So sánh tiền ảo Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)

So sánh Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)

Giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) hôm nay là 0.0254440774 USD (cập nhật lúc 09:27:00 2023/01/28). Giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.20%). Trong tuần vừa qua, giá UPUNK đã giảm -1.1%.

Trong 24 giờ qua, giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) đạt mức cao nhất là $0.0262529194giá thấp nhất là $0.0249451077. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0013078118.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 42,156 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 6,361,019 USD.

Tổng quan giá tiền ảo QASH (QASH)

Giá QASH (QASH) hôm nay là 0.0174628058 USD (cập nhật lúc 09:27:00 2023/01/28). Giá QASH (QASH) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.20%). Trong tuần vừa qua, giá QASH đã giảm -1.1%.

Trong 24 giờ qua, giá QASH (QASH) đạt mức cao nhất là $0.0183163925giá thấp nhất là $0.0172094549. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0011069377.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 17,056 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 6,111,982 USD.

So sánh giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)

Unicly CryptoPunks Collection Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)QASH QASH (QASH)
Xếp hạng#874#889
Giá$0.0254440774$0.0174628058
Giá (24h) $0.0050365516
0.20%
$-0.0423769267
-2.43%
Giá thấp / cao 24h$0.0249451077
$0.0262529194
$0.0172094549
$0.0183163925
Khối lượng giao dịch 24h42,15617,056
Vốn hóa$6,361,019$17,462,806
Giao dịch / Vốn hóa10.35
Chiếm thị phần0%0.0006%
Tổng lưu hành6,361,019 UPUNK6,111,982 QASH
Tổng cung6,361,019 UPUNK6,111,982 QASH
Tổng cung tối đa250,000,000 UPUNK- QASH
Tỷ lệ lưu hành100%35%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) và QASH (QASH)