So sánh tiền ảo Yield Guild Games (YGG) và Dent (DENT)

So sánh Yield Guild Games (YGG) và Dent (DENT) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Yield Guild Games (YGG)

Giá Yield Guild Games (YGG) hôm nay là 0.8146839609 USD (cập nhật lúc 07:24:00 2024/04/18). Giá Yield Guild Games (YGG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.85%). Trong tuần vừa qua, giá YGG đã giảm -32.76%.

Trong 24 giờ qua, giá Yield Guild Games (YGG) đạt mức cao nhất là $1.3923220168giá thấp nhất là $0.7822329429. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.6100890739.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 83,913,647 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 294,697,472 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Dent (DENT)

Giá Dent (DENT) hôm nay là 0.0012463799 USD (cập nhật lúc 07:23:00 2024/04/18). Giá Dent (DENT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.85%). Trong tuần vừa qua, giá DENT đã giảm -32.76%.

Trong 24 giờ qua, giá Dent (DENT) đạt mức cao nhất là $0.0020667879giá thấp nhất là $0.0012170602. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0008497278.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,981,208 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 124,637,988 USD.

So sánh giá Yield Guild Games (YGG) và Dent (DENT)

Yield Guild Games Yield Guild Games (YGG)Dent Dent (DENT)
Xếp hạng#196#362
Giá$0.8146839609$0.0012463799
Giá (24h) $-3.1340656941
-3.85%
$-0.0043508697
-3.49%
Giá thấp / cao 24h$0.7822329429
$1.3923220168
$0.0012170602
$0.0020667879
Khối lượng giao dịch 24h83,913,6475,981,208
Vốn hóa$814,683,961$124,637,988
Giao dịch / Vốn hóa0.361731
Chiếm thị phần0.0132%0.0056%
Tổng lưu hành294,697,472 YGG124,637,988 DENT
Tổng cung294,697,472 YGG124,637,988 DENT
Tổng cung tối đa1,000,000,000 YGG100,000,000,000 DENT
Tỷ lệ lưu hành36.17%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Yield Guild Games (YGG) và Dent (DENT)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Yield Guild Games (YGG) và Dent (DENT)