So sánh tiền ảo Uniswap Finance (UNFI) và KillSwitch (KSW)

So sánh Uniswap Finance (UNFI) và KillSwitch (KSW) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Uniswap Finance (UNFI)

Giá Uniswap Finance (UNFI) hôm nay là 0.8764057057 USD (cập nhật lúc 12:26:29 2021/11/30). Giá Uniswap Finance (UNFI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.26%). Trong tuần vừa qua, giá UNFI đã giảm 4.69%.

Trong 24 giờ qua, giá Uniswap Finance (UNFI) đạt mức cao nhất là $4.6323794734giá thấp nhất là $0.8528100332. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $3.7795694402.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,418 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo KillSwitch (KSW)

Giá KillSwitch (KSW) hôm nay là 0.2396999962 USD (cập nhật lúc 12:18:32 2021/11/30). Giá KillSwitch (KSW) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.26%). Trong tuần vừa qua, giá KSW đã tăng 4.69%.

Trong 24 giờ qua, giá KillSwitch (KSW) đạt mức cao nhất là $0.2840285513giá thấp nhất là $0.2116008947. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0724276566.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 196,347 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Uniswap Finance (UNFI) và KillSwitch (KSW)

Uniswap Finance Uniswap Finance (UNFI)KillSwitch KillSwitch (KSW)
Xếp hạng#5864#3976
Giá$0.8764057057$0.2396999962
Giá (24h) $-0.2263759356
-0.26%
$1.6778905032
7.00%
Giá thấp / cao 24h$0.8528100332
$4.6323794734
$0.2116008947
$0.2840285513
Khối lượng giao dịch 24h6,418196,347
Vốn hóa$876,406$47,939,999
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 UNFI0 KSW
Tổng cung0 UNFI0 KSW
Tổng cung tối đa1,000,000 UNFI200,000,000 KSW
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Uniswap Finance (UNFI) và KillSwitch (KSW)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Uniswap Finance (UNFI) và KillSwitch (KSW)