So sánh tiền ảo Yield Guild Games (YGG) và Syscoin (SYS)

So sánh Yield Guild Games (YGG) và Syscoin (SYS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Yield Guild Games (YGG)

Giá Yield Guild Games (YGG) hôm nay là 0.8218596744 USD (cập nhật lúc 07:59:00 2024/04/18). Giá Yield Guild Games (YGG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.68%). Trong tuần vừa qua, giá YGG đã giảm -23.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Yield Guild Games (YGG) đạt mức cao nhất là $1.3923220168giá thấp nhất là $0.7822329429. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.6100890739.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 84,742,457 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 297,293,159 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Syscoin (SYS)

Giá Syscoin (SYS) hôm nay là 0.2098016702 USD (cập nhật lúc 07:59:00 2024/04/18). Giá Syscoin (SYS) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.68%). Trong tuần vừa qua, giá SYS đã giảm -23.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Syscoin (SYS) đạt mức cao nhất là $0.3026820743giá thấp nhất là $0.2049729245. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0977091497.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,919,094 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 164,468,107 USD.

So sánh giá Yield Guild Games (YGG) và Syscoin (SYS)

Yield Guild Games Yield Guild Games (YGG)Syscoin Syscoin (SYS)
Xếp hạng#196#306
Giá$0.8218596744$0.2098016702
Giá (24h) $-3.0277092943
-3.68%
$-1.0439497871
-4.98%
Giá thấp / cao 24h$0.7822329429
$1.3923220168
$0.2049729245
$0.3026820743
Khối lượng giao dịch 24h84,742,4572,919,094
Vốn hóa$821,859,674$164,468,107
Giao dịch / Vốn hóa0.361731
Chiếm thị phần0.0133%0.0073%
Tổng lưu hành297,293,159 YGG164,468,107 SYS
Tổng cung297,293,159 YGG164,468,107 SYS
Tổng cung tối đa1,000,000,000 YGG- SYS
Tỷ lệ lưu hành36.17%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Yield Guild Games (YGG) và Syscoin (SYS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Yield Guild Games (YGG) và Syscoin (SYS)