So sánh tiền ảo ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)

So sánh ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo ZigZag (ZZ)

Giá ZigZag (ZZ) hôm nay là 0.0266350234 USD (cập nhật lúc 00:19:00 2024/04/17). Giá ZigZag (ZZ) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.52%). Trong tuần vừa qua, giá ZZ đã giảm -1.41%.

Trong 24 giờ qua, giá ZigZag (ZZ) đạt mức cao nhất là $0.0423158878giá thấp nhất là $0.0205027020. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0218131858.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 109,110 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo AvaXlauncher (AVXL)

Giá AvaXlauncher (AVXL) hôm nay là 0.0000604434 USD (cập nhật lúc 01:00:00 2023/07/30). Giá AvaXlauncher (AVXL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.52%). Trong tuần vừa qua, giá AVXL đã giảm -1.41%.

Trong 24 giờ qua, giá AvaXlauncher (AVXL) đạt mức cao nhất là $0.0000604434giá thấp nhất là $0.0000604434. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)

ZigZag ZigZag (ZZ)AvaXlauncher AvaXlauncher (AVXL)
Xếp hạng#3702#8494
Giá$0.0266350234$0.0000604434
Giá (24h) $0.0936502425
3.52%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0205027020
$0.0423158878
$0.0000604434
$0.0000604434
Khối lượng giao dịch 24h109,1100
Vốn hóa$2,663,502$120,887
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 ZZ0 AVXL
Tổng cung0 ZZ0 AVXL
Tổng cung tối đa100,000,000 ZZ2,000,000,000 AVXL
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)