So sánh tiền ảo ZEON (ZEON) và Meter Governance (MTRG)

So sánh ZEON (ZEON) và Meter Governance (MTRG) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo ZEON (ZEON)

Giá ZEON (ZEON) hôm nay là 0.0011678078 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá ZEON (ZEON) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.54%). Trong tuần vừa qua, giá ZEON đã tăng -1.59%.

Trong 24 giờ qua, giá ZEON (ZEON) đạt mức cao nhất là $0.0012030306giá thấp nhất là $0.0011574291. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000456015.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 30,154 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 35,652,125 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Meter Governance (MTRG)

Giá Meter Governance (MTRG) hôm nay là 1.81 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá Meter Governance (MTRG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.54%). Trong tuần vừa qua, giá MTRG đã giảm -1.59%.

Trong 24 giờ qua, giá Meter Governance (MTRG) đạt mức cao nhất là $1.8571377500giá thấp nhất là $1.7596850399. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0974527101.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 65,709 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 39,062,160 USD.

So sánh giá ZEON (ZEON) và Meter Governance (MTRG)

ZEON ZEON (ZEON)Meter Governance Meter Governance (MTRG)
Xếp hạng#441#425
Giá$0.0011678078$1.81
Giá (24h) $-0.0017968375
-1.54%
$4.2896604407
2.37%
Giá thấp / cao 24h$0.0011574291
$0.0012030306
$1.7596850399
$1.8571377500
Khối lượng giao dịch 24h30,15465,709
Vốn hóa$58,390,390$81,480,807
Giao dịch / Vốn hóa0.610580.4794
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành35,652,125 ZEON39,062,160 MTRG
Tổng cung35,652,125 ZEON39,062,160 MTRG
Tổng cung tối đa- ZEON- MTRG
Tỷ lệ lưu hành61.06%47.94%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá ZEON (ZEON) và Meter Governance (MTRG)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường ZEON (ZEON) và Meter Governance (MTRG)