So sánh tiền ảo Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)

So sánh Wilder World (WILD) và Defigram (DFG) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Wilder World (WILD)

Giá Wilder World (WILD) hôm nay là 0.3501751903 USD (cập nhật lúc 09:57:00 2023/03/22). Giá Wilder World (WILD) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.32%). Trong tuần vừa qua, giá WILD đã tăng -5.88%.

Trong 24 giờ qua, giá Wilder World (WILD) đạt mức cao nhất là $0.3741878567giá thấp nhất là $0.3368756548. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0373122018.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 799,444 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 34,652,438 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Defigram (DFG)

Giá Defigram (DFG) hôm nay là 4.33 USD (cập nhật lúc 09:57:00 2023/03/22). Giá Defigram (DFG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.32%). Trong tuần vừa qua, giá DFG đã giảm -5.88%.

Trong 24 giờ qua, giá Defigram (DFG) đạt mức cao nhất là $4.3925182254giá thấp nhất là $4.0178413827. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.3746768427.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 11,963 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 43,265,146 USD.

So sánh giá Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)

Wilder World Wilder World (WILD)Defigram Defigram (DFG)
Xếp hạng#492#444
Giá$0.3501751903$4.33
Giá (24h) $-0.4611223094
-1.32%
$9.6394586223
2.23%
Giá thấp / cao 24h$0.3368756548
$0.3741878567
$4.0178413827
$4.3925182254
Khối lượng giao dịch 24h799,44411,963
Vốn hóa$175,087,595$4,326,514,607
Giao dịch / Vốn hóa0.197910.01
Chiếm thị phần0.0029%0%
Tổng lưu hành34,652,438 WILD43,265,146 DFG
Tổng cung34,652,438 WILD43,265,146 DFG
Tổng cung tối đa500,000,000 WILD1,000,000,000 DFG
Tỷ lệ lưu hành19.79%1%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Wilder World (WILD) và Defigram (DFG)