So sánh tiền ảo Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)

So sánh Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)

Giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) hôm nay là 0.0333804994 USD (cập nhật lúc 15:44:00 2023/12/01). Giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.44%). Trong tuần vừa qua, giá UPUNK đã tăng -17.41%.

Trong 24 giờ qua, giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) đạt mức cao nhất là $0.0334288183giá thấp nhất là $0.0317861112. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0016427072.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 8,345,125 USD.

Tổng quan giá tiền ảo QASH (QASH)

Giá QASH (QASH) hôm nay là 0.0172665372 USD (cập nhật lúc 15:44:00 2023/12/01). Giá QASH (QASH) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.44%). Trong tuần vừa qua, giá QASH đã giảm -17.41%.

Trong 24 giờ qua, giá QASH (QASH) đạt mức cao nhất là $0.0229023803giá thấp nhất là $0.0155533605. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0073490197.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 38,119 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)

Unicly CryptoPunks Collection Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)QASH QASH (QASH)
Xếp hạng#923#3621
Giá$0.0333804994$0.0172665372
Giá (24h) $0.1147503664
3.44%
$-0.0222194652
-1.29%
Giá thấp / cao 24h$0.0317861112
$0.0334288183
$0.0155533605
$0.0229023803
Khối lượng giao dịch 24h038,119
Vốn hóa$8,345,125$17,266,537
Giao dịch / Vốn hóa10
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành8,345,125 UPUNK0 QASH
Tổng cung8,345,125 UPUNK0 QASH
Tổng cung tối đa250,000,000 UPUNK- QASH
Tỷ lệ lưu hành100%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)