So sánh tiền ảo WhiteBIT Token (WBT) và Dimitra (DMTR)

So sánh WhiteBIT Token (WBT) và Dimitra (DMTR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo WhiteBIT Token (WBT)

Giá WhiteBIT Token (WBT) hôm nay là 4.80 USD (cập nhật lúc 10:42:00 2023/03/22). Giá WhiteBIT Token (WBT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.89%). Trong tuần vừa qua, giá WBT đã tăng 9.18%.

Trong 24 giờ qua, giá WhiteBIT Token (WBT) đạt mức cao nhất là $5.0734644984giá thấp nhất là $4.7112549868. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.3622095116.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 13,061,011 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Dimitra (DMTR)

Giá Dimitra (DMTR) hôm nay là 0.0430228303 USD (cập nhật lúc 10:42:00 2023/03/22). Giá Dimitra (DMTR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.89%). Trong tuần vừa qua, giá DMTR đã tăng 9.18%.

Trong 24 giờ qua, giá Dimitra (DMTR) đạt mức cao nhất là $0.0454491223giá thấp nhất là $0.0385079329. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0069411894.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,001,611 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá WhiteBIT Token (WBT) và Dimitra (DMTR)

WhiteBIT Token WhiteBIT Token (WBT)Dimitra Dimitra (DMTR)
Xếp hạng#2631#2822
Giá$4.80$0.0430228303
Giá (24h) $4.2602373169
0.89%
$0.1878628344
4.37%
Giá thấp / cao 24h$4.7112549868
$5.0734644984
$0.0385079329
$0.0454491223
Khối lượng giao dịch 24h13,061,0111,001,611
Vốn hóa$1,847,568,304$43,022,830
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 WBT0 DMTR
Tổng cung0 WBT0 DMTR
Tổng cung tối đa385,289,162 WBT1,000,000,000 DMTR
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá WhiteBIT Token (WBT) và Dimitra (DMTR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường WhiteBIT Token (WBT) và Dimitra (DMTR)