So sánh tiền ảo ZigZag (ZZ) và Sektor Token (SEKTOR)

So sánh ZigZag (ZZ) và Sektor Token (SEKTOR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo ZigZag (ZZ)

Giá ZigZag (ZZ) hôm nay là 0.0251810633 USD (cập nhật lúc 15:03:00 2024/05/22). Giá ZigZag (ZZ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.05%). Trong tuần vừa qua, giá ZZ đã tăng 59.52%.

Trong 24 giờ qua, giá ZigZag (ZZ) đạt mức cao nhất là $0.0269090137giá thấp nhất là $0.0198182819. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0070907318.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 102,341 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Sektor Token (SEKTOR)

Giá Sektor Token (SEKTOR) hôm nay là 0.0203863364 USD (cập nhật lúc 18:47:00 2022/08/10). Giá Sektor Token (SEKTOR) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.05%). Trong tuần vừa qua, giá SEKTOR đã tăng 59.52%.

Trong 24 giờ qua, giá Sektor Token (SEKTOR) đạt mức cao nhất là $0.0203878252giá thấp nhất là $0.0127780851. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0076097401.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 122,058 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá ZigZag (ZZ) và Sektor Token (SEKTOR)

ZigZag ZigZag (ZZ)Sektor Token Sektor Token (SEKTOR)
Xếp hạng#3841#3777
Giá$0.0251810633$0.0203863364
Giá (24h) $-0.0515587798
-2.05%
$1.2133756779
59.52%
Giá thấp / cao 24h$0.0198182819
$0.0269090137
$0.0127780851
$0.0203878252
Khối lượng giao dịch 24h102,341122,058
Vốn hóa$2,518,106$20,386,336
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 ZZ0 SEKTOR
Tổng cung0 ZZ0 SEKTOR
Tổng cung tối đa100,000,000 ZZ1,000,000,000 SEKTOR
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá ZigZag (ZZ) và Sektor Token (SEKTOR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường ZigZag (ZZ) và Sektor Token (SEKTOR)