So sánh tiền ảo Zynecoin (ZYN) và Mysterium (MYST)

So sánh Zynecoin (ZYN) và Mysterium (MYST) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Zynecoin (ZYN)

Giá Zynecoin (ZYN) hôm nay là 0.0792584404 USD (cập nhật lúc 00:23:00 2023/12/10). Giá Zynecoin (ZYN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.61%). Trong tuần vừa qua, giá ZYN đã giảm 40.07%.

Trong 24 giờ qua, giá Zynecoin (ZYN) đạt mức cao nhất là $0.0989475635giá thấp nhất là $0.0767194080. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0222281555.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7,107 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 3,379,987 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Mysterium (MYST)

Giá Mysterium (MYST) hôm nay là 0.2383275144 USD (cập nhật lúc 00:23:00 2023/12/10). Giá Mysterium (MYST) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.61%). Trong tuần vừa qua, giá MYST đã tăng 40.07%.

Trong 24 giờ qua, giá Mysterium (MYST) đạt mức cao nhất là $0.2759991335giá thấp nhất là $0.1877692145. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0882299190.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 160,969 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,774,565 USD.

So sánh giá Zynecoin (ZYN) và Mysterium (MYST)

Zynecoin Zynecoin (ZYN)Mysterium Mysterium (MYST)
Xếp hạng#1213#1119
Giá$0.0792584404$0.2383275144
Giá (24h) $-0.1272716447
-1.61%
$-1.4123501424
-5.93%
Giá thấp / cao 24h$0.0767194080
$0.0989475635
$0.1877692145
$0.2759991335
Khối lượng giao dịch 24h7,107160,969
Vốn hóa$7,724,874$7,729,763
Giao dịch / Vốn hóa0.437550.61769
Chiếm thị phần0%0.0003%
Tổng lưu hành3,379,987 ZYN4,774,565 MYST
Tổng cung3,379,987 ZYN4,774,565 MYST
Tổng cung tối đa- ZYN32,433,365 MYST
Tỷ lệ lưu hành43.75%61.77%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Zynecoin (ZYN) và Mysterium (MYST)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Zynecoin (ZYN) và Mysterium (MYST)