So sánh tiền ảo ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)

So sánh ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo ZigZag (ZZ)

Giá ZigZag (ZZ) hôm nay là 0.5529400754 USD (cập nhật lúc 10:28:00 2023/03/22). Giá ZigZag (ZZ) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (19.15%). Trong tuần vừa qua, giá ZZ đã tăng 0.65%.

Trong 24 giờ qua, giá ZigZag (ZZ) đạt mức cao nhất là $0.6096441614giá thấp nhất là $0.3514235247. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.2582206368.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,664,911 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo AvaXlauncher (AVXL)

Giá AvaXlauncher (AVXL) hôm nay là 0.0001547560 USD (cập nhật lúc 10:28:00 2023/03/22). Giá AvaXlauncher (AVXL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (19.15%). Trong tuần vừa qua, giá AVXL đã tăng 0.65%.

Trong 24 giờ qua, giá AvaXlauncher (AVXL) đạt mức cao nhất là $0.0001576810giá thấp nhất là $0.0001505075. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000071735.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 51,613 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)

ZigZag ZigZag (ZZ)AvaXlauncher AvaXlauncher (AVXL)
Xếp hạng#2686#4058
Giá$0.5529400754$0.0001547560
Giá (24h) $10.5892217113
19.15%
$0.0001122331
0.73%
Giá thấp / cao 24h$0.3514235247
$0.6096441614
$0.0001505075
$0.0001576810
Khối lượng giao dịch 24h2,664,91151,613
Vốn hóa$55,294,008$309,512
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 ZZ0 AVXL
Tổng cung0 ZZ0 AVXL
Tổng cung tối đa100,000,000 ZZ2,000,000,000 AVXL
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường ZigZag (ZZ) và AvaXlauncher (AVXL)