So sánh tiền ảo ZUSD (ZUSD) và Realio Network (RIO)

So sánh ZUSD (ZUSD) và Realio Network (RIO) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo ZUSD (ZUSD)

Giá ZUSD (ZUSD) hôm nay là 1.00 USD (cập nhật lúc 00:48:00 2023/12/10). Giá ZUSD (ZUSD) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.38%). Trong tuần vừa qua, giá ZUSD đã tăng 11.81%.

Trong 24 giờ qua, giá ZUSD (ZUSD) đạt mức cao nhất là $1.0068584109giá thấp nhất là $0.9958170442. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0110413667.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,375 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,472,651 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Realio Network (RIO)

Giá Realio Network (RIO) hôm nay là 0.7131294772 USD (cập nhật lúc 00:49:00 2023/12/10). Giá Realio Network (RIO) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.38%). Trong tuần vừa qua, giá RIO đã tăng 11.81%.

Trong 24 giờ qua, giá Realio Network (RIO) đạt mức cao nhất là $0.7741186518giá thấp nhất là $0.5962576948. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1778609570.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7,081,539 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,684,202 USD.

So sánh giá ZUSD (ZUSD) và Realio Network (RIO)

ZUSD ZUSD (ZUSD)Realio Network Realio Network (RIO)
Xếp hạng#1417#1128
Giá$1.00$0.7131294772
Giá (24h) $0.3801002711
0.38%
$1.0502673566
1.47%
Giá thấp / cao 24h$0.9958170442
$1.0068584109
$0.5962576948
$0.7741186518
Khối lượng giao dịch 24h2,3757,081,539
Vốn hóa$2,123,021$53,484,711
Giao dịch / Vốn hóa0.693660.08758
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành1,472,651 ZUSD4,684,202 RIO
Tổng cung1,472,651 ZUSD4,684,202 RIO
Tổng cung tối đa- ZUSD75,000,000 RIO
Tỷ lệ lưu hành69.37%8.76%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá ZUSD (ZUSD) và Realio Network (RIO)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường ZUSD (ZUSD) và Realio Network (RIO)