So sánh tiền ảo Zuflo Coin (ZFL) và USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole))

So sánh Zuflo Coin (ZFL) và USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole)) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Zuflo Coin (ZFL)

Giá Zuflo Coin (ZFL) hôm nay là 0.0001909053 USD (cập nhật lúc 01:18:00 2022/10/04). Giá Zuflo Coin (ZFL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá ZFL đã tăng 0.09%.

Trong 24 giờ qua, giá Zuflo Coin (ZFL) đạt mức cao nhất là $0.0001909053giá thấp nhất là $0.0001909053. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 12,398 USD.

Tổng quan giá tiền ảo USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole))

Giá USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole)) hôm nay là 1.00 USD (cập nhật lúc 23:58:00 2023/12/09). Giá USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole)) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.00%). Trong tuần vừa qua, giá USDC(WormHole) đã tăng 0.09%.

Trong 24 giờ qua, giá USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole)) đạt mức cao nhất là $1.0001094594giá thấp nhất là $0.9946394242. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0054700352.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7,202,009 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Zuflo Coin (ZFL) và USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole))

Zuflo Coin Zuflo Coin (ZFL)USD Coin (Wormhole) USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole))
Xếp hạng#2481#2252
Giá$0.0001909053$1.00
Giá (24h) $0.0000000000
0.00%
$0.0946239607
0.09%
Giá thấp / cao 24h$0.0001909053
$0.0001909053
$0.9946394242
$1.0001094594
Khối lượng giao dịch 24h07,202,009
Vốn hóa$95,453$0
Giao dịch / Vốn hóa0.12989-
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành12,398 ZFL0 USDC(WormHole)
Tổng cung12,398 ZFL0 USDC(WormHole)
Tổng cung tối đa- ZFL- USDC(WormHole)
Tỷ lệ lưu hành12.99%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Zuflo Coin (ZFL) và USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole))

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Zuflo Coin (ZFL) và USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole))