So sánh tiền ảo Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)

So sánh Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Convex Finance (CVX)

Giá Convex Finance (CVX) hôm nay là 4.25 USD (cập nhật lúc 23:32:00 2023/06/01). Giá Convex Finance (CVX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.34%). Trong tuần vừa qua, giá CVX đã giảm 0.63%.

Trong 24 giờ qua, giá Convex Finance (CVX) đạt mức cao nhất là $4.6608459363giá thấp nhất là $4.1147001104. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.5461458259.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,837,219 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 330,068,134 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Casper (CSPR)

Giá Casper (CSPR) hôm nay là 0.0474210966 USD (cập nhật lúc 23:32:00 2023/06/01). Giá Casper (CSPR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.34%). Trong tuần vừa qua, giá CSPR đã tăng 0.63%.

Trong 24 giờ qua, giá Casper (CSPR) đạt mức cao nhất là $0.0527669012giá thấp nhất là $0.0471474086. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0056194926.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 4,486,302 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 525,034,163 USD.

So sánh giá Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)

Convex Finance Convex Finance (CVX)Casper Casper (CSPR)
Xếp hạng#99#75
Giá$4.25$0.0474210966
Giá (24h) $1.4402297514
0.34%
$-0.0369369475
-0.78%
Giá thấp / cao 24h$4.1147001104
$4.6608459363
$0.0471474086
$0.0527669012
Khối lượng giao dịch 24h5,837,2194,486,302
Vốn hóa$424,976,635$557,454,925
Giao dịch / Vốn hóa0.776670.94184
Chiếm thị phần0.0291%0.0463%
Tổng lưu hành330,068,134 CVX525,034,163 CSPR
Tổng cung330,068,134 CVX525,034,163 CSPR
Tổng cung tối đa100,000,000 CVX- CSPR
Tỷ lệ lưu hành77.67%94.18%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)