So sánh tiền ảo WhiteBIT Coin (WBT) và Dimitra (DMTR)

So sánh WhiteBIT Coin (WBT) và Dimitra (DMTR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo WhiteBIT Coin (WBT)

Giá WhiteBIT Coin (WBT) hôm nay là 9.02 USD (cập nhật lúc 14:57:00 2024/04/16). Giá WhiteBIT Coin (WBT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.95%). Trong tuần vừa qua, giá WBT đã tăng -29.64%.

Trong 24 giờ qua, giá WhiteBIT Coin (WBT) đạt mức cao nhất là $9.2147852427giá thấp nhất là $8.4828502791. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.7319349636.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 19,251,140 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Dimitra (DMTR)

Giá Dimitra (DMTR) hôm nay là 0.1503355667 USD (cập nhật lúc 14:57:00 2024/04/16). Giá Dimitra (DMTR) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.95%). Trong tuần vừa qua, giá DMTR đã giảm -29.64%.

Trong 24 giờ qua, giá Dimitra (DMTR) đạt mức cao nhất là $0.2411327883giá thấp nhất là $0.1443334724. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0967993159.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,538,682 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 73,138,732 USD.

So sánh giá WhiteBIT Coin (WBT) và Dimitra (DMTR)

WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin (WBT)Dimitra Dimitra (DMTR)
Xếp hạng#2460#495
Giá$9.02$0.1503355667
Giá (24h) $-26.6037415558
-2.95%
$-2.2089319451
-14.69%
Giá thấp / cao 24h$8.4828502791
$9.2147852427
$0.1443334724
$0.2411327883
Khối lượng giao dịch 24h19,251,1401,538,682
Vốn hóa$3,608,142,243$79,229,651
Giao dịch / Vốn hóa00.92312
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 WBT73,138,732 DMTR
Tổng cung0 WBT73,138,732 DMTR
Tổng cung tối đa400,000,000 WBT- DMTR
Tỷ lệ lưu hành0%92.31%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá WhiteBIT Coin (WBT) và Dimitra (DMTR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường WhiteBIT Coin (WBT) và Dimitra (DMTR)