So sánh tiền ảo Alpha Quark Token (AQT) và RichQUACK.com (QUACK)

So sánh Alpha Quark Token (AQT) và RichQUACK.com (QUACK) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Alpha Quark Token (AQT)

Giá Alpha Quark Token (AQT) hôm nay là 1.34 USD (cập nhật lúc 07:58:00 2024/04/18). Giá Alpha Quark Token (AQT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.60%). Trong tuần vừa qua, giá AQT đã giảm -13.62%.

Trong 24 giờ qua, giá Alpha Quark Token (AQT) đạt mức cao nhất là $1.7925416405giá thấp nhất là $1.3306994508. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4618421897.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,249,618 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 35,651,150 USD.

Tổng quan giá tiền ảo RichQUACK.com (QUACK)

Giá RichQUACK.com (QUACK) hôm nay là 0.0000000010 USD (cập nhật lúc 07:59:00 2024/04/18). Giá RichQUACK.com (QUACK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.60%). Trong tuần vừa qua, giá QUACK đã giảm -13.62%.

Trong 24 giờ qua, giá RichQUACK.com (QUACK) đạt mức cao nhất là $0.0000000013giá thấp nhất là $0.0000000010. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000003.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,068,668 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 45,899,201 USD.

So sánh giá Alpha Quark Token (AQT) và RichQUACK.com (QUACK)

Alpha Quark Token Alpha Quark Token (AQT)RichQUACK.com RichQUACK.com (QUACK)
Xếp hạng#687#624
Giá$1.34$0.0000000010
Giá (24h) $-4.8128760514
-3.60%
$-0.0000000021
-2.00%
Giá thấp / cao 24h$1.3306994508
$1.7925416405
$0.0000000010
$0.0000000013
Khối lượng giao dịch 24h1,249,6181,068,668
Vốn hóa$40,146,510$48,699,729
Giao dịch / Vốn hóa0.888030.94249
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành35,651,150 AQT45,899,201 QUACK
Tổng cung35,651,150 AQT45,899,201 QUACK
Tổng cung tối đa30,000,000 AQT- QUACK
Tỷ lệ lưu hành88.8%94.25%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Alpha Quark Token (AQT) và RichQUACK.com (QUACK)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Alpha Quark Token (AQT) và RichQUACK.com (QUACK)