So sánh tiền ảo Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)

So sánh Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Convex Finance (CVX)

Giá Convex Finance (CVX) hôm nay là 2.35 USD (cập nhật lúc 10:22:00 2024/05/13). Giá Convex Finance (CVX) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.64%). Trong tuần vừa qua, giá CVX đã giảm -7.11%.

Trong 24 giờ qua, giá Convex Finance (CVX) đạt mức cao nhất là $2.7062618143giá thấp nhất là $2.2774888314. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4287729830.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,050,539 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 224,606,287 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Casper (CSPR)

Giá Casper (CSPR) hôm nay là 0.0274639260 USD (cập nhật lúc 10:22:00 2024/05/13). Giá Casper (CSPR) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.64%). Trong tuần vừa qua, giá CSPR đã giảm -7.11%.

Trong 24 giờ qua, giá Casper (CSPR) đạt mức cao nhất là $0.0304327132giá thấp nhất là $0.0272125191. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0032201940.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 4,488,515 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 329,705,031 USD.

So sánh giá Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)

Convex Finance Convex Finance (CVX)Casper Casper (CSPR)
Xếp hạng#257#178
Giá$2.35$0.0274639260
Giá (24h) $-10.9067373836
-4.64%
$-0.0997292382
-3.63%
Giá thấp / cao 24h$2.2774888314
$2.7062618143
$0.0272125191
$0.0304327132
Khối lượng giao dịch 24h5,050,5394,488,515
Vốn hóa$235,164,936$346,004,585
Giao dịch / Vốn hóa0.95510.95289
Chiếm thị phần0.0101%0.0148%
Tổng lưu hành224,606,287 CVX329,705,031 CSPR
Tổng cung224,606,287 CVX329,705,031 CSPR
Tổng cung tối đa100,000,000 CVX- CSPR
Tỷ lệ lưu hành95.51%95.29%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Convex Finance (CVX) và Casper (CSPR)