So sánh tiền ảo Velas (VLX) và Battle World (BWO)

So sánh Velas (VLX) và Battle World (BWO) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Velas (VLX)

Giá Velas (VLX) hôm nay là 0.0126868168 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá Velas (VLX) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.03%). Trong tuần vừa qua, giá VLX đã giảm -22.72%.

Trong 24 giờ qua, giá Velas (VLX) đạt mức cao nhất là $0.0167996457giá thấp nhất là $0.0123912302. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0044084155.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,006,576 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 32,731,552 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Battle World (BWO)

Giá Battle World (BWO) hôm nay là 0.0048030295 USD (cập nhật lúc 08:27:00 2024/04/18). Giá Battle World (BWO) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.03%). Trong tuần vừa qua, giá BWO đã giảm -22.72%.

Trong 24 giờ qua, giá Battle World (BWO) đạt mức cao nhất là $0.0072497721giá thấp nhất là $0.0046427827. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0026069894.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 217,789 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 3,314,374 USD.

So sánh giá Velas (VLX) và Battle World (BWO)

Velas Velas (VLX)Battle World Battle World (BWO)
Xếp hạng#716#1380
Giá$0.0126868168$0.0048030295
Giá (24h) $-0.0003955087
-0.03%
$-0.0140354552
-2.92%
Giá thấp / cao 24h$0.0123912302
$0.0167996457
$0.0046427827
$0.0072497721
Khối lượng giao dịch 24h1,006,576217,789
Vốn hóa$32,731,552$4,803,030
Giao dịch / Vốn hóa10.69006
Chiếm thị phần0.0015%0%
Tổng lưu hành32,731,552 VLX3,314,374 BWO
Tổng cung32,731,552 VLX3,314,374 BWO
Tổng cung tối đa- VLX1,000,000,000 BWO
Tỷ lệ lưu hành100%69.01%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Velas (VLX) và Battle World (BWO)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Velas (VLX) và Battle World (BWO)