So sánh tiền ảo Uniswap Finance (UNFI) và GAMI World (GAMI)

So sánh Uniswap Finance (UNFI) và GAMI World (GAMI) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Uniswap Finance (UNFI)

Giá Uniswap Finance (UNFI) hôm nay là 0.8691230998 USD (cập nhật lúc 13:41:35 2021/11/30). Giá Uniswap Finance (UNFI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.00%). Trong tuần vừa qua, giá UNFI đã giảm -14.22%.

Trong 24 giờ qua, giá Uniswap Finance (UNFI) đạt mức cao nhất là $4.6323794734giá thấp nhất là $0.8528100332. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $3.7795694402.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,365 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo GAMI World (GAMI)

Giá GAMI World (GAMI) hôm nay là 2.54 USD (cập nhật lúc 13:32:37 2021/11/30). Giá GAMI World (GAMI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.00%). Trong tuần vừa qua, giá GAMI đã giảm -14.22%.

Trong 24 giờ qua, giá GAMI World (GAMI) đạt mức cao nhất là $3.5376582053giá thấp nhất là $2.1876891595. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $1.3499690459.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,381,486 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Uniswap Finance (UNFI) và GAMI World (GAMI)

Uniswap Finance Uniswap Finance (UNFI)GAMI World GAMI World (GAMI)
Xếp hạng#5893#3051
Giá$0.8691230998$2.54
Giá (24h) $-0.8729579751
-1.00%
$-55.5186807844
-21.86%
Giá thấp / cao 24h$0.8528100332
$4.6323794734
$2.1876891595
$3.5376582053
Khối lượng giao dịch 24h6,3652,381,486
Vốn hóa$869,123$380,881,923
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 UNFI0 GAMI
Tổng cung0 UNFI0 GAMI
Tổng cung tối đa1,000,000 UNFI150,000,000 GAMI
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Uniswap Finance (UNFI) và GAMI World (GAMI)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Uniswap Finance (UNFI) và GAMI World (GAMI)