So sánh tiền ảo Velodrome Finance (VELO) và Vela Exchange (VELA)

So sánh Velodrome Finance (VELO) và Vela Exchange (VELA) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Velodrome Finance (VELO)

Giá Velodrome Finance (VELO) hôm nay là 0.1886345082 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá Velodrome Finance (VELO) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.94%). Trong tuần vừa qua, giá VELO đã giảm -21.72%.

Trong 24 giờ qua, giá Velodrome Finance (VELO) đạt mức cao nhất là $0.2937858820giá thấp nhất là $0.1719201791. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1218657029.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 9,051,770 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Vela Exchange (VELA)

Giá Vela Exchange (VELA) hôm nay là 0.5787584498 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá Vela Exchange (VELA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.94%). Trong tuần vừa qua, giá VELA đã giảm -21.72%.

Trong 24 giờ qua, giá Vela Exchange (VELA) đạt mức cao nhất là $0.8727475372giá thấp nhất là $0.5389339646. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.3338135726.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 707,365 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Velodrome Finance (VELO) và Vela Exchange (VELA)

Velodrome Finance Velodrome Finance (VELO)Vela Exchange Vela Exchange (VELA)
Xếp hạng#2479#2841
Giá$0.1886345082$0.5787584498
Giá (24h) $0.1764683691
0.94%
$-4.9058193710
-8.48%
Giá thấp / cao 24h$0.1719201791
$0.2937858820
$0.5389339646
$0.8727475372
Khối lượng giao dịch 24h9,051,770707,365
Vốn hóa$290,834,612$28,937,922
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 VELO0 VELA
Tổng cung0 VELO0 VELA
Tổng cung tối đa1,541,789,013 VELO50,000,000 VELA
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Velodrome Finance (VELO) và Vela Exchange (VELA)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Velodrome Finance (VELO) và Vela Exchange (VELA)