So sánh tiền ảo ZUNA (ZUNA) và AutoShark (JAWS)

So sánh ZUNA (ZUNA) và AutoShark (JAWS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo ZUNA (ZUNA)

Giá ZUNA (ZUNA) hôm nay là 0.0000000002 USD (cập nhật lúc 14:49:00 2024/05/22). Giá ZUNA (ZUNA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá ZUNA đã giảm 8.16%.

Trong 24 giờ qua, giá ZUNA (ZUNA) đạt mức cao nhất là $0.0000000002giá thấp nhất là $0.0000000002. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo AutoShark (JAWS)

Giá AutoShark (JAWS) hôm nay là 0.0002637581 USD (cập nhật lúc 15:13:00 2024/05/22). Giá AutoShark (JAWS) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá JAWS đã tăng 8.16%.

Trong 24 giờ qua, giá AutoShark (JAWS) đạt mức cao nhất là $0.0002639230giá thấp nhất là $0.0002343810. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000295420.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá ZUNA (ZUNA) và AutoShark (JAWS)

ZUNA ZUNA (ZUNA)AutoShark AutoShark (JAWS)
Xếp hạng#9207#8241
Giá$0.0000000002$0.0002637581
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$-0.0002094737
-0.79%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000002
$0.0000000002
$0.0002343810
$0.0002639230
Khối lượng giao dịch 24h07
Vốn hóa$194,171$131,879
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 ZUNA0 JAWS
Tổng cung0 ZUNA0 JAWS
Tổng cung tối đa1,000,000,000,000,000 ZUNA500,000,000 JAWS
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá ZUNA (ZUNA) và AutoShark (JAWS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường ZUNA (ZUNA) và AutoShark (JAWS)