So sánh tiền ảo Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)

So sánh Wilder World (WILD) và Defigram (DFG) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Wilder World (WILD)

Giá Wilder World (WILD) hôm nay là 0.4165658395 USD (cập nhật lúc 11:23:00 2024/02/21). Giá Wilder World (WILD) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (6.33%). Trong tuần vừa qua, giá WILD đã tăng 0.48%.

Trong 24 giờ qua, giá Wilder World (WILD) đạt mức cao nhất là $0.4165658395giá thấp nhất là $0.3317909672. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0847748723.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,112,190 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 108,771,589 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Defigram (DFG)

Giá Defigram (DFG) hôm nay là 2.10 USD (cập nhật lúc 11:24:00 2024/02/21). Giá Defigram (DFG) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (6.33%). Trong tuần vừa qua, giá DFG đã tăng 0.48%.

Trong 24 giờ qua, giá Defigram (DFG) đạt mức cao nhất là $2.2107981510giá thấp nhất là $2.0522909157. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1585072353.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 3,572 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 21,025,792 USD.

So sánh giá Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)

Wilder World Wilder World (WILD)Defigram Defigram (DFG)
Xếp hạng#376#790
Giá$0.4165658395$2.10
Giá (24h) $2.6374551541
6.33%
$0.0871018682
0.04%
Giá thấp / cao 24h$0.3317909672
$0.4165658395
$2.0522909157
$2.2107981510
Khối lượng giao dịch 24h1,112,1903,572
Vốn hóa$208,282,920$2,102,579,243
Giao dịch / Vốn hóa0.522230.01
Chiếm thị phần0.0055%0%
Tổng lưu hành108,771,589 WILD21,025,792 DFG
Tổng cung108,771,589 WILD21,025,792 DFG
Tổng cung tối đa500,000,000 WILD1,000,000,000 DFG
Tỷ lệ lưu hành52.22%1%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)