So sánh tiền ảo Zyro (ZYRO) và Xpansion Game (XPS)

So sánh Zyro (ZYRO) và Xpansion Game (XPS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Zyro (ZYRO)

Giá Zyro (ZYRO) hôm nay là 0.0000682848 USD (cập nhật lúc 01:12:00 2023/07/17). Giá Zyro (ZYRO) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá ZYRO đã tăng 7.71%.

Trong 24 giờ qua, giá Zyro (ZYRO) đạt mức cao nhất là $0.0000682848giá thấp nhất là $0.0000682848. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Xpansion Game (XPS)

Giá Xpansion Game (XPS) hôm nay là 0.0005824417 USD (cập nhật lúc 01:01:00 2023/12/10). Giá Xpansion Game (XPS) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá XPS đã tăng 7.71%.

Trong 24 giờ qua, giá Xpansion Game (XPS) đạt mức cao nhất là $0.0005824417giá thấp nhất là $0.0005407275. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000417142.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Zyro (ZYRO) và Xpansion Game (XPS)

Zyro Zyro (ZYRO)Xpansion Game Xpansion Game (XPS)
Xếp hạng#8466#8169
Giá$0.0000682848$0.0005824417
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0000682848
$0.0000682848
$0.0005407275
$0.0005824417
Khối lượng giao dịch 24h00
Vốn hóa$20,485$582,442
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 ZYRO0 XPS
Tổng cung0 ZYRO0 XPS
Tổng cung tối đa- ZYRO1,000,000,000 XPS
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Zyro (ZYRO) và Xpansion Game (XPS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Zyro (ZYRO) và Xpansion Game (XPS)