h) $0.0001087449
0.83%
$8.7545896387
17.89%
Giá thấp / cao 24h$0.0001251712
$0.0001303904
$0.3033092471
$0.5032213470
Khối lượng giao dịch 24h014,245,598
Vốn hóa$13,039,035$48,802,003
Giao dịch / Vốn hóa0.540470.52719
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành7,047,192 DOGEDASH25,727,772 SIS
Tổng cung7,047,192 DOGEDASH25,727,772 SIS
Tổng cung tối đa100,000,000,000 DOGEDASH- SIS
Tỷ lệ lưu hành54.05%52.72%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Doge Dash (DOGEDASH) và Symbiosis (SIS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Doge Dash (DOGEDASH) và Symbiosis (SIS)